20 mars 2013

Statsreligion istället för vetenskap

         

Jag minns väl hur det unga stjärnskottet Anna Lindh svarade i en intervju, då hon just blivit utsedd till miljöminister. Journalisten ställde en för journalister ovanligt intelligent fråga: ”Du saknar ju naturvetenskaplig utbildning och miljö handlar just om naturvetenskap. Hur skall du veta vad du skall göra?”

Hon svarade käckt: ”Är det nåt jag inte kan, anlitar jag experter.”

Journalisten begrep inte att han sen skulle fråga: ”Men om du inget kan själv, hur ser du skillnad på en charlatan och en riktig expert?”

Den skillnaden har inte andra politiker heller kunnat se. I vår samtid har politiker visat sig vara ovanligt lättlurade. De har lockats in i Akademierna av bondfångare, som kallat sig ”forskare” och fått dem att stödja ”forskning” om påhittade problem. Detta behandlar ledamoten i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin och ledamoten styrelsen för SvD, Lars Bern, på Newsmill under rubriken ”Pseudovetenskap upphöjd till statsreligion”.

Han refererar till massmördaren Stalins favorisering av forskaren Lysenko, som drev tesen att växter och djur skulle ärva inlärda kunskaper. Tvivlare förlorade jobbet eller sändes till dödsläger. Stalin satsade så totalt på hypotesen att en av historiens största skördekatastrofer blev följden med omfattande svält och miljontals döda därefter.

”Genusforskningen” är lika löjeväckande eller tragisk, hur man nu ser på det. Det är häpnadsväckande att våra så kallade upplysta politiker har låtit sig luras så långt från sans och vett av vänsteraktivistiska feminister. Hypotesen att kön är en social konstruktion står i klar motsats till biologins grunder, men har blivit upphöjd till statsreligion. Med dess krav på slavisk men ologisk jämlikhet sätts människoliv på spel, när man utser en kvinna till brandman fast hon inte har de fysiska förutsättningarna.

Fetthypotesen grundades av en annan ryss, som tvångsmatade kaniner med ägg och sedan fann förfettning i deras blodkärl. Han drog sedan den huvudlösa slutsatsen att fett skulle vara skadligt för människor, för vilka ägg är en naturlig del av dieten. Via en lika inkompetent amerikansk forskare kom fett att betraktas som skadligt. Varje läkare kollar sina patienters kolesterol-värden och skriver ut statiner för att hålla värdena låga. Statiner är väldens allra vanligaste läkemedel.

Denna nya statsreligion resulterade i gigantiska omställningar av världens livsmedelsproduktion och folks dietvanor. Eftersom smakämnena är lösta i fetterna, blev de magra produkterna smaklösa, så industrin kompenserade med kemiska tillsatser, ex.vis glutamat. Konsumtionen försköts mot mer sötade produkter.

Effekterna av dessa politiskt styrda kostrekommendationer har blivit en epidemi av fetma, diabetes och kärlsjukdomar.

Jag läste att biverkningarna av statiner kunde vara nedsatt syn och störningar av minnet. Dessutom låg värdena för kolesterol högre än ”normalt” bland dem som blivit mer än 90 år gamla. Då slutade jag att ta tabletterna med statiner.

         

Utsläppen av koldioxid förklarades orsaka en katastrofal uppvärmning av klimatet. Politiker som Olof Palme såg ett behov av överstatlig maktutövning för att ge FN en ny viktig uppgift. Tanken stöddes av Gro Harlem-Brundtland och Margaret Thatcher varefter IPCC bildades.
Från början visste alla att koldioxiden kunde göra mycket lite, eftersom dess spektralband är så smalt. Dessutom var dess växthuseffekt mättad redan vid den förindustriella halten 0,3 promille.

För att det skulle vara någon mening med IPCC:s arbete skapade dess forskare AGW-hypotesen, som antar att koldioxidens lilla effekt skulle förstärkas flera gånger av den viktigare växthusgasen vattenånga. Sedan byggde de datormodeller på detta med ”projektioner” om stigande temperatur för klimatet i takt med stigande halt koldioxid.

Hela västvärldens politiska och akademiska etablissemang ställde sig bakom hypotesen, som blev grunden för en av historiens dyrbaraste omställningar. Politikerna måste ju rädda världen från katastroferna genom att driva igenom minskade utsläpp, den överordnade statsreligionen. Det visar hur oemotståndlig frestelsen varit för politiker och byråkrater i FN, i EU och i de nationella regeringarna att öka sin makt över medborgarna.

Inom forskningen hände detsamma som i Stalins Sovjet. Alla som rapporterade observationer med andra förklaringar till klimatets förändringar tystades. Anslag drogs in och karriärer spolierades. IPCC:s forskare lyckades under flera år fullständigt stoppa publicering av rapporter med tvivel på hypotesen i de mest ansedda vetenskapliga tidskrifterna.

Utanför västvärlden har man utnyttjat vår galenskap för att skuldbelägga oss och utkräva ersättning för de förmenta skadorna utsläppen orsakat.

En ödets ironi är att den högre halten koldioxid hittills verkar var en välsignelse. Grödor växer bättre och är mindre känsliga för torka. Öknarna drar sig tillbaka. Planeten har blivit flera procent grönare.

Och temperaturen har inte ökat på 17 år medan halten koldioxid ökat som vanligt.

