30 juni 2013

Vi diskuterar fel saker

    

I diskussioner om hur lagarna om immigration till USA ska ändras, argumenterar förespråkare för amnesti att "detta land skapades av immigranter" så alla ska vara välkomna. Ingen är illegal."

Där stannar vanligtvis resonemanget och man bortser fullständigt ifrån att förhållandena var helt annorlunda,  när ursprungs-immigranter flockades till Amerika på 1800-1900-hundra talen.
USA var ingen Välfärdsstat då!

Till en början var välfärdssystemet ämnat att bara ge hjälp till de människor som verkligen var i behov av det och den mesta hjälpen kom via privata välgörenhetsorganisationer.
De immigranter som kom till Amerika kom inte för att få bidrag, utan för en möjlighet att arbeta och försörja sig. De satte en ära i det och det inkluderade också att lära sig engelska, att assimilera till kulturen och tom. ändra stavningen av sina namn.

I början av 1900-talet hade landet ingen federal inkomstskatt, inget Social Security, Medicare, Medicaid, matkuponger, förtidspensionering eller Obamacare.
Införandet av alla dessa monster - denna "Välfärdsstat" - är den stora anledning till att nationen är konkursmässig, snarare än jordgubbs-och-vindruvsplockare i Kalifornien, som jobbar svart.

Stryp Välfärdsstaten!
I stället för att begränsa resonemanget till hur många som ska få uppehållstillstånd och om det ska kallas amnesti eller inte, bör vi i stället stifta lagar som kraftigt begränsar socialbidrag till alla som lever i landet.
Vilken plattform tror ni kommer att fungera i det långa loppet? En ständigt växande välfärdsstat där vi förvarar och håller mexikanarna på plats -  eller en liten regering som främjar tillväxt och kapitalism och dit världens ambitiösa, hårt arbetande människor flockas för att bli rika?

29 juni 2013

Stenkastning

I Dearborn, Michigan blir man stenad om man demonstrerar sin tro på gatan.Ungefär halvvägs in i videon kommer en intressant diskussion.

Högtalare-jihadFör själsfridens skull: stäng av ljudet på videon.

Snaphanen: Han firar nog att de lyckades hålla Spencer och Geller ute ur landet.

Document.no: Något är allvarligt galet. Pamela Geller och Robert Spencer har nekats inresa till Storbritannien.

Om du är en icke-muslim och gör följande uttalande kommer din närvaro enligt inrikesministeriet "inte bidra till det allmänna goda" och du kommer att bli spärrad från att komma in i Storbritannien:

"Islam är en religion och ett trossystem som ger fullmakt till krigföring mot otrogna i syfte att upprätta en samhällsmodell som är helt oförenlig med det västerländska samhället. På grund av ovilja från media och stat att bemöta orsakerna till islamisk terrorism förblir detta fortfarande i stort sett okänt."

Om du å andra sidan är muslim och säger följande, då har den brittiska regeringen inga problem med dig och du kan komma in i landet för en propagandaturné:

"Hängivenhet till jihad för Allahs skull, och önskan att utgjuta blod, och krossa skallar och bryta armar och ben för Allahs skull i försvar av Hans religion, är utan tvekan en ära för den troende."

Vid välkomnandet av beslutet att förbjuda den första talaren, snarare än den andra, sade Keith Vaz, ordförande för kommittén för inrikes frågor:

"United Kingdom bör aldrig bli en scen för inflammatoriska talare som främjar hat."

För sent, Keith. För sent.

28 juni 2013

Låt Regeringen sköta det…

Regeringen kontrollerar vad vi äter och hur mycket pengar vi kan behålla för egen del. De kontrollerar också undervisning och media.


En stort antal amerikaner är överviktiga, fattiga och påfallande okunniga. Är inte det underligt?
Regeringen har ju lyckats så bra, eller hur,  så deras sjukvårdsreform kommer naturligtvis att bli en succé liksom immigrationsreformen.

Och glöm inte ekonomin!
Varje mans, kvinnas och barns del av statsskulden är i dag 55,093 dollar.

Det skulle nog ha varit bättre om Kongressen och Regeringen flytt till Ryssland och Snowden stannat hemma.

27 juni 2013

George Carlin ger oss perspektiv på tillvaron...och om inte det hjälper, lyssna till The Galaxy Song


Kvantitativa lättnader


Ben Bernanke och Feds har under lång tid tryckt upp 85 miljarder nya dollar varje månad.  Man kallar det ekonomisk "stimulans"

Nordkorea har tryckt upp några miljarder amerikanska dollar också varje månad, men då kallas det förfalskning.

Båda grupperna ser till att de själva och deras kompisar använder pengarna först.

 Om vi utgår ifrån att den sortens "stimulans" är bra för ekonomin, spelar det någon roll var pengarna kommer ifrån?

25 juni 2013

Inget att dölja - inget att frukta. Eller ?

         

När det aktuella problemet med regeringens avlyssning och intrång i människors privatliv kommer upp till diskussion är det en vanlig uppfattning att det bara är kriminella som har något att dölja och de har gjort sig förtjänta av att man snokar i deras aktiviteter. Den som är laglydig har inget att dölja eller skämmas för och behöver inte oroa sig.

Fråga en person på gatan om hans namn och var han kommer ifrån och nästan alla är villiga att svara sanningsenligt, men be dem att de uppger sitt "password" till Facebook eller uppgifter om  bankkontot och jag garanterar att du får kalla handen.

Samma människor som säger att de inte har något att dölja vägrar plötsligt att tala, därför att de inte vet varför vi frågar eller vilka avsikter vi har. Jag skulle ju kunna vara en kriminell person som planerar att stjäla alla deras pengar. Även om den som frågar inte är en tjuv vet vi inte vart informationen slutligen hamnar.
Men när regeringen samlar in all information om oss tycker många att det är annorlunda. Det är systematiskt inhämtade uppgifter som ska användas för att skydda oss från terrorister, eller hur  - och de personer som gör jobbet är inte de vanliga bovarna, ficktjuvarna och identitetsförfalskarna från gatan. Våra persondata och bankkonton är naturligtvis säkra i händerna på pålitliga statligt anställda?

Vad har vi lärt oss från den senaste NSA-skandalen?

De som kritiserar Snowden upplyser oss gladeligen om att han hoppade av skolan, lämnade militärtjänsten och att han var en anställd långt ner på stegen - en person som lyckats mygla sig in i systemet där han fick tillgång till all denna topphemliga information.
Vad dessa kritiker inte tycks förstå är, att det är just av den anledningen som vi inte kan tillåta att regeringens ansiktslösa byråkrater samlar in uppgifter om oss. Statligt ansiktslösa anställda är precis som vanliga människor - det finns många Snowden bland dem, som har tillgång till allt om oss när de vill.
Snowden: "När jag sitter vid mitt skrivbord har jag möjlighet att avlyssna vem som helst, tom. presidenten."

Alla måste inse faran med att anonyma byråkrater har tillgång till data om oss därför att vi inte vet vart informationen  hamnar. Vi vet inte hur dessa personer kommer att använda det de vet och om de kommer att missbruka det.

NSA har byggt ett nytt informationscenter i Utah, stort som 17 fotbollsplaner, där de har plats att lagra all information "för evigt".

Vi vill inte ge våra grannar, främlingar på gatan och ibland även familjemedlemmar våra personuppgifter, men i detta center har federala anställda, inhyrda konsulter och hackers tillgång till allt om oss. Regeringen skapar en skattkammare full av enormt värdefull information, tillgänglig för kriminella.
 Hur kan någon tycka att det är OK?

Jay Leno om skandalerna...…


"Jag tänkte börja i kväll med ett Obama-skämt, men jag vill inte bli granskad av IRS. "

Om NSA-övervakning: "Vi ville ha en president som lyssnar på alla amerikaner -nu har vi en. "

Om den nya IRS-kommissionären : "Han kallas "agerande kommissionär" eftersom han måste agera som om skandalerna inte har med Vita Huset att göra."


Att stänga  Guantanamo-fängelset : "Om han verkligen vill stänga det borde han göra om det till ett statligt finansierat solenergi-företag och dörrarna kommer att stängas inom en månad."

Beträffande Benghazi, Associated Press och IRS-skandalerna: "Kommer ni ihåg den gamla goda tiden då Joe Biden var det som var mest genant?"

 Obama säger att han inte kände till något om IRS skandalen: "Han var alltför upptagen med att inte
veta något om Benghazi för att inte veta något om IRS."
"Fox News har ändrat sin slogan från" Rättvis och Balanserad" till "Se, vad var det vi sa."

"Dessa Vita Huset skandaler försvinner inte så snabbt. Nu säger befolkningen i Kenya att han är 100 procent amerikan. Så illa det har blivit. "

 Obamas årsavslutningstal till studenterna: "Han sade till de unga akademikerna att deras framtid är ljus så länge som de inte vill ha jobb förstås."

