07 april 2013

Fyrtornet trillar av piedestalen

Kristendom är en godartad religion. Att motarbeta den är att såga av den gren vi sitter på. Även vissa ateister verkar inse det. Sam Harris, författaren till boken "The End of Faith", utgiven 2004:

"Religioner är inte likadana, och några religioner stimulerar mer till våld än andra. Jämför islam med den indiska religionen jainism, som predikar icke-våld, och som Ghandi var inspirerad av. Ju mer fanatisk anhängare av jainismen du blir, desto mindre våldsbenägen blir du. Du kan aldrig få en jainist till att bli självmordsbombare. Massor av religioner existerar mellan dessa två ytterpunkter. Vi blir vilseledda av att vi använder samma ord, religion, till att beskriva fenomen som är mycket olika, lite som med sport, något är farligt, något är det inte, några religioner är godartade, andra är det inte."

Det går inte att dra alla religioner över en kam. Det är inte "rasistiskt" att kritisera islam. Man måste skilja mellan sak och person. Men det har Sam Harris numera glömt. "Jag blir så trött," skriver Ulla Lauridsen:

"Sam Harris, det ateistiska fyrtornet, känner sig orättvist anklagad för rasism och tar till genmäle. Det är bra. Han är verkligen inte en rasist. Problemet är att han i sin tur slår fast som upphöjt över allt tvivel att europeiska islamkritiker (folk som mig) är 'fascister' och 'extremister':

Från den gamla artikel som läggs honom till last: 'De människor som talar mest förnuftigt om det hot som islam utgör för Europa är faktiskt fascister.'

Han försvarar sig nu: 'Jag gjorde inte gemensam sak med fascister, jag syftade på det skrämmande faktum (igen, tillbaka i 2006), att när man hörde någon säga något förnuftigt om radikal islam i Europa, t.ex. att bara erkänna att det verkligen är ett problem, så visade lite grävande ofta att de hade några mycket tvivelaktiga kopplingar till anti-semitiska, anti-invandrare, nynazist, etc. hatgrupper. Poängen med min artikel var att oroa sig för att extremister får entreprenad på försvaret av det civila samhället.'

Det är helt enkelt inte sant. Den helt dominerande islamkritiken i Danmark är inte antisemitisk eller nynazistisk. Den ÄR anti-invandring, men det beror på vår invandring de facto är muslimsk. Och vad vill det för övrigt säga att ha 'kopplingar' som kräver 'lite grävande' att hitta? Är det inte en tunn och tarvlig smädelse?"

12 Kommentarer:

Anonym sa...

Knute
Det är rätt korkat det där med "kopplingar till" eller har sitt "ursprung i". Om man har 2 dl 100-gradigt vatten och blandar i 8 dl 0-gradigt vatten, är det då fortfarande 100-gradigt eftersom det var detta från början. Det är ungefär så de här makalösa PK-journalisterna resonerar om SD. Men vilken normalt funtad människa som helst inser att hela resonemanget är tokigt. Dock inte journalister.
/SB

gertrud sa...

Ja det är rätt korkat, men inte desto mindre är det en mycket viktig del av vapenföringen i "psykologisk krig". Det gäller att drappa fienden med text som antyder något negativt som får folk att ta avstånd ifrån honom och hans åsikter. Har man inte sådant negativ vid handen, så granskar och grävar man tills man hittar något litet som kan användas. "Koppling till" och "ursprung i" är formuleringar så tillpass svaka att de bara utgör antydningar, som näppe kan råka ut för juridiska anklagelser.
Man kan ha haft ("koppling till") en käraste, som kanske någon gång har yttrat sig om en fotbollskamp från ett
osympatisk land eller man kan ha haft "ursprung i" en förstad, där det fanns många stofmissbrukare....

Gertrud

Anonym sa...

Knute
Det kan inte vara lätt att vara ateist idag. Och det är väl antagligen därför de är så aggressiva.
De mest tongivande ateisterna idag är faktiskt filosofer: Sam Harris, Daniel Dennett, Christopher Hitchens (dog 2012) och Michael Ruse (förutom då Richard Dawkins, som inte sysslat med vetenskaplig forskning på decennier).
Å andra sidan, de främsta företrädarna för "Intelligent Design"-rörelsen eller "Nära Döden Upplevelse"-sfären är aktiva forskare, professorer verksamma företrädesvis inom det medicinska eller biomedicinska fältet: Michael Denton, Michael Behe, Fazane Rana, John Sanford etc., etc. respektive Raymond Moody, Michael Sabom, George Ritchie, Melvyn Morse, Pim van Lommel etc., etc.
Riktigt komiskt blir det förstås när filosoferna beskyller de medicinska forskarna för att syssla med "pseudo-vetenskap". Denna term används idag lika flitigt och lika lättsinnigt som anklagelsen om "rasism". Men vad gör man om man inte har några bra motargument?
/SB

Anonym sa...

