13 juli 2013

Kapitalism kommer före demokrati

Vad vill dom egentligen i Egypten ?
Dom välte en diktator som var general, fick demokrati och röstade fram islamistisk diktatur. Den har nu välts överända av militären, vilket väl måste kallas en annan sorts diktatur. Och då dansar folk av förtjusning på torgen. Förutom islamisterna förstås.

Paradoxen förklarades den 21/5 för Representanthuset i USA av den peruanske nationalekonomen Hernando de Soto, som i många år varit VD för ILD, Institute for Liberty and Democracy, Lima.
 Han förklarade att Väst har missförstått den ”Arabiska Våren”:
Det är kapitalism, inte demokrati, som arabvärlden behöver mest”.

Tillsammans med ett team från institutet hade han rest runt i de länder där revolutionen störtat regimen och intervjuat folk, bl.a. närstående till de som startat protesterna. Det relaterades den 4/7 av kolumnisten Fraser Nelson i engelska The Telegraph. Jag gör här några utdrag i min, ibland något summariska, översättning:

 Den Saudi-Arabiska monarkin, som var så nervös för två år sedan, telegraferade sina gratulationer till Kairos generaler.  En sunni-predikant från Bahrain, Ahmed al-Husseini twittrade: ”Egypten har lärt mig att demokrati är en lögn och en vald president är en myt. Inget parlament, inga val, inga valurnor. Allt är lögn.”

Medan Väst firade Egyptens entré i de demokratiska nationernas gemenskap, gled egyptierna själva ner i en ekonomisk avgrund med förskräckande brist på bränsle, livsmedel och säkerhet.
Lägg till religiöst våld, förföljelse av kristna kopter följt av strider mellan sunni och shia muslimer. Mordfrekvensen tredubblades. Samhället föll i bitar. Därför blev generalerna välkomnade tillbaka.

 Den Arabiska Våren innebar krav på frihet, inte nödvändigtvis demokrati – och distinktionen dem emellan är viktig. Ta Mohammed Bouazizi som exempel. Det var han som startade kedjereaktionen genom att bränna sig själv på en tunisisk marknad för två år sedan. Hans familj vittnar om hans ointresse för politik. Den frihet han önskade var rätten att köpa och sälja, att utveckla sitt företagande utan att behöva betala mutor till polisen och utan rädsla för att få sina varor godtyckligt konfiskerade. Om han var en martyr för något så var det för kapitalism.

     

Hernando de Soto fann fem sådana fall i Egypten och 60 sammanlagt, nästan alla negligerade i den västerländska pressen. Utsikten av en revolution i stil med 1989 föreföll så lockande för utlänningarna att de inte sökte vidare förklaringar. Men de Sotos team spårade upp dem som överlevde sina självmordsförsök och familjerna till dem som inte gjorde det. Gång på gång fann de samma historia: Det var en protest för grundläggande frihet att skaffa och äga mark, varor och kapital.

Bouazizi brände sig sedan polisen konfiskerat all hans frukt och ett par elektroniska vågar köpta i andra hand. Det var allt han ägde. Han var en talangfull handlare. Han hoppades spara tillräckligt mycket för att kunna köpa en bil och utvidga affären. Förlust av lite frukt och vågar för tusen kronor kan verka en udda anledning till självmord. Men han insåg att han fått polisen till sina fiender och att han därmed inte kunde driva affären vidare. Familjen säger att han kände att livet var slut. Om hans död hade något ändamål, så var det för att de fattiga skulle kunna köpa och sälja fritt.

I de flesta utvecklingsländer existerar ingen sådan rätt. I teorin är alla skyddade av lagarna.
I praktiken är processen att erhålla en legal licens så insnärjd i korruption och byråkrati att endast en liten minoritet har råd att driva den.
Under Hosni Mubarak tog det 500 dagar att öppna ett litet bageri i Kairo. Att starta ett företag krävde kontakt med 29 olika myndigheter. Detsamma gäller i hela regionen. En genomsnittlig arab behöver fyra dussin dokument och två år i byråkratin för att bli legal ägare till mark eller företag. Den som inte har tid och pengar nog döms till ett liv på svarta marknaden. Hur duktig han än är, kan han aldrig arbeta sig upp ur fattigdomen.

