08 mars 2013

Kvinnodag som blundar för förortsghetton och könsapartheid

”Under SVT-debatten den 7 mars kunde man igen höra Gudrun Schyman säga att det inte finns något kulturellt-religiöst våld mot kvinnor, endast 'globalt patriarkalt våld'. Hon har tidigare kallat det rasistiskt att ens tala om hedersvåld. Jag antar att hennes vägran är psykologisk, hon vill inte vara medansvarig för den stora mängden av våld mot kvinnor hon har bidragit till att installera i Sverige, men det är hon. Minst en gång i månaden dödas en kvinna, men offren kan inte förvänta sig någon sympati från pseudo- och överklassfeministen Schyman. Värre förrädare av feminism är svårt att föreställa sig. Svensk feminism är i allmänhet en ond parodi, men Gudrun Schyman är dess karikerade överhuvud.” Snaphanen via Vår stund i Sverige

”Schyman brände upp 100 000 kronor i Almedalen under glada former för att symboliskt påkalla uppmärksamhet på skillnaderna i lönekuvertet och det stödjer jag (fast pengarna borde ha varit falska och inte äkta). Men, nu när jag söker hennes inflytande och solidaritet och bjuder in henne för att tillsammans bränna kyskhetsbälten inför stora moskén och ortodoxa kyrkan för de 70 000 ungdomars skull vilka saknar friheten att fritt välja sina kärleksrelationer i dagens Sverige - en frihet som redan Fadime Sahindal krävde – då viftar hon bort mig arrogant med orden 'vad är det för larvighet!?' Att bränna pengar var inte larvigt! Men Sara, Pela, Fadime, Abbas, Jian och de tusentals ungdomar som mördas i hederns namn globalt vars centrala symbol är just kyskhetsbältet som står för en medeltidsmässigt oskuldstvång (okänt för svenska tjejer) ja, det blir då helt plötsligt 'larvigt' att bränna just den symbolen!” Bahareh Andersson

Som Bahareh skriver är oskuldstvånget okänt för svenska tjejer. Också för svenska män är det oviktigt att bruden är oskuld. Övergrepp mot kvinnor är inte en angelägenhet för män i allmänhet utan för muslimska män i synnerhet. Förortsghetton är en högriskmiljö för unga kvinnor i skamkulturfamiljer. De som ivrar för muslimsk invandring har bidragit till att det blivit så. För att samtidigt kunna kalla sig feminister måste de begå en logisk kullerbytta. 

Men det var svagt av Bahareh att blanda in ortodoxa kyrkan. Eftersom hon är född muslim kanske hon ville rikta bort uppmärksamheten från att islam är hederskulturens ideologi, och att "profeten" är ett dåligt föredöme. Det är möjligt att kristna som vandrar in från Mellanöstern behåller sin hederskultur någon generation, men lägg märke till att det kristna budskapet från första början varit jämställdhet mellan män och kvinnor, medan islam bygger sin makt på kvinnoförtryck.

1 Kommentarer:

Knute sa...

Kvindernes Internationale Kampdag vs. islamisk sharia

Røde feminister kræver lovgivning, for at sikre sig selv velbetalte bestyrelsesposter. Blå feminister har allerede deres højstatusposter, og bruger kræfter på at pege fingre af de røde.

Kampen for deres undertrykte, gennembankede og dødstruede muslimske piger og kvinder overalt i verden er overladt til såkaldte højreekstremister. Frie kvinders svigt af deres muslimske medsøstre er en historisk skamplet.

http://www.uriasposten.net/archives/45934

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.