26 maj 2013

Kön och ras, två realiteter

       
Feminister och godhetsapostlar har förgiftat debatten om kön respektive ras. Medias bemanning med en majoritet av aggressiva kvinnor har kvävt all kritik av den sortens Politisk Korrekthet. Men nu har ett litet andningshål öppnats, inte i Sverige förstås, men i Frankrike, där den ledande tidningen Le Monde hade en artikel med ovanstående rubrik den 17/5.
Den är skriven av Nancy Huston, en romanförfattarinna född i Kanada (med böcker som Livslinjer och Skapelsejournal utgivna på svenska) och Michel Raymond, forskningschef specialiserad på evolutionär biologi.
Här ett försök till översättning. De slår hårt på den nu vanliga förblindade förnekelsen av den faktiska verkligheten.
Max von Dell

- - -
ÄRFTLIGHET
 Humaniora och naturvetenskap missförstår varandra ofta. När biologer vandrar ut i antropologins eller psykologin marker, extrapolerar de ofta sina observerade materiella tillstånd till orsaker för sociala problem. Ärftlighet är en viktig faktor, vars betydelse ofta förnekas. De som gör sociobiologiska analyser av konst och kultur har ofta en stark tro på sin förmåga att förklara allt, men stor skepsis är vanligen motiverad.
Många samtida humanister och samhällsvetare tycks som motto ha antagit den kända satsen: ”Låt oss börja med att avfärda alla fakta.” Hur har denna frivilliga, envisa och galna blindhet gentemot naturvetenskap kommit till? Kanske kan den förklaras av 1900-talets katastrofer, då man gjorde anspråk att ha funnit den slutgiltiga tolkningen av Darwin, vilket ledde till den nazistiska ideologin och dess tillämpning i verkligheten.
Man kan lika gärna skylla på kommunismen, som i Ryssland sände genetiker till Gulag medan Lysenko blev hyllad. Ärftlighet ansågs då obefintlig. Växternas egenskaper kunde ändras med ”träning” av människan.

GENUSTEORI
Idén att alla icke-fysiologiska skillnader mellan män och kvinnor är sociala konstruktioner, genusteori, skiljer sig inte mycket från religion. Den bygger på ett tyst förnekande av fakta, vilket anses bevisat och stående ovanför diskussion.
I verkligheten är män och kvinnor alltid biologiskt olika, vilket även gäller vissa beteenden. Könen reproducerar sig på olika sätt, liksom hos våra närmaste kusiner: gorillor, schimpanser och bonobos.
Faktum är att redan vid födseln – innan någon social påverkan varit möjlig – beter sig pojkar och flickor olika. Kan hormontopparna i puberteten, som drabbar tonåriga människor så väl som schimpanser och tydligt påverkar beteendet, ha annat än en biologisk orsak? Notera att ett socialt tryck då oftast förstärker de biologiska skillnaderna.

RASER
Det finns ett otal hundraser, nio underarter av giraffer, fyra av schimpanser och flera sorters blåmesar. Oavsett vilket begrepp man använder, så är de genetiskt åtskilda. Nuvarande fashionabla fiktion slår i oss att skillnaderna mellan mänskliga grupper är så nära noll, att begreppet ras är vetenskapligt ogrundat.
Denna fiktion eller myt drivs av politiska avsikter. Inom arten människa är mångfalden stor: en del av arvet är gemensamt, men en annan del kännetecknar olika geografiska grupper. En sekvensering av genomet för en okänd person talar direkt om varifrån hans förfäder kommer. Hur skall vi benämna dessa skillnader? Begreppet ”ras” är skrämmande – det kommer nog att försvinna. Man kan undra om ”kön” kommer att gå samma väg. Oberoende av använt begrepp gäller det att inte lära ut dumheter.
Liksom religioner gör, smickrar dessa moderna myter oss människor med att vi är ”unika” och ”utvalda” bland alla varelser. Vi är inte en del av djurriket utan förtjänar en särskild status. Ras och kön kan vara bra för växter och djur, men inte för oss. Vi står högre! Vi bestämmer själva vårt öde.
Denna stolthet är särskilt stark i Frankrike. Där är man övertygad om medborgarnas överlägsna intelligens. Biologiska fakta översätter man direkt till filosofiska termer.

ESSENTIALISM
Erkänner man att det finns människor av två kön snarare än ett enda eller en hel rad, beskylls man genast för ”essentialism”. Nämner man att endast kvinnor har en livmoder eller att genomsnittliga nivån av testosteron är högre bland män, innebär det inte att man spekulerar om ”essensen” hos det ena eller andra könet, inte att man driver en sexistisk ideologi, inte heller säger man att kvinnor är underlägsna män eller föreslår man att de skall utestängas från det militära och män från barndaghem. Det är bara sakliga fakta! Vilka haft avgörande inverkan på mänsklighetens historia – dess sociala organisation (patriarkat), familjebildning (äktenskap) och politik (krig). Förnekar man skillnaderna mellan könen, kan man inte förstå och då inte utvecklas.