I Representanthuset förklarade de Soto att Väst har fundamentalt missförstått den Arabiska Våren och håller på att förlora en fantastisk möjlighet. De som offrade sig talade för 380 miljoner araber, som saknar rätt till egendom och rättsligt skydd. Om Väst skulle kräva dessa rättigheter i utbyte mot U-hjälpen, skulle det bli den mest effektiva bekämpningen av fattigdom någonsin. Och det kunde ge oss miljoner nya vänner i arabvärlden.

    ------
Så långt Fraser Nelson. Det gav mig några funderingar. I det socialistiska Sverige har vi fått lära oss att kapitalism snarast är demokratins motsats. I partiprogrammet 2013 slås fast att socialdemokratin är ett ”antikapitalistiskt parti”. Men det finns ingen verklig demokrati utan kapitalism med fungerande marknadsekonomi. Det de Soto förklarar är att kapitalismen måste komma först. När den fungerar med lag och ordning kan folk förstå hur demokrati fungerar. Inte förr.

Den fria konkurrensens betydelse behandlade jag i fjol:

I vårt land har förutsättningarna stegvis organiserats bort. Ett gammalt exempel är hyresregleringen, som eliminerat avtalsfriheten för fastigheter och gjort att bostadskapitalet inte kan utnyttjas rationellt. Därmed har vi fått brist och överpriser på bostäder.

 Ett nytt exempel är den fria vården till illegala invandrare, som aldrig betalat in något till den försäkring vården skall vara för medborgarna. Det fungerar som en klick sylt för getingar. Vi kommer att se en exponentiell ökning av antalet illegala i landet med krav på vård utan att betala.

En annan faktor är regleringsraseriet. Vi närmar oss de arabiska villkoren för företagande med ständigt nya regleringar. De senaste decennierna har Riksdagen antagit c:a 200 nya lagar varje år. Därtill måste läggas mellan 1.000 och 2.500 EU-direktiv. Mera därom här.

Errbe

18 Kommentarer:

Martin sa...

Tack för en intressant artikel!

Anonym sa...

Vem glömmer Carl (Kalle batong) Lidbom, den fantasifulle "lagstiftaren". En av Sveriges största olyckor.

Anonym sa...

Jag anser att det är en avgrundskillnad mellan fri marknadsekonomi och kapitalism. Målsättningen med marknadsekonomi är att få rätt pris på varje vara och kvalite, målsättningen med kapitalism är att till vilket pris som helst maximera vinsten. Marknadsekonomi stimulerar utveckling och företagande, medan kapitalism föröder marknaden med olika marknadshämmande åtgärder. I kapitalismen belönas varje åtgärd som ökar vinsten för en part, väldigt ofta på bekostnad av det allmänna goda och övriga parter på marknaden.

Berit sa...

Anonym, det verkar som du förväxlar Kapitalism med vad vi kallar "rent seeking" , de problem som uppstår när politisk makt blandar sig i ekonomin.
Förväxla inte politisk makt med ekonomisk. Pengar kan användas för att påverka makthavare, men är inte detsamma som makt.
Intressegrupper söker fördelar hos politiker som stiftar lagar, förordningar, regler, skatter… som ger den speciella gruppen fördelar så att de slipper konkurrera.
Regeringars uppgift bör vara att eliminera så många hinder som möjligt så att nya marknader, ny teknik, osv. integreras så snabbt som möjligt.
Med andra ord - Regeringen bör se till att det finns så mycket kapitalism som möjligt i motsats till någon form av omfördelning av rikedomar.
Tron att statliga ingripanden i syfte att "hjälpa till att omfördela resurser" - som om statliga byråkrater har tillgång till en speciell typ av kunskap och visdom som vi vanliga dödliga i den privata sektorn saknar - är en tro som lett till den ena katastrofen efter den andra.

Errbe sa...

Man kan ju inte begära att socialister skall förstå vad företagande innebär. Vad du skriver är ungefär vad som står i socialdemokratins program.

