02 februari 2013

Vilken sopprot!

         

Sylvester Stallone säger att trots hans rykte som "Rambo" och den senaste "skjut-dem-alla-filmen, Bullet in the Head"   är han positiv till en ny nationell vapenkontroll-lagstiftning. Stallone stödde "Brady Bill" 1994 som inkluderade ett numera utgånget förbud mot *"assault weapons" (en påhittad benämning på vapen, för att det ska låta skrämmande. min anm.)
 Stallone hoppas att förbudet kan återinföras. "Jag vet att folk blir upprörda  och säger: De kommer att förbjuda automatvapen. Vem ... behöver ett sådant vapen om man inte utför en attack. ... Man kan inte jaga med det. ... Vem kommer att attackera ditt hus, en (f%$#@) armé?
-------------
En man som har gjort sig en förmögenhet genom att porträttera människor som använder "assault weapons" för att döda hundratals och som nyligen spelat in en film, "The Expendables 2", där människor blir skjutna i bitar varannan minut,  har nu plötsligt dåligt samvete? En man som troligen har sin egen beväpnade livvakt?

En kille som nyligen också spelat hjälte i filmen "The Expendables 3" där dussintals fler människor dödas? Och en annan med titeln "Bullet in the Head"?"

Sylvester Stallone, vet skäms. Har du inget hut i kroppen?
-------------
Man skapar avsiktlig förvirring och missförstånd vad gäller benämning av vapen:
Assault = anfall, attack, överfall
*Assault weapons är kulsprutor, automatgevär som fortsätter att skjuta tills avtryckaren släpps. Dessa vapen har varit starkt reglerade sedan 1934 och används ytterst sällan för brott. Vapnen som den nuvarande kongress riktar in sig på är helt enkelt vanliga halvautomatiska vapen som avfyrar en kula för varje gång man trycker på avtryckaren.

Under den 10-års period som följde efter 1994 såg vi en minskning med 6% av de brott som begicks med vapen.  Men med tanke på att ytterst få vapen-brott begicks med hjälp av "assault weapons" är det oärligt att påstå att förbudet hade någon positiv effekt alls.

10 Kommentarer:

Kastor sa...

Borde man inte börja med dom verkligt farliga vapnen?dom som kan utrota hela mänskligheten och vars avtryckarfinger tillhör president Obama.

Anonym sa...

John Lott har gjort den allra största undersökningen någonsin om vapenlagarnas inflytande på brott och olyckor i USA då han under 18 år (1977-94) undersökte samtliga counties i USA (3.054). Undersökningen baseras på 54.000 observationer som han statistiskt behandlar på en mängd sätt. Denna följdes sedan upp med ytterligare 10 års data. Den näst största undersökningen som utförts av andra forskare rörde 170 städer under ett enda år (1996).
Lotts undersökning, vars bok "More guns less crime", som Berit tipsade mig om här, skiljer sig också på andra sätt mot tidigare undersökning eftersom den är den enda som undersöker andra saker än de rent demografiska (ålder, kön, ras etc.). Han går igenom 7 olika typer av brott: våldsbrott, mord, våldtäkt, grov misshandel, rån, inbrott och snatteri och belyser betydelsen av 1. vapenlagar 2. arresteringar 3. domar och fängelsestraffets längd. Inga andra undersökningar hade tagit upp något annat demografi. Så man kan säga att denna studie är överlägset allt annat. Och slutsatsen är glasklar: människor med dolda vapen förhindrar våldsbrott.
/SB

Anonym sa...

En av de argument som förs fram av vapenmotståndarna är att man är rädd för att människor med dolda vapen ute i samhället skall missbruka dessa och öka våldet. Det förhåller sig inte så. Man räknar med att 80 miljoner människor i USA innehar 200-240 miljoner vapen. 5 miljoner av dessa har efter noggranna prövningar fått licens att gå omkring med dolda vapen ute i samhället eftersom de visats ha ett skyddsbehov och är oförvitliga medborgare. Det visar sig att dessa människor är extremt laglydiga. Endast ungefär 0.01 procent av dessa licenser återkallas - och då inte på grund av missbruk utan på grund av enkla förseelser, t.ex. fortkörning, betalningsförsummelser, inte betalt daghemskassan, glömt att ta med sin vapenlicens då man råkar stoppas av polisen med sitt dolda vapen i fickan etc., etc. Man har noga kartlagt alla fall med vapenincidenter bland licensinnehavare och på en 18 årsperiod (1990-2008) rör det sig om 20 mordfall som ledde till domar, totalt över hela USA. Ytterligare 3 var på gränsen till "självförsvar" och ledde till dom men inte till straff. Det är lite mera än ett mord per år. Om man jämför detta med USA i övrigt så begår medelamerikanen 182 gånger flera mord per befolkningsenhet (mätes som per capita) än dessa som fått licens att bära dolda vapen ute i samhället. En enastående skillnad.
/SB

Anonym sa...