Om mannen i Chicago som slog  rekord i att åka pariserhjul: "Den enda andra möjligheten att gå runt, runt i en cirkel lika många gånger är att läsa den officiella rapporten om Benghazi."

White House hävdar okunskap om skandalerna: "De tog "Fråga inte, Säg ingenting" från Pentagon och flyttade det till Vita Huset."

24 juni 2013

Det nya Amerikafrån Lew Rockwell

23 juni 2013

USA har blivit en polisstat

         

Edward Snowden har nu lämnat Hong Kong, sägs det och rest till Ryssland. Det spekuleras hejvilt om vart han tänker ta vägen sedan.

Hans arbete  gav honom tillträde till information om regeringens hemlig aktiviteter och diskussionen handlar nu om vilken rätt amerikanska folket har och om informationen är deras egendom.
En ensam individ avslöjar regeringens hemliga politiska aktiviteter och överträdelser och visar hur regeringen gjort intrång i våra privatliv.

 Snowdens aktioner har fått många att vakna upp och inse att principerna om frihet, äganderätten och folkets rättigheter är under attack från ett kraftfullt politiskt system.

Och vad händer sedan?

 Regeringens propagandamaskin tillsammans med den liberala pressen går ut med full kraft och presenterar Edward Snowden som den skyldige, som man har full rätt att tillintetgöra.  Så många  "förståsigpåare" och okunniga lierar sig omedelbart med regeringen och förklarar att han är en förrädare och anklagar honom för spioneri och stöld.

I själva verket är han en mycket modig individ,  som vågat träda fram för att upplysa folket om verkligheten i det regeringen sysslar med i hemlighet och som står  i direkt konflikt med lagarna i den amerikanska konstitutionen, som tydligt beskriver de rättigheter som folket har.
Han har ruskat om oss alla och gett oss ett strålande tillfälle att förstå verkligheten och de villkor som vi nu står inför, när de principer som denna nation grundades på krossats och är på väg att ersättas med ett annat system.

Genom att exponera aktiviteterna för den politiska övervakningen har han har visat oss att vi inte har rätt till ett privatliv längre. Det gäller såväl telefonsamtal som e-post, hemliga gripanden och avrättning via drones. Allt detta har medgivits av de som vittnat under ed.

Det har också avslöjats att IRS  har snokat i skattebetalarnas privata liv och affärer.
Ett av syftena för denna olaglig verksamhet under det senaste presidentvalet, var för att hjälpa till i omvalet av president Obama.

Efter de första chockerande nyheterna över rapporterna från Snowden, har fokus nu flyttats till regeringens smutskastning av honom och deras försök att åtala honom för spioneri, stöld och förräderi och att med våld återföra honom till amerikansk mark.

22 juni 2013

EU skräms

Bilderberggruppen är beryktad för sina hemlighetsfulla möten med den globala makteliten. Vid årets möte presenterade EU-kommissarie Viviane Reding en satanisk plan: En skrämselkampanj ska få ungrarna att överge den konservativa regeringen och rösta socialistiskt. Om valresultatet inte blir som hon vill, tänker hon göra sitt yttersta för att anklaga regeringen för valfusk.

Bland annat ska folk skrämmas med den uppenbara lögnen att regeringspartiet har satt upp kameror i valbåsen. Kampanjen till stöd för förre premiärministern Gordon Bajnai finansieras av så kallade NGO-organisationer, sådana som ofta har multikultur och liknande på agendan. En homogen nationalstat som Ungern är en nagel i ögat på dem. Varför ska ungrarna slippa undan när alla vi andra har drabbats av kulturberikningen?

Efteråt lät Viviane Reding meddela att eftersom mötet ägde rum bakom stängda dörrar vill hon varken bekräfta eller dementera. Tydligen inbillar hon sig att det är fritt fram för en makthavare i hennes ställning att intrigera mot en folkvald regering. Dessutom aspirerar hon på att efterträda Barroso som EU-boss. Hon sätter allt på ett kort: med den borgerliga ungerska regeringen ur leken är det fritt fram för henne att ta ledningen för EUSSR. Det är bara att hoppas att Ungern sätter stopp för det.

EU är hopskruvat med Sovjet som modell. Kommissionen och Politbyrån är precis likadana, ett antal politiska kommissarier som varken är direktvalda eller redovisningsskyldiga. Inte att undra på att Ungern med Sovjet i färskt minne reagerar på Redings kampanj mot landet. EU-kommissionen vill statuera ett exempel för att kunna disciplinera andra länder och byta regeringar efter gottfinnande.

21 juni 2013

Vansinne


År 1986 införde man en immigrationsreform i USA och federala regeringen sade att de skulle garantera amnesti för 3 miljoner illegala invandrare.  I utbyte mot detta lovade de att säkra gränserna och sätta ett definitivt stopp för illegal invandring.
Vi såg vad som hände, ingen var intresserad av att stänga gränserna och nu har vi minst 11 miljoner "wet backs" i landet -  (illegala som "simmat över gränsfloden till Mexiko").
The Gang of Eight kallar men den sk. opolitiska grupp som nu lagt fram en ny immigrationsreform som kommer att fungera lika dåligt som den gamla.

Man säger till alla som är här illegalt nu, "Nu är du laglig" och precis som 1986 säger man att någon gång i framtiden  - blink, blink - ska man säkra gränsen. Om några år får de "grönt kort" och medborgarskap och full tillgång till alla sociala välfärdsprogram och bidrag.

Om den här lagen går igenom kommer man att ha 20 till 30 miljoner illegala i landet om några år.
Både Democrats och Republicans spelar ett politiskt spel.  Dems. vill garantera amnesti i hopp om att säkra fler väljare och bland vissa Republicans är det sorgligt nog samma tänkesätt. Republicans har kritiserats för att de inte blir mer som Democrats och gör det åtråvärt för Hispanics att rösta på dem och att de också skulle dra till sig nya väljare om de utlovar amnesti. Ett tjugotal R-senatorer velar fram och tillbaka i frågan. De Republicans som tagit ställning mot lagförslaget kräver att gränsövervakningen första ska göras så effektiv som möjligt.

Man kan inte ha öppna gränser och välkomna alla invandrare i en fullständig välfärdsstat där incitamentet är att vara beroende av regeringen. Målsättningen borde vara att människor som kommer hit, gör det därför att de vill uppnå den amerikanska drömmen - och det system vi har nu och det nya lagförslaget kommer i stället att bli en enorm kostnad för alla stater.

Om lagen går igenom kommer den också att skapa särbehandling, - en stark preferens att anställa de som är här i väntan på att bli lagliga. Innan de blir fullfjädrade medborgare kommer de att vara undantagna från Obamacare, så de blir billigare att anställa. Om en småföretagare anställer en amerikan eller en legal invandrare måste han betala in till Obamacare eller böta 2000 dollar per anställd. När 11 miljoner plötsligt garanteras legalisering men kostar mindre, kommer de naturligtvis att vara mer attraktiva.

Med en arbetslöshet på 8 % är det rent vansinne att vilja lägga till flera miljoner invandrare som kommer att konkurrera med amerikanerna för jobben.  Man öppnar dessutom dörrarna för miljoner underutbildade, fattiga, handikappade, gamla anhöriga som kommer att bli beroende av välfärdssystemet och inte bidra till ekonomin.  Det är rent vansinne och galenskaperna  fortsätter med dem som kommer hit och inte arbetar men producerar ankar-barn som blir en försäkring om tillgång till matkuponger, Medicaid och subventionerade bostäder.
 Illegal invandring kostar detta land biljoner redan och bidrar till det ekonomiska misslyckandet. De kriminella elementen följer den olagliga invandringen med gäng och droger vilket förstör förorter och städer.

20 juni 2013

Hämndgirighet och brist på moral gör honom olämplig som ledareJim Bridenstine (R-Okla) levererar den långa listan av skandaler som utmärker Obamas ledarskap.

"Presidentens Justitiedepartement har sålt vapen till Narco-terrorister vid den södra gränsen, som dödade en av våra bästa män.

Presidentens State Department ljög om Benghazi med falska uppgifter från White House.

Presidentens justitiekansler auktoriserade spionage på en Fox News reporter och hans familj, för att han rapporterade om ett nordkoreanskt kärnvapentest.

Presidentens justitiedepartementet konfiskerade telefonlistor från Associated Press därför att de rapporterade om en terroristattack som förhindrades.

Presidentens Skatte-Department använder IRS för att motarbeta politisk opposition.

Presidentens sekreterare för Health och Human Services pressar de försäkringsbolag hon är tillsatt att reglera,  för att de ska främja "Obamacare", vilket går under samma lag som hon använder för att tvinga medborgare att betala för droger som orsakar abort, vilket är emot deras religiösa tro. "

Han fortsatte med att säga att presidentens "oärlighet, inkompetens, hämndlystnad och brist på moralisk kompass gör att många anser att han inte är lämplig att leda."

