05 maj 2013

"Moderata" Muslimer?En grupp så kallade "moderata muslimer" patrullerar gatorna i London med plakat som fördömer alkoholkonsumtion, droganvändning, kvinnor i sexiga kläder och uppseendeväckande homosexualitet och prostitution.

En av företrädarna för den moderata muslimska gruppen intervjuas i slutet av videon:

"Jag tror att de som inte tror [på Allah] kommer ändå att hamna i helvetets eld . Lagarna de instiftar ... kommer att följa dem in i helvetets eld. Så jag har ingen som helst respekt för brittisk lag."

Mitt råd till dig "moderate muslim": "Om du vill leva under sharialagar, res tillbaka till helvetetslandet du kommer ifrån, eller res till ett annat helvetetsland där man lever under sharialagar."

USA och Europa bör stoppa all invandring från länder med muslimsk majoritet. Västerländsk och muslimsk kultur kan inte förenas.
Hela den europeiska kontinenten driver nu mot samma explosiva förhållande som startade de etniska krigen i Bosnien och Kosovo.

Media envisas med att sätta epitetet "radikal" framför muslim, varje gång de skriver om bombattentat utförda under stridsropet Allahu Akbar.
Efter åratal av konflikter och dödande i Mellanöstern, Europa och här i USA , skulle jag vilja veta vem som förespråkar det fredliga islam?
Har de en ledning eller en röst som når fram till media? Eller fruktar de repressalier från dem som de borde ta avstånd ifrån och klandra?
Jag önskar att de skulle träda fram och höja rösten annars riskerar de att vi slutar använda ordet "radikal" framför ordet muslim och stoppar in alla i samma fack.

USA bör inte ingripa på något sätt i den muslimska världen. De muslimska massorna måste välja sin egen väg. De amerikanska ansträngningarna att införa västerländsk demokrati i muslimska länder har misslyckats och gett begreppet demokratin dåligt rykte och kanske tom. undergrävt ansträngningarna på gräsrotsnivå i den muslimska världen.
Som framgår av videon ovan vill många muslimer inte ha "frihet och demokrati" och USA kan inte på ett effektivt sätt införa "frihet och demokrati" bland människor som inte vill det. Många muslimer motsätter sig hela begreppet eftersom de anser att bara Allah kan stifta lagar och att lagar stiftade av människor underminerar Guds auktoritet.

5 Kommentarer:

Knute sa...

Sverige sover törnrosasömn

Sedan i somras pågår enligt Säpos observationer en export till jihad i Syrien av unga män som är första- eller andragenerationens invandrare till Sverige. De eller deras föräldrar har en gång erbjudits skydd här från islams konflikter och förtryck av mänskliga rättigheter. Ändå har de här männen sin lojalitet hos islams totalitära våldsideologi.

Samtidigt pågår ett resande i motsatt riktning. Sverige erbjuder alla som kommer från Syrien eller säger sig komma från Syrien tre års tillfälligt uppehållstillstånd här. Men som alltid utnyttjas möjligheterna av skrupelfria personer som är ute efter att roffa åt sig maximalt från det svenska gottebordet.

En anställd på migrationsverket skriver på Merit Wagers blogg:

“Under senare tid har det tyvärr visat sig att en icke försumbar del av dem som vi trott vara asylsökande på flykt från krigets Syrien istället är syrier som bott i andra länder i mer än tio år och som inte sällan till och med är medborgare i dessa länder. En av mina senaste asylsökande ”från Syrien” visade sig vara medborgare i ett annat EU-land! Även om det land där han är medborgare är hårt drabbat av ekonomisk kris så förstår jag inte poängen med att han kommer som asylsökande till Sverige och ljuger ihop en asylberättelse som kan ge honom ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på tre år. Fast han får ju förstås då, efter beviljat UAT, både bostad, svenskundervisning och även försörjningsstöd i tre år, om han inte kan försörja sig själv. Det är givetvis en stor fördel framför att han i stället kommit hit som EU-medborgare för då hade han måst försörja sig själv från första början.”

http://snaphanen.dk/2013/05/05/sondagskronika-beredskap-noll/

Berit sa...

"Under den nya världsordningen kommer vi att krypa ihop framför våra TV apparater medan den globala pöbeln - bestående av de som lever på internationella bidrag och har flest överlevande barn - kommer att bestämma vilka lagar de vill att vi ska leva under. Och de kommer inte att vara toleranta lagar. De kommer inte att skydda kvinnor och homosexuella, än mindre minoritetsreligioner. De kommer att bli den våldsamma majoritetens lagar, inte de kristnas eller buddisternas, eller de från de mindre antalet judar eller ateister. De kommer att vara Islams lagar, eftersom muslimer är villiga att göra vad de andra inte är villiga till - nämligen att gå ut på gatorna och döda för att fastställa dessa lagar ... "

Daniel Greenfield

Anonym sa...

Berit !
Daniel Greenfield har antagligen helt rätt. Men därför kommer USA att klara sig mycket bättre än övriga världen som fortfarande sitter fast (och kommer att sitta fast) i åsikten att det är liberala vapen-lagar som skapar våld. Jag vill bara påminna om att så sent som 1924 (vid Lenins död) var bolsjevikerna endast en halv procent av den sovjetiska befolkningen (480.000). Denna lilla klick skulle ändå under Stalins välde komma att mörda var fjärde Sovjetmedborgare (=61 miljoner). Hur kunde det gå så ? Därför att de sovjetiska människomassorna var obeväpnade (precis som nu Europas befolkning) medan bolsjevikerna var beväpnade (vilket muslimerna också kommer att vara).
/SB

Knute sa...

Noen i Oslo sprer pla­ka­ter med krav om at Dsjokhar Tsar­na­jev, den yngste av de to Boston-terroristene, blir satt fri. Han er angi­ve­lig offer for en urett, og regje­rin­gen står natur­lig­vis bak. Bil­det er tatt på en trikke­holde­plass i Torg­gata i kveld. Oslos bor­gere har altså ter­ro­rist­sym­pa­ti­sø­rer i sin midte som er til­strek­ke­lig moti­verte til å pro­du­sere slike pla­ka­ter og dis­tri­bu­ere dem.

http://www.document.no/2013/05/terroristsympatisorer-i-var-midte/

Knute sa...

Israel and ‘Zionism’ is a mere totem for Islamic Jew hatred. The Islamic thirst for Jewish genocide predates the modern state of Israel right to the speeches of Mohamed where he encouraged his swollen band of pirates to slaughter the Jews of Yathrib and take the joint over.

http://vladtepesblog.com/?p=63669

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.