22 augusti 2013

Tysklands gröna miljökatastrof


Affärstidningen Dagens Industri liknar på flera sätt Tysklands Handelsblatt, bl.a. ger båda ut en tjock söndagsbilaga. Den senares nummer för den 18/8 har två stora rubriker på förstasidan: ”Irrsinn”, galenskap eller vanvett, och ”Energiewende”. Det senare är beteckningen på det politikpaket, som skall ställa om hela energisektorn till ”förnybar” el. Sju helsidor ägnas åt temat.

Paketet påbörjades år 2000 då De Gröna satt i regeringen med socialdemokraterna. Med samma totalitära inställning som i gamla Östeuropa skulle landet påtvingas helt nya villkor. Men man ville vara smartare än dåtidens planekonomer: Marknadsekonomiska drivkrafter skulle nyttjas.
Således delade man ut garantier på 20 år till investerare i sol- och vindkraft. De fick ett garanterat pris per kWh och företrädesrätt att leverera all produktion ut på nätet.

Sen kom Angela Merkel. Tyska media är om möjligt ännu grönare än de svenska. Hon valde att inte gå emot dem utan istället att fullfölja politiken. Efter Fukushima stormade media så att hon i juni 2011 fann för gott att stänga alla kärnkraftverk till 2022.

Handelsblatt pekar på flera av de vettlösheter denna politik ställt till med. Platschefen för norska Statkraft intervjuas. De hade investerat 300 miljoner euro i ett gaskraftverk i Hürth sydväst om Köln, vilket kunde invigas den 13 maj. Hittills har det levererat ström endast en dag, den 24 juni, och då endast under 18 timmar. Den starka och subventionerade utbyggnaden av sol- och vind-el krympte med sin ”förkörsrätt” marknaden för konventionell el med prispress som resultat.
På elbörsen i Leipzig noterades en MWh, megawatt-timme, för närmare 50 euro år 2012, men ligger nu runt 37 euro. Statkraft behöver ett pris runt 50 euro för att starta upp igen.
Men de ”förnybara” leverantörerna får så bra betalt, att slutkunderna på ett decennium fått det genomsnittliga priset per kWh höjt från 17,2 cent till 28,7 cent.

Det stora bolaget Eon lade 500 miljoner euro i ett gaskraftverk i bajerska Irsching. Det är extra miljövänligt: Gas ger mindre utsläpp och verkningsgraden är exceptionellt hög, 60,4 %. För ekonomi behöver det 4.000 drifttimmar per år, men har bara kört 2.000 timmar. Av alla konventionella kraftverk kan de som går på gas anpassa effekten snabbast. Det betyder att de får balansera de nyckfulla leveranserna av sol- och vind-el. De som eldas med kol är mindre flexibla och de med brunkol ännu sämre. De får sörja för basbelastningen med många drift-timmar
Följden av den ”gröna omställningen” har blivit att de som smutsar ner mest, de med brunkol, ökat sin produktion till 26 % av all el. Gasverken har på ett år minskat från 14 till 11 %.

Närmast komiskt blev läget den 14 juni. En söndag mitt i sommaren är många industrier stängda. Allmänheten drar sig utomhus i det vackra vädret och behöver ingen el. Behovet är lågt. Emellertid brände solen alla solceller från en klar himmel, när vinden från nordväst friskade i på eftermiddagen. Den ”förnybara” elen slog rekord med 29.600 Megawatt, 61 % av totalen. Och den hade ”förkörsrätt” på nätet. Gaskraftverk måste snabbstoppas i Tyskland, Nederländerna, Tjeckien och Polen.

Mellan klockan 14 och 15 behövde en kemikoncern inte betala de vanliga 30 - 60 euro per MWh utan fick istället 100 euro för att göra av med strömmen.
Så kan det gå när gröna politiker får bestämma.

Några medborgare protesterar framför Brandenburger Tor i Berlin, se bild.

Max von Dell   

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.