"Det enda problemet är att hans vicepresident är lika olämplig och ännu mer pinsam"Vi har fått nog! Revision av IRS!

       

Tusentals amerikaner samlades på gräsmattan framför Capitol i dag för att protestera mot att IRS siktat in sig på att göra tillvaron komplicerad för konservativa organisationer.  Det var en del av ett rally kallat "Granska IRS", som anordnats av Tea Party Patriots, där deltagare uttryckte sin vrede över IRS, Obama, media och andra som varit delaktiga i skandalen.
Den pågående reformen om invandring och NSA som övervakar folk diskuterades också livligt.

Talare var Senatorer Ted Cruz (R-TX), Rand Paul (R-KY), och Mike Lee (R-UT) samt Rep. Michele Bachmann (R-MN), Glenn Beck, och medlemmar av IRS målgrupper.
Det var en dag då tusentals amerikaner kunde lufta en del av sin uppdämda frustration över IRS inriktning, NSA:s övervakning och andra Obama-skandaler. De flesta av de närvarande sade bara att de hade kommit för att hålla regeringen ansvarig.

19 juni 2013

Systemet som förstörde arbetsmöjligheter ska nu plötsligt skapa nya jobb

     

Socialism har aldrig fungerat, men det beror på, säger de rättrogna, att det inte utfördes riktigt. Nu, denna gång, ska det bli riktigt gjort!

EU och USA kommer att inleda förhandlingar nästa månad för ett mycket efterlängtat avtal att skapa frihandel mellan världens två mäktigaste ekonomiska regioner - en insats som kan skapa miljontals jobb, men det kan också ta år att omvandla från dröm till verklighet .

     "Amerika och Europa har gjort extraordinära saker tidigare och jag tror att vi kan skapa en ekonomisk allians lika stark som våra diplomatiska-och-säkerhets-allianser, vilket naturligtvis är de starkaste i historien,"  USA:s president Barack Obama förklarade detta tillsammans med EU:s ledare och den brittiska värden, David Cameron.

     "Hela poängen är att sätta fart på våra ekonomier och driva upp tillväxten och välståndet i hela världen - och det finns inget mer effektivt sätt att uppnå detta än genom att öka handeln," sade Cameron.

     Den brittiska ledaren sade att dessa siffror skulle i praktiken innebära, "2 miljoner nya arbetstillfällen, fler valmöjligheter och lägre priser i våra butiker. Vi pratar om vad som kan vara det största bilaterala handelsavtalet i historien ... Detta är en engångschans och vi är fast beslutna att ta den."

-------
Två döende, stillastående, uppsåtligen försvagade ekonomier går samman för att skapa ... en ännu större soppa än tidigare. Det låter som bakgrunden till skapandet av EU, eller hur?

Arbetslösheten verkar permanent vara 15-20 procent på båda kontinenterna. Potentiella företagare har gett upp i förtvivlan och bry sig inte ens om att försöka skapa nya företag längre, tack vare överväldigande regleringar-  och de företagare som ev. sitter på  kapital tycker inte att det är värt besväret att försöka expandera.
"Frihandel" mellan två sådana missfoster kommer inte att på något magiskt sätt skapa "miljontals jobb", det är hyckleri om något.

Dessutom tar dessa hycklande politiker varje tillfälle i akt att utnyttja barn som bakgrund, när de försöker verka förtroendeingivande. Ingen skam i kroppen alls! Se bild.

Det är vad socialister gör! Adolph Hitler skrev:

"Staten måste förklara att barnet är folkets dyrbaraste skatt. Så länge regeringen uppfattas som om den arbetar till förmån för barnen, kommer folket att lyckligen uthärda varje inskränkning av friheten och nästan varje förlust av den"

18 juni 2013

Danmark: Jihad mot mödrar med barnvagnar

Två brutala angrepp inom en och samma vecka på danska mammor som lugnt promenerade med sina små. En innovativ strategi för att injaga skräck i icke-muslimer – ‘fucking danskertøs’.

TV och tidningar har avsiktligt underlåtit att rapportera om händelserna, men om man inte sitter klistrad framför den politiskt korrekta teven utan rör sig lite bland folk, kan man inte undgå att lägga märka till hur otryggt samhället har blivit av massinvandringen.

Uppdatering:

Oskarshamn: En ung kvinna slogs ner eftersom hon var svensk. Plöts­ligt när­made sig tre yngre utländska män. De frå­gade om hon var svensk och när hon sva­rade ja blev hon sla­gen så pass hårt att hon ham­nade på marken. De tre män­nen ställde sig över kvin­nan och sa: “Väl­kom­men till Sve­rige, det är vårt land nu, inte ditt”. Poli­sen rubri­ce­rar hän­del­sen som hatbrott.

Stockholm: En gravid kvinna med barnvagn blev på midsommarafton överfallen av tre personer vid en skola i Kista. Innan de tog skötväskan där kvinnan förvarade sin plånbok sparkade rånarna omkull barnvagnen och sparkade henne i magen.

Misshandel av kvinnor är en ny epidemi, säger Världshälsoorganisationen, men undviker att tala om den muhammedanska kvinnosynen.

16 juni 2013

Fars Day i USA i dag

 Happy Fathers Day till alla riktiga pappor!Möt 33-årige Orlando Shaw, en riktig stor-pappa som avlat 22 barn med 14 olika kvinnor.
Han är nu stämd för att han inte betalar underhåll. Hittills har skattebetalarna pungat ut med 7000 dollar per månad. Shaw har inga planer eller ambitioner på att försörja sina barn eller försöka utbilda sig till någonting som betalar mer än minimilön.Själv har han tappat räkningen på både antalet barn och kvinnor och är inte heller säker på barnens namn. 
Vit eller svart "player' - spelar ingen roll i dagens  frilodar-samhälle.

Alla de kvinnor/tonårsflickor som han gjort med barn kommer själva att leva ett liv i marginalen, i bästa fall kanske klara sig med en blandning av deltidsarbete och minimilönarbete, kompletterat med socialbidrag, matkuponger och andra tillgängliga program.

De 22 barnen kommer förmodligen att förbli i den onda cirkel som omspänner generationer och som består av fattigdom och bidrag. Flickorna följer i sina mödrars fotspår, bli gravida så snart som möjligt,  så att de får en egen bostad, regelbunden inkomst i form av underhållsbidrag från staten, sjukförsäkring och så vidare. Männen i deras värld är till för att göra dem gravida och hjälpa dem att komma in i regeringens stödsystem. Pojkarna, som inte har någon riktig far och växer upp med en ensamstående mamma kommer att vara mottagliga för alla typer av oansvarigt beteende.
(se statistik här över framtiden för barn som växer upp med bara en förälder)

Orlando Shawn, hans barn och mödrar till barnen, sitter fast i denna onda cirkel, utan glädje och stöd från en livslång relation och det är det nya normala i detta land. Färska siffror visar att endast 20 procent av barnen i USA växer upp i hushåll tillsammans med sina båda biologiska föräldrar. De som gör det är de udda nuförtiden.

Detta är vad de "vi-vill-ju-bara-deras-bästa"-liberalerna  har gjort med vårt land. De har förstört det inifrån, genom att korrumpera massan av människor.  En gång för inte så länge sedan var detta ett land där den stora massan av vanliga människor var fria och hade självansvar  och lärde ut det till nästa generation.  Och kom inte med argument om slavarna för under 30-40 år innan Lindon B. Johnson startade sitt "välfärdsprogram"var det fler svarta som gifte sig än vita, trots en konsekvent brist på svarta män på grund av deras högre dödlighet.

 Nu är det frilodarna som är i majoritet.

Det viktigaste man kan göra just nu,  utan övergångsperiod,  är att sätta stopp för välfärdssamhället.   När en pojke gör en flicka med barn är det två familjer inblandade. I de flesta fall vore det bäst att adoptera bort barnet.  Barnet flyttas då från pojkar och flickor som ännu inte är vuxna och kapabla att ta hand om barn och till ett hushåll som är kapabelt.  Möjligen kommer dessa pojkar och flickor att lära  sig och ta konsekvenserna av sitt beteende, eller så lär sig andra från vad som händer.  Kanske deras föräldrar också lär sig!

Vad man lär sig just nu är att det är en baggis och en fribiljett till att bli försörjd.


15 juni 2013

Kan ni föreställa er rubriken: "USA:s president uppäten av lejon! "

     

Medan vi andra drar åt svångremmen planerar Obama-familjen en resa till Afrika om några dagar.  Resan sägs bli den dyraste hittills och förväntas kosta amerikanska skattebetalare $ 60 till 100 miljoner dollar.

