31 maj 2013

Hur många skolor köper in iPads till alla?

Jimmie Åkesson: "Det har aldrig tidigare lagts så mycket pengar på invandrartäta förorter som det görs idag. I Husby är lärartätheten extremt hög, man har nybyggda bibliotek och ungdomsgårdarna har generösa öppettider. Man har öst pengar över föreningslivet och alla skolelever har fått en egen surfplatta. När statsministern talar om att lösningen är ännu mer ekonomiska resurser är han inte trovärdig."

Husby-rektor: "Jimmie Åkesson har fel. Eleverna i Husby får inte någon surfplatta. Högstadieeleverna får däremot låna varsin Ipad under skoltiden."

Skillnaden verkar vara hårfin. Inte ens sjunde generationens iPad hjälper om man har ångest över vad Allah vill att man ska hitta på. Säkrast att bränna en bil till om man inte mår toppen. Kort stubin och avundsjuka, vilka typer! Vilka fysionomier! Men de akademiska typerna på TV fattar ingenting.

Svenska folket är i särklass försvarlöst. Vi är vana vid att klara oss själva och slippa prata med andra. Den här invasionen var vi helt oförberedda på. Ska vi bete nu plötsligt bete oss som tjusiga multikulturalister och prata med främlingarna om deras egendomliga fobier mot kvinnor och jag vet inte vad?

30 maj 2013

Ett land och två religioner

Glöm att 33.2 miljoner i England och Wales kallar sig kristna. För om du verkligen vill veta hur det står till med religion, ta en titt på dessa två foton. De säger mer än någon marknadsundersökning.

Den ena är från St Mary’s Church på Cable Street, där 20 personer deltar i ceremonin. Den andra är från en närliggande moské.När St Mary, öppnade i oktober 1849 kunde de skryta med en församling av 1000 personer och de hade inte plats för alla. Idag, deltar totalt bara 20.
I dag har Brune Street Estate moskén ett liknande problem. För fredagsbönen har de inte rum för sina medlemmar som därför fyller hela gatan utanför.

Vad dessa bilder visar är att med den aktuella trenden är kristendomen i Storbritannien en religion från det förflutna och islam är framtidens.

Man beräknar att inom 20 år, kommer det att finnas fler aktiva muslimer i Storbritannien än kyrkobesökare - en idé som bara för ett halvt sekel sedan skulle ha varit fullständigt otänkbart.

Jag har en känsla av att en liknande undersökning i Sverige skulle visa samma trend och att de som kallar sig kristna bara går i kyrkan för dop, vigsel och begravning.

från Daily Mail

29 maj 2013

Så fungerar systemet

Handläggare på Migrationsverket i Malmö har skaffat sig extrainkomster på flera miljoner kronor. De asylsökande blev försedda med falska bulgariska, portugisiska, grekiska och italienska pass. Passen gör att folk från Mellanöstern och Afrika är registrerade som EU-medborgare med rätt att uppehålla sig i ett EU-land. Det antas att de falska passen har tillverkats i Köpenhamn.

Fast det är förstås bara småsummor i det allmänna migrationsslöseriet. Vart är Sveriges BNP på väg? Brända bilar och brända skolor sägs skapa ekonomisk aktivitet och öka Sveriges bruttonationalprodukt. Fantastiskt. Riksdagens alla keynesianer jublar.

Regeringen liknar allt mer en flygkapten som kraschlandar ett plan, samtidigt som han säger till passagerarna att det inte är någon fara och allt är normalt. De tragiska är att det inte kommer att bli någon välfärdsstat för de människor som är en börda för landets ekonomi. När socialpengarna uteblir kommer de muslimska gängen inte nöja sig med bränder. Sverige är ett illavarslande omen inför hela västvärldens framtid.

28 maj 2013

Böteslappar på brända bilar

  

Svenska medborgare får inte försöka försvara sin egendom själva, då riskerar de att kallas för högerextremister och hamna i finkan. Enligt Stockholmspolisen är det för farligt att konfrontera de härjande muslimska gängen. Lagarna för olaglig parkering tillämpas dock konsekvent.

Explosiv bilbrand i centrum av Malmö. Under bilen hittade polisen en engångsgrill. Någon okänd gärningsman hade ställt engångsgrillar under två olika bilar där det började brinna. Branden spred sig till en tredje bil.

Skjoldungens maträtter: carbecue a la peugeot, renault flamboise avec sauce citroënne ska nu suppleras med rätter i svensk stil med grillad Volvo-korv och halal-marinerad Saab etc.

27 maj 2013

Kommer vår civilisation att försvinna?

 

Om man vill att folk att uppföra sig som folk, måste man först ställa krav på dem.

Den första gången Väst inte stod emot vansinnet, som förkunnades av anhängare av islam, utan istället försökte blidka dem - det var då hela den västerländska civilisationen gav en blank check till barbarerna och lät dem förstå att de kunde göra vad de ville och komma undan med det.
Vi måste inse att den typ av våldsamheter vi ser runt om i världen, inte beror på att muslimer hållit tyst och försökt smyga med det - utan att vi har misslyckats med att utmana och besegra den ideologi som driver dem.

Det är verkligen på tiden att vi vågar inse,  att vi är låsta i en kamp och att den kampen handlar om islam själv. Och vi kan inte förvänta oss att någon ska kämpa för vår räkning.

Kritik av islam har under de senaste åren uppfattats som förolämpning och resulterat i en massa globala protester, som vandalisering av ambassader, bränder av symboler och byggnader, bojkotter och dödsfall.
Under nästan två decennier har vi tillåtit budskapet om politisk islam att stå oemotsagt i västvärlden och låtit dem predika separation och konfrontation.

Islam skiljer inte på religion och Stat. Islam är Staten.
De ser staten som ett instrument i händerna på den härskande makten för att införa en viss världsbild på resten av samhället. De insisterar därför på att den islamiska staten bör ges makt och skyldighet att införa islamisk lag för alla.

Det är inte konstigt att islam och islamism verkar mer och mer synonyma.
Självklart finns det anständiga, moraliska och civiliserade muslimer men de har tystats av rädsla.
Vi gör varken den muslimska världen eller västvärlden en tjänst genom att bete oss som om deras ilska är så skrämmande att vi måste undvika den till varje pris.
Vi har blivit itutade att vi ska stryka medhårs och falla undan för deras ilska men som ni ser hjälper det inte. De kommer att fortsätta att hota allt vi håller kärt och förr eller senare kommer vi att gå under - oavsett hur moraliska vi är eller hur mycket återhållsamhet vi visar inför provokationer. Moralisk dygd och helgonlik återhållsamhet kommer inte att vinna den här konflikten.

Sårbarheten inom den västerländska kulturen har effektivt använts för att optimera islams egna religiösa, politiska, psykologiska och militära mål. Och de har varit framgångsrika just därför att de har samma filosofiska och etiska mål som den politiska vänstern i Europa och Amerika.
De vill införa sin egen version av Utopia på resten av oss och det är det lim som binder dem samman. Vi kan frivilligt foga oss annars kommer de att ta till tvångsåtgärder - inklusive våld och terrorism - för att vi ska dyrka samma saker som de gör. Vänstern gör det för vår eget "bästa", Islam gör det för Allah .

Ska vi låtsas att vi inte hör dem? Ska vi fortsätta att våndas över våra egna brister och ursäkta att de fortsätter att utplåna oss?

Vad ska civilisationens svar vara?

26 maj 2013

Kön och ras, två realiteter

       
Feminister och godhetsapostlar har förgiftat debatten om kön respektive ras. Medias bemanning med en majoritet av aggressiva kvinnor har kvävt all kritik av den sortens Politisk Korrekthet. Men nu har ett litet andningshål öppnats, inte i Sverige förstås, men i Frankrike, där den ledande tidningen Le Monde hade en artikel med ovanstående rubrik den 17/5.
Den är skriven av Nancy Huston, en romanförfattarinna född i Kanada (med böcker som Livslinjer och Skapelsejournal utgivna på svenska) och Michel Raymond, forskningschef specialiserad på evolutionär biologi.
Här ett försök till översättning. De slår hårt på den nu vanliga förblindade förnekelsen av den faktiska verkligheten.
Max von Dell

- - -
ÄRFTLIGHET
 Humaniora och naturvetenskap missförstår varandra ofta. När biologer vandrar ut i antropologins eller psykologin marker, extrapolerar de ofta sina observerade materiella tillstånd till orsaker för sociala problem. Ärftlighet är en viktig faktor, vars betydelse ofta förnekas. De som gör sociobiologiska analyser av konst och kultur har ofta en stark tro på sin förmåga att förklara allt, men stor skepsis är vanligen motiverad.
Många samtida humanister och samhällsvetare tycks som motto ha antagit den kända satsen: ”Låt oss börja med att avfärda alla fakta.” Hur har denna frivilliga, envisa och galna blindhet gentemot naturvetenskap kommit till? Kanske kan den förklaras av 1900-talets katastrofer, då man gjorde anspråk att ha funnit den slutgiltiga tolkningen av Darwin, vilket ledde till den nazistiska ideologin och dess tillämpning i verkligheten.
Man kan lika gärna skylla på kommunismen, som i Ryssland sände genetiker till Gulag medan Lysenko blev hyllad. Ärftlighet ansågs då obefintlig. Växternas egenskaper kunde ändras med ”träning” av människan.

