09 februari 2013

Hur ska man ha det?

Polisens fackförbund  i Queensland kräver tuffare lagar för att övervaka beteendet hos gravida kvinnor som utgör en risk för sina ofödda barn.
.... Tuffare lagar skulle komplettera strafflagen som föreskriver åtal och bestraffning för den person som dödar ett ofött barn eller grovt misshandlar eller skadar ett ofött barn .."

Det  skulle ge polisen rätt att ingripa mot kvinnor som missbrukar alkohol och andra droger.

"Dessa barn har också rätt till ett fullvärdigt liv och hälsa och bör inte missgynnas på grund av de åtgärder eller passivitet som den biologiska modern visar".
"Staten måste ha möjlighet att ingripa och skydda det ofödda barnet när modern vägrar, eller är oförmögen eller ovillig att göra det."


Hur går det ihop sig med kvinnors rätt till sin egen kropp?  Att abortera ett barn under de tre första månaderna är OK  - det räknas tydligen inte som att "döda ett ofött barn eller grov misshandel eller att skada ett ofött barn" men den som dricker, röker och använder droger under graviditeten är kriminell???

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.