En annan av de faror som vi i Sverige förknippar med vapeninnehav i USA är alla de olyckor som händer när barn av en tillfällighet råkar få tag i och avfyrar föräldrarnas vapen i hemmet. Under sina föreläsningar i ämnet ställde Lott ofta frågan hur många sådana olyckor per år det kunde röra sig om. De flesta gissade på tusentals, några på hundratals. Det verkliga antalet var år 1996 17 per år för barn under 5 år och 42 per år för barn under 10 år. Som en jämförelse kan nämnas att det i USA drunknar 80 barn per år (under 5 år) i badkaret samt 40 barn per år i 5-gallons tunnor (under 5 år). Att man fått en sådan skev uppfattning om det verkliga förhållandet beror naturligtvis på media som konstant rapporterar utifrån sin politiskt korrekta agenda.
/SB

Berit sa...

myt:
Vapen är det som orsakar flest dödsfall bland tonåringar.
sanning:
Alkohol dödar fler tonåringar än vapen gör. Och det dödar 6,5 gånger fler tonåringar än alla andra illegala droger tillsammans.
Cirka 8 gånger fler människor dör (cirka 80.000) från alkoholkonsumtion varje år än skjutvapen (cirka 10.000). Ska tusentals människor vara tvungna att dö bara för att folk vill dricka alkohol? Jag antar, av med den logiken bör vi införa förbudstiden igen.

http://www2.fbi.gov/ucr/05cius/offenses/expanded_information/data/shrtable_07.html

http://apps.nccd.cdc.gov/DACH_ARDI/default/default.aspx

Anonym sa...

Internationellt finns det inget klart samband mellan våldsbrott och en befolknings vapeninnehav i ett land. Vissa länder har högt vapeninnehav men låg brottslighet, t.ex. Schweiz, Finland, Nya Zeeland och Israel. Det kan nämnas att Schweiz har 3 gånger så hög vapentäthet som Tyskland men 40% lägre brottsfrekvens. Rent generellt är det svårt att göra dessa internationella jämförelser på grund av osäkra data från olika länder. Från USAs delstater finns mycket säkrare data och genom stora undersökningar 1988 och 1996 kartlade man förändringar i staternas totala vapeninnehav (alltså de 200-240 miljoner vapnen) och brottslighet. Ju fler vapen desto färre våldsbrott, mord, grov misshandel, rån, egendomsbrott, inbrott och bilstölder, allt statistiskt signifikant. För varje procent ökat vapeninnehav i en stats befolkning minskade våldsbrotten med 4,1 %. Det enda som inte påverkades var våldtäkt och snatteri (vapen i hemmen).
När det gäller de nytillkomna lagarna med rätt att bära dolda vapen ute i samhället (de 5 miljonerna vapentillstånden) så är förhållandet likartat. Sambandet är starkast mellan begångna brott och antalet utfärdade vapenlicenser. Före 1977 hade endast 8 stater infört sådana lagar men 2007 så många som 39 stater. Tio år efter införandet av dessa lagar hade våldsbrotten i dessa stater minskat med 45%, morden med 25%, våldtäkterna 28%, rånen 34% och grov misshandel 50%. Så sambanden är glasklara. Och då är att märka att endast en mycket liten del av befolkningen har sådan tillstånd (mellan 2-7 % i olika stater).
/SB

Anonym sa...

Två städer i USA har infört förbud för hand-eldvapen, Washington D.C. (1976) och Chicago (1983).
Åren före förbudet (1974-76) hade mordfrekvensen i Washington minskat från 28,5-16% över snittet för de 50 största städerna i USA och Washington låg då på 15:e plats i mordligan. Efter förbudet har det dock varit en årlig 6% relativ stegring och Washington har under de senaste 15 av 30 åren varit en klar etta eller tvåa med 91% flera mord än dessa 50 största städer. Om man jämför med mordfrekvensen i hela USA så ligger Washington D.C. nu 7-10 gånger högre från att tidigare bara legat 3 gånger högre. Om man jämför med Virginia och Maryland (som inte infört vapenförbud), som ligger alldeles i anslutning till Washington för att utröna om det kan röra sig om regionala skillnader så ser man liknande skillnader. Från före förbudet 1976 till 2005 hade skillnaden i mordfrekvens ökat från 197% till 450% mer än dessa regionala grannar. Det är svårt att förklara detta med någonting annat än vapenförbudet i Washington D.C. 1977.
När det gäller den andra staden som infört vapenförbud, Chicago, ser vi precis samma utveckling.
/SB

Anonym sa...