Kapitalismen är grunden för demokratin. Den förutsätter lag och ordning samt frihet att träffa avtal. De förutsättningarna kallas också för marknadsekonomi.

I de dagliga små besluten ger det kunderna/väljarna mer precis styrning av verksamheterna än vad politiska val kan ge. En förutsättning är att politiken satt sådana regler att ekonomisk makt inte kan missbrukas.


Du har missat att "vinst" inte är något man kan "ta ut". Den kan inte "till vilket pris som helst maximeras". Det är ett fullständigt absurt synsätt.

Vinsten är de pengar som sist blir över sedan kunderna blivit nöjda med vad företaget haft att erbjuda, sedan de anställda fått vad som överenskommits, sedan alla leverantörer fått vad som lovats dem och alla skatter betalats.

Det är kunderna som avgör OM det blir vinst och hur stor den blir. Är de inte nöjda, går de till en konkurrent och vinsten minskar eller uteblir. Utvecklar företaget en överlägsen produkt till ett högre pris, ökar vinsten, om det var något kunderna uppskattade. Så kan verksamhetens styras mot ständigt större tillfredsställese för väljarna.

Vinsten blir således den synnerligen känsliga visaren på kundernas/väljarnas tillfredsställelse. Det fungerar hundrafalt mer precist än demokratiska val. Inte minst därför att kunden/väljaren tar sitt beslut först då han vet vad han själv vill. Han bestämmer sig för att köpa något, studerar alternativen och deras pris, känner efter vad han tycker och tar sitt beslut.

I det politiska valet innebär väljarens röst att han tar ställning i ett oöverskådligt antal frågor, varav han inte kunnat skaffa sig en egen åsikt om de flesta och inte har något intresse för många. Han kan inte veta vad det kommer att kosta. Politiska val måste därför begränsas till frågor som är mycket stora och har principiell betydelse.

Socialismen vill däremot låta politiken styra så mycket som möjligt i tron att väljaren inte kan ta eget ansvar och inte begriper sitt eget bästa. Grundsynen är "Allt är politik". Det är en i grunden totalitär syn. Folket skall få rösta för att ge nomenklaturan fullmakt att styra diktatoriskt.

Läs här vad Mugabe ansåg om Sverige som Marxistisk Frontstat:

http://www.forfattningsdomstol.se/?sida=jensevik0809

Anonym sa...

Anonym

Du skriver att "det är en avgrundskillnad mellan fri marknadsekonomi och kapitalism. Målsättningen med marknadsekonomi är att få rätt pris på varje vara och kvalite, målsättningen med kapitalism är att till vilket pris som helst maximera vinsten."
Jag måste säga att du verkar ha fått allt om bakfoten och Berit och Errbe har helt rätt.
Marxisterna pratar mycket om kapitalisternas strävan efter "maximalprofit". Ja visst,men vad är det? Om man läser marxismens klassiker "Kapitalet" av Karl Marx får man klart för sig att i varje bransch finns det företag som får "medelprofit", "minimalprofit" och "maximalprofit". Alla företag strävar efter att maximera sin profit genom att minimera sina kostnader (=produktionspriset) och att maximera sitt försäljningspris. Men alla lyckas inte och när profiten blir minimal eller ger förlust slår man igen butiken och flyttar sitt kapital till en annan bransch där möjligheterna till profit är större. Vad är det för skillnad mellan detta och marknadsekonomi? Det är samma sak. Det störande (som Berit tar upp) är när staten lägger sig i och låter skattebetalarna stå för förlusterna och på så sätt förhindrar omflyttningen av kapital till nya och utvecklingsbara branscher.
/SB

Anonym sa...

Anonym
Vad är kapital? Kapital är pengar som blir pengar - ingenting annat. Och detta genom en speciell process, produktionsprocessen, varvid de varor man investerat sina pengar i, t.ex. maskiner, arbetskraft, råvaror, ger upphov till ett mervärde (profit) när de färdiga varorna säljs. Således pengar som blir mer pengar. Kapitalism är den historiska period när detta sker i industriell skala. Och förutsättningen för denna process är en fri marknad där man kan både köpa och sälja sina varor. Detta är sambandet mellan kapitalism och en fri marknadsekonomi. De båda är varandras förutsättningar och det råder inte alls någon avgrundsskillnad dem emellan, som du tycks tro.
/SB

Anonym sa...