GENUSTEORI
Idén att alla icke-fysiologiska skillnader mellan män och kvinnor är sociala konstruktioner, genusteori, skiljer sig inte mycket från religion. Den bygger på ett tyst förnekande av fakta, vilket anses bevisat och stående ovanför diskussion.
I verkligheten är män och kvinnor alltid biologiskt olika, vilket även gäller vissa beteenden. Könen reproducerar sig på olika sätt, liksom hos våra närmaste kusiner: gorillor, schimpanser och bonobos.
Faktum är att redan vid födseln – innan någon social påverkan varit möjlig – beter sig pojkar och flickor olika. Kan hormontopparna i puberteten, som drabbar tonåriga människor så väl som schimpanser och tydligt påverkar beteendet, ha annat än en biologisk orsak? Notera att ett socialt tryck då oftast förstärker de biologiska skillnaderna.

RASER
Det finns ett otal hundraser, nio underarter av giraffer, fyra av schimpanser och flera sorters blåmesar. Oavsett vilket begrepp man använder, så är de genetiskt åtskilda. Nuvarande fashionabla fiktion slår i oss att skillnaderna mellan mänskliga grupper är så nära noll, att begreppet ras är vetenskapligt ogrundat.
Denna fiktion eller myt drivs av politiska avsikter. Inom arten människa är mångfalden stor: en del av arvet är gemensamt, men en annan del kännetecknar olika geografiska grupper. En sekvensering av genomet för en okänd person talar direkt om varifrån hans förfäder kommer. Hur skall vi benämna dessa skillnader? Begreppet ”ras” är skrämmande – det kommer nog att försvinna. Man kan undra om ”kön” kommer att gå samma väg. Oberoende av använt begrepp gäller det att inte lära ut dumheter.
Liksom religioner gör, smickrar dessa moderna myter oss människor med att vi är ”unika” och ”utvalda” bland alla varelser. Vi är inte en del av djurriket utan förtjänar en särskild status. Ras och kön kan vara bra för växter och djur, men inte för oss. Vi står högre! Vi bestämmer själva vårt öde.
Denna stolthet är särskilt stark i Frankrike. Där är man övertygad om medborgarnas överlägsna intelligens. Biologiska fakta översätter man direkt till filosofiska termer.

ESSENTIALISM
Erkänner man att det finns människor av två kön snarare än ett enda eller en hel rad, beskylls man genast för ”essentialism”. Nämner man att endast kvinnor har en livmoder eller att genomsnittliga nivån av testosteron är högre bland män, innebär det inte att man spekulerar om ”essensen” hos det ena eller andra könet, inte att man driver en sexistisk ideologi, inte heller säger man att kvinnor är underlägsna män eller föreslår man att de skall utestängas från det militära och män från barndaghem. Det är bara sakliga fakta! Vilka haft avgörande inverkan på mänsklighetens historia – dess sociala organisation (patriarkat), familjebildning (äktenskap) och politik (krig). Förnekar man skillnaderna mellan könen, kan man inte förstå och då inte utvecklas.

VÅR IDENTITET
Säger man att Homo Sapiens har utvecklats från ett afrikanskt ursprung för 70.000 à 100.000 år sedan, och sedan utvecklats relativt oberoende i olika delar a världen med successiv diversifiering till olika underarter, eller sorter, eller – ursäkta! – olika raser, är det inte en åsikt eller ett politiskt ställningstagande. Det är helt enkelt verkligheten. Däri ligger inte något värdeomdöme; modern genetik ägnar sig enbart åt att beskriva.
Vår biologiska identitet är ett resultat såväl av arvet som av miljön omkring oss. Under tusentals år har olika folkgrupper anpassat sig till terrängen, klimatet och andra förhållanden, vilket allt varierat mellan olika delar av världen. Idag har de olika hår, olika hudfärg och olika sjukdomar med olika försvarsmekanismer mot dem.
Läkarna vet att olika folkgrupper reagerar olika på mediciner – t. ex. psykofarmaka. Inuiterna har anpassat sig till kyla och sherpas i Himalaja till höga höjder. Dessa anpassningar är främst genetiska även om kulturella vanor finns med.

LÅT OSS EJ FÖRBLINDAS
Utvecklingen stannar aldrig. Kan dessa folkgrupper så småningom bilda egna arter, som inte kan para sig, blandas, med varandra? Det är en vanlig utveckling i däggdjurens historia som även förekommit bland våra anfäder. Omvänt, ifall dagens grupper parar sig korsvis kan skillnaderna blekna. Det torde vara en avlägsen möjlighet även i de många folkgruppernas USA. Således existerar idag faktiskt genetiskt skilda grupper av människor.
Inom parentes kan nämnas att skillnaden mellan könen har en helt annan karaktär: Hur olika kön än blandas, får man inte en bastard, en hermafrodit eller transsexuell individ utan nästan alltid en hane eller en hona.
Konsten att leva beror inte på det politiska valet mellan en konservativ höger, som överdriver betydelsen av det bestående, eller en revolutionär vänster, som utgår från att allt måste ändras. Det är nödvändigt att gå förbi så förenklade svar på de svåra frågorna. Fortsätter vi att ignorera och missförstå verkligheten riskerar vi vår överlevnad. Motsättningen mellan natur och kultur är ohållbar. Människan är ett djur, men inte som andra djur. Det kan vara svårt att samtidigt acceptera båda satserna i denna mening.
Vi kan aldrig komma fram till en enda beskrivning av livets komplexitet. Därför bör vi tillägna oss varandras olika kunskaper, istället för att låta sekterism och dogmatism förblinda oss. De av oss som lever på att förmedla tankar bör föregå med gott exempel i ödmjukhet och nyfikenhet.

25 maj 2013

Som man bäddar får man ligga

           

Det är intressant att dra paralleller med "Le Petit Jihad" i Frankrike 2005 och som sedan dess har blivit en återkommande händelse. Ursäkten där var att två kriminella muslimska tonåringar lyckades bränna ihjäl sig själva när de flydde undan polisen.

När jag ögnar de svenska tidningarna är det helt uppenbart att man försöker tona ner upploppen och dölja vad som verkligen händer. Man vill också betona att de människor som samlas på gatorna för att försvara sin egendom måste vara "högerextremister" och att de är det stora problemet.

Upploppen startade i ett område som i stort setts befolkas av enbart muslimer och spred sig snabbt till andra muslimska förorter, men precis som i Frankrike undviker polis och myndigheter orden "islam och muslim" och kallar slöddret för "invandrare och ungdomar".

Om jag var en laglydig invandrare från Finland eller Polen eller Mellanöstern skulle jag bli rasande om jag klumpades ihop med den sorts människor som lever rövare nu.
Hittills verkar det som svensk polis och brandmanskap mest står handfallna och passivt ser på av rädsla för att bli bombarderade med stenar.

Hur kommer det sig att man inte uppmärksammat mönstret från Frankrike och Storbritannien och förberett sig? Med den svenska importen av muslimer från Afghanistan, Irak, Nordafrika och Somalia var det ju bara en tidsfråga innan Sverige också skulle börja brinna.
I vanlig ordning skyller den svenska regeringen i första hand upploppen på Sverige och svenskarna.

Erik Ullenhag förklarar att upplopp beror på hög arbetslöshet och social utslagning i Sveriges invandrar-dominerade områden.

"Vi vet att det finns diskriminering inom dessa områden, och vad som händer nu förbättrar inte bilden av dessa områden, där det finns en hel del positiva saker, men som helt överskuggas för närvarande", meddelade han i en intervju med TT.

Muslimska aktivister skyller på rasism och segregering och det verkar som många svenskar köper det, åminstone politiker.
Men precis som Knute skriver nedan, handlar det om att man flyttar fram positioner och hotar.
De vill etablera en muslimsk stat med sharia och muslimska regler. Det är standardförfarande för muslimer, när det finns tillräckligt många av dem.

Sverige har en liten men effektiv militär och man skulle kunna skicka ut dem till upplopps-områdena. Om de skjuter ett antal våldsverkare och skickar några av de andra tillbaka till sina ursprungsländer, skulle det bli ett snabbt slut på bråket. Men det kommer inte att hända eftersom det vore att medge att hela detta mångkulturella experiment, som prackats på svenskar från deras regering, har varit ett totalt misslyckande.

I stället tillåter man muslimerna att ta över och kravallerna kommer att fortsätta.

Vi kommer att se det här i USA också.  Boston och Ft. Hood är varningsflaggor.

24 maj 2013

Jihadkrigarna som springer omkring med bensindunkar och kastar sten mot brandmänØst syftar inte på Norges östra grannland, men på östra Oslo. Norsk TV tror dock inte att den arabiska våren i Stockholm kommer att sprida sig - ingen carbecue hos oss!

I Stockholm bränner man ju varje natt lika många bilar som man gör i Oslo på ett år. Lite kul underhållning att tända eld på grannens fina bil, hellre det än att gå upp om morgonen och försöka göra något nyttigt. Det är förstås inte bara uttråkade islamister som är i farten, även rödfascister från AFA ligger bakom kravallerna. Det demoniska samförståndet mellan Marx och Muhammed i full vårblomning. Samt full support från den politiska etablissemanget. Både politiker och stenkastare smiter från notan. Det är andra som får betala.

