30 september 2013

9 sekunder som visar vad Angela Merkel anser om sin flagga och sitt land

"Få bort den där otäcka saken härifrån!"
Det verkar vara inne bland statsledare att betrakta sitt lands flagga med avsky. Även så Obama med fru vid flera tillfällen. Ett par kommentarer på Gates of Vienna:

"Tänk på videon med de försåtliga föraktfulla blickarna mellan Barack och Michelle medan några marinsoldater viker ihop flaggan. Eller bilderna där han har händerna knäppta över sitt skrev under nationalsången. Där finns också det berömda fotot där hans kompis (och sannolikt spökskrivare) Bill Ayers trampar på den.

'Allt detta för en jävla flagga.' - First Lady i Förenta staterna Michelle Obama till sin med nickningar instämmande man, även känd som president i Förenta staterna Barack Hussein Obama."

Pappersmaskinerna stannar

PM 11, SCA Graphic Laakirchen.

Vi bygger vindkraftverk med ohemula subventioner, fast vi redan har tillräcklig kapacitet att producera el. Nu blir läget ännu mer absurt. Den Danske Bank meddelade häromsistens att SCA och Holmen ställer av fyra stora pappersmaskiner, som tillsammans har producerat närmare en miljon ton papper varje år. De är jättestora elkonsumenter. Därefter behöver vi mindre el i landet, med en mycket ungefärlig beräkning, som jag redovisar nedan, 1 TWh, tera-watt-timme = en miljard kWh.

Under 2012 producerades totalt 161 TWh el i Sverige, varav 7,2 TWh var vindkraft, det vill säga 4,5 procent. Räknat per kWh vindkraft blir subventionerna vid drift, byggande och sanslöst fördelaktig fastighetsskatt totalt storleksordningen 28 öre. Det är ungefär lika mycket som HELA kostnaden för annan el utan skatterna. Det får vi elkonsumenter betala med det s.k. elcertifikatet på elräkningen, 4,5 öre inklusive momsen.

Eftersom vi inte behöver elen här i landet, skall vi exportera den till Tyskland. Miljöpartiet menar att vi då minskar Tysklands utsläpp av koldioxid, eftersom de numera använder kolkraft. Det är att vara sant klimatsmart.

I klartext betyder det att vi skall skicka våra pengar för subventionerna till Tysklands elkunder. Jag vet inte någon som röstat för det.

Jag gick visserligen en kurs i pappersteknik på KTH för 50 år sedan, men kan inget särskilt om papperstillverkning. På nätet hittar jag några uppgifter:

Själva pappersmaskinen drar 500 kWh per ton papper. För miljonen ton blir det 0,5 TWh.

Då det mest handlar om tidningspapper, som till stor del görs av returpapper, antar jag att bara hälften av produktionen gjorts med ny massa. Av sådan finns dels mekanisk massa dels kemisk massa. Den förra erhålls genom att man mekaniskt tuggar eller slipar sönder timret, vilket kräver 1.400 kWh/ton.

För kemisk massa kokas timret, så att ligninet, limmet, i fibrerna tas bort. Det ger beständigare papper, som inte gulnar. Den processen använder nästan lika mycket el per ton, men även stora mängder ånga. Denna produceras då till högt tryck och används i fabrikens egna mottrycksturbiner, för att producera el, så att man behöver köpa en mindre del el från nätet, storleksordningen 10 %. Det är bara denna som sparas in i statistiken, när produktionen inte behövs.

Jag har inte ambitionen att vara exakt, varför jag säger att den minskade produktionen av pappersmassa också sparar 0,5 TWh.

De avställda pappersmaskinerna minskar Sverige elbehov med storleksordningen 1 TWh, motsvarande ungefär vart tionde vindkraftverk. (Det har ju tillkommit många möllor detta år.)

Max von Dell

29 september 2013

Vi ska tacka danskarna

Vid den här tiden för 70 år sedan blev 7220 danska judar räddade till Sverige. Flykten på fiskebåtar över Öresund började den 28 september 1943 och var i stort sett avslutad i mitten av oktober.

De danska sjömännen och fiskarna riskerade liv och frihet. De tog visserligen betalt, men det går inte att jämföra med nutidens människosmugglare, som sysslar med organiserad brottslighet och oftast fraktar människor som överhuvudtaget inte är förföljda. På köpet har vi fått islam, en ideologi som är besläktad med nazismen. Återigen är judar utsatta för trakasserier, denna gång till följd av massinvandringen från den islamiska världen.


          

Cirka 95 % av de danska judarna blev räddade. Stenen på Langelinje i Köpenhamn är rest till minne om dem som deporterades till tyska koncentrationsläger. Foto Snaphanen.