Slutsatsen är att politiker skall absolut inte försöka styra vetenskaplig forskning. Det är ett skrämmande underbetyg för det demokratiska samhället att det agerar nästan som Stalindiktaturen.

Vetenskapens själ är att aldrig vara enig, att alltid söka nya och bättre förklaringar.

Reale Pelle

Lars Berns artikel finns här

8 Kommentarer:

Arlav sa...

Läste Bern artikel på Newsmill i morse.
En briljant sådan - till skillnad från det vanliga snömoset från div "experter" som lyckas publicera sina alster på NM!
Många "forskare" som nu står med brallorna vid fotknölarna, inte minst på Södertörns "Högskola".

Anonym sa...

Tack för länken! Lars Berns artikel var fantastisk.

Anonym sa...

Reale Pelle
Läser just nu Lars Berns artikel på Newsmill om pseudovetenskap. Han talar bl.a. om genuspedagogik och den norska serien Hjernevask som fullkomligt klär av de skandinaviska (=norska) genusforskarna vilka visar sig vara enormt underlägsna sina anglosachsiska motsvarigheter (USA, England), både intellektuellt och forskningsmässigt. Det är faktiskt genant att se de skandinaviska "forskarna". De är så dåliga. För den som inte tror på mig så finns hela serien här:
1.http://www.youtube.com/watch?v=NiSWqwWbFEg
2.http://www.youtube.com/watch?v=DpaWGYfPhQs
3.http://www.youtube.com/watch?v=i_4drFRHTdM
4.http://www.youtube.com/watch?v=RiFh-KZBVQI
5.http://www.youtube.com/watch?v=GjAA9DDIP2E
6.http://www.youtube.com/watch?v=HixvPj2GxoA
7.http://www.youtube.com/watch?v=622hRSYvUOs
/SB

Ann-Marie sa...

Jag väntar fortfarande på den globala uppvärmningen!

Rickard Söderberg sa...

hahaha... När folk som (uppenbarligen) inte är experter uttalar sej om att andra inte är experter. Så tragikomiskt på nåt sätt...
http://rickardsoderberg.se/wp/2013/03/greenwash-hour-3/

Anonym sa...

Och i vilken kategori placerar du dig själv Söderberg?

Lisa/

Berit sa...

det tragikomiska här, som jag ser det, är att du Richard omedelbart hemfaller åt Vänsterns typiska taktik, när de inte har kunskap och fakta att bemöta sakfrågor: "Ta till personangrepp på den som skriver"

Anonym sa...


Bäste Rickard !

Ditt engagemang för en god miljö är glädjande. Men det är viktigt att förstå vad som gör vilken verkan.

För att förstå de mest väsentliga avgörandena, behöver du inte vara expert. Du kan själv finna fakta på nätet. Då är det viktigt att du skiljer på den som ljugit för dig och de som talar sanning. Om IPCC vet du att dess ordförande medvetet ljugit om Himalajas glaciärer med förklaringen att han ville: "Skrämma politikerna till snabb aktion".

Dessutom vet du att alla IPCC:s ordföranden ljugit varje gång de hävdat att "Alla forskare är eniga". Det är dubbelfel. Inom vetenskapen spelar det igen roll hur många som tycker något. Det enda som räknas är vad som kan bevisas på ett sätt som även tvivlare förstår och accepterar. Trots 25 års försök har IPCC inte kunnat bevisa att mer koldioxid kan bidra märkbart till fortsatt uppvärmning av planeten.

Vidare har över 30.000 forskare anmält invändningar. 3.000 har skrivit till USA:s senat. 125 har nyligen skrivit till FN:s generalsekreterare. Över 500 svenskar har skrivit till Fredrik Reinfeldt.

Det som kommer från IPCC måste du således få bekräftat från annat håll för att tro på det. De ljuger vanemässigt. Deras katastrofscenarier från datorsimuleringar har bevisats helt meningslösa av de senaste 17 årens avsaknad av uppvärmning.

Du kan lätt finna klara besked om att molnen svarar för åtminstone hälften av hela växthuseffekten. För resten svarar växthusgaserna, varav vattenångan gör minst 95 % och koldioxiden högst 4 %, vilket alltså blir mindre än 2 % av hela växthuseffekten. Det beror på att koldioxidens molekyler reagerar för få våglängder, vilka innehåller mycket lite energi. Googla på: "radiation transmitted by the atmosphere".

Där ser du dels hur litet band koldioxiden har men också att även vattenångan reagerar inom det bandet. Båda gasernas molekyler stoppar strålningen från marken. Nu är koldioxidens molekyler redan så många att de stoppat nästan all strålning, googla: "logarithmic effect carbon". Det finns mycket lite strålning som passerar förbi. Och den tar vattenångans molekyler hand om. Mer koldioxid har inga fysikaliska möjligheter att ta upp mer energi, för den är redan absorberad av de molekyler som nu finns i luften.

Observera att i detta resonemang behöver du inte blanda in något om jordens historia.

Konklusionen är att klimatets variationer primärt orsakas av naturliga processer som människan inte kan påverka. Sekundärt påverkas det lokala klimatet av skövlade skogar, vettlös konstbevattning, etc. men de effekterna blir högst begränsade i ett globalt perspektiv.

Således: Utsläpp av koldioxid gör ingen skada, men är gynnsamma för växtligheten. Öknarna drar sig nu tillbaka. Polarisarna mår bra.

Självklart är det ändå vettigt att spara på bränsle, men det skall förstås ske utan subventioner.

Reale Pelle

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.