Hundratals amerikanska Secret Service-agenter kommer att göra dem sällskap för att säkra platser  i Senegal, Sydafrika och Tanzania. Ett hangarfartyg med ett fullt bemannat medicinskt traumacenter, kommer att befinna sig utanför kusten.

President och hans fru avslutar en veckolång, tre-nations-turné i Tanzania, men besparingsåtgärder inom Secret Service innebär att man inte kommer att åka på safari som först var planerat.
En vildmarksresa skulle ha krävt ett speciellt team av insatsstyrkor med prickskyttar  för att "neutralisera" geparder, lejon och andra djur om de blev ett hot.

Mr Obama kommer inte heller att besöka Kenya, där hans far var född och där många av hans släktingar bor.
Anledningen till det är sannolikt för att undvika pinsamheter, eftersom Obama skulle vara tvungen att  träffa Uhuru Kenyatta, Kenyas nyvalda presidenten, vars rättegång för brott mot mänskligheten börjar vid Internationella brottmålsdomstolen mindre än en vecka efter att Obama återvänder till Washington.

Den muslimska advokatorganisationen, (MLA) i Johannesburg har uppenbarligen fått nog av Obama och har lämnat in en begäran till National Director of Public Prosecution (åklagarmyndigheten) och kräver arrestering och åtal av USA:s president när han besöker landet.
MLA motsätter sig främst Nobelfredesprisvinnarens intensiva användningen av droner för att döda muslimer - något som Obama upprepade gånger har försvarat och fortsatt med trots påståenden om att han skulle trappa ner programmet.

Vissa av oss kommer också ihåg hur vår islam-vänlige president stod upp inför världen och hävdade att han skulle "fixa" USA: s relation med "muslimska världen." I stället har han utlöste en våg av drone-attacker som har dödat mellan 474 och 881 civila  (upp till 176 barn) i den muslimska världen.

14 juni 2013

Vattenpistol eller bok

När jag först såg den här artikeln, trodde jag att det var en satir tills jag upptäckte att det ägde rum i Kalifornien.
Kalifornien, landet för alla knäppisar och en trendsättare för Vänstern som styr alla statliga skolor.

     

En skola i Hayward meddelade att de arrangerade ett leksakspistolsbyte och erbjöd elever en bok och en chans att vinna en cykel om de lämnar ifrån sig sina leksakspistoler.

Rektorn Charles Hill hävdar att barn som leker med leksakspistoler kan inte ta riktiga vapen på allvar.
"Leka med leksaksvapen och säga: Jag ska skjuta dig, gör att när de blir äldre är det lättare för dem att använda en riktig pistol."

Fingeravtryck och fotografering av barn kommer också att erbjudas och informationen dokumenterad på  CD-skivor för föräldrar att använda om det behövs, om tex. ett barn försvinner. Alla ungdomar som deltar kommer att få en lott som kan att bytas till en bok,.
"Om vi vill att äldre barn inte ska tycka att vapen är cool, måste vi börja tidigt," säger rektorn.

"Fingeravtryck och fotografering av barn kommer att erbjudas" 

Motiveringen bakom detta är att det ska underlätta sökningarna av försvunna barn. Barn försvinner ibland i USA, men inte alls lika ofta som vi skräms upp att tro.  Men under vilka omständigheter skulle det underlätta att ha ett register över ett saknat barns fingeravtryck?
 Förväntar sig någon verkligen att en kidnappare skulle låta sitt offers fingeravtryck matchas mot en  databas för saknade personer? När det gäller identifiering av döda barn finns det många olika sätt… men de andra sätten skulle inte ge polisen en databas av amerikaner som de inte har tillgång till, som fallet är nu.

Men det centrala är att påverka barns attityd mot vapen. Programmet som beskrivs erbjuder en byteshandel mellan leksakspistoler och böcker. Det är kanske mer attraktivt än vad jag tror, men det skulle vara intressant att veta vilka böcker som erbjuds, oavsett om barnen får välja mellan dem ... och vem har valt ut dem och enligt vilka regler?

Underliga idéer startar ofta i Kalifornien och om denna idé sprider sig till andra delar av landet, vore det på sin plats att NRA (National Rifle Association) och GOA  (Gun Owners of America ) drog igång en kampanj som är speciellt anpassad för barn och som avslöjar motivet bakom det som skolan sysslar med.
 Kostnadsfria seminarier speciellt konstruerade för barn, om hur man säkert hanterar vapen, skulle vara bra. Med tanke på att ungefär hälften av alla amerikanska hushåll har ett eller flera skjutvapen i hemmet, borde en sådan kampanj bli populär.

Vänstern äger praktiskt taget alla amerikanska klassrum. Den senaste tidens avlyssningsskandaler och intrång i privatlivet lär oss att privat kommunikation snart kan vara ett minne blott - offrat för tvivelaktiga behov av "nationell säkerhet."
 Det finns ännu tid, och det finns ännu alternativ, som kan rädda utbildning och kommunikation men om Vänstern lyckas avväpna oss, antingen med våld eller genom skicklig indoktrinering av våra barn, är det kört. Vapen i privata händer är det enda hindret för tyranni, som folk verkligen kan lita på. Det finns ingen tänkbar ersättare.

13 juni 2013

Lita aldrig på en president som spionerar på sitt folk

På tal om tillit som jag skrev om nedan. Vice president Joe Biden, som var senator 2006 under Bush-regimen, hade åsikter då som rimmar illa med vad man ägnar sig åt nu.

Lyssna till hur han gör sig stöddig över ondskan från en spionerande president. Lustigt hur Joe "utvecklats" under senare år."Om jag känner till vartenda telefonsamtal du har gjort, vet jag vem du har pratat med och jag kan bilda mig en uppfattning om ditt liv och det blir väldigt, väldigt påträngande. Och den verkliga frågan här är vad  gör de med den information som de samlar in - som inte har något att göra med al-Qaida? Och vi ska lita på att presidenten och vice presidenten gör det rätta? Räkna inte in mig i det."

Jag undrar om Biden tänker på vad han sade då eller ens minns det?

Napolitanos ord om "Tillit till regeringen"

av Judge Andrew Napolitano, ej att förväxla med Janet Napolitano


Upprepa efter mig: Regeringen är makt. Regeringen är inte att lita på. Någonsin. Även om du tror att någon form av regering är och kommer alltid att vara nödvändig bör den "nödvändiga" biten  av regeringen alltid betraktas så som en försiktig lejontämjare ser på de stora köttätande katter som är "nödvändiga" för honom, så att han kan tjäna sitt uppehälle. 
 Att föreställa sig att man kan lita på ett till synes lugnt spinnande lejon och att det kan behandlas på något sätt, som inte inkluderar användning av kraftiga burar, koppel, ständig och djup misstänksamhet,  är höjden av romantisk absurditet - önsketänkande av de mest extrema och oursäktliga slaget.
 Regeringen är till sin natur en farlig, opålitlig, oärlig, arrogant, slug enhet - egenskaper som ingalunda minskar i betydelse genom ett utbrett franchise-system, regelbundna val och dokument som kallas "konstitutioner" -  skrivna med kraftfulla ord på pergament .

Om du inte har en högt uppsatt position i regeringen - vilken regering som helst - kommer aldrig regeringen att vara "Oss". Det är alltid "Dem" och man kan aldrig lita på dem.


12 juni 2013

"Under tider av universellt bedrägeri blir sanningen en revolutionär handling"

     

I december 2010 gick chefen för Homeland Security, Janet Napolitano ut med en nationsomfattande kampanj:  Om du ser något misstänkt, rapportera det!
Bradley Manning och Edward Snowden gjorde det och se vad som händer dem. Manning hölls under arrest under mer än 1000 dagar och har nu ställts inför en HEMLIG domstol. Snowden har gått i landsflykt och likaså Julian Assange och administrationen och en stor del av media kallar dem landsförrädare.

Om en person reagerar på det som staten gör - oavsett om det gäller spionage på oskyldiga individer eller krigsförbrytelser - hur tror ni att det skulle fungera om han begränsade sina klagomål till statliga tjänstemän?
Kan liknas vid att om man har invändningar mot maffians agerande- ska man ta upp det problemet med The Godfather?  Om du är kritisk mot korruption, våld, plundring, krig och andra handlingar som regeringen ligger bakom - hur många tror att det hjälper att skriva ett brev till en kongressledamot - en person som har hjälpt till att skapa dessa förutsättningar - och be honom att göra något åt det?

Kommer någon av er ihåg hur det gick för Sophie and Hans Scholl i White Rose Society i nationalsocialistiska Tyskland?

I Ryssland använder man inte silkesvantar

 
  Videotips Hodja

Som jag skrivit tidigare, västvärlden inklusive Ryssland behöver förena sig i en allians mot islam. Men i stället fortsätter man att ingå allianser med islamister. Obama och EU skickar arabvärlden i käftarna på sunniarabisk islam, medan ryssarna stöder shiiterna i Iran. Det enda civiliserade land som behållit sitt förnuft verkar vara Japan, som vill ha så lite som möjligt att göra med islam.