MItt påstående att det är skillnad på marknadsekonomi och kapitalism grundar sig på skillnaden i de incitament och aktörer som agerar i de två företeelserna. Ja, det är rätt att en fri marknad är en förutsättning för kapitalism, men kapitalism är som heroin för marknaden. Drivkraften bakom företagande är att genom en överlägsen pris/kvalitekvot få ett övertag på marknaden och utveckla företaget i avsikt att skapa vinst=trygghet för både företaget som ägare och arbetare och underleverantörer. Om vi går tillbaka några tiotal år så var ofta stoltheten i företagen en viktig del av dessas värde, jämför gärna med idrott utan doping men med lokalanknytning. Drivkraften bakom kapitalism är vinst, inte i syfte att öka trygghet och företagsvärde utan helt enkelt vinsten i sig. Det vi sett under neoliberalismen är just vinst i form av monetära tillgångar, dessa vinster har inte på något sätt förbättrat företagen eller samhället med dess befolkning. Om kapitalet äger två fabriker som tillverkar spisar och en fabrik ger 20% i vinst och den andra 25% lägger kapitalet ner den ena och minskar produktionen i den andra för att höja efterfrågan. I denna process får kapitalet idag stöd av myndigheterna genom att de regler samhället sätter upp för standardspisar sammanfaller med kapitalets spis, läs Volvo och Saab under sossarnas styre. Kapitalet är absolut oberoende av varje tänkbar vinst i samhället för företagens existens förutom monetär vinst som skall maximeras. Företagande grundat på kapitalistisk ideologi kommer alltid att utarma företagen och dess kunder, detta är en nödvändig konsekvens av kortsiktig vinstmaximering. OBS. den optimala kapitalismen är oändligt snabb, den skall i alla lägen investera pengarna där de ger högsta monetära avkastning, ingen annan hänsyn är tillåten. För ett samhälle är marknadsekonomi en välsignelse och kapitalism förödande. Jag är inte sosse eller vänstermänniska utan företagare sedan 40 år. Under dessa år har jag sett hur många av sveriges större företag har tagits över av pengamänniskor (kapitalister i ren form, utan skrupler). Dessa har som jag kallar det -kört skiten ur företagen-, på lite finare språk kallas det att synliggöra värdena och realisera dessa. Ericsson har lagt ner utveckling och forskning, dessa ger inga omedelbara vinster. Kvaliteten på produkter har sänkts till lägsta möjliga, att man i det långa loppet förbrukar företagens goodwill saknar betydelse, då värdet på företaget är förbrukat har kapitalet redan sökt sig vidare. Kvalitetsproblem möts med marknadsföring och reklam, Posten en partner att lita på! Vad jag försöker säga är att kapitalismens absoluta fokus på monetär vinst är förödande fär samhället och på sikt kapitalismen själv. Eftersom jag driver företag och är beroende av ett gott samarbete med mina kunder kan jag tyvärr inte signera mina kommentarer.

Thomas K sa...

Det måste nästan bara vara på svenskspråkiga sajter som det krävs en debatt runt definitionen på en fri marknad...

Att "anonym" ovan (den marxistiske "anonym") lyckas se en skillnad mellan kapitalism och marknadsekonomi pekar på missriktade nationalekonomistudier.

Nationalekonomi som det lärs ut ffa i Sverige lyckas linda in politiska inriktningar via cost/benefit analys och annat som bara ger politiker ett bollträ för nästa regelmodifiering.

I verkligheten är de två orden identiska - det är bara med en snävt snedvriden definition av "vinst" begreppet som det kan se annorlunda ut.

Vinst kan (och görs så) definieras som innehållande alla möjliga faktorer (inte bara resultaträkningens kalla kronor, utan även förbättrad goodwill av alla möjliga slag).

Anonym sa...

