25 mars 2013

De Gröna tror inte på vetenskap och teknik

Den moderna civilisationen kan inte fungera utan stora mängder energi, men alla ekonomiskt effektiva sätt att skapa energi anses politiskt inkorrekt av Vänstern. Det enda de accepterar är nyckfulla energikällor som vindsnurror och solpaneler. Deras energiförslag fungerar inte i praktiken men det hjälper dem att känna sig präktiga, vilket är allt som betyder något i deras alternativa verklighet.

Den fanatiska Gröna Miljö-Rörelsen, som hävdar att  klimatförändring orsakas av människor och att koldioxid är skadligt för oss, är det största och mest framgångsrika pseudovetenskapliga bedrägeri jag har sett under hela mitt liv.
Alla dessa "Gröna" frågor handlar om ritualer, inte om substans. Det är som en religion där man kan köpa syndernas förlåtelse bara för att må bra. Vi måste alla tro på något som ger mening åt våra liv och att tro på Gud är ute, så miljörörelsen har blivit religion, och vi är alla energisyndare dömda att dö, men vi kan frälsas genom "hållbarhetsutveckling". Ekologisk mat är "nattvarden"- den gemenskap som personer med rätt tro tar del i och återanvändning, vare sig det är ekonomiskt lönsamt eller inte, är bön om förlåtelse.

Den största utmaningen, som det verkar, är att skilja verklighet från fantasi - sanning från propaganda. Att avgöra vad som är sanningen har alltid varit en utmaning för mänskligheten, men nu när så mycket är enkelt tillgängligt via internet, är det speciellt viktigt och nödvändigt.
Vi ställs dagligen inför situationer där vi måste avgöra om de hot vi står inför är verkliga, om de lösningar vi erbjuds kommer att göra nytta och om det som rubriceras som problem i själva verket är problem.

Den Radikala Gröna Världsbilden är djupt deprimerande. För att rädda planeten måste människor i Väst känna skuld, leva sparsammare, eländigare liv. De anser att vi bör känna skuld över vad vi har och att det är omöjligt för "tredje världen" att uppnå den standard vi har - alltså måste vi sträva efter den minsta gemensamma nämnaren. Radical miljöaktivism, om den tas på allvar, hotar miljarder oskyldiga människor med svältdöden.
Det är lustigt hur miljörörelsens strävanden passar in i Vänsterns anti-kapitalistiska ideologi och vårt behov av att känna skam och skuld över vårt fantastiska välstånd. Om det är en tillfällighet är det en ganska fantastisk sådan!
De flesta "gröna" förespråkarna är förmögna förstadsbor som har en ganska lyxig livsstil.
På Irland är de som röstar på Green Party de rikaste i landet.

Jag har inget emot att de är förmögna och reser omkring i egna jetplan, men de borde hålla käften och sluta predika för resten av oss.

Jag motsätter mig nästan allt som Gröngölingarna säger om ekonomi, handel, krig, terrorism och internationell politik. Också det mesta de säger om bioteknik, jordbruk, genetik och medicin. Det är bara vanligt socialistiskt nonsens.
Mycket av vad de påstår är lögn. Den Gröna Rörelsen är till stor del en rörelse som inte tror på vetenskap och förnuft och ofta även uttryckligen avvisar det.

Så vad är alternativet? Det underbara alternativet till Grön Fattigdom är att vi använder våra fantastiska, mänskliga hjärnor och vår ständigt förbättrade vetenskap och teknik, för att göra hela världen rik och ha det så bra som vi har det, samtidigt som vi förbättrar planeten. Jag är säker på att vi kan göra det.
Vetenskap, demokrati och kapitalism tar till vara både planeten och tredje världen.
       
Denna grej har räddat fler träd än alla Greenpeace ansträngningar!

1 Kommentarer:

Reale Pelle sa...

James Delingpole har följt alla gröna under lång tid och funnit klara tecken på rent totalitär grunsyn, där det första steget på vägen till den gröna utopin är att krossa kapitalismen.

Anders Wijkman är numera ordförande för den illustra Rom-klubben, vars mål är "En Ny Världsordning" som tillämpar "En Ny Ekonomisk Logik". Denna kan nog ingen skilja från den planekonomi, som välte kommunismen.

Greenpeace har tagits över av aktivister med en helröd agenda. WWF är ett globalt miljardföretag med 5000 anställda i 30 länder, där lönerna för de lokala cheferna överträffar presidenternas i USA och Kanada.

WWF bluffar grovt om smältande Arktis och stackars isbjörnar. Utbredningen av isen i Arktis ligger nu på medianen för de senaste 8 åren. Det finns fyra à fem gåger fler isbjörnar än för 30 år sedan.

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.