Låt oss föreställa oss två personer som går ut i skogen för att plocka svamp. Den ena kommer hem med korgen full. Den andre kommer hem med tom korg och utbrister besviket: det finns ingen svamp i skogen. Nå, vem baserar nu sin uppfattning om svampsituationen i skogen på tro och vem är det som vet?
Förnuftiga människor skulle säga att den som har korgen full med svamp VET att det finns svamp, medan som kom hem med tom korg TROR att det inte finns någon svamp i skogen.
Tillämpa nu detta resonemang på teism kontra ateism. Ateism är således en TROS-uppfattning och kan aldrig vara någonting annat än en trosuppfattning. Teismen kan naturligtvis vara en TROS-uppfattning, men i den mån den baseras på att man själv upplevt den andliga världen, Gud eller Jesus Kristus eller kanske bara lyssnat på dem som haft sådana upplevelser, så är den ju inte längre en tros-uppfattning utan någonting man VET.
/SB

Anonym sa...

Den moderna vetenskapens utveckling under det senaste halvseklet har nu gjort det möjligt att i stor utsträckning återuppliva människor som annars skulle ha dött. Dessa människor berättar då hur den andliga världen är uppbyggd, hur de kommunicerat med Jesus Kristus och med sina tidigare döda släktingar och vänner. Det har under de senaste decennierna kommit ut en strid ström av sådana böcker skrivna av medicinska professorer och baserade på berättelser från tusentals patienter.
Hur kan man som ateist förhålla sig till detta? Man kan hålla för öronen och blunda, stoppa huvudet i sanden och gå till personangrepp. Och ateisterna gör allt detta. De har det inte lätt. Nederlaget är oundvikligt.
Titta t.ex. på dessa YouTube-clips (det finns hundratals liknande, det är bara att surfa):
http://www.youtube.com/watch?v=vLrnoMCAEMk (7 min.)
http://www.youtube.com/watch?v=n8_T7fP7Qcw (8 min.)
http://www.youtube.com/watch?v=vvmABrII35c (1 timma 35 min.)
/SB

Anonym sa...

Gå in på YouTube.com. Sök på orden "I saw Jesus", "Jesus spoke to me", "Near Death Experiences", "I saw Heaven" eller liknande sökord. Vad hittar ni? Hundratals gripande, detaljerade personliga skildringar.
Sök sedan på orden "I saw Allah", "I saw Muhammed" eller "Allah spoke to me". Vad hittar ni? Ingenting annat än en massa argsinta imamer som läser ur Koranen - på arabiska. Kristendomens Gud och Islams Allah är inte samma gud utan diametralt motsatta.
/SB

Anonym sa...

Det djupt tragikomiska i detta är att de här stackars människorna, som i "underkastelse" kastar sig ner med pannan i marken fem gånger per dag och mekaniskt rabblar en massa verser på ett för dem ofta obegripligt språk, inte får någonting tillbaka. Av rädsla för Allahs "vrede" har de tagit som sin stora uppgift på jorden är att döda judar, kristna, buddhister, hinduer etc. - och detta för att kunna komma till "Paradiset" och ha samlag med 72 oskulder. Om man lyssnar på dem som konverterat till kristendomen har dessa beskrivit hur totalt tomma de känt sig invärtes trots alla böner föreskrivna av Koranen.
När de i desperation för att någon gång få ett endaste svar från Allah (som aldrig kommer) istället vänder sig till "Abrahams, Isaks och Jakobs gud" (som är gemensam för judar och muslimer) möts de av en uppenbarelse av Jesus Kristus. Detta är det djupt tragikomiska. Alla dessa böner, försakelser och hemskheter begångna i Allahs namn - för ingenting.
Titta t.ex. på dessa YouTube-filer (det finns mängder liknande):
http://www.youtube.com/watch?v=ybB4gqx5VQI
http://www.youtube.com/watch?v=q58xvtbDfJM
http://www.youtube.com/watch?v=RSbwc5EvboA
/SB

robban sa...

lite kul ändå med dagens ateister är det är baserat på en kristen sekulär värdegrund tar man bort det ut ekvationen så har de ingenting. är ju som medelsvennsson som aldrig går till kyrkan men än för dop och bröllop och begravningar, de är ju tekniskt sett ateister också med den skillnaden att de inte försöker motivera sitt val med en massa trams.

Anonym sa...

