07 augusti 2013

Är islam sedlig?

I den danska grundlagen kan man läsa:

"Medborgarna har rätt till att förena sig i samfund för att dyrka Gud på ett sätt som är förenligt med deras övertygelse, dock att ingenting lärs ut eller företas som strider mot goda seder eller allmän ordning."

Förmodligen finns det liknande skrivningar i Sveriges och andra västländers grundlagar. Därför är det glädjande att åtminstone ett land, Tjeckien, antyder möjligheten av förbjuda landets sammanslutning av muslimska föreningar:

"En ateistisk förening i Tjeckien har ingett ett rättsligt klagomål mot chefen för tjeckiska muslimer - Muneeb Hassan Alrawi. Klagomålet rör hans olagliga beteende i en predikan där han uppmanar muslimer att lära sina barn att hata 'kufr' (icke-muslimer).

Alrawi är ordförande för "Center för de muslimska gemenskaperna" i Tjeckien (UMO) vilket gör honom till den formellt högste representanten för muslimerna i landet.

Vad som gör detta fall unikt är svaret från statens åklagare J. Petrasek. Han uppgav i tidningen Rovnost att ärendet är 'intressant och unikt, och skulle förmodligen kunna klassificeras som ett hot mot ungdomars moraliska uppfostran och Alrawi i så fall omedelbart åtalas'. Vidare sade Petrasek 'att förbjuda hela den islamiska föreningen är djärvt, men inte orealistiskt', vilket låter rimligt i ljuset av Alrawis svar att han hade läst en översatt predikan och att innehållet i hans undervisning är en viktig del av islam."

2 Kommentarer:

Anonym sa...

Snart har vi våra sista hopp i Östeuropa.

Knute sa...

Tjeckien vill inte ha fler muslimer än de 3.358 de har.

https://hodja.wordpress.com/2014/12/04/tjekkiet-vil-ikke-have-flere-muslimer/

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.