Stockholm i brand:Det handlar om makt:

"Att detta är ett politiskt uppror är till exempel Megafonen [jihadkrigarnas propagandaavdelning] helt öppna med. Det är ju inte bilfri-stad-aktivister som bränner bilar för att locka till sig statens myndigheter i syfte att angripa dem. De attackerar polisstationer, tågstationer, daghem, skolor - allt som representerar offentligheten. I Sydverige blev tågtrafiken saboterad.

De revolterande hatar inte polisen, de krigar mot dem som de företräder - statsmakten, vars makt de de vill ha ett bett av. Elementärt, käre Watson. Detta är mini-revolutioner och utpressning, och denna är den hittills mest omfattande. Den kan inte blidkas med polisens 'defensiva strategi'. Om Sverige och Säpo letar tillräckligt noga, kommer de säkert att hitta några centrala aktörer som har iscensatt det. Moskéerna i förorterna borde vara det logiska stället att börja, en moské är som kommandobrygga och eldledningscentral på ett krigsfartyg och skräddarsydd för att styra en gerilla."

Bara för skojs skull

 Gissa vilken händelse som är dokumenterad här

  

23 maj 2013

Det nya normala

         

Den stora händelsen i Storbritannien är naturligtvis det brutala mordet i Woolwich, en förort till London.

Daily Mail har mängder med foton och en video och som ni kan se skedde det hela i fullt dagsljus framför ett antal vittnen och förövarna var inte alls rädda för att bli övermannade. De förklarade högt och tydligt sitt motiv.
Under attacken skrek de två männen 'Allahu Akbar!' upprepade gånger och bad vittnen att filma mordet med sina mobiltelefoner.

INGEN INGRIPER!
Det tog 20 minuter för polisen att komma på plats. Den första grupp som anlände hade inga vapen så man fick invänta grupp nummer två som hade en kvinnlig beväpnad konstapel.

Cameron avbröt sin tysklandsresa: "Vi har drabbats av dessa attacker tidigare, vi har alltid slagit tillbaka dem," sade Mr Cameron. "Vi kommer inte att kuvas, vi kommer aldrig att ge oss."

Hur då, frågar jag mig. Vem kommer att slå tillbaka?

20 minuter innan polisen kommer och ingen av de närvarande som ingriper utan bara står och tittar på som om det vore vilken vardagshändelse som helst.
Cameron och andra politiker som har möjliggjort detta - som underlättar och uppmuntrar det och som gömmer sig bakom advokater och livvakter och försöker låta som Churchill.
Kommer ni en dag att få betala priset?

Om man opponerar sig mot mord som detta är man omedelbart klassificerad av Sveriges television: "Högerextrema grupper har protesterat mot mordet"

22 maj 2013

Kyrkans smygfisar

I Danmark kallar sig kyrkan för folkkyrka, men det är den knappast när den uppmuntrar rovdjuren att smyga på sitt byte, de kristna.

Under pingsten tilläts en imam predika i en kristen kyrka. Den före detta narkotikahandlaren Pedersen talade om "Gud". Numera heter hans gud Allah och Pedersen har bytt namn till Abdul Wahid.

I en annan kyrka hade prästen Massoud Fouroozandeh tänkt tala om skillnaderna mellan islam och kristendom. Han blev stoppad av kyrkans ledning, det skulle ha generat de lokala imamerna, ansåg de. Det är groteskt. Har vi inte snart upplevt tillräckligt många jihadnätter med stenkastning och bilbränder, för att inse att islam är raka motsatsen till det kristna budskapet om att hjälpa varandra?

Läs mer hos Spydpigen och Snaphanen

Det är inte rättvist

Men vi röstade för det i alla fall.

Hur kommer det sig att så många unga föll för Hope'nChange-struntprat?
*Därför att de tror att de är osjälviskt att driva landet i konkurs.

*Ingen har lyckats förklara för dem att själviskheten finns i Lockheed, Det Gröna Enerig-lurendrejeriet och lobbyisterna i Washington i stället för hos de människor som inte vill belasta dem med 17 trillioner i skuld.

*Därför att Statliga skolor främjar regeringspåhitt.

*Republican Partys program tilltalar inte de som är under 30.

*Därför att Republicans, som borde vara de största opponenterna till Hope'nChange-struntprat, också gillar att spendera mängder med pengar.

*Trots massor av år som bevisar motsatsen tror fortfarande väldigt många att Staten kan ge bättre och billigare service än privatsektorn.

*Därför att media stöder Vänstern, speciellt filmer, TV-shover och musik.

*Landet hade möjlighet att välja en svart kille och det var "cool" och vanligtvis blir de vita killarna omvalda så det var ju bara rättvist...

21 maj 2013

Akta er för Dygdernas Diktatur

Den här artikeln är så bra att jag måste dela med mig. Den är skriven av Daniel Greenfield och jag hoppas jag gör den rättvisa med min översättning. Den passar lika bra för Sverige som Amerika

Amerika håller på att bli en mer tolerant nation, sägs det. Varje ny sak som vi lär oss att tolerera gör oss mer progressiva. Men tolerans är en relativ sak. För varje ny sak vi lär oss att tolerera, är det något vi måste sluta tolerera.
Tolerans kan endast förekomma på ett begränsat antal ställen. Balansen mellan tolerans och intolerans är densamma oavsett hur progressivt ett samhälle blir. Ett tolerant samhälle fördelar endast sin intolerans annorlunda.

Amerika idag tolererar olika saker. Det tolererar att små pojkar klär ut sig till små flickor i skolan, men inte att de pekar på varandra med pennor och låter som kulsprutor på lekplatsen.
Den lille pojken vars mor klädde upp honom i flickaktiga kläder var en gång föremål för förakt, medan den lille pojken som låtsas vara en marin var nationens framtid. Nu har pojken i klänningen anslutit sig till en identitetsgrupp för nationens framtid, medan den blivande lille marinsoldaten misstänks för att en dag byta ut sin vässade penna mot ett automatvapen, så snart nästa vapen-show kommer till stan.

Hertigen av Wellington sa en gång att slaget vid Waterloo vanns på lekplatserna i Eton. De pojkar som nu leker på lekplatser där dodgeball är förbjudet och det är ett brott att peka finger mot någon - vilka strider kommer de att vinna och vilken sorts nation kommer de att kämpa för att skydda?

Problemet med tolerans är att det alltid finns någon som bestämmer vad du ska tolerera. Ett fritt samhälle tolererar inte människor, det ger dem möjlighet att leva efter sina egna värderingar. Och ett tolerant samhälle är inte gratis. Det är en dygdens diktatur som är intolerant mot etablerade värden, för att bättre tolerera tidigare oacceptabla värden.

Ett fritt samhälle bestämmer inte vad religiösa eller inte religiösa ska tro. Ett tolerant samhälle tvingar dem att betala för aborter eftersom dessa dygdens diktatorer har beslutat att det är dags att ge dem en lektion i tolerans.

Ett öppet samhälle finner visdom i sin egen osäkerhet. Ett tolerant samhälle, liksom en tonåring, är säker på att det redan vet alla svar och saknar endast ett medel för att tvinga dem på andra. Det förväxlar sin destruktion av det förflutna med utvecklingen och sin känsla av otrygghet med rättfärdighet.
För den toleranta, är intolerans den mest kraftfulla möjliga handlingen. De löser problem genom att vägra att tolerera dem. Skolskjutningar genomförs med vapen, så de administrativa invånarna i de vapen-fria zonerna driver kampanjer av intolerans mot den fysiska existensen av vapen - mot ägarna av vapen, tillverkare av vapen, de medborgerliga rättighetsgrupper som försvarar vapeninnehav och så småningom mot John Puckle, Samuel Colt, John Moses Browning och  element # 82 i periodiska systemet.

Inget av detta åstadkommer en enda praktisk sak, men det är ett påstående som hävdar ett ideal. Det paranoida tänkesättet som rackar ner på små pojkar som formar kakor så att de liknar vapen - små pojkar som pekar med pennor och fingrar på varandra - är inte ute efter att stoppa skolskjutningar, men kämpar för att hävda intoleransen i sitt toleranta värdesystem över verklighetens våld.

Det handlar inte om att förhindra skolskjutningar, utan om att hävda ett värde, i vilket det inte finns någon plats för den blivande marinsoldaten, såvida han inte delar ut mat till svältande barn i Afrika som en hjälpinsats eller fungera som en modell för homoäktenskap inför landsbygdens Amerika.

För att förstå NRA:s argument (National Rifle Association ) om det moraliska värdet av en pistol, som härrör från det moraliska värdet av de som använder den, skulle kräva en världsbild som är mer villig att acceptera en mängd nyanser, snarare än att kriminalisera pennor och kakor för skuld genom geometrisk association. Ett fritt samhälle skulle kunna göra det, men ett tolerant samhälle, där allt måste tilldelas ett oföränderligt värde, för att avgöra om det kommer att tolereras och verkställas eller inte tolereras och kriminaliseras, kan inte.

Det är lika sant i Newtown som det är i Boston. Samma toleranta liberalism som kan se ett dödligt hot i en penna eller en kaka är blind för det dödliga hotet från en tjetjensk islamist. Om en pistol är ett inneboende ont, då är medlem av en minoritetsgrupp - speciellt en förföljd man - något medfött positivt. I den verkliga världen, kan det behövas onda vapen för att stoppa goda muslimer, men systemet gör sitt allra bästa när det gäller att uppmuntra eleverna att recitera den islamiska trosbekännelsen, samtidigt som de avstänger dem för att de biter i en kaka på fel sätt.