Vapenförbud verkar också ha haft samma effekt i andra länder utanför USA som i Washington D.C. och Chicago. UK förbjöd hand-eldvapen 1997. Men antalet dödsfall och skador i England och Wales på grund av brott begångna med vapen ökade ändå 340% under de sju åren från 1998-2005, och våldsbrott, väpnade rån och våldtäkter har skjutit i höjden. Irland och Jamaica har också upplevt kraftiga ökningar av mordfrekvensen sedan de införde förbud 1972 och 1974. Jamaica ligger nu nästan högst i världen när det gäller antalet mord och det begås mer än dubbelt så många mord där som i övriga länder i Karibien.
/SB

Anonym sa...

Det finns olika sätt att beskriva den skyddande effekten av dolda vapen hos en liten utvald minoritet av de amerikanska medborgarna. Jag har beskrivit några. Men det kan också beskrivas på andra sätt, t.ex. detta: I en stor kartläggning av en känd kriminolog i Florida, Gary Kleck, framgår att amerikanska medborgare använder sina handvapen ungefär 2,5 miljoner gånger per år för att avvärja våldsbrott, vilket är mångdubbelt fler än de våldsbrott som rapporteras ha ägt rum. 1997 rapporterades t.ex. 430.000 sådana brott begångna med pistol till FBI i The Uniform Crime Report. I en annan rapport The National Crime Victimization Survey anger man en dubbelt så hög siffra. Men det spelar ingen roll för slutsatsen. Medborgarnas dolda beväpning avvärjer mer än dubbelt så många brott som faktiskt genomförs och har därför en klart skyddande effekt.
/SB

Anonym sa...

Från 1977 till 1999 inträffade årligen över hela USA 29 episoder av "multiple-victim public shootings". En del av dessa dåd var mycket spektakulära med t.ex. 21 dödade 1984 vid en MacDonald's i Kalifornien och 23 dödade 1991 vid Luby's Cafeteria i Killeen, Texas. Under samma tid (1977-99) lagstiftades det därför i 23 stater om rätten att bära "dolda vapen" på allmän plats, vartefter antalet "multiple-victim public shootings" i dessa stater minskade med 67%, dödsfallen med 75 % och skadorna med 81%. Och då är att märka att "public mass-shootings" varit i stadigt stigande de närmaste 8 åren före 1977.
I dessa stater minskade antalet masskjutningar från en episod vartannat år till en vart sjunde år och två mördade/skadade varje år till mindre än en mördad/skadad vartannat år. Detta var ju ett förbluffande resultat, som antagligen förklaras av att rätten att bära vapen ger större avskräckande effekt i stora folksamlingar än individuella rånepisoder eftersom sannolikheten för våldsverkare att möta väpnat motstånd är större ju större den angripna gruppen är. Det är naturligtvis också en nackdel för våldsverkaren att han inte vet vem eller vilka i folkmassan som bär på dolda vapen. Så restauranger eller tåg är kanske inget bra ställe för försök till massmord, vilket potentiella mord- och självmordskandidater verkar ha insett.
Det förekommer visserligen fortfarande enstaka mass-skjutningar på folkrika ställen i dessa stater, men dessa har under de senaste åren ironiskt nog endast inträffat i vapenfria zoner (=privat egendom) i dessa stater, t.ex. Westroads Mall i Omaha, Trolley Square Mall i Salt Lake City, Tinley Park Mall i Illinois och en kyrka i Colorado Springs. I Trolley Square Mall och kyrkan i Colorado Springs förhindrades stor blodspillan genom att en civil polisofficer respektive en församlingsmedlem (utan rätt att där bära vapen) sköt ner förövarna redan i inledningen av dådet. I rådhuset Kirkwood, Missouri (2008), hände det motsatta, att förövaren först dödade den enda beväpnade polismannen för att sedan ge sig på och döda de obeväpnade politikerna och administratörerna.
/SB

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.