VÅR IDENTITET
Säger man att Homo Sapiens har utvecklats från ett afrikanskt ursprung för 70.000 à 100.000 år sedan, och sedan utvecklats relativt oberoende i olika delar a världen med successiv diversifiering till olika underarter, eller sorter, eller – ursäkta! – olika raser, är det inte en åsikt eller ett politiskt ställningstagande. Det är helt enkelt verkligheten. Däri ligger inte något värdeomdöme; modern genetik ägnar sig enbart åt att beskriva.
Vår biologiska identitet är ett resultat såväl av arvet som av miljön omkring oss. Under tusentals år har olika folkgrupper anpassat sig till terrängen, klimatet och andra förhållanden, vilket allt varierat mellan olika delar av världen. Idag har de olika hår, olika hudfärg och olika sjukdomar med olika försvarsmekanismer mot dem.
Läkarna vet att olika folkgrupper reagerar olika på mediciner – t. ex. psykofarmaka. Inuiterna har anpassat sig till kyla och sherpas i Himalaja till höga höjder. Dessa anpassningar är främst genetiska även om kulturella vanor finns med.

LÅT OSS EJ FÖRBLINDAS
Utvecklingen stannar aldrig. Kan dessa folkgrupper så småningom bilda egna arter, som inte kan para sig, blandas, med varandra? Det är en vanlig utveckling i däggdjurens historia som även förekommit bland våra anfäder. Omvänt, ifall dagens grupper parar sig korsvis kan skillnaderna blekna. Det torde vara en avlägsen möjlighet även i de många folkgruppernas USA. Således existerar idag faktiskt genetiskt skilda grupper av människor.
Inom parentes kan nämnas att skillnaden mellan könen har en helt annan karaktär: Hur olika kön än blandas, får man inte en bastard, en hermafrodit eller transsexuell individ utan nästan alltid en hane eller en hona.
Konsten att leva beror inte på det politiska valet mellan en konservativ höger, som överdriver betydelsen av det bestående, eller en revolutionär vänster, som utgår från att allt måste ändras. Det är nödvändigt att gå förbi så förenklade svar på de svåra frågorna. Fortsätter vi att ignorera och missförstå verkligheten riskerar vi vår överlevnad. Motsättningen mellan natur och kultur är ohållbar. Människan är ett djur, men inte som andra djur. Det kan vara svårt att samtidigt acceptera båda satserna i denna mening.
Vi kan aldrig komma fram till en enda beskrivning av livets komplexitet. Därför bör vi tillägna oss varandras olika kunskaper, istället för att låta sekterism och dogmatism förblinda oss. De av oss som lever på att förmedla tankar bör föregå med gott exempel i ödmjukhet och nyfikenhet.

3 Kommentarer:

Knute sa...

Economic development is no guarantee of personal happiness, of course, but it certainly does help. However, lack of economic development and ignorant customs (and religious constraints) are major guarantees of misery for women. Two recent incidents in Afghanistan make the point. In one, a peasant went into debt and was forced to repay the loan to his landlord by turning over his six year old daughter in "marriage" to the landowner. Her fate would be clearly awful.

The other case was a teen-age girl who fled from her 60-year-old husband who had abused her since her "marriage" at 8. Her brother hunted her down and took an axe to her face and head. She survived, but wishes she hadn't. Her family has no concern over her being abused by her husband; he "owned" her.

With standards like this, there is indeed a gender gap. There is also a civilizational gap that cannot be dismissed as "it's their culture."

http://www.familysecuritymatters.org/publications/detail/the-global-gender-gap

http://synopsis-olsen.blogspot.se/2013/05/klften-mellem-knnene-pa-global-basis.html

Knute sa...

En ny grov sport bland svarta i USA går ut på att se om man kan slå en slumpmässig icke-svart person medvetslös. Sporten kallas "Knockout Game" eller "Polar Bear Hunting" (anspelning på offrens hudfärg).

http://www.uriasposten.net/archives/48652

Unknown sa...

Jag är förvånad men glad över att se detta på en sida med counterjihadistisk anstrykning. Jag hoppas att ni går ett steg längre och inser att det inte är islam som gör människor dumma och våldsamma, utan snarare dumma och våldsamma människor som anammar eller inte kan göra sig kvitt islam. Våld och kvinnoförtryck är minst lika vanligt bland svarta i sub-sahariska Afrika, USA och Haiti (områden som är övervägande kristna) som bland våra vänner från öknen. Invandringsfrågan är en rasfråga, och SD kommer aldrig någonsin kunna förändra ett dugg innan de förstår det.
http://www.svenskarnasparti.se/svp-sd/

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.