Errbe, i ditt resonemang förutsätter du lojalitet till företaget och att gjorda vinster omvandlas till nyttiga investeringar. Den kortsiktiga kapitalismen förbjuder detta, all vinst skall omvandlas till ökad vinst och aktierna sedan säljas till högsta möjliga pris. Jag betraktar din syn på marknaden och politikerna som positivt naiv. Genom att neoliberalerna drivit igenom absolut frihet för kapitalet har också incitamentet för kundtillfredställelse försvunnit, när kunderna upptäcker att produkterna inte svarar upp mot de utlovade egenskaperna har kapitalet redan flyttats till nästa offer, kvar står endast kunder, samhälle, ett utarmat företag med anställda, och andra loosers (nysvenska för vanligt folk). På 80 talet började jag kalla den svenska modellen för statskapitalism, staten drev sina företag med vinstmaximering under monopolens skydd, SJ, Posten, SAS, Postgirot, Televerket osv. allt eftersom dessa företag förfallit har de sålts ut, närmast står väl SAS och SVT. När nu staten misslyckats ställs förhoppningarna till neoliberalerna och den fria kapitalismen, jag kallar denna form av kapitalism för brutalkapitalism. En marknadsekonomi kännetecknas idealt av säljare med produkter som kan bedömas och av köpare som är kapabla att värdesätta dessa produkter, samt att kundernas val styr säljarnas produktion mot ständigt bättre behovstillfredställelse. I dagens samhälle är ingen av dessa förutsättningar vid handen. Politikerna styr utbudet genom de regler de sätter upp efter påverkan av kapitalets lobbygrupper, kunderna får inte relevant information inför sitt val,ofta saknar de dessutom kompetens att förstå säljarnas påståenden, när kunderna sedan tvingas göra ett nytt val efter att ha blivit lurade så är de offer för ytterligare lögner och när till sist marknaden viker så har som sagt kapitalet redan flyttats till nästa objekt. Förutsättningarna för denna rovdrift är, kapitalistisk grundsyn, kundernas fysiska orörlighet, produkternas geografiska rörlighet, kapitalets fria rörlighet samt en allmän brist på moral. Alla dessa faktorer samverkar för att öka avståndet mellan säljare och köpare. Jag tror det finns ett bättre system för resursutnyttjande och incitament än kapitalism, jag vet inte namnet på detta system eller hur det ser ut, men vi har redan sett hur socialismen misslyckats och nu ser vi kapitalismens baksidor.

Thomas K sa...

Egentligen ville jag kommentera om det här - från artikeln:

"I teorin är alla skyddade av lagarna.
I praktiken är processen att erhålla en legal licens så insnärjd i korruption och byråkrati att endast en liten minoritet har råd att driva den.
Under Hosni Mubarak tog det 500 dagar att öppna ett litet bageri i Kairo. Att starta ett företag krävde kontakt med 29 olika myndigheter. Detsamma gäller i hela regionen. En genomsnittlig arab behöver fyra dussin dokument och två år i byråkratin för att bli legal ägare till mark eller företag. Den som inte har tid och pengar nog döms till ett liv på svarta marknaden. Hur duktig han än är, kan han aldrig arbeta sig upp ur fattigdomen."

Ersätt "arab" ovan med "svensk" och tala om Johan Jonsson i Strängnäs istället - skulle tro att byråkratien är snarlik. Skatterna säkert än mer konfiskatoriska - även om polisen inte slår Johan.

Anonym sa...

Thomas K, jag vidhåller att det finns en stor skillnad mellan kapitalism och fri marknad. På den fria marknaden möts jämställda parter för att fastställa det optimala pris/kvalitetsförhållandet. I en kapitalistisk marknad möts ojämlika parter, och därmed blir också kvoten felaktig. Jag var för ett tjugotal år sedan i sydostasien och besökte då en lokal rismarknad, detta besök fick mig att inse marknadsekonomins totala överlägsenhet över alla andra system för handel. I vårt samhälle saknas så gott som alla förutsättningar för en fungerande fri marknad. Så gott som alla faktorer som snedvrider marknaden är till kapitalets fördel, bortsett från några klumpiga inhopp av politikerna till konsumenternas kortsiktiga fördel. Jag har också arbetat ett antal år i USA och det är en enorm skillnad på den kapitalism man har där och vår svenska. USA har en strikt lagstiftning ang. monopol, truster och oligopol, ävenså är produktansvaret betydligt bättre reglerat. Man ser också företagen som en integrerad del av samhället med lokalansvar, inte alltför olikt vårt gamla brukssamhälle.

