13 augusti 2013

Belöna snyltarna

47 miljoner amerikaner får matkuponger! Här är en av dem och han är inte ensam, det insåg jag efter att ha tillbringat de senaste 5 dagarna i Kaliforniens kuststäder.Denna odugliga surfare  undviker till varje pris att arbeta, men han köper sushi och hummer med sitt ETB platskort, vilket ersatt de ursprungliga papperskupongerna, vilket ansågs diskriminerande. Det var ju alldeles för enkelt att se vilka som inte kunde betala för sig själva.
 Den 29-årige Jason Greenslate tillfrågas om vad han har att säga till de amerikanska skattebetalarna och det är:  "Tack!"
Han får 200 dollar per månad i allmosor från  Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP, Tidigare "matkuponger")

Hey, dude, varför bry sig om att jobba när du kan driva omkring med dina "surfer bums," dricka öl och köpa sushi och hummer - notan betalad för av de skattskyldiga - som i sin tur tvingas av Barack att hosta upp pengarna under hot om konfiskering och fängelse.

Greenslate är en utbildad ljudtekniker, men har ingen önskan att jobba. och känner ingen "f ** k" skuld mot sin skattefinansierade livsstil. Han bor också hyresfritt, antingen hemma hos familjen eller vänner och ibland tillfälligt hos flickvänner. En livsstil som han säger är Underbar!

     "Vakna upp, gå ner till stranden, umgås med mina vänner, träffa några brudar, börja dricka."

Utifrån mitt hjärtas godhet tycker jag att det är riktigt att hjälpa dem som inte kan hjälpa sig själva.  Men att tvingas att hjälpa dem som bara utnyttjar systemet?  Hell no!

Vad gäller de som inte bara vägrar att hjälpa sig själva, men som öppet stoltsera med hur de missbrukar programmet - dessa personer har jag bara förakt för och också för en regering som tillåter dem att göra det.

9 Kommentarer:

Anonym sa...

Berit
Det är precis denna livsstil som Star Parker beskriver om sig själv i boken "Uncle Sam's Plantation": Stiga upp någon gång vid 12-tiden, sätta på TV för att följa någon såpopera några timmar eller varför inte Oprah Winfrey, därefter åka rullskridskor några timmar på Venice Beach med kompisar för att avsluta kvällen på någon bar med dans och efterföljande ligg med någon tillfällig partner. Fast då kan man ju bli gravid. Ingen fara - Uncle Sam bistår med gratis abort och övrig sjukvård. Ingen skall behöva ta konsekvenserna av sitt eget handlande. Den första och femtonde varje månad hämtar man ut alla typer av ersättningar, bostadsbidrag, matersättningar etc., etc.
Innan hon var 23 år hade hon redan genomgått 4 aborter och så när som dragits in i crack innan hon började reagera och fundera: "Varför dödar jag alla mina barn". Svaret: Därför att Uncle Sam har dövat hennes samvete. Och så här levde nästan alla svarta ungdomar i hennes omgivning - det var de svartas rättighet att leva så eftersom de vita "bestämt" att svarta skulle hållas nere. Det var alltså inte mera än rätt av de svarta att på detta sätt ta tillbaka för orättvisor som andra människor i andra generationer fått genomleva. Och sedan lite kriminalitet på detta - för att skapa lite spänning. Annars blir livet så tråkigt. Eller varför inte plundra butikerna och bränna bilarna när tillfälle gives - som i fallet med Rodney King.
Detta är Uncle Sam's Plantation - en ny form av slaveri, där de svarta blir slavar under sitt eget beteende. De kommer ingenstans, blir ingenting men kan användas som valboskap för demokraterna och Barack Obama.
Nu visar du i detta klipp att många vita ungdomar också dragits in i denna livsstil - andra skall betala. Detta kan ju bara sluta på ett sätt, förslumning som i Detroit. Men det är ju precis detta som Obama eftersträvar - detta är vad hans pappa drömde om. Ett försvagat USA.
/SB

Anonym sa...

Snacka om signaler. Det är ju politikerpatrasket som borde stå till svars, den stackars ynglingen är ju bara starkt degenererad tack vare korrupta politiker.
SU

Knute sa...

Den nya vänstern var en kollektiv psykos, alla gick till skolans rökruta för där befann sig de häftiga människorna. Vi trodde att vi tänkte själva, men människan är bra på att härma, det blev en förlängd barndom som numera präglar folk ända upp i ålderdomen. Få hinner bli vuxna förrän de blir gamla. Det är fel. Välfärdssamhället är vansinne men nu är det här, till och med i Obamas Amerika. Om man inte kan leva på bidrag och surfa på Kaliforniens stränder kan man leva på bidrag och surfa på nätet.

