18 augusti 2013

Vill du skänka skattepengar till Tyskland, Polen och Lettland

            

Ett otal tidningar har tagit in en debattartikel, som förespråkar allmänhetens deltagande i utbyggnaden av vindkraft genom att köpa andelar i vindkraftverk. Det är ganska ohöljd reklam för det egna företaget av VD för O2:s vindkraftkooperativ, Linda Burenius Magnusson, och vår främste skräckmånglare om klimatet, förre TV-meteorologen Pär Holmgren. Den senare försörjer sig på att resa runt landet och hålla föredrag i kommunerna för deras politiker och anställda om det framtida klimatet och dess katastrofala följder.

De konstaterar att Sverige redan har tillräcklig kapacitet för el, så att vind-elen får exporteras!
Då vindkraftverk är subventionerade på flera sätt, betyder det att vi skall sända svenska skattepengar utomlands för att känna oss ”goda”, när vi reducerar världens utsläpp av koldioxid.

Men våra utsläpp av koldioxid gör inte någonting åt klimatet. Det finns inga mätbara tecken på det, Bara värdelösa datorsimuleringar. Den koldioxid som redan finns i luften gör allt som den gasen överhuvudtaget kan göra. Mer av den gör ingen skillnad.

Lyckligtvis har de fått svar från kunniga skribenter:

fel-om-klimatforandringar 

falska-profeters-geschaft

vindkraftsbolagen-vill-tjana-pengar 

Detta vittnar om att tvivlen på vindkraftens välsignelse blir allt mer allmänna. Den är ett resultat av vad som snarast måste kallas kollektivt vanvett i etablissemanget:

    •    Vi behöver inte deras el.
    •    De kostar två- eller tredubbelt mot vanliga kraftverk.
    •    Man måste investera i nästan lika stor effekt av annan kraft, för att klara leveranserna vid vindstilla.
    •    De fungerar så oregelbundet att de stör kraftnäten. I England placerar man dieselaggregat invid möllorna. (Plats för skratt.)
    •    De förstör landskapens miljö och lägger bullermattor över nejden.
    •    De gör livet farligt för de största fåglarna, som vi annars särskilt värnar. Tusentals örnar och andra dödas av propellervingarna.

Skriv till dina politiker! De måste fås att förstå att de inte har folket med sig i dessa satsningar.

Reale Pelle 

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.