Historien om att alla danskar bar en judestjärna under ockupationen finns fortfarande ute i världen. Det stämmer ju inte, danska judar ställdes aldrig inför det kravet, men historien är tydligen inte helt utan grund. Kung Christian X föreslog det faktiskt:

Christian X rider genom huvudstaden
Av Christian X:s dagbok från den 10 September 1941 framgår att han hade ett möte med finansminister Vilhelm Buhl (S), som i statsminister Thorvald Staunings (S) frånvaro var vikarie för statsministern i samtalen med kungen. Ämnet var bland annat behandlingen av judarna i de tysk-kontrollerade länderna.

Efter samtalet skriver Christian X i sin dagbok:

"När vi såg den omänskliga behandling som judarna var föremål för inte bara i Tyskland utan också i de ockuperade länderna, började man bli rädd för att kravet också en gång skulle ställas på oss, men det måste vi blankt avvisa på grund av deras rättsliga status i grundlagen. Jag uttalade att jag inte heller ville gå med på ett sådan krav gentemot danska medborgare. Om ett sådant krav restes, svarade vi på det bäst genom att vi alla bar 'Davidsstjärnan'. Finansministern inflikade att det var ju alltid en utväg."

Det blev aldrig aktuellt.

Det är inte för sent, skriver Ulla Lauridsen:

"Det skulle vara fantastiskt sunt om vi alla gick med en kalott eller synlig davidsstjärna. Dels skulle vi visa danska judar vår solidaritet och visa muslimer som bor här var vår lojalitet ligger, och dels skulle det vara sunt att gå lite i de förföljdas skor. När man själv har något i kläm, slutar man ljuga om varifrån hotet kommer."

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
Omskrivning av historien är en gammal hävdvunnen disciplin. Nu försöker en del danska journalister och "historiker" få det till att det var samarbetspolitiken med nazisterna som räddade judarna.

Vår tids samarbetspolitik med islam bådar inte gott. Det är inte världens närmare 2 miljarder muslimer, på väg att invadera Europa, som kan tvingas fly härifrån, utan europeerna själva!

De kacklande journalisternas associationstrick är att det är de elaka islamkritikerna som skulle vara vår tids nazister, och de stackars muslimerna vår tids judar. Man glömmer att det fortfarande finns judar i Europa, och vilka är det som förföljer dem? För övrigt finns det fler grupper som drabbas av islams herrefolksmentalitet, nämligen halva befolkningen, kvinnorna.

27 september 2013

Bakvända Bondfångares Beskäftiga Bluff Blottad

Isen i Arktis, som skulle försvinna i somras, är 60 % större än i fjol.

Ingen kan väl ha undgått att höra om IPCC:s presskonferens, idag fredagen den 27/9. Där presenterade de sin sammanfattning av de vetenskapliga rapporter, som kommit de senaste åren. Den säger att de nu är helt säkra på att människan håller på att förstöra planeten med sitt eldande. Alla media ställer villigt upp och basunerar ut domedagsprofetiorna. Inga journalister ställer någon enda vettig fråga. Till exempel: ”Varför kommer ni med sammanfattningen innan ni presenterat de vetenskapliga rapporterna ?” Det är ju bakvänt.

Men inte mer bakvänt än all IPCC:s forskning. För 24 år sedan fick de uppdraget att fastställa människans bidrag till klimatets förändringar. De visste svaret genast: ”Det är koldioxiden som styr klimatet. Med mer utsläpp blir det varmare.” Därför forskade de inte om det finns några naturliga orsaker. Istället satsade de på världens mest kraftfulla datorer och körde jättelika simuleringsprogram, för att beräkna modeller för klimatet år 2100. Det blev katastrofscenarier, som skulle förskräcka.

Politiker skall ju vem-som-helst kunna bli, d.v.s. de behöver inte kunna något. Därför är de marknadens mest tacksamma offer för bondfångare. IPCC presenterade skräckscenarierna för politiker, och fick genast mera pengar, för att kunna skrämmas ännu bättre. Då kan nämligen politikerna visa sig beslutskraftiga och rädda världen, vilket dock kostar skattebetalarna både pengar och besvär. Men vad får man inte tåla för att rädda världen, mänsklighetens ödesfråga.

Mail-on-Sunday

Nu har det inte burit sig bättre än att datormodellerna missat att det inte blivit varmare på 17 år. Lika illa är det för isen på havet i Arktis. Den skulle helt försvinna denna sommar, men blev istället 60 % större än i fjol. Deras kompetens visas av att de envisades med denna spådom ända in i juni, fast isen varit större än i fjol hela tiden sedan april.

Men detta hade de kunnat reparera genom att nu förklara hur de naturliga krafterna fungerat. Det gjorde de inte. De tryckte upp bluff-ballongen med ännu mer tvärsäkra påståenden än förr om de kommande katastroferna.