Och nackdelen som välfärdssamhället bar med sig är den enorma invandringen av människor från mindre utvecklade länder i Afrika och Asien. Det går inte att samtidigt ha ett välfärdssamhälle och fri invandring. Att det blivit så här avslöjar den orealistiska mentaliteten hos de generationer som fötts efter andra världskriget. Även de mest rika hade tidigare levt under knapphetens villkor, ingen kyl och frys, ingen tvättmaskin, ingen toalett med rinnande vatten. Välståndet gjorde att folk ropade på välfärd, att deras politiker skulle se till fördela välståndets med skattsedelns hjälp. Men det fungerade bara i nationalstaterna, med folk som kände samhörighet. Med den utomeuropeiska invandringen förändrades allt. Även USA var en nationalstat men folk fick klarar sig själva. Nu går det åt pipan när alla ska försörjas av det offentliga.

Errbe sa...

Jo, jo, de godaste av alla människor blir valda på att rätta till alla de orättvisor som Gud Fader inte klarade av.

Anonym sa...

Men ändå - 200 dollars per månad är väl bullshit i jämförelse med hur mycket en sådan person får i Sverige!!!

Han får övergå till islam och be till Allah. Den guden brukar se till sina troende - åtminstone i Sverige.

I USA gick det förstås inte så bra för de muslimska tjetjenska bröderna som utförde de sk Bostonmorden.
Ändå var de ju väl integrerade i landet läste jag.
elisabeth

Anonym sa...

I Sverige ser vi samma sak hända på utbildningssidan. Många vill "jobba med media" eller något annat inom den kulturella sektorn.

Få vill bli lärare, framför allt inom naturvetenskaplinga ämnen, eller arbeta som hantverkare, trots att den senare yrkeskategorin har mycket höga ingångslöner om man jämför med flera akademiska utbildningar.

Anonym sa...


Intressant att dra historiska paralleller till detta:
1607 landsattes de första invandrarna i USA av kapten John Smith i ett område som fick namnet The New World Jamestown. De var besatta av tanken på att kristendom och socialism var samma sak. (Det är det inte alls utan tvärtom varandras motsatser.). Privat egendom och ekonomisk frihet förbjöds (precis som senare i kommunistiska länder) och alla skulle istället arbeta för allas gemensamma bästa och lagra frukterna av sitt arbete i ett "gemensamt förråd". Läget blev snart katastrofalt och ledde till svält och elände. En tidig historiker skrev att "systemet premierade lättja och passade latmaskarna som hand i handske, vilka genast beslöt att det var onödigt för dem att själva arbeta eftersom andra skulle arbeta för dem". Inte ens John Smiths hot om att den som inte arbetade inte heller skulle få äta förbättrade situationen.
1611 upphävde guvernör Thomas Dale systemet med det gemensamma lagret och fyra år senare delade London Company ut 50 acres (≈200.000 kvadratmeter) till varje kolonist som skapade barmark och odlade jorden. Det blev ganska snart en dramatisk förändring som senare ledde till ett växande välstånd, men som också visade att socialism inte fungerar - inte ens i sin tidigaste form och inte ens om alla är djupt kristet engagerade.
/SB

Anonym sa...

1620 gjordes ett liknande experiment bland de kristna pilgrimerna i Cape Cod Bay, Massachusettes, när de bildade Plymouth-kolonien. Deras gemensamma lager fallerade också och det utvecklades till en ekonomisk katastrof. Guvernören William Bedford förstod vad som gått snett och beslöt 1623 att dela ut en bit land till alla som kunde odla. Snart blev också de pilgrimer, som varit lättjefulla, arbetsamma och produktiva.
Detta lär oss att den kommunistiska tesen "av var och en efter dennes förmåga och åt var och en efter dennes behov" inte kan tillämpas eftersom vad som är någons "förmåga" är relativt. De lättjefulla kommer nämligen alltid att känna sig oförmögna, trötta och olustiga inför arbete och gärna (utan samvetsförebråelser) låta andra arbeta för sig. Var och ens "behov" är också relativt. Vissa människor nöjer sig med väldigt lite medan andra tycker att de är berättigade till allting och bryr sig inte om att andra blir utan. Ofta är den lilla "förmågan" förenad med ett stort "behov" och sådana människor talar sig gärna varma för det "rättvisa" i att de som har (=de arbetsamma) delar med sig till de som inte har (=de lata).
/SB

ulle sa...

Avskaffa staten och låt oss själva bestämma vilka vi vill ge pengar till. Staten är problemet och parlamentarismen. Det är egenmakt som är människans liv.

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.