Liberala värderingar är i konflikt med verkligheten och de är inte på väg att låta verkligheten vinna. I deras toleranta nation, finns det mer utrymme än någonsin för små pojkar som drömmer om att en dag spränga tryckkokarbomber vid offentliga evenemang i namn av sin religion, men mycket lite utrymme för små pojkar som drömmer om att stoppa dem.

Den lille pojken i en klänning har tagit på sig toleransens uniform medan den lille pojken som gör pang-pang-ljud med en penna visar tydliga tecken på att spela för fel lag. Fel lag är de som löser problem genom att skjuta människor, snarare än att skriva fördömanden av dem till mångfaldens toleransdepartement.

Den som klagar är hjälten och den som gör något är boven. Reportrar och advokater är hjältarna eftersom de avgör vad som är tolerans. Soldater och poliser är skjutglada skurkar, eftersom de reagerar på verkligheten, snarare än identiteter. De skjuter obetänksamt utan att förstå undertexten.

Ett fritt samhälle är praktiskt. Det fungerar i sitt eget försvar. Ett tolerant samhälle agerar för att hävda sina värderingar. Det första strider mot terrorister och mördare, medan den senare låter dem gå, för att visa upp sina toleranta värderingar.

Detta är den konflikt mellan olika värden som gäller på lekplatsen och på slagfältet i kriget. På lekplatsen skickas små pojkar hem om de viftar med pennor och på slagfältet är soldaterna beordrade att inte försvara sig, så att deras land kan vinna hjärtan och sinnen bland lokalbefolkningen i det ändlösa afghanska Alla Hjärtans Dag, som har staplat upp en skrämmande hög av kroppar.

I sina städer är män och kvinnor tillsagda att vara toleranta, att tillmötesgå varje person och att aldrig misstänka någon av de vänliga islamisterna i sitt  bostadsområde. Det är bättre att sprängas i luften som ett tolerant samhälle, får de lära sig, än att sikta med kakor av intolerans på den stora lekplatsen i Nanny-staten.

Obama kommer att ingripa militärt i Syrien....

...och se till att amerikanerna oroar sig för sina soldat-barn.  Han kommer att lägga ved på brasan till deras patriotism och deras stöd för trupperna och - voila - Obama-butt-kissing-media kommer att fokusera på ett onödigt krig i Levanten i stället för offren för Obama-iternas inhemska grova brott.

Kommer amerikanerna någonsin se det enkla faktum att de är grundlurade? Om varje syrier dör imorgon - tillsammans med varje palestinier, israel, saudi, etc. - kommer det inte att ha någon effekt på det sätt vi lever och förhåller oss i Nordamerika. Är det synd och väldigt tråkigt att de dör?
 Visst, men det är varken vårt fel att de slåss eller vårt ansvar att stoppa deras krig. Be en bön för dem, men kom ihåg att de skapar sin egen död.

Michael Scheuer

20 maj 2013

Det islamiska sättet att säga "tack" för gästfriheten

Kravaller, bilbränder och mordförsök på polisman i invandrartäta Stockholmsförorten Husby. Den misshandlade polisen lyckades resa sig från marken i sista stund, varvid en flicka hördes skratta och ropa "Allah akhbar, polisen springer, polisen springer!"Jihad är rasism. För många räcker det att kasta en enda blick i Koranen för att bli programmerad för jihad, men makthavarna tillåter oss inte veta att det är muslimsk rasism som vänds mot oss. Svenskar flyttar från sina bostadsområden, eller rättare sagt fördrivs, under största möjliga tystnad i media och politik.

   Det finns ingen ursäkt för att ignorera det importerade våldshelvetet

19 maj 2013

Hå hå, ja ja


I jämlikhetens namn är det nu tillåtet för kvinnor i New York att gå omkring med bar överkropp i staden på alla de ställen där det är tillåtet för män. Whoopee! Big Deal!

New York Citys 34.000 poliser har instruerats att om de ser en barbröstad kvinna på allmän plats, som för övrigt följer lagen, ska de inte arrestera henne.
Detta beslut innebär att bröst-exponering inte betraktas som oanständigt, eller förargelseväckande beteende. Om en folkmassa bildas runt en topless kvinna, är det polisens uppgift att skingra publiken och sedan agera på lämpligt sätt om männen skaran inte lyder.

Det ska bli intressant att se hur detta uppfattas av stadens ständigt ökande muslimska befolkning.

Tänk er barbröstade kvinnor utanför en moské. Men det området kanske blir deklarerat som "Bröst-fri zon".

En verklig tragedi

     

Om ni verkligen vill veta vad som hände i Benghazi och varför, läs denna sammanfattning från Washington Times (engelska)

Idag vet allmänheten att administrationens tidiga uttalanden var falska. De yttrades därför att det var mindre än två månader kvar av en presidentvals-kampanj där Obama förklarat att al-Qaida var krossat.

4 amerikaner dog för att Obama vill behålla sin image!

18 maj 2013

Skrota hela Skattedepartementet!

Det är nog inte möjligt att få Obama avsatt men kanske att genomföra en djupgående sanering i skattesystemet och lagstiftningen - så grundlig att man kan lägga ner hela IRS. Jag ser ökande krav, även från traditionella webbplatser, särskilt bland kommentarerna, på att man bör stänga detta oseriösa departement helt och hållet.
NBC:s Lisa Mayers rapporterade i går att IRS avsiktligt undanhöll att de olagligt förföljt konservativa organisationer till efter presidentvalet 2012.
"IRS commissioner har känt till under minst ett år att detta pågick," sade Myers. Delade han med sig ​av denna information till Vita Huset? Men ännu viktigare är att Kongressen kommer att fråga honom,: Varför vilseledde ni oss i ett helt år? Medlemmar av Kongressen påstod att konservativa organisationer var måltavlor. Vad hände? IRS förnekade det. När deras tjänstemän sedan informerades av IG (generalinspektören) att detta pågår, avslöjar man det inte. I själva verket skickade intendenten ett brev till Kongressen i september om detta ämne men säger inget om det. Tänk om vi fått veta detta faktum i september 2012, i mitten av ett presidentval? Allting skulle ha sett mycket annorlunda ut."

I ett framträdande inför utredningskommittén angående IRS-skandalen vred och vände sig justitieminister Eric "My People" Holder ("Withholder"?) Han yttrade "Jag vet inte" och "Jag är inte säker" så många gånger att det var löjligt - vilket gav material till denna video.

Benvenuti a RomaSkaror av muslimska män vandrar i centrala Rom och ropar Allahu- Ahkbar.

Men det finns ju ingen anledning att känna sig obehaglig till mods, eller hur ? Det vore ju bevis på islamofobi. De predikar ju bara fredens budskap och har inte alls för avsikt att skrämma någon, än mindre planer på att lägga under sig Västvärlden.

Det är ju bara dumt att oroa sig.

17 maj 2013

Låt oss inse fakta. Koranen lär ut sådant här.

  Oxford: muslimska våldtäkter och sexuell tortyr av barn


  " Oh, very quiet. How has your day been? "

En man letade igenom Oxfords gator med ett foto av sin dotter, men de poliser och socialarbetare han stötte på försökte desperat att få honom att försvinna. Av rädsla för att bli beskyllda för "rasism" låter de den vita slavhandeln pågå ostört - det lönsamma sexuella slaveriet av unga flickor för att roa en viss typ av muslimska män. Föräldrar har anmält sina barn saknade vid hundratals tillfällen men de sociala och polisiära "proffsen" de vänder sig till är en katastrof.

Om en stackars sårbar flicka kommer till polisen och berättar att hon utsatts för "grooming" av muslimska män och därefter våldtagen och misshandlad, riskerar hon att skickas iväg med orden "sluta slösa med polisens tid". Om hon blir omhändertagen av de sociala myndigheterna blir det ännu värre, där är det fritt fram för hennes sadistiska plågoandar att komma och hämta henne. Offentligt anställda har slutat ta ansvar i det engelska samhället, och det är likadant här. Den politiska korrektheten har berövat folk deras moraliska ryggrad.

16 maj 2013

Smaklig måltid

Från Syrien har det dykt upp ett videoklipp där en man äter en fallen fiendes hjärta. Gouri al-Fahan och Fatima al-Baader skriver:

Den hungrige mannen deltar i det syriska kriget som ledare för en grupp som är uppkallad efter Omar ibn al-Khattab, som sägs ha gått runt med profeten själv, och som var kalif nummer två. Denna grupp är emot Hizbollah, vilka i sin tur stödjer Syriens president Bashar.
Om någon skulle vara i tvivel, kan jag upplysa att jag inte kan hitta varken huvud eller stjärt i detta krig, förutom att det kan konstateras att det är både mer barbariskt och religiöst baserat än vi kanske tror. Därför är det naturligtvis meningslöst att förespråka vapenstöd till den ena eller andra sidan, liksom det vore vanvett att sätta in militära styrkor. Låt dem slåss färdigt. Jag vet att det låter hårt, men det finns bara inte riktigt några "good guys" att peka på i det slagsmålet. Och därför kan vi faktiskt inte göra något åt att konflikten går ut över oskyldiga.
Beträffande videons äkthet, så verkar det ganska otroligt och förvisso helt nytt för mig: att det tydligen skulle finnas en fatwa-thumbs-up till kannibalism.
15 maj 2013

Och näsan bara växer..Det är i stort bara två olika sätt som står till buds för presidenter när det gäller att hantera skandaler och Obama försöker bolla med båda.