Därmed blottar de sin inkompetens och okunskap. De vet inte hur klimatet fungerar naturligt. Då kan de naturligtvis inte säga något alls om vad människan gör med klimatet. Men politiker och journalister faller pladask inför deras beskäftiga påståenden. Bondfångare måste ju alltid vara tvärsäkra för att inge förtroende.

Men för oss som kan både läsa och tänka själva, är bluffen ännu tydligare än förut.

Förresten berättade en gammal elev till astronomiprofessorn Knut Lundmark i Lund, att denne redan på 30-talet hade fastställt ett samband mellan cyklerna för solfläckar och klimatet. Nuvarande cykel är nästan identisk med den extrema cykeln på 1600-talet, då Lilla Istiden rådde...

Reale Pelle

Twittersvansen och brännbollen

Ett register har kommit i dagen som kartlägger zigenare, eller med deras nutida namn, romer. Polisen hade stor nytta av registret för att komma åt organiserad brottslighet, till exempel bostadsinbrott i Skåne. 4000 av landets cirka 50.000 romer var registrerade.

Eftersom registret inte var heltäckande handlade det inte om "rasism", utan om familjer och släkter med kriminalitet som livsstil. Även barn fanns med i registret, en viktig kunskap ifall polisen i all hast skulle behöva storma in i ett hus med småbarn.

"Som på beställning börjar än den ena kändisen efter den andre att rasa i sociala medier. Nu ska det minsann diskuteras hur 'utsatta' alla romer är, hur mycket man bryr sig och hur hemskt fel det är av polisen att kartlägga romer."

Den som har förståelse för polisens kartläggning påstås vara rasist: "Det är lite så twitter fungerar - som en skolgård. När diskussionerna går som varmast är det ungefär som brännbollen. Vissa är slagträn mot andra, den pestsmittade."

Chang Frick: Polisen gör inget fel

Läs hela inlägget! Synnerligen läsvärt. Förklarar mycket om Sverige. Räddheten att inte tillhöra "gänget". Fegheten att inte stå för sina åsikter. Oförmågan att nämna saker vid deras rätta namn.

26 september 2013

Om vi inte längre kan lita på EU:s revisorer - vem kan vi då lita på i EU?

Herman Van Rompuy. Tegning: Rasmus Sand Høyer.

EU-ordföranden Herman Van Rompuy från Belgien gav nyligen EU:s revisorer en tydlig vink om att de bör tänka sig för en extra gång, innan de utan omsvep berättar att nu har det ena och andra miljardprojektet varit ett större eller mindre fiasko som för övrigt aldrig borde satts i gång - och absolut inte försökt upprepas.

Ingenting kan som pengar väcka ont blod. Även i de bästa familjer kan split om pengar förstöra den goda stämningen. I ett land kan pengar sätta land mot stad, och pengar kan splittra en hel kontinent i norr och söder. Tillit är bra, men när det gäller pengar är kontroll nödvändig. Förståeligt nog förväntar sig medborgarna att man håller ögonen på deras pengar när de överlämnas till Bryssel.

EU’s revisorer - European Court of Auditors, ECA - är en av de få instanser som fortfarande förlänar EU-apparaten en viss trovärdighet. I 18 år har EU:s revisorer vägrat att underteckna EU:s budget, eftersom omfattningen av slentrian och svindel var för stor.

Under tiden har revisorerna utfärdat mängder av torra, nyktra rapporter, där de undersöker hur miljarderna används - till motorvägar, energiprojekt, matvaror, aktivering av arbetslösa och välkomstprogram för invandrare - om de ger mening och effekt för slantarna.

En holländsk medlem av EU:s revisionsrätt sa år 2010, då han som 67-årig gick av och vågade tala fritt: "Det blev praxis att späda ut eller helt undanhålla kritiken."

Detta väcker två frågor för mig: Har trycket på revisorerna redan verkat, så de tämligen nedslående revisionsrapporter som vi läser idag, till och med underdriver de planekonomiska missgreppen? Om vi inte längre kan lita på EU:s revisorer - vem kan vi då lita på i EU?

Från den danske EU-parlamentarikern Morten Messerschmidts blogg i Jyllands-Posten

24 september 2013

Tankepolisen slår till

Dagens politiska verklighet börjar mer och mer likna det som George Orwell skrev om i sin 1984, fast nu 30 år senare: Det gällde att hjärntvätta människorna - för deras eget bästa, naturligtvis. Det mesta onda som sker, sker i det godas namn. Och strategin är klar: "Den som kontrollerar det förflutna kontrollerar framtiden. Den som kontrollerar nuet kontrollerar det förflutna".

I USA försöker man nu genomföra ett hjärntvättnings-program i stor skala, kallat "Common Core", i vilket Obamas federala regering bestämmer vad som får läras ut i skolorna. Varken mer eller mindre. "The same size fits all".