Vårt arv till våra efterkommande är om vi kan stå emot attacker mot folk som äter en skinksmörgås, eller mot unga flickor som väntar på bussen. Det går fort nu, Sverige är ett litet land sett till befolkningen, och kurvan för andelen muhammedaner går spikrakt upp. Våra politiker har abdikerat, det finns ingen hemma.

Ett muslimskt bönerum är inte så oskyldigt, det kan vara en plats för radikala islamiska bombmän, men det vill varken Reinfeldt eller Obama höra talas om. Dessa herrar tycker nog att det är säkrast att satsa på det vinnande kortet.

I islams heliga skrifter skryter man över de ogärningar som profeten utförde, bland annat hur han egenhändigt halshögg 800 judar i Medina i Arabien, något som arabiska demonstranter i Malmö för ett par år sedan syftade på när de ville stoppa en tennismatch mellan Sverige och Israel. “Khaybar, khaybar ya Yahud, gör som Muhammed och döda och fördriv judar.” Eller när han skickade en lönnmördare till en kvinnlig peoet som hade gjort narr av honom. På den tiden var det tydligen okej att skrämmas med den råa makten, men sådant primitivt beteende underkastar vi oss inte längre underdånigt med rumpan i vädret.

Den muhammedanska "söndagsskoleberättelse" som politiker, journalister och akademiker serverar oss har ingenting med den historiska verkligheten att göra. Historien skrivs av segrarna sägs det. Islam verkar satsa allt på ett kort men folk är inte dumma, inte heller muhammedanerna själva, förhoppningsvis. Om mänskligheten ska överleva finns det inte plats för hjärndöda ideologier.

11 juni 2013

Okunnighet är lycka, sägs det

Gallup: "Democrats är betydligt mindre informerade än andra om IRS-skandalen och tycker också att frågan är mindre allvarlig och att Obama gör ett bra jobb." 

   
Republikaner följer denna skandal mer noggrant och tycker att Obama gör ett uselt jobb; de följs av Independents (Oberoende)  och slutligen Democrats som inte tillnärmelsevis bryr sig.

Är Democrats likgiltiga därför att de tycker att saken är betydelselös,  eller beror ointresset på att de helt enkelt inte förstår hur betydelsefullt det är?

Democratic Party i Amerika i dag är beroende av dumma och oinformerade människor för sin överlevnad som parti. Vi ser ideligen intervjuexempel på hur deras väljare inte har en aning om vilken senator eller kongressman som representerar dem eller namnen på någon av domarna i Högsta Domstolen. Många gånger vet man inte ens vem som aspirerar på att bli vicepresident i ett val.  De har aldrig hört talas om Gettysburg och de får sina nyheter genom Comedy Central.
Den enda valfråga som intresserar dem är "ge-mig-mer" och de struntar i vem som betalar.
De framstår som stolta försvarare av demokrati och att rätten att rösta är helig.  De drar alla de kan till valurnorna - döda som levande - och om du inte kan rösta själv skicka de någon annan som gör det åt dig

Valerie Jarrett anses vara Obamas närmaste rådgivare. Innan hon blev Obamas Senior Advisor 2008, var hon biträdande Corporation Counsel för Chicagos borgmästare Harold Washington, sedan vice stabschef för borgmästare Richard Daley.
 Den 5 november 2012, en vecka innan Obama omvaldes, sade hon:

 "När vi vinner  det här valet, är det vår tur.  Dags att betala tillbaka!  Alla som inte är med oss är emot oss och de bör vara redo, eftersom vi inte glömmer. De som hjälpte oss kommer att belönas och de som var emot oss kommer att få vad de förtjänar. Det kommer att få ett helvete.  Kongressen kommer inte att bli något problem för oss denna gång. Vi behöver inte oroa oss för ett val när  detta är över och vi har två domare i Högsta Domstolen redo att avgå. "

Jay Leno "klipper och klistrar" i sina videosnuttar eftersom de är ämnade att roa, men enbart insikten om att han hittade så här många elever som inte kunde svara på de enklaste frågor är skrämmande.Athen är den enda europeiska huvudstaden som inte har en moské

Och om grekiska patrioter har något att säga till om den saken, är det bäst att så förblirAtt den grekiska staten vill finansiera moskéer är upprörande med tanke på hur många greker som blivit av med allt de har. Som Ann-Marie skrev i en kommentar till ett tidigare inlägg: "Skrämmande bilder från Grekland och så undrar folk varför ett visst parti har fått så stor gehör i Grekland. Kan man inte ta hand om sina egna först så..." Homeless in Greece - Photographers Blog

Jämför med utvecklingen i grannlandet Turkiet, där Erdogans islamister börjar kasta av sig sin demokratiska förklädnad. Grekerna vet säkert vad det innebär och har ingen anledning att underlätta för islams heliga krig, där moskéer fungerar som kommandocentraler.

10 juni 2013

"Mitt misstag var att jag trodde på Obamas löften"Edward Snowdon heter den 29-åring som avslöjade det omfattande och detaljerade övervakningssystem som regeringen ägnar sig åt via National Security Agency.  Snowdon  förklarar att en del av anledningen till att han bestämde sig för att träda fram var att president Obama inte stoppade de övervakningsåtgärder som införts av Bushadministrationen.
(se också posting nedan)

Snowden säger att han såg att Obama hade problem med att rättfärdiga övervakningsprogrammen  under sin presskonferens i fredags.

"Min omedelbara reaktion var att han hade svårt att försvara det själv,"säger  Snowden om Obama. "Han försökte försvara det oförsvarliga och han visste det."

Han är förvånad och glad över att se att allmänheten har reagerat så starkt i försvar av rättigheter som förtrycks.
Han vill inte leva i ett samhälle som gör detta... "Jag vill inte leva i en värld där allt jag gör och säger registreras. Det är inte något jag är villig att stödja eller leva under."

Själv har Snowdon flytt till Hong Kong eftersom han alldeles säkert kommer att utsättas för repressalier och dras inför rätta i USA. Fallet är överlämnat till justitiedepartementet, Eric Holder för utredning om hur man ska kunna åtala Snowden och få honom utlämnad.
Men i slutändan kommer det att handla om hur Kina spelar sina kort. Kina är nog den enda supermakt som kan stå upp mot USA i politiska frågor. Och lyckligtvis för Snowden, är president Obama och president Xi Jinping inte överens när det gäller  säkerhetsfrågor på Internet. Det framgick under toppmötet under helgen och Snowdens prestation spelade förmodligen en roll i det hela.

Coup d'Etat"Jag är  amerikansk medborgare,  född fri. Och jag säger till min regering, ni  har glömt er plats"


Ju mer jag läser om detta, desto värre inser jag att det är.  En person i underrättelsetjänsten har nu berättat om ett topphemligt projekt  kallat PRISM. Personen i fråga var så illa berörd av vad hon/han såg varje dag,  att man gav Washington Post en PowerPoint-presentation och tidningen skrev om det.

Praktiskt taget varje större företag inblandade i digital användning i Amerika,  tvingas ge Obama-regimen tillgång till sina servers och alla data som finns på dem ... all e-post, texter, tweets, telefonsamtal, online försäljning, fotografier, allt som görs via Apple, Microsoft eller Google-servers, som NSA har möjlighet att titta på i verklig tid.
 Washington Post citerade sin källa som säger, "Det var så läskigt. De kan titta på oss när vi skriver."

 Samtidigt hör vi ideligen från politikerhåll:"Det är ingenting att oroa sig för. Vad ni än ser och tror är  överdrivet."
"Och vad de än gör är det för vårt bästa och vi ska vara tacksamma att regeringen är kapabel att ta hand om oss."

Republicans börjar vakna och se faran men de vill inte medge att den statskupp som utspelas inför våra ögon är problem för dem enbart därför att det utförs av "fel"människor.
Med ursäkten att det är för nationens säkerhet skulle de ha gjort samma sak. Kom ihåg att det var Bush som införde Patriot Act vilket gav myndigheter tillgång till privata data.

Statskuppen som sker här sker inte med öppet våld på det sätt som vi förknippar med ordet.   Militären är inte inblandad.
Vi kan förmodligen inte hitta dokument som direkt förknippar Obama med det som pågar. Men Obama anställde de människor som utförde allt snokande. De gör sin plikt eftersom de vet vad Obama förväntar sig av dem och de vill tillfredsställa honom.
Det var samma sak med Hitler. Han skrev heller aldrig ner vad han ville att folk skulle göra med judarna. Hans underhuggare utförde det,  därför att Hitler klart och tydligt uttryckt vad han önskade. Allt de behövde göra var att lyssna.