Robban
Du har rätt. Det västerländska "sekulära" samhället är baserat på det som kristendomen åstadkommit under 2.000 år. Och det är ganska mycket. Tar man bort detta så finns ingenting, praktiskt taget. "Humanism" utan kristendom - vad är det?
Ändå tror jag att kyrkan under århundradena skaffade sig alldeles för mycket makt och blev till ett ok, på folkets axlar. Så jag tror att nedrivandet av kyrkans och prästerskapets makt har varit viktig.
Vi måste nu åter bygga upp det andliga tänkandet - och till vår hjälp har vi den moderna vetenskapen, alla detaljer inom biologin (Intelligent Design), människors NDUer, uppenbarelser och, inte minst, datavetenskapen som gör att allting kommuniceras över hela jordklotet med blixtens hastighet. Vi måste bara bli av med bromsklossarna för det nya medvetandet - journalisterna och politikerna. De behövs inte.
/SB

Unknown sa...

Intelligent design ÄR pseudovetenskap. Det vetenskapliga samfundet avfärdar enhälligt ID som pseudovetenskap. Kritikerna hävdar att ID är ett försök att uttrycka religiösa dogmer i en vetenskaplig form, för att tvinga skolor och universitet att undervisa i kreationism. Kungliga Vetenskapsakademin och 66 andra vetenskapsakademier ser ID:s påståenden som icke vetenskapligt testbara och framhåller att evolutionsteorin styrks av flera olika vetenskaper.] Den amerikanska vetenskapsakademin (National Academy of Sciences), National Center for Science Education och American Association for the Advancement of Science har uttalat att intelligent design inte är vetenskap utan religiöst motiverad kreationism.
Medan den vetenskapliga teorin för evolution genom naturligt urval har stöd av observerbara och upprepningsbara fakta, som mutationer, genflöde, genetisk drift, adaption och artbildning genom naturligt urval, så är den ”intelligenta konstruktören” inom ID varken observerbar eller upprepningsbar. Kritiker hävdar att detta strider mot det vetenskapliga kravet på falsifierbarhet. ID-förespråkaren Michael Behe erkänner också att ”intelligent design kan inte bevisas genom experiment”.Behe hävdar att ID är en vetenskaplig teori men har samtidigt under domstolsförhör medgivit att med hans definition av vetenskap skulle även astrologi klassas som vetenskap.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Intelligent_design
Lite lustigt att se folk här göra gemensam sak med muslimska kreationister.

Anonym sa...

Johnny Lilja
Du påstår självsäkert att Intelligent Design ÄR pseudovetenskap och för att stödja ditt påstående så hänvisar du till en artikel i wikipedia. Att hänvisa till Wikipedia i vetenskapliga kontroverser är ungefär lika klyftigt som att hävda att någonting är sant eftersom det "stått i tidningen". Visste inte du att Wikipedia används och kontrolleras av de politiskt korrekta som ett politiskt verktyg för att förtrycka avvikande åsikter. Detta blottlades väldigt tydligt i Newsmill-kontroverserna kring "den globala uppvärmningen" och flera andra debatter. Se t.ex. http://www.newsmill.se/artikel/2011/01/17/vetenskap-och-folkbildning-f-rs-ker-kontrollera-poster-p-wikipedia.
Jag skulle föreslå att du är försiktig med Wikipedias uppgifter, eftersom vem som helst kan där skriva vad som helst. Framför allt skall du inte lita på dem när det gäller kontroversiella ämnen som klimat-, genus- intelligent design- och nära döden upplevelse m. fl. Bara som ett råd.
/SB

Anonym sa...

Intelligent Design, som vetenskaplig metod, har ingenting med religion att göra. Du, och dina PK-kollegor på Wikipedia har fått allt detta om bakfoten. Intelligent Design är en vetenskaplig metod som redan används inom flera andra vetenskapliga discipliner och har så använts under flera hundra år, t.ex. inom arkeologi, rättsmedicin och i slutändan också historia som stödjer sig på dessa båda subdiscipliner. Berätta nu för mig varför historia inte är en vetenskap, då den grundar sig på subdiscipliner som stödjer sig på Intelligent Design-metoden? Och på vilket sätt skulle användandet av denna metod inom arkeologi och rättsmedicin (och sedan 1950-talet också inom sökandet efter utomjordiskt liv) ha något med religion att skaffa ?
Användandet av Intelligent Design inom livsforskningen skiljer sig inte på något sätt från användningen av samma vetenskapliga metodik inom de tidigare nämnda disciplinerna. Du och dina PK-kollegor är bara dåligt pålästa. Sammankopplingen av Intelligent Design med religion är ett önsketänkande från ateisternas sida eftersom de då tror sig ha lättare att angripa rörelsen, som faktiskt oförskyllt hotar hela ateismens existens. Så långt är det rätt.
/SB

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.