Han intar rollen av ledare, erkänner att fel (misstag!) har begåtts och lovar att gå till botten med det - rättvisa kommer att skipas och de skyldiga straffas.

Detta verkar vara vad Obama försöker göra när det gäller IRS-skandalen.

Den andra metoden är att gömma huvudet i busken, hävda att inget fel har begåtts, att hela historien är överdriven och skylla på någon annan.

Det är Obamas ställningstagande när det gäller Benghazi.

Washington Posts Fact Checker ger Obama fyra Pinocchios, (det sämsta betyg man kan få) för att han nu hävdar att han kallat den dödliga attacken "en akt av terrorism" redan från början.
Förra veckan blev vi upplysta om att CIAs redogörelse för händelsen skrevs om och tillrättalades 11 gånger på befallning av Utrikesdepartementet och White House och man tog bort alla referenser till "terrorism".

Det är svårt för Obama att krångla sig ur att han lät ambassadör Susan Rice uppträda i 5 söndags-shower och skylla hela händelsen på en video - men att gömma sig fungerar inte heller.

Men det räcker inte med dessa två skandaler -nu har man retat upp media och spottat i deras frukostvälling. Det framgår att Obamas DOJ (Department of Justice) i hemlighet har lagt beslag på dokument från telefonsamtal (arbete, hem och mobil) från AP- reportrar, med potentiellt hundratals drabbade reportrar.
Allt som allt har regeringen tagit telefonlistor från mer än 20 separata telefonlinjer som tilldelats AP och dess journalister i april och maj 2012. Det exakta antalet journalister som använde telefonlinjer under denna period är okänt, men mer än 100 journalister arbetar i kontor där listor beslagtogs och de berör regeringens arbete samt andra frågor.

Till och med Rep. Charlie Rangel (D-N.Y) ifrågasätter detta:

"Jag tror att detta bara är början ... presidenten måste träda fram och berätta varför han inte varnade pressen att man gjorde detta och varför han inte har upplyst Amerika, inklusive mig, att det var en nationell säkerhetsfråga."

Börjar råttorna lämna skeppet?

14 maj 2013

Vilken skam för Amerika

Internal Revenue Service, den amerikanska skattemyndigheten ber om ursäkt för att avsiktligt ha siktat in sig på konservativa politiska grupper för granskning inför valet 2012, för att se om de brutit mot de regler som gav dem skattebefrielse. Lois Lerner, som är chef för den IRS-enhet som övervakar skattefria organisationer, avslöjade att de som inkluderade orden "tea party", "patriot" , "frihet" eller "konstitution" i sina ansökningar om skattefri status valdes ut för ytterligare undersökningar."Vilken skam, säger Stuart Varney. Vilken fundamental skam för Amerika. Det är exakt samma sak som Richard Nixon gjorde mot sina politiska motståndare när han gav order om att de skulle utsättas för skatterevision. Ingen skillnad alls.
Jag har inte ens börjat med Benghazi ännu, där USA:s president ljög, ljög rakt i ansiktet på en kvinna vars son dödades i Benghazi. Och ingen kommer att hållas ansvarig, ingen alls."

Politisering av IRS var en av anklagelserna i riksrätten mot Richard Nixon. Vi är inte där ännu, det tog nästan två år innan Watergate-skandalen tvingade Nixon att avgå, men tack vare Internet sprids alla nyheter mycket snabbare nu.

Anklagelserna är mycket, mycket allvarliga och det är helt enkelt omöjligt att tro att det bara var Lois Lerner och en viss nivå av anställda byråkrater i Cincinnati som hittade på detta system för att systematiskt fokusera på Tea Party och "patriot-grupper".

Vad spelar det för roll?   

13 maj 2013

Varför inte Nordkorea?

  

Gissa vilket land som får i uppdrag att leda FN:s forum för nedrustningsförhandlingar i fyra veckor i maj-juni?

Alldeles riktigt, det är Iran.

UN Watch, som håller ett öga på vad FN har för sig, menar att "det är som att anställa Jack the Ripper som föreståndare för ett kvinnohus".

Konferensens ordförande hjälper till att organisera arbetet och är delaktig i att sätta agendan.
Den grundades 1979 och består av 65 länder. I det förflutna, förhandlade konferensen och dess föregångare om större multilaterala rustningsbegränsningar och nedrustningsavtal. Under senare år har man inte åstadkommit mycket eftersom medlemsländerna ofta har väldigt delade meningar.

Förenta Nationerna har tidigare övat påtryckning och infört sanktioner mot Iran för illegal användning av kärnteknik, fördömt dem för att olagligt ha beväpnat den syriska regimen och fördömt Teherans massiva kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

"Varje medlemsstat som är föremål för FN: s säkerhetsråds sanktioner och befunnits skyldig till massiva kränkningar av mänskliga rättigheter, bör inte vara berättigad att inneha en ledande position i ett FN-organ. I USA och Kanada har hävdat denna princip i det förflutna, och bör göra det igen."

En utnämning som denna visar att FN inte har någon trovärdighet och det strider mot allt sunt förnuft.

FN's svar är att det bara är en del av den vanliga turordningen.

Det finns ingen ursäkt för att ignorera det importerade våldshelvetet

Filmen A Clockwork Orange från 1971 handlar om ett ett kriminellt gäng som utmärker sig i ultra-våld. Den har inspirerat journalisten Laurent Obertone till titeln på boken Frankrikes Clockwork Orange, en beskrivning av det franska samhällets nedstörtande i massiv, permanent kriminalitet av värsta kaliber som en följd av invandring, samt myndigheternas och medias medansvar för katastrofen.

I de stora och medelstora städerna har det uppstått så kallade känsliga områden, av vilka många är helt förlorade för republiken (Territoires perdus de la Republique). Här har en ny underklass av arabiska, afrikanska med flera nykomlingar klumpats ihop. Den ursprungliga franska befolkningen flyr från dessa platser. Sociologiskt sett är dessa zoner snyltare på samhället.

Obertone ger en mängd statistik för att illustrera eländet. Mellan 1980 med 2000 femdubblades antalet våldtäkter, och sju procent av Frankrikes kvinnor har utsatts för detta brott. Varje år våldtas 75.000. Varje år utförs 105.000 rån (inklusive bankrån) utan vapen plus 6.200 med skjutvapen och 9.500 med kniv. Totalt kostar brottsligheten årligen 115 miljarder euro - 5,6 procent av bruttonationalprodukten.

Den offentliga debatten döljer och förnekar den fysiska verklighetens mordbränder, skottlossningar, knivhuggningar och våldtäkter. Klagomål och protester möts rutinmässigt med anklagelser om amalgame - oberättigad kritik av hela befolkningsgrupper som en följd av enstaka individers beteende. När tusentals förbrytare med bakgrund i afrikanska stater - både norr och söder om Sahara - bränner ner staden heter det ungdomar från förorterna. Det gäller nämligen att inte stigmatisera vissa grupper invandrare.
Obertone avslutar boken med följande konstaterande: Etniskt homogena samhällen som Finland och Japan har den lägsta brottsligheten och det högsta välståndet.

Torben S. Hansen: Frankrigs voldshelvede

12 maj 2013

Mors Dag

          

I dag visar de flesta i USA hur mycket de älskar och uppskattar sina mödrar.
Mors Dag firas i många länder i världen fast inte alltid på samma dag.

Rätttrogna muslimer firar emellertid inte denna dag eftersom det inte har påbjudits av profeten och att göra så vore att imitera "kuffaar" (agera för att likna en icke-troende)

Ingen kultur kan helhjärtat fira Mors Dag om man inte respekterar kvinnor.

Varje dag informeras vi om våldet mellan muslimska grupper, men inte särskilt mycket om den grupp som dagligen utsätts för våld, nämligen muslimska kvinnor.
I delar av Afghanistan där radikala islam fortfarande härskar, betraktas 15-åriga pojkar som män och 9-åriga flickor är kvinnor, vilket betyder att de kan dömas som vuxna i kriminalfall, i vissa fall till döden, i andra fall till stening. Äktenskapsåldern för flickor är 13 år men en far kan tvinga flickan att gifta sig tidigare samt att genomgå könsorgansstympning. Män har rätt att slå sina kvinnor men inte i ansiktet.

En kvinnas vittnesmål är bara värd hälften av en mans och en mamma kan inte agera som förmyndare för sina barn, bestämma var de ska bo, resa med dem på egen hand eller bestämma om sjukvård.
Män kan utan anledning skilja sig samt också praktisera polygami. Kvinnor får inte rösta eller delta i politisk debatt. De ärver bara hälften så mycket som en man och om maken dör barnlös går hela boet till hans familj.
I Afghanistan och Irak spränger man skolor för att skrämma bort flickorna från undervisning och USAs militär rapporterar rutinmässigt om våld och terror mot kvinnor

Detta är bara några få exempel på hur kvinnor behandlas av radikala islam och nästan alla fall ignoreras av pressen.