Det som sker i USA just nu är en statskupp, inte en våldsam sådan, men ändå ett övertagande av en regering, och det görs av Obamas administration.

09 juni 2013

"Den Nya Världsordningen"

     

Västra Europa faller samman.  EU var ett försök till en påtvingad sammanhållning, en union som inte fungerade. Ungdomsarbetslösheten överlag är nu närmare 25% - Grekland (62.5%) och Spanien (56.4%)

Det troliga är att vi kommer att se en delning mellan norr och söder. Frankrike sjunker allt djupare ner i den socialistiska kvicksanden och franska banker kan se sig blåsta på sina lån till de sydligare länderna. Den gamla uppdelningen mellan katolska södern och protestantiska norr föregicks också av många års kulturella motsättningar.

Kulturer är en salig blandning av väder, religion och livsstil. Som jag ser det,  är den latinska livsstilen inriktad på nuet medan den germanska är mer långsiktig.  Britterna befinner sig någonstans mellan Tyskland och Grekland.

EU var en önskedröm om en Ny Världsordning och byråkraterna kommer inte att ge upp så lätt men Södern kommer att bryta sig ur och "dö" i lugn och ro.
Norr tacklar också av och de tyska bankerna är trötta på att betala för Söderns livsstil.

Myrans välstånd har försvunnit - den lånades ut till gräshopporna för lite och ingenting. Södern har inte för avsikt att betala tillbaka och det måste tyskarna lära sig att leva med.

Politikerna kommer inte att kunna hålla dessa kulturer samman och allt IMF och ECB kan göra är att fördröja uppbrottet - men decentraliseringen kommer.

Charmerande kolonisatörer

På Rådhuspladsen i Köpenhamn blev en transvestit slagen i huvudet med en hammare, så att en 2,5 x 2,5 cm areal av kraniet slogs in. Han/hon var nära att dö. Angriparen, "av annan etnisk härkomst", har sluppit billigt undan tidigare när han blivit dömd för våld och inte mycket talar för att "rättssystemet" reagerar annorlunda denna gång. Sen är det ut och slå till igen. Milda straff är lika med rovdjur som strövar fritt omkring.

En av Danmarks mest kända TV-profiler är Niels Christian Meyer, kallad "Bubber". I ett program gick han hand i hand med en homosexuell man för att testa omgivningens reaktioner, varvid de blev antastade med orden: "Enligt islam ska jag ge dig stryk. Danmark är ett smutsigt land" ...alltså som tillåter homosexuella att spankulera fritt omkring utan att misshandla dem. Vem bankar bögarna? Svaret är kort: Muslimer.

08 juni 2013

Obama 2007"Inget mer spionerande på medborgare som inte är misstänkta för brott"

Kommer vi någonsin att få se denna rubrik i en tidning?
"Ytterligare en lögn från President Obama"

....

Gör inte något

       

Skolor gillar att prata om hur man tar bestämt avstånd från mobbning. De gör stor sak av att barnen ska bära rosa kläder under Internationella Dagen mot Mobbning. De hänger upp färgglada affischer och ägnar lektionstid åt att diskutera mobbning. De låter även studenter underteckna löften som säger att de kommer att stå upp för de mobbade.

Men vad händer när ett barn tar löftet på allvar?

Trettonåriga Brian MacLean bestraffades, tillbringade dagen på rektorns kontor, fick sitt skåp genomsökt av polisen och förhördes,  därför att han stoppade ett slagsmål när den ena av slagskämparna drog kniv.
Två grabbar slogs (vilket inte är ovanligt) men när den ene drog kniv lade sig Brian i det hela, tacklade kniv-killen som föll omkull och tappade kniven. Förutom en bula i huvudet var det inga andra skador, inget blod, inga sår och ingen ambulans var nödvändig.
Brian, som stoppade det hela, straffades därför att skolans ledning säger att man inte tolererar hjältar.

Detta hände i Kanada men kunde lika gärna ha varit här i USA.

I moderna västerländska kulturer går allt ut på "känsla".  TV kör mikrofoner i ansiktet på folk när de just mist hela sitt hus under en tornado, eller varit med om något annat fruktansvärt och frågar:
"Hur känner du dig nu?" Duh! 
Helst vill man att folk ska snyfta och gråta lite, det gör sig bra.

Man ska ha medkänsla med de stackars kriminella. Om mördaren och våldsverkaren säger att han ångrar sig, ska man ha överseende med vad han gjort och om man är skeptisk till mångfald är man en suspekt figur.  
"Känna för," ska man; men - "Gör inte något!" När något händer blir man alltid tillsagda att inte agerar.
" Du kan bli skadad. Du kan skada någon annan. Du kan bli stämd. Det kan vara ett kulturellt missförstånd. Du kanske ses som en högdragen vit imperialist, eller en sexist eller en rasist. Oavsett vad du gör, måste du vara säker på att dina känslor är i samstämmighet med allt som är ljust och bra, vad gäller mångfald och politisk korrekthet, men för Gaias skull, -  gör inte något - bara stå där."

Det fortgår därför att människor inte längre är ansvariga för sina handlingar. Det händer därför att de blir beroende av att Staten ska fatta alla beslut för deras räkning. Det är personligt ansvar och sociala sedvänjor som håller ihop ett samhälle.

Ett överbelastat rättsväsende återför de kriminella till gatan samtidigt som Staten tvingar laglydiga vuxna tillbaka till barnkammaren.

07 juni 2013

Profilering


Om en anställd vid Department of Homeland Security stoppar en person vid flygkontrollen därför att de har en misstanke och personen i fråga ser ut att härstamma från Mellanöstern, skriker Muslimska grupper och PC-bunten att det är ras-profilering. (ja jag vet, inte alla från det området är muslimer, men det skriks ändå). Det är inte heller en ras, men människor som inte passar in i den demografiska gruppen av terrorister stoppas ideligen, medan de som passar in väldigt ofta släpps igenom utan närmare koll.

Men samma människor - den federala regeringen - som är livrädd att få stämpeln på sig att de profilerar har inga problem med att söka igenom elektronikapparater och kopiera allt, därför att de har en misstanke om att du kan ha information om terrorister eller kanske barnporr.

Med andra ord - om du ser ut som en av de personer som varit ansvarig för de flesta terrordåden kan du inte profileras, men om de tror att du har något på din dator som kan vara illegalt,  kan de kopiera din eget material utan arrestorder.
Regeringen är i full fart med att samla in information från Google och Verizion utan att informera de personer som utsätts för granskning.  Eric Holder snokar bland e-mails och telefonsamtal,  IRS trakasserar konservativa grupper och NSA  (National Security Agency) samlar in telefondata från miljoner människor varje dag.

USA har i rasande fart blivit en totalitär nation där regeringen snokar i allt vad vi har och gör.


Lyset är tänt men inga vuxna är hemma

Christian Skaug: “Om Danmark har gått från att vara ett hem till att bli ett hotell, är det ett öde som landet delar med Norge, Storbritannien och flera andra länder. Men inte med Sverige.

För ett hotell har trots allt en betjäning och en administration. Lakan byts, och frukostbordet dukas av.

Sverige är mer att jämföra med ett hus där tonåringarna är ensamma hemma. Föräldrarna är inte bara bortresta: de är döda. Eller kanske de blev kvar i sommarstugan för alltid utan att ge besked. Och i upphovets permanenta frånvaro har de unga arrangerat en föräldrafri fest. Alla som vill kan komma. Och de behöver inte ens ha med sin egen tandborste.

Tyvärr går festen överstyr. Några av gästerna bestämmer sig för att övernatta, och arrangemanget varar dag in och dag ut. Så småningom blir gästerna uttråkade, och börjar med skadegörelse i hemmet som tonåringarna har tagit över efter sina föräldrar.

De ringer polisen, men får till svar att gästerna är allt för många för att kunna hämtas ut. Men är det inte förståeligt att gästerna inte är nöjda med festligheterna? Och blir inte huset egentligen finare utan en del av de onödiga inventarierna?”

  

.

06 juni 2013

Makt korrumperar

I ett fullständigt vapenfritt samhälle är det de största, starkaste och mest skrupelfria som gör vad de vill med resten av oss. Men om det finns vapen kommer andra aspekter in i bilden.
"Vem har vapen? Hur skicklig och villig är han när det gäller att använda dem?"
Men det finns andra vapen än gevär och pistoler. Vapen som ingen vanlig civil har tillgång till och som det inte finns något försvar emot.

