23 augusti 2013

Åpp å håppa Tor. . .

. . . slå på trumman bror, det är dans här på Valhall i natt.

Så sjöng man i när-radions program för oss gamlingar, som kommer ihåg Ulf Peder Olrog, just som jag kom till sidan 59 i förra veckans Economist. (Den är så informativ att jag sällan hinner läsa ut ett nummer innan nästa kommer.) Där står rubriken:

Standing orders
Artikeln handlar om den vetenskapligt belagda faran med att sitta länge och refererar en trend man funnit, att beställningarna av skrivbord  där man arbetar stående ökar.  Inte nog med det. De offereras numera kompletterade med ett gångband. Man kan alltså promenera medan man tittar på skärmen eller pratar i telefon.

På min tid, för 30 år sedan, införde jag gående möten i konferensrummet ibland. Vi vandrade sakta runt konferensbordet. Det höll alla alerta och de höll sig till ämnet mera strikt, så att möten blev kortare, effektivare.
Bevisen för att långvarigt sittande är farligt är många enligt Emma Wilmot, University of Leicester. Hon har studerat 800.000 personakter och funnit att de minst aktiva har dubbelt så stor risk att få diabetes eller en hjärtattack jämfört med de mer aktiva. 

David Duncan i Melbourne har funnit att långvarigt sittande inte kan kompenseras med intensivträning i korta perioder. Det viktiga är avbrott i sittandet, exempelvis varje 20 minuter.

De fungerar även om aktiviteten är låg, ex.vis en vandring till fikabordet.
Det passar mig alldeles utmärkt. 

Max von Dell

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.