Muslimska kvinnor i USA och andra västerländska nationer låter sig ofta utnyttjas för att rentvå islams image, som den presenteras för allmänheten i stort. Dessa kvinnor säger ofta att de har samma rättigheter och respekt som en man och att islam ger dem samma friheter som män har.
 Visst, men vad vi måste komma ihåg är att kvinnorna säger detta samtidigt som de lever i USA, eller någon annan västerländsk nation. Naturligtvis respekteras deras rättigheter. De lever i ett samhälle där den sortens beteende, som många muslimska män visar mot kvinnor i muslimska länder inte tolereras här. I väst avskräcker både lag och folkopinionen sådana aktiviteter som hustrumisshandel och äktenskap med minderåriga flickor.
 Samhället ifrågasätter en man som tvingar sin fru att gömma sig bakok tygsjok och stanna inne i huset om han inte var med henne. Vi förstår eller accepterar inte att kvinnor ska ha en sämre rättslig och moralisk status än män. I väst har islam inget annat val än att respektera kvinnors rättigheter om de vill undvika allmänhetens ilska.

Men jag undrar vad dessa muslimska kvinnor skulle säga eller tänka om de försökte inta samma attityd i Pakistan eller Iran eller Saudiarabien?

Detta betyder naturligtvis inte att varje muslimsk man slår sin fru, eller vill tvinga henne att gömma sig för världen. Inte heller betyder det att muslimska kvinnor överallt lider pga. de hemska förhållanden som traditionella islamiska stater påtvingar dem.
 Många muslimska kvinnor, särskilt i västvärlden, men även i några av de mer sekulära muslimska länder som Turkiet och Indonesien, åtnjuter viss grad av personlig frihet och politisk frihet. Poängen är dock att det strängt ortodoxa islam följer den lära jag illustrerar i exemplen ovan och det gör återuppståendet av militanta, ortodoxa islam i både Mellanöstern och västvärlden en fara för rättigheter och respekt för kvinnor.

Färgrik hästsvans

Sveriges finansminister Anders Borg har varit i Afrika. På bussen i Lagos ser han ut genom fönstret, ser alla färgerna och ser fram emot att Sverige blir lika färgrikt.

"Alla de vackra fär­gerna man ser på kvinn­orna här. På tio års sikt kom­mer det att se ut så i hela Europa. Hemma är det ju bara svart över­allt, det är så avmätta fär­ger hos oss. När våra barn växer upp är det en och en halv till två mil­jar­der män­niskor i Afrika, och vi är fort­fa­rande 500 mil­jo­ner. Det är klart att de kom­mer att vara oer­hört normsät­tande för både mode och smaker.
Europa kom­mer bli bättre, mer multi­kul­tu­rellt. Man bör­jar se det i pop­mu­sik och annat att Afrika bör­jar höras på ett helt annat sätt. Men jag tror att när vi verk­li­gen har sett utveck­lin­gen är när vi har afri­kanska snabb­mat­skedjor i Stockholm."
Hans Rustad:
"Har Borg frågat svenskarna om de vill att det nya Sverige ska se ut som Afrika?
En sak är att han tror att Afrika kommer att få en växande betydelse i världen, att tillväxten kommer att ske på den afrikanska kontinenten. Något annat är förhoppningen om att Afrika ska komma till Sverige. Det påminner om Mona Sahlins uttalanden om det "töntiga" Sverige, svensk kultur var ingenting mot den utländska, så man måste vara glad för att bli berikad. Det är något av samma toner över Borg."
   Svenskar
   

   Flyktingbarn
   

Uriasposten citerar hur en dansk PK-politiker från Radikale Venstre upplever det när Afrika och Asien kommer till en park i Aarhus:

"Etniciteten bar ingen prägel av stereotypa bleka århusianer, som satt med de obligatoriska kalla ölen i eftermiddagssolen. Istället bar parken prägel av män och pojkar av annat etniskt ursprung, som ivrigt sprang runt på grönområdena efter en fotboll, doften av kryddig och exotisk mat och kvinnor som var klädda i färgglada sjalar.
Till min stora besvikelse var Mindeparken som dammsugen på andra århusianer. För mig är Mindeparken ett frirum. En plats där människor kan mötas kors och tvärs av nationalitet, social bakgrund och religiös övertygelse. Av denna anledning undrade jag därför också över var de andra århusianerna gömde sig denna dag. Ett stadsrum är väl inte mångkulturellt, om inte flera olika nationaliteter är representerade?"
Uriasposten:
"Som salig Huntington skrev for många år sedan, så handlar kultur till sist om dominans. När icke-danskar dominerar ett stadsrum, söker sig danskarna bort och det kan inte nog så många plusord ändra väsentligt på. Om radikala Anne Nygaard inte förstår just precis det, så förstår hon ingenting."

Minnesparken i Aarhus var ursprungligen en samlingspunkt för dansk-amerikaner när de var på besök i hemlandet. Där finns också monument över danska soldater som stupat i krig.

Mindeparken med udsigt over Aarhus Bugt

11 maj 2013

Detta tiger media om

   

Enligt valregistreringsregistret, är Ariel Castro, kidnapparen i Cleveland en registrerad Democrat. Han var också den påstådda ledaren bland de tre Castro bröderna, som arresterades den här veckan och ägaren av huset på 2207 Seymour Ave., där de tre kidnappade kvinnorna hållits i fångenskap i över ett decennium. (American Thinker)

Varför är detta viktigt?
När ett brott eller en skandal får nationell uppmärksamhet, är mönstret i media att antingen identifiera gärningsmannen som en Republican eller håll tyst - och om de inte antyder någonting kan vi vara säkra på att den skyldige är en Democrat.

När identitet eller partitillhörighet är okänd, är mönstret att man spekulerar offentligt om möjligheten att den kriminelle är en konservativ, kristen, vit, Republican och en Tea Party medlem - och aldrig att han kunde vara en latinamerikansk Democrat som spelar bas i ett meringue-band.
I dagens läge är identiteten hos en gärningsman alltid en politisk fråga, särskilt när ett brott begås av män mot kvinnor.

Från Paul Beane, KFYO radio, Lubbock, Texas:

"Fort Hood skytten är en muslim och en registrerad Democrat. Virginia Tech skytten skrev hatbrev till George Bush och hans personal och han var en registrerad Democrat. Skytten i Aurora Colorado var anställd vid Obamas valkampanj och deltog i Occupy Wall Street. Han var en progressiv liberal och en registrerad Democrat. Skytten i Newtown hatade kristna och var en registrerad Democrat. Skyttarna i Columbine High School var för unga för att rösta, men båda deras familjer var progressiva liberaler och registrerade Democrats."

Det är inte hälsosamt när en stor del av landets befolkning, inklusive män och kvinnor i alla nyanser och etnisk bakgrund, systematiskt och orättvist förtalas och trakasseras av en annan del av befolkningen med hjälp av media och det politiska etablissemanget.

.

10 maj 2013

Logisk förmåga

Reinfeldt:  "Det som man ofta får betala fem kronor för i Sverige att åstadkomma i klimatreduktion det kan man göra med fem öre i fattiga delar av världen."

  

Tanja Bergkvist:  "När SD säger att man kan hjälpa hundratals fler flyktingar på plats i närområdet för en viss summa som bara kan komma en enda flykting till del i Sverige – då börjar Reinfeldt rabbla floskler och tappar helt förmågan att tänka. Men när det gäller klimatet – ja då kan man plötsligt resonera om kostnadseffektivitet."

Som en motvikt till alla herrar à la Reinfeldt, här ett foto med Tanja Bergkvist:

  

09 maj 2013

Benghazi-gate

I takt med att vittnesmålen avläggs och det framgår att administrationen avsiktligt undanhållit bevis för vad som verkligen hände i Benghazi, höjer inflytelserika Republicans sina röster och insisterar på att Obama ska ställas inför rätta för landsförräderi.

Fd. guvernören i Arkansas, Mike Huckabee säger att han inte tror att Obama kommer att sitta kvar som president i tre och ett halvt år till.

"När en president ljuger för folket och försöker skyla över det som händer kan han inte leda längre. När alla fakta kommer fram kommer vi att se något skrämmande."

Ja visst, detta skulle kunna bli den bomb som befriar oss från Obama-administrationen och som också tar Hillary med sig. En domstol skulle kunna finna dem skyldiga men knappast före 2014.
En TeaParty-majoritet skulle vid det laget kunna ta över både Huset och Senaten, eftersom denna skandal påverkar massornas förtroende för hela Democrat Party.

Andra alternativ är att Obama lämnar in sin avskedsansökan i utbyte mot att slippa rättegång. Självmord?? Flykt till ett muslimskt land som Saudiarabien??

Detta är allvarligt gott folk - en amerikansk ambassadör och heroiska soldater mördades av islamiska barbarerna i Libyen på grund av avsiktliga beslut tagna av Barack Obama och / eller Hillary Clinton.

Men titta vad vi får i stället!Uncle Sam's plantage

     
Medan jag lagar middag brukar jag lyssna på de lokala TV-nyheterna. En förskräcklig händelse dominerade hela sändningen för några dagar sedan. En 28-årig fembarnsmamma innebrändes tillsammans med fyra av sina döttrar. Den äldsta dottern, 11 år, lyckades ta sig ut ur byggnaden.
Alla fem flickorna var halvsystrar, rapporterades det. Bara genom att lyssna till hur de anhöriga talade var det enkelt att höra att det var en svart familj. Ingen enda pappa till flickorna fanns med bland de sörjande.

Majoriteten av svarta barn, 72%, lever med en ensamstående mamma.

Under flera generationer har de svarta i USA generellt sett misslyckats med att uppnå den "Amerikanska Drömmen" därför att den svarta kulturen inte hyllar hårt arbete, utbildning och företagaranda. Dessa hörnstenar för framgång har vittrat bort sedan 60-talet.