Jag har tidigare skrivit om hur Internal Revenue Service, den amerikanska skattemyndigheten avsiktligt siktat in sig på konservativa politiska grupper för granskning inför valet 2012, för att se om de brutit mot de regler som gav dem skattebefrielse.  Det är en enorm skandal, eftersom en statlig myndighet har använt sin ofantliga makt och riktat den mot människor och grupper som motsätter sig administrationens agenda.
Innan IRS började ägna sig åt detta, bestämdes skatter genom  lagstiftningsprocessen, som i teorin skulle behandla alla lika. Lagstiftarna/politikerna var åtminstone lite känsliga för väljarnas oro - de kunde ju röstas bort i nästa val. Förvaltningsmyndigheter med en partisk agenda känner att de inte kan nås eller bli avskedade och att ingenting kan stoppa dem.
Lois Lerner, som är chef för den IRS-enhet som övervakar skattefria organisationer, avslöjade att de ansökningar som inkluderade orden "tea party", "patriot" , "konservativ", "frihet" eller "konstitution" valdes ut för ytterligare undersökningar eller "glömdes bort".

Nu när media börjar titta lite närmare på IRS och dess  kriminella agerande uppdagas det att under två års tid har de spenderat 50 miljoner skattedollar på 220 konferenser, inkluderande mat och logi och dyrbara gåvor till alla deltagare. En tredagars-konferens till Kalifornien, "Att leda in i Framtiden" för 2,609 personer kostade över 4 miljoner och inkluderar också dansträning.En av kvinnorna säger: "De betalar mig inte tillräckligt för att jag ska göra detta." Hon har alldeles rätt. Hon får betalt för att arbeta för ett statligt departement - inte för att resa och dansa.

Men när man tänker närmare på saken är det kanske alldeles självklart att IRS anställda saboterar tillvaron för konservativa organisationer.  Tea-Party-grupper och de som månar om att Konstitutionen efterföljs, strävar efter ett minskat Statligt inflytande på alla områden, så de upplevs helt naturligt som fiender till administrationen och de statligt anställda.
Om du arbetade för IRS och hade en bra lön, skulle du vilja ha ett IRS som var större eller mindre ? Skulle du använda din makt för att skrämma folk som ville minska IRS?

Även om det är viktigt för kongressen att utreda skandalen och se till att alla inblandade ställs till svars, kan vi inte låtsas att problemet beror på några få skumma individer.  Själva syftet med IRS är att överföra rikedomar från en grupp till en annan, samtidigt som de kränker våra friheter i processen, så det enda sättet Kongressen kan skydda vår frihet är att avskaffa inkomstskatt och stänga dörrarna till IRS en gång för alla.

-----
PS. Den högsta vinsten någonsin i Powerball, 590 miljoner dollar,  gick till en 84-årig kvinna i Florida, men enligt Jay Leno kan IRS inte avgöra hur mycket skatt hon ska betala förrän man vet om hon är Democrat eller Republican.

"Smaklös" annons

Till skillnad från i Sverige, där tystnaden närmast är total, kommer det med jämna mellanrum till den danska allmänhetens kännedom att en eller annan islamisk terrorist beviljats danskt medborgarskap. En massiv majoritet i Folketinget beviljade således medborgarskap till en person som säkerhetspolisen PET misstänker är "till fara för rikets säkerhet" - detta skedde en vecka efter att en brittisk soldat blev massakrerad av islamister i London. Dansk Folkeparti ville därför införa en annons i tidningarna, vilket de nekades på flera håll. Det var inte Folketingets agerande som väckte förargelse, men att det kom fram i offentlighetens ljus.

05 juni 2013

Tack för hjälpen Susan!

         

President Barack Obamas högsta nationella säkerhetsrådgivare Tom Donilon avgår och ersätts av USA: s FN-ambassadör Susan Rice.

Rice, som sägs vara en av Obamas nära förtrogna, var den som fem dagar efter Bengazi-attacken figurerade i alla politiska TV-shower och avsiktligt försökte vilseleda oss och påstod att händelsen var en spontan reaktion mot en videofilm och inte en planerad terrorist-attack.
Eftersom attacken skedde strax före presidentvalet och Obama försökte framstå som den som utrotat all terrorism,  var det olämpligt att sanningen kom fram.

Som lön för att hon ställde upp och ljög försökte Obama sedan utnämna henne till  Secretary of State efter Hillary Clinton,  men det mötte så starkt motstånd att man skrinlade det.
I stället får hon nu jobbet som högsta säkerhetsrådgivare, en position som Obama kan tillsätta utan Senatens medgivande.

Det kallar jag en salut med ett finger!

Nationalsången är högaktuell

... men det tycker inte Aftonbladet. Det är inte förvånande att journalisten Elisabet Höglund som ett barn av sin tid inte står ut med den svenska nationalhymnens hyllning till våra "minnen från fornstora dar". Den epok vi lever i är generellt sett ytlig, njutande och skrytande utan rejäla värden och värderingar. Vi har för länge sen skrotat storhetstidens imperialism och underkastar oss nu istället en främmande makt, den mest imperialistiska imperialism som världen någonsin har skådat, islam. Likgiltiga, okunniga och bakåtsträvande lallar vi runt med nedärvda, inlärda floskler om en demokrati som inte finns, och kastar oss framstupa på marken i blind beundran för våld och lögn.


           Sång till Norden - Du gamla, du fria

04 juni 2013

Terrormisstänkt fick danskt medborgarskap

En tunisisk man som 2007 var inblandad i planerna på att slå ihjäl tecknaren Kurt Westergaard, har fått danskt medborgarskap.
Under en rättegång nyligen avspelades en telefonavlyssning där han säger: "Vi kan skaffa dem, Slim och jag." Med "dem" menade han pengar till att köpa pistol och ljuddämpare. Fick han medborgarskapet i premie?

Drabbad av Stockholmssyndromet

Offret sympatiserar med gärningsmannen. Staden New York är så berusad av tolerans att den ger hejdlös spridning åt en extremt farlig ideologi. En förolämpning mot de 3000 offren för den lömska islamiska terrorn för 12 år sedan.

         New York, Madison Avenue, i fredags:

     

03 juni 2013

Inte ens toalettpapperNu är Venezuela som Kuba. Polisen konfiskerade mer än 2000 rullar toa-papper och också mängder av blöjor.
 Mjöl, socker,  matolja och alla möjliga pappersprodukter är bristvaror-  allt i ett land med stora arealer odlingsbar jord och massor med vatten. Regeringen gör allt de kan för att göra det än värre genom att införa priskontroll, ransonering, konfiskering av privatföretag och inriktar polis och militärens ansträngningar på den svarta marknaden.
Över hela landet står människor i kö i timmar och det är inte bara de fattiga. De förflyttar sig från affär till affär allteftersom varorna tar slut.
Regimen skyller naturligtvis den långsamma ekonomiska kollapsen på kapitalism, Judar och USA.


Nedanstående skrev jag i oktober 2007.

Jag har tillbringat många år ombord en liten segelbåt och besökt många länder dit turister i allmänhet inte reser.
Två av de mest intressanta och kontrasterande var Venezuela och Kuba.

I mitten och slutet av 1980 var Venezuela ett blomstrande, kosmopolitiskt land befolkat till största delen av lyckliga, lättsamma medborgare. Regeringen, som lutade åt vänster, hade nationaliserat petroleumindustrin under 1960-talet och man kunde börja skönja en socialbidrags-stat även om man till största delen var demokratisk.

Venezuela har exporterat olja till USA och andra länder i världen till marknadspris (nu ca 90 US dollar per fat) i åtminstone tre generationer och har haft fri handel med alla nationer. Tecken på denna handel kunde man alltid se i stora moderna supermarkets som Mercal där en uppsjö av varor fanns tillgängliga till priser som de allra flesta hade råd med.

Jämförelsen med Kuba var som natt och dag. All kubaner måste ha en ransoneringsbok för att kunna köpa mat och är tillåtna 2000 cal. per dag trots att klimat, jordmån och tillgång på vatten gör att man skulle kunna odla hur mycket mat som helst.
Kubanerna måste stå ut med den mest primitiva och den sämsta sjukvården i hela västvärlden, Michael Moores socialistiska propaganda till trots.

Offentligt törs kubanerna inte uttala någon kritik mot regimen, men privat relaterar de skräckhistorier av förtryck som får håret att resa sig. Genom att tvinga befolkningen att använda ransoneringsbok har regimen ytterligare ett sätt att tvinga människorna att lyda order. Om du inte hoppar när diktatorn säger "Hoppa", eller om du yrkar på mänskliga rättigheter, kan man ta ifrån dig ransoneringsboken och göra livet ännu svårare för dig och din familj.

1965 var växelkursen i Venezuela 1 bolivar per US. dollar och många venezulaner reste till Miami på shoppingturer. 1986 var kursen 1 bolivar för 0.19 dollar.
Efter den så kallade "Bolivarian Revolution", genomförd av Hugo Chávez 1999 med priskontroll och ett enormt slöseri; inköp av 100,000 ryska automatvapen, attackhelikoptrar och u-båtar, var den officiella kursen 2,145 bolivar för 1 dollar och den parallella svarta marknaden 6,000 b. per dollar.

