02 juli 2013

Sveriges kungapar offer för islamisk politik

 

Fredagen den 26 april var det premiär för böneutrop från minareten vid den sunnimuslimska moskén i den stockholmska förstaden Fittja. Det kunde ske sedan kommunfullmäktige i Botkyrka rivit upp plan- och bygglagens bestämmelse från 1994 om att böneupprop icke ska tillåtas. I stället överlämnades ärendet till polisen som godkände böneutropen.

Det blev imamen Ergin Öcgem, som i brist på den särskilda böneutropare som går under den arabiska benämningen "muezzin", fick förrätta det historiska böneutropet från den intilliggande minareten. Ritualen tog bara ett par minuter i anspråk och skedde på anmärkningsvärt låg ljudnivå. Ett stort antal massmedier fanns på plats.

Kort tid efter det att böneutropen haft premiär fick Fittjamoskèn en celeber visit. Kungaparet kom på besök och gav därmed sin välsignelse åt den för Sveriges land främmande seden. Trots konungens och drottningens opolitiska status var detta utan tvekan en politisk handling, då politik och religion är oskiljaktiga i islam.

Tredje gången det var dags att kalla de troende till bön i Fittja fanns demonstranter både för och emot utropen på plats. Bland den gillande gruppen märktes såväl troende muslimer som sekulära vänsteraktivister. "Queerfeminister för böneutrop" stod det på ett av plakaten.

Bakom den avsevärt mindre gruppen, som manifesterade mot böneutrop, stod "Gruppen för ett gemensamt samhälle", där exmuslimen Karim Shamohammadi och debattören Rebecca Hübinette är talespersoner.

- Vi konstaterar att vi lever i en sekulär demokrati och värnar om människors rätt till olika religiösa uppfattningar, menade Hubinette. Men när man går ut i en minaret och propagerar för sin trosbekännelse tar man det gemensamma utrymmet i anspråk för att pracka på människor ett budskap.

Enligt Rebecca Hübinette är böneuttropandet snarare en politiskt än en religiös manifestation. Hon anser vidare att minareter inte behövs i Sverige och att dessa muslimska symboler berör personer, som flyr från muslimskt förtryck i sina hemländer,  illa.

Deras nära släktningar har ibland mördats intill minareter, och många av dessa människor förknippar minareter med feodala samhällen och maktstrukturer.

Hübinette varnar också för att böneutrop - och ett antal moskéer står på kö for att få börja - är ett första steg i riktning mot ökad islamsk aktivitet i Sverige, vilket skulle innebära en fara för vår sekulära demokrati.

Böneutrop kan inte heller liknas vid kyrkklockor, som vi haft i tusen år och som inte sprider något religiös budskap i ord.

Chefredaktör Tommy Hansson, SD-Kuriren juni 2013

Artikeln kan läsas i dansk översättning hos Spydpigen

1 Kommentarer:

Hjalbert sa...

Mera svenska bönutrop!

Hoppas få sända bönen i högtalare
I Fittja blev det en hård debatt om böneutrop från moskén. Nu har Muslimska föreningen 
i Rinkeby ansökt om tillstånd för att sända ut fredagsbönen i högtalare utanför sin moské.

Polisen kan förbjuda utsändning av budskap via högtalare, men för böneutrop är det så att yttrandefriheten kan väga tyngre.

De tittar inte på själva innehållet som ska sändas ut, utan ser enbart på om det kan vara störande rent ljudmässigt.

Polisem borde inte vara så förtvivlat politiskt korrekt. De borde lyssna på innehållet. Islams budskap är inte förenligt med svenska lagar.

En medlem i Gruppen för ett gemensamt samhälle säger:

– Jag tycker att det är värre att de ska sända hela bönen och inte bara utropet i högtalare. Jag är emot bönen via högtalare för att jag anser att det är religiös propaganda som tvingas mot människor på gator och torg. Religion är privat och bönen ska ske i det privata utrymmet i moskén.

http://www.mitti.se/?p=56705

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.