Men vad tror ni händer om man börjar prata om att den svarta innerstads-kulturen är emot utbildning? Att svarta pojkar och flickor hånas om de försöker vara duktiga i skolan. Att lära sig saker och ting är bara för "whities".
Vad händer om man börjar tala om statistiken som visar att svarta unga män begår procentuellt många fler våldsbrott än vita unga män?
Man blir ofelbart stämplad som rasist, men dessa skillnader beror inte på ras utan på kultur.
Kulturmönster och attityder kan ändras men då måste man vara beredd på att inte betraktas som offer för orättvisa omständigheter längre och det är där skon klämmer.

Inbördeskriget och slaveri upphörde 1865. Det är 148 år sedan.

Democrat Party =Vänstern har målmedvetet arbetat på att göra den svarta befolkningen beroende av Partiet och Staten.
Democrats förstår att nyckeln till deras framgång är att hålla svarta beroende och rädda.
Star Parker kallar detta beroende för Uncle Sam's plantage, vilket är namnet på hennes bok.

På 60-talet skapades en mängd välmenta statliga program, alla ämnade att lyfta landets fattiga ur fattigdomen.
En välvillig Uncle Sam välkomnade mestadels fattiga svarta amerikaner att "flytta in på statens plantage." De som accepterade inbjudan ändrade attityd från "Hur tar jag hand om mig själv?" till "Vad behöver jag göra för att stanna på plantagen?"
Istället för att lösa ekonomiska problem, skapade regeringen välfärds-socialism med enorma moraliska och andliga problem. Den typ av problem som är oundvikliga när individer avsäger sig ansvar för sina liv och lämnar över det till andra.
Den amerikanska socialismen har fördärvat våra innerstäder, skapat bedrövliga skolor och splittrat svarta familjer.

Democrats baktanke har varit att göra en röstmajoritet av minoriteter (inte bara svarta), samtidigt som de får sympati för sin till synes värdiga och ädla sak - även bland den politiska oppositionen. Först har de sett till att den svarta befolkningen känt sig orättvist behandlad - att de inte är kapabla att klara sig på egen hand och att alla vita står i skuld till dem. På så sätt har det varit enkelt att rekrytera dem till det parti som lovar att vara "snäll" och kompensera för alla tidigare orättvisor genom att erbjuda pengar och speciella förmåner.
Hela Vänsterns bluff är egentligen ganska smart ur ett psykologiskt perspektiv. Den erbjuder den typiskt vänsterorienterade nickedockan - den som bara kan återge slagord och tanklöst fattar beslut på grundval av ras, kön och rätt ideologi - en känsla av moralisk överlägsenhet, när han "står upp" för de förtryckta, medan han försäkrar sig om att de förtryckta förblir evigt förtryckta och tacksamma för smulorna som Vänsterns strör i deras väg.

Kulturen av att vara offer, har hämmat många svarta när det gäller självförtroende, livsstil och yrkesval och den politiska vänstern är mycket vaksam när någon från en av deras utsedda grupper vågar bryta sig ur mönstret.

Läs också om De'Marquis Elkins om ni inte gjort det tidigare.

Dagens bilder världen runt - med mycket islam

    Bilden är från en skola i Gaza. Flickorna känner igen lärarinnan enbart på rösten.

     

Berliner Zeitung publicerade nyligen "Dagens bilder världen runt" - totalt 450 bilder. Utöver fantastiska ögonblicksbilder av natur, djurliv och aktuella händelser finns också gott om avslöjande islam-motiv. I jämförelse med den fria och demokratiska världen, uppvisar denna 1400 år gamla ideologi ett spöklikt mentalt fängelse. Med ursprung på den arabiska halvön, i dag det mest intoleranta, bakåtsträvande, religionsdiktatoriska och kvinnofientliga landet i världen: det islamiska terroriststödjande Saudiarabien.

08 maj 2013

Vägen till helvetet är stenlagd med FN-konventioner

Enligt en FN-konvention, som Danmark antagit och som därför fungerar som lag, har statslösa personer rätt till medborgarskap. Mellan 2004 och 2010 fick ett trettiotal statslösa palestinier avslag på sina ansökningar om medborgarskap. Detta ledde till att Danmarks dåvarande integrationsminister Birthe Rønn Hornbech fick sparken. Den skenheliga vänstervridna pressen jublade, och en arabisk TV-station berömde Danmark för att "respektera islam".


"Av världens 193 länder har bara 37 undertecknat 1961 års konvention om begränsning av statslöshet (mörkgröna), och 5 av dem har aldrig ratificerat sin underskrift (ljusgröna).
De flesta arabländer har lagar som uttryckligen förbjuder att bevilja medborgarskap till palestinierna, så de har inte brytt sig om att underteckna konventionen.

Det säger sig själv att vi bör ignorera och frånträda en sådan konvention. Vägen till helvetet är stenlagd med FN-konventioner, vi är så dumma att ta dem bokstavligt men danskar i allmänhet är inte villiga att pantsätta sitt land i despoternas klubb, FN. De vill ha politiker vars lojalitet är dansk. Vilken plikt bör vi ha mot palestinier som inte ska krävas av deras arabiska grannar, för att inte tala om stormakter som Ryssland, USA, Kina?"

Snaphanen

07 maj 2013

En bild som säger mycket

 

Se upp för äppelknyckare!

Först var det laptops - studenter som promenerade till högskolan och universitetet blev överfallna och rånarna tog deras datorväska eller ryggsäck. Eftersom alla skolor är vapenfria zoner var det tämligen riskfritt för rånaren.

Nu är det telefoner som gäller.

Tonåringar i "hoodies" (jackor med huva) vandrar omkring eller cyklar och spanar in människor som är fullt upptagna med att texta eller prata i mobilen och på några få sekunder har de ryckt till sig telefonen och försvunnit. Det är numera så vanligt att det fått ett eget namn: Apple Picking.

Eftersom telefonen är i bruk, är det enkelt att gå in i inställningarna och återställa hela telefonen och inaktivera de GPS-spårningar som polisen brukar använda för att hitta telefoner. Sedan går de rätt ut på den svarta marknaden.


  

06 maj 2013

Röd regering trakasserad av rödfascister på 1 maj

Den första maj turnerade danska ministrar landet runt för hålla tal. Men de fick inte en chans att säga något. I vad som verkar vara ett koordinerat angrepp från kommunistpartiet Enhedslisten och "antifascister" blev de utbuade, knuffade och dragna i håret, besprutade med vattenpistoler, beskjutna med tomater och rökbomber, fick nakna rumpor upptryckta i ansiktet, med mera.

Vart är demokratin på väg? Omröstning på tidningen BT:s hemsida - se hur man röstade -->

Hjärntvätten och den multikulturella kommunistpropagandan har således varit effektiv. Till exempel röstar en tredjedel av de danska skollärarna på Enhedslisten, enligt en opinionsundersökning företagen av en av de främsta hjärntvättarna, Danmarks radio.

De danska sossarna kör rakt in i isberget. De har nu sjunkit till en historisk bottennotering på under 18 procent. Medan det kommunistiska spöket fortsätter att marschera. Första maj har blivit en riktig skräckdag.

Det som avsiktligt utelämnas i debattenDe'Marquis Elkins är ett utmärkt exempel på det faktum att oavsett vilka vapenkontroll-lagar som instiftas kommer skurkarna och sociopaterna alltid att hitta ett sätt att få tag på vapen!
Och även om budskapet här kanske presenteras på ett något politiskt inkorrekt sätt, är slutresultatet kristallklart.
Vapenlagar kommer inte att hindra skurkar och sociopater från att få vapen! 

Dessa lagar kommer bara att försämra för laglydiga människor som vill skydda sig, medan de samtidigt fyller ett kampanjbehov för vissa politiker som fjäskar för förbudsivrarna i sina valdistrikt.
----------
Historien om De'Marquis Elkins:

I slutet av mars 2013, sköt och dödade 17 årige De'Marquis Elkins en 13 månader gammal baby som satt i en barnvagn. Elkins sköt barnet i ansiktet efter att mamman vägrat ge honom pengar. Han sköt också mamman i benet och nacken.
De'Marquis Elkins är inte medlem i NRA. (National Rifle Association)
Han använde inte ett automatvapen och han hade inte kommit över sin stulna pistol från en vapen-show. Hans favoritmusik är rap. Han gick inte i en kristen skola, inte heller fick han hemundervisning. Han deltog i en mångkulturell utbildning i statlig grundskola och studerade inte de tio budorden.

Hans mamma lever på socialbidrag, matkuponger och får hyran betald av staten. Hans pappa finns inte med i bilden och hans två bröder har en annan pappa. Han hade redan dömts för våldsbrott. Han är medlem i ett gäng.  Hans mamma, mormor och moster röstade alla på Obama.

Han har ingen jägarexamen och inte heller har han någon träning från CMP, Junior NRA eller 4H;s luftpistolskyttetävlingar. Han instruerades aldrig i hur man säkert hanterar vapen, vare sig av sin far eller farfar.

Hans skolutbildning och familj lärde honom att den vita mannen är skyldig honom något. Han gick för att hämta det.
Han har inga planer på att gifta sig, men har en baby och ...nej - han betalar inte understöd till sitt barn. Han röker knark. Han beundrar Kayne West. Han har inget jobb och är inte heller ute efter ett, men han är välfödd. Han har inga kunskaper förutom brottslighet.
Han talar *Ebonics, och är inte kapabel att göra en professionell intervju, trots att han tillbringade 11 år i grundskola.