Thomas K sa...

Anonym:

"kapitalistisk marknad möts ojämlika parter, och därmed blir också kvoten felaktig"???

Error, does not compute...

Kapitalism = marknadsekonomi = fri marknad

Om någon tredje part lägger sig i för att få till "rätt" kvot så faller definitionen.

Och eftersom politiker ALLTID lägger sig i så finns det nästan aldrig någon riktigt fri eller kapitalistisk marknad. Men det är ett annat problem.

Anonym sa...

Thomas K, vi ser olika på marknaden. För mig föll socialismen pga. den mänskliga naturen. Kapitalismen har fördelen att räkna med människans egoism och girighet i ekvationen. På samma sätt som socialismen stupade på ett inbyggt fel (människors förmodade godhet) så tror jag kapitalismen stupar på att girigheten är oändlig och att kapitalismen förutsätter att det alltid finns en konkurrent som bättre möter kundens behov. Kapitalismen strävar mot monopol i syfte att öka vinsten, regler måste finnas för att få en marknadsekonomi att fungera. vi har förmånen att leva i intressanta tider.

Thomas K sa...

Anonym - sista kommentaren från mig - det är DU som har en alldeles egen definition. Jag använder mig av vedertagen standardterminologi.

Det låter som du blandar ihop diverse komponenter av monopol (på supply sidan) och planekonomi - ett rent sammelsurium - för att skapa en konstig definition av något du kallar för kapitalism.

Det finns knappast någon monopolmarknad som inte är skapad genom politiska mekanismer.

Ägna dig åt verkliga problem istf för att bekymra dig över teoretiska hjärnspöken.

Slutligen, termer som "girighet", "godhet", "rätt" och "fel" är politiska yxor som inte hör hemma inom seriös ekonomisk debatt.

Anonym sa...

Även jag avslutar nu. Ja, som jag skrev i min första kommentar så anser jag INTE att marknadsekonomi och kapitalism är samma sak. Jag anser att marknadsekonomin förutsätter ett antal säljare samt ett antal köpare som alla är någorlunda likvärdigt kunniga om varans kvalite. Denna uppfattning är också grunden för all forskning inom ekonomi. Jag anser att marknadsekonomi fungerar fullt ut då dessa förutsättningar uppfylls, dock kan de bara uppfyllas i det lilla formatet där både säljare och köpare är beroende av en fortsatt handel inom den av dem kända marknaden. Kapitalismen är en förenkling och renodling (heroin) av de verksamma marknadsfaktorena där man i den neoliberala skolan konkluderat att den monetära vinsten är det allt övergripande målet med marknadsekonomin. Här anser jag man gör ett fundamentalt felgrepp då en marknadsekonomi förutsätter de faktorer jag nämnt ovan SAMT att bägge parter önskar fortsätta handla med varandra och att marknaden är verkligt fri och endast påverkad av en ömsesidig önskan om att marknaden skall förbli fri och fungerande. I den kapitalistiska marknaden saknas enl. mig flera av de grundläggande komponenterna för marknadsekonomin, till exempel finns ett stort kunskapsövertag hos säljaren, vidare regleras marknaden genom olika politiska belut samt att säljaren är likgiltig för kundnöjdhet eftersom avståndet mellan köpare och säljare är så stort, fysiskt, bildningsmässigt, maktmässigt och resursmässigt. Artikeln vi kommenterar illustreras av en kärra med frukt, själva urbilden för en marknadsekonomi, och den som är grundbulten för fri välståndsskapande handel. Att härleda kapitalismen ur marknadsekonomin utan att ta hänsyn till att förutsättningarna för marknaden förändras vid uppskalning och anonymisering av handeln anser jag felaktigt och orsaken till den kris vi ser i världen. Egyptierna och många andra folk vill ha en fri marknadsekonomi, de vill inte ha industrivärldens internationella kapitalism.
Jag anser vidare att kapitalismens kris är ett synnerligen verkligt problem, kanske det viktigaste.
Slutligen är ekonomi läran om människors beteende och motiv vid handel och verkan av dessas handlande, eftersom vi människor inte handlar rationellt utan synnerligen emotionellt, framför allt i grupp, är de subjektiva termerna jag använt fullt legitima. Att du kallar dem politiska yxor är nog också riktigt.