Ännu så länge har man viss yttrandefrihet i Venezuela men nästa månad träder den nya konstitutionen i kraft och Chávez blir president på livstid. Han insisterar på att Fidel Castro skall vara förebilden för alla "rättvisa och frihetsälskande samhällen". På samma sätt som i Kuba kommer man att skylla köerna på en icke-existerande "yanqui blockad".

Må himlen förbarma sig över Venezuela.

Eftertankar:

Man undrar varför det varit omöjligt att ta död på den socialistiska drömmen trots att vi oupphörligen ser att den inte fungerar i verkliga livet?
Socialister verkar drömma om ett sorts jämlikt paradis på jorden, en omöjlighet, där alla problem löses med ORD. Där det inte finns några skillnader mellan människor vare sig när det gäller talang, utseende, intelligens.
Där hittar vi förklaringen till alliansen mellan islam och socialism, båda drömmer om en värld som aldrig har existerat.
Båda "ismerna" beundrar i hemlighet ansträngningarna att förstöra den nuvarande världen för att skapa fantasi-paradiset.
Båda "ismerna" har tex.problem att inse att det faktiskt finns två kön. Socialismen förnekar olikheterna och islam skjuter undan det genom att förslava sina kvinnor.
Skillnader är oacceptabelt och man kan inte hantera det i den verkliga världen. Både muslimer och socialister är fruktansvärt intoleranta eftersom andra åsikter än deras är ett allvarligt hot mot deras tro.

länkar i ursprungsartikeln

Turkiet nästa?

     

Vi har sett oroligheter i Turkiet den senaste tiden. Kommer Turkiet att falla för Muslim Brotherhood på samma sätt som Egypten?
Det ska bli intressant att se vad som händer i ett av de mer sekulära och mer avancerade länderna i den muslimska världen. Om Turkiet tas över av Muslim Brotherhood hur länge dröjer det då innan Frankrike och Storbritannien går samma väg med tanke på deras snabbt växande muslimska befolkning?

Uppdatering: Är du galen Erdogan?


Motivet till bombdådet i Boston är 1400 år äldre än det kalla kriget

När kommer ryssar och amerikaner att lägga sin rivalitet på hyllan och inse att islam är det långt större hotet? De två unga terroristerna i Boston kom från Tjetjenien, en muslimsk republik i sydvästra Ryssland. De hade alltså rest från Ryssland till Amerika för att sprida sin blodtörstiga jihad. Mönstret är tydligt. År 2004 dödades 171 barn och 200 vuxna, när islamiska terrorister från Tjetjenien tog 1200 personer som gisslan i en rysk skola i Beslan.

I Ryssland ökar den muslimska befolkningen snabbt. Liksom i övriga Europa är många av dem beredda att bita den hand som föder dem. Ryssarna har alltid varit politiskt korrekta, men det är inte längre den stalinistiska varianten som gäller, utan den svenska modellen. De förhåller sig därför i stort sett lika passiva som resten av européerna till kraven på religionsfrihet, det vill säga sharialagar och muslimsk herrefolksmentalitet.

Västvärlden inklusive Ryssland behöver förena sig i en allians mot islam. Men i stället fortsätter man att ingå allianser med islamister. Obama och EU skickar arabvärlden i käftarna på sunniarabisk islam, medan ryssarna stöder shiiterna i Iran. Det enda civiliserade land som behållit sitt förnuft verkar vara Japan, som vill ha så lite som möjligt att göra med islam.

02 juni 2013

The American Way is Chicago Way

            

Attorney General of the United States, Eric Holder, uppmanas från Höger och i viss mån också Vänster, att avgå. The House of Representative undersöker om Mr Holder begått mened. Det är uppenbart att han vilselett kongressen om den roll han själv hade i fallet James Rosen. Vare sig utredningen visar att att ljög under ed eller att han glömt att han diskuterat och skrivit under ordern, bevisar det att Holder är inkompetent.

Bakgrunden i kort är att journalisten James Rosen som arbetar för Fox News hade utsatts för en hemlig utredning därför att han gjorde vad reporters förväntas göra; "Upplysa om vad som pågår inom administrationen."
År 2009 rapporterade han om saker och ting som pågick i Nordkorea. Den "sekretessbelagda" informationen kom från en politisk rådgivare och White House undersökte både rådgivaren och reportern men man begränsade sig inte till vanliga telefonnnummer-sökningar för att ta reda på vem som var ansvarig för läckorna, utan man gick också in i James Rosens personliga e-postmeddelanden. Man kollade när han kom och gick till State Department och även hans föräldrars telefonsamtal.

Fox News erhöll domstolsdokument relaterade till James Rosen utredning och fann att man spionerat på Fox telefoner i Vita huset, Pentagon och utrikesdepartementet.
Dokumenten visar också att det amerikanska justitiedepartementet avlyssnat telefonlinjer till cheferna på Fox News.
Administrationen har vid flera tillfällen uttalat sig nedlåtande om Fox och påtått att de inte är nyhetsförmedlare och att de är att betrakta som en fiende.

Fallet mot James Rosen, äventyrar inte bara First Amendment (rätt till yttrandefrihet), det riskerar att kriminalisera journalistik.
Obamas Justitiedepartement avser inte bara att stämpla James Rosen som en brottsling, för att han pratat med en informatör och sedan rapporterat vad han lärt sig - man hotar honom och andra som gör samma sak med fängelse, om de vågar utöva journalistik.

Den 15 maj förklarade Holder under ed: "När det gäller potentiella åtal av pressen för utlämnande av material - är det inte något som jag någonsin har varit inblandad i eller hört talas om, eller skulle tycka vore klok politik."

Ändå upptäcker vi senare att Holder egenhändigt undertecknad och diskuterat dokumentet om James Rosens husrannsakan.

Mr Holder är ingen duvunge, precis. Han var ansvarig för projektet "Fast and Furious" (vapensmuggling till Mexiko) och som biträdande justitieminister var han involverad i benådningen av Mark Rich, landets största skattfuskare någonsin, som beviljades amnesti av president Clinton. (Rich hade en mycket vacker ex-fru som också hjälpte till att övertala Bill Clinton. )

-----------
Troligtvis kommer Team Obama att stötta Eric Holder en kort tid och sedan kommer han att avgå som justitieminister. Han kommer att sparkas ut därför att han orsakar betydande skador på ämbetet och presidenten personligen och Obama, som är väl insatt i Chicago Way, kommer att överge Holder om han bestämmer sig för att det är i hans politiskt bästa intresse.

Men det stora problemet är att vi har en regering som sätter sig över rättsstaten och anser att det är riktigt att använda den federala regeringens makt att angripa, skrämma och tysta sina politiska motståndare. Det har pågått sedan första början av Obama-eran. Eric Holder är inte skaparen av denna kultur av hot och korruption - han är bara en av dess bödlar. Det verkliga problemet med Obama-administrationen börjar i toppen. Att bli av med Eric Holder kan vara en bra idé. Men det kommer inte att råda bot på den försåtliga rötan.

Ta en titt på denna video - de "utbildade" som står på tur att ta över landet. Hur kan en enda person skriva under denna lista?"Om det bara räddar ett enda liv"

           

Under en ambulanstransport av en svårt skadad man, som skjutits av polis, stannade ambulansen plötsligt. Ambulansen, ägd av Washington, DC Fire Department (Medic 19) drivs av en dieselmotor utrustad med en anordning som enligt lag från EPA (motsvarar Naturvårdsverket) stänger av motorn om avgasutsläppen av någon anledning inte uppfyller statliga normer. Patienten dödförklarades på sjukhuset när han kom dit efter att ha överförts till en annan ambulans och kvävning pga. luftföroreningar har uteslutits som dödsorsak.

Ställföreträdande brandchef John Donnelly säger att det är en verklig utmaning för hans avdelning är att arbeta inom de federala myndigheternas restriktioner.

Vi borde alla känna oss lättade och säkrare som en följd av Naturvårdsverket.

01 juni 2013

Inget att bry sig om, eller?Financial Post:
 
Ekonomer och politiker har uttryckt oro över att det största hotet mot sammanhållningen i euro-området är nu socialt sammanbrott, snarare än marknadsstyrda faktorer.

I Frankrike, Europas näst största ekonomi, ökade antalet arbetslösa till rekordhögt antal i april och i Italien, är arbetslösheten den högsta på 36 år, med 40% av ungdomar utan arbete.

I Spanien är ungdomsarbetslösheten 56,4 %

Flera rapporter har nu bekräftat det som ekonomer och aktivister varnade för för månader och år sedan. Den ekonomiska krisen, utlöst av den finansiella kollapsen 2007-2008 och den efterföljande statsunderstödda räddningsaktionen för banker och investeringsfonder, har lett till högre arbetslöshet och fattigdom i varje land.