Han är en av miljoner.
--------
Folk som Elkins kommer att ha vapen.
Många människor vill neka oss rätten att försvara oss mot dem, samtidigt som våra skattepengar fortsätter att bekosta ett system som underhåller avskum som denne 17 - åring

* Ebonics =En slangdialekt mest talad i innerstadsslummen


05 maj 2013

"Moderata" Muslimer?En grupp så kallade "moderata muslimer" patrullerar gatorna i London med plakat som fördömer alkoholkonsumtion, droganvändning, kvinnor i sexiga kläder och uppseendeväckande homosexualitet och prostitution.

En av företrädarna för den moderata muslimska gruppen intervjuas i slutet av videon:

"Jag tror att de som inte tror [på Allah] kommer ändå att hamna i helvetets eld . Lagarna de instiftar ... kommer att följa dem in i helvetets eld. Så jag har ingen som helst respekt för brittisk lag."

Mitt råd till dig "moderate muslim": "Om du vill leva under sharialagar, res tillbaka till helvetetslandet du kommer ifrån, eller res till ett annat helvetetsland där man lever under sharialagar."

USA och Europa bör stoppa all invandring från länder med muslimsk majoritet. Västerländsk och muslimsk kultur kan inte förenas.
Hela den europeiska kontinenten driver nu mot samma explosiva förhållande som startade de etniska krigen i Bosnien och Kosovo.

Media envisas med att sätta epitetet "radikal" framför muslim, varje gång de skriver om bombattentat utförda under stridsropet Allahu Akbar.
Efter åratal av konflikter och dödande i Mellanöstern, Europa och här i USA , skulle jag vilja veta vem som förespråkar det fredliga islam?
Har de en ledning eller en röst som når fram till media? Eller fruktar de repressalier från dem som de borde ta avstånd ifrån och klandra?
Jag önskar att de skulle träda fram och höja rösten annars riskerar de att vi slutar använda ordet "radikal" framför ordet muslim och stoppar in alla i samma fack.

USA bör inte ingripa på något sätt i den muslimska världen. De muslimska massorna måste välja sin egen väg. De amerikanska ansträngningarna att införa västerländsk demokrati i muslimska länder har misslyckats och gett begreppet demokratin dåligt rykte och kanske tom. undergrävt ansträngningarna på gräsrotsnivå i den muslimska världen.
Som framgår av videon ovan vill många muslimer inte ha "frihet och demokrati" och USA kan inte på ett effektivt sätt införa "frihet och demokrati" bland människor som inte vill det. Många muslimer motsätter sig hela begreppet eftersom de anser att bara Allah kan stifta lagar och att lagar stiftade av människor underminerar Guds auktoritet.

Varför ska man bry sig om att arbeta?

         

Det är mer ekonomiskt lönande för en ensamstående mamma att ta ett deltidsjobb eller ett okvalificerat arbete med minimilönj för 29,000 dollar per år, än att utbilda sig och satsa på ett arbete som inbringar 69,000.
Varför?

Om man räknar samman lönen med matkuponger, hyresbidrag, barnomsorg, Medicaid och andra förmåner, uppgår hennes inkomst då till 57,327 dollar medan 69,000 dollar ger en nettoinkomst av 57,045.

Medelinkomsten för hushållen i Amerika är drygt $ 50.000, vilket i genomsnitt blir 137,13 dollar per dag. Uttryckt på annat sätt: Den som lever på socialbidrag "tjänar" 30 dollar i timmen för en 40-timmars arbetsvecka, medan den genomsnittlige arbetaren tjänar 25 dollar i timmen.

Vad händer när regeringen gör det mer lönsamt för de som kallas fattiga att få socialbidrag i stället för att arbeta?

Det skulle säkert vara frestande för mamman att behålla status quo hellre än att ta det nya jobbet, trots att det kan leda till en karriärutveckling och högre levnadsstandard. Glömde Obama nämna det i sitt kampanjinslag om "The Life of Julia"?

 

04 maj 2013

Bostonbombningen: FBI utreder (satir)

I en ny episod från israeliska Latma TV, dansar de amerikanska myndigheterna hellre på glödande kol än nämner den islamiska bakgrunden till bombningen av Boston Maraton.Fukushima bevisade kärnkraftens säkerhet

       

Media har framställt det som hände i Fukushima som en katastrof för kärnkraften, men i verkligheten visade sig dess säkerhet mycket hög. Ingen enda person avled av strålning och ingen fick akuta strålskador. På kraftverksområdet omkom två personer då en travers kollapsade, en person i en kranolycka och en person i en hjärtattack.

Katastrofen var en jordbävning med åtföljande tsunami. Denna raderade ut hela städer, där 16.000 personer dog och 4.500 saknas.

Eva Forsell Aronsson, professor i radiofysik vid Göteborgs Universitet, deltog i den japanska regeringens expertgrupp med uppgift att utreda vad som hände. Hon berättar om sina erfarenheter i en facktidskrift:

Katastrofen var en ovanligt kraftig jordbävning av magnituden 7,1. Sådana var kraftverket byggt för att klara och gjorde det också. För att klara en efterföljande tsunami skyddades det av 6 m höga vallar. Man väntade sig inte en högre våg än 5 m. Men den som kom var 15 meter hög! De dieseldrivna aggregaten för reservkraft var placerade på 10 m höjd, vilket alltså inte räckte. Då fick pumparna för kylvatten ingen kraft. Drift med batterier räckte bara några timmar. Sedan blev man tvungen att vattenbomba reaktorerna. Det var otillräckligt. Vätgasexplosioner inträffade i tre av de sex reaktorerna. Därmed spreds strålande stoft ut i luft och vatten.

Inom en radie av två mil evakuerades 100.000 personer. Samtidigt evakuerades 500.000 personer från de områden, där bostäder och infrastuktur helt slagits ut av tsunamin.

Under en månad arbetade 3.700 personer vid något tillfälle inne på området. De fick i genomsnitt en stråldos på 22 milliSievert, mSv. Sex arbetare, som i strid med föreskrifterna tog av sig andningsmaskerna, fick mer än 250 mSv.

I de områden där strålningen nu ger en lägre dos än 20 mSv per person och år har återflyttningen påbörjats. Där strålningen är högre genomför man sanering.

Internationellt används gränsvärdet 20 mSv per person och år. Inga hälsorisker har konstaterats för den nivån. För personalen i svenska kärnkraftverk gäller 50 mSv, vilket kan höjas till 100 mSv i nödsituationer. Samtidigt vet man att människor kan leva utan hälsoproblem i områden med högre strålning. I några områden i Indien ger den naturliga strålningen årsdosen 200 mSv per person.

Intressant är också vad som nu händer i Tjernobyl. Den 26/4 hade Expressen ett reportage från en resa i den förbjudna zonen runt kraftverket. Reportrarna blir mest förvånade över naturens snabba revansch. Fem år efter katastrofen hade den ekologiska balansen återskapats. Nu galopperar vildhästar runt där, ibland jagade av vargar. Ett 60-tal personer bor nu inne i zonen, men har svårt att livnära sig. Vildsvinen bökar upp all potatis.

Enligt en forskare har man inte märkt att djurens arvsmassa påverkats av strålningen. Möjligen har faunan förändrats något, när det gäller småfåglar. Antalet honfåglar tycks ha minskat, eftersom fågelsången ökat. Det är ju hannarna som sjunger.

Reportrarna medförde mätare för strålningen, men anger ingen siffra på den uppmätta nivån.

Skillnaderna mellan de två kärnkraftolyckorna är dramatiska:

Tjernobyl var självförvållad. Stora mänger högaktivt stoft spreds ända till Sverige. I närområdet dog 30 personer av akuta strålskador och flera tusen utsattes för så höga doser att förekomsten av sköldkörtelcancer ökat.

Fukushima klarade en extrem jordbävning och var skyddat för en hundraårs tsunami på 5 meter. Men det var kanske en tusenårs tsunami som kom, 15 meter hög. Ingen fick allvarliga strålskador. Utsläppen av radioaktivt material var måttliga. Luftburet stoft drabbade ett begränsat område, dit man nu kan börja flytta tillbaka. Det som sköljdes ut i havet tycks ha blivit så utspätt att inga allvarliga problem rapporterats.

Dessutom visar erfarenheten att tillämpade gränsvärden är så säkra att folk som väljer att bo i områden med avsevärt högre strålningsnivå kan leva utan hälsoproblem.

Konklusionen är att Fukushima bevisade hur säkra kärnkraftverken kan byggas. Dessutom kan nästa generations kärnreaktorer använda det som idag kallas ”utbränt bränsle” och blivit ett förvaringsproblem. Ur det kan många gånger mer energi erhållas samtidigt som dess radioaktivitet reduceras dramatiskt.

Vi bör välja stabil kärnkraft istället för nyckfull vindkraft.

Reale Pelle

03 maj 2013

Marx: finns det inget proletariat så måste det importeras

Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt med kamrater i Göteborg på första maj

 

Cello Jr skriver: "Bildbevis på varför invandrare blivit en allt mer betydelsefull faktor för vänsterpartier och varför borgarna försöker konkurrera ut dem på deras egen planhalva."