Anonym sa...

Anonym
Precis som Thomas K säger så blandar du ihop begreppen. Jag har stor respekt för din kunskap om företagsvärlden. Jag har ingen sådan kunskap. Däremot har jag satt mig in i den klassiska nationalekonomin (men detta är inte mitt yrke - utan endast ett intresse).
Och jag vidhåller: kapital är pengar som blir mera pengar - ingenting annat. Detta mervärde generar en "profit" som när kostnaderna för framtida investeringar dragits av ger en "vinst" till aktieägarna.
Detta system kan naturligtvis (som alla system) missbrukas. Ett sådant missbruk är när statliga myndigheter går in reglerar. Ett annat när styrelsen för över ägarnas pengar till sig själva i form av gigantiska bonusar (=stöld) eller tar ut oskäliga vinster genom att strunta i investeringar nödvändiga för företagets fortlevnad osv. Allt detta beror på girighet, dåligt förstånd, bristande moral, korruption osv. Men detta har ingenting med kapitalismen som system att göra (även om det förekommer och till och med har blivit utbrett). Girighet, dåligt förstånd, bristande moral, korruption osv. har funnits i alla samhällssystem och kommer att finnas i framtiden också. Och dessa mänskliga brister försvinner inte för att man byter ekonomiskt system, men kan till viss del avhjälpas med lite kristen etik: hederlighet, ödmjukhet, måttfullhet etc. och att man utesluter den politiska maktens möjligheter att påverka.
När du talar om fritt marknadssystem i Asien så får jag intrycket att du avser "byteshandel". Men skapandet av profit som till viss kan återinvesteras och få företaget att växa är väl inget fel. Detta är ju egentligen förutsättningen för alla våra vetenskapliga framsteg och grunden för vårt välstånd.
Slutsats: Errbe har rätt. Kapitalismen är en förutsättning för demokratiska framsteg. Däremot behövs inte de kapitalismens avarter som grundar sig på girighet, dåligt förstånd, bristande moral, korruption osv.
/SB

Anonym sa...

Favorit i repris.
Knegern


"Ledare för underutvecklade nationer, som försmår "kapitalismen" skryter med att ha ”socialism” av speciella märken. Senegals Leopold Senghor säger att ”socialism är en känsla av samhörighet som innebär en återgång till afrikanism". Tanganyikas Julius Nyerere insisterar att ”inget underutvecklat land har råd att vara något annat än socialistiskt'”. Tunisiens Habib Bourguiba hävdar att Muhammeds medhjälpare ”var socialister innan ordet uppfanns”. Och Kambodjas prins Norodom Sihanouk förfäktar att ”vår socialism först och främst är en tillämpning av buddismen”.
Det ovanstående är sant, helt och hållet sant, sant ända ned till de djupaste filosofiska, psykologiska, politiska och moraliska grundvalarna. Och detta är den starkaste förkastelsedom över socialismen som en rationell person kan behöva se. Socialismen är en tillbakagång till primitivt barbari. Det är muslimerna, buddisterna och kannibalerna (de bokstavliga kannibalerna den här gången) - kulturer som är underutvecklade, outvecklade och inte låter sig utvecklas - som man begär att det kapitalistiska Amerikas Förenta Stater ska be om ursäkt för sina skyskrapor, sina bilar, sina rörinstallationer och sina leende, självsäkra, icke torterade, icke hudflängda, icke uppätna unga män!"


Ayn Rand

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.