Detta möter på motstånd under ett föräldramöte när en förälder vill ställa frågor om "Common Core". Detta tas inte väl upp av skolledningen, som förbjuder sådana frågor. När han ändå vidhåller sin fråga blir han attackerad och utkörd av en svart security-guard och åtalas sedan för andra gradens misshandel av polisman. Det hela spelas dock in med telefonkamera och ges uppmärksamhet bl.a. i Fox News, varför åtalet läggs ner.

/SB

  

En kobra

Att Sveriges television inte är särskilt trovärdig är det nog många som upptäckt. Ett exempel är det så kallade kulturprogrammet "Kobra" där Kristofer Lundström åker runt i världen och gör ytliga och politiskt vinklade reportage. Bland annat har han gjort bort sig i Ungern:

"Vid ett besök i Budapest den 20 augusti (nationell helgdag i Ungern, med hissade flaggor överallt) försökte han utmåla Lánchíd Rádió som extremistisk och spridande av hatfull, högerextrem propaganda och musik. Framför radiokanalens byggnad blev han ertappad av medarbetare till tidningen Magyar Nemzet, som upplyste honom att hans information är oriktig.
Lundström vägrade uppge sina källor (därmed omöjliggjorde han källkritisk granskning). Trots att journalisterna på plats erbjöd Lundström att gärna presentera honom Lánchíd Rádiós stab till vilka han kan ställa frågor, ville Lundström inte (sic!) leva med denna möjlighet. I stället sa han att de kanske fick fel information, packade ihop och lämnade platsen." Öppet brev till kobraredaktionen

Ungefär som det gått mode i Norge att mobba Israel, är det inne bland svenska journalister att ge sig på Ungern. Sin "information" får de från den missnöjda ungerska kulturvänstern, som inte längre har makten i media. Liksom i Sverige är en betydande del av dem kommunister eller före detta kommunister.
När Ungerns konservativa regering dristar sig att använda ord som kristendom och nation, då går den svenska babblande klassen i taket av förtrytelse. Men de var totalt tysta när den förra socialistiska regeringen vanskötte landets ekonomi och hösten 2006 skickade ut poliser för att misshandla och till och med skjuta folk som protesterade. Någon ursäkt från SVT för Lundströms manipulationer är nog inte att vänta.

Lánchíd (kedjebron) i Budapest
Lánchíd Rádió tog upp saken i en artikel, "Svensk stjärnreporter fångade skev bild", där de bland annat undrade över Lundströms absurda antydningar om att det skulle vara högerextremt att deras byggnad var prydd med ungerska flaggor. Det var ju nationaldagen!
 

Sveriges statliga television har naturligtvis inga svenska flaggor. Nej, det finns inga nationer och inga gränser och alla människor i hela världen kan bosätta sig här, det har sju av riksdagens åtta partier bestämt.

Det är ett oskick när vänstern i tid och otid använder ordet högerextrem om sina motståndare. Det adekvata uttrycket är värdekonservativ. Det är inte extremt att inte gilla ett program som Kobra med dess orgie i sexuella perversioner och politiska stereotyper.

- - -
Det har avslöjats att Skånepolisen
för några år sen hade upprättat register över zigenare. Felet var att kartläggningen gällde alla utan urskiljning vilket ju är diskriminerande. I samband med det kan man knappt läsa en tidningsartikel som inte kommer dragande med deras situation i Ungern. Men zigenare har bott i Ungern sedan urminnes tider, folkgrupperna är vana vid varandra och hundratusentals zigenare har efterhand integrerats. Andra har inte. Deras problem är inte diskriminering, snarare fattigdom. Och en ovilja eller oförmåga att ändra sitt levnadssätt.

Allt talar för att det är likadant i Sverige. Både här och i Ungern är toleransen officiellt påbjuden. Någon rasism från myndigheter eller folk i allmänhet är det inte frågan om, det går ju inte att dra alla zigenare över en kam. Skillnaden mellan länderna är att i Sverige tenderar polisen att se genom fingrarna när det gäller brottslighet, och det lär väl bli värre med tanke på de påtryckningar som den politiskt korrekta snyftpressen utsätter dem för. Snyftningarna gäller sällan brottsoffren.


22 september 2013

Malmö med danska ögon

Den danska polisens egen tidning besökte nyligen Rosengård i Malmö. Från Avpixlat:

"Officiellt bor 23 000 i Rosengård, men här finns uppemot 40 000 människor. Drygt 90 procent har utländsk bakgrund och de sociala problemen är monumentala. Husen från 1960-talet är anpassade efter svenska familjer med ett eller två barn, inte de stora familjer som bor där numera från framför allt Mellanöstern och Afrika.

Områdets polisstation där 60 personer arbetar finns inhägnad bakom stängsel, pansarglas, lås och kameror.

Då tidningen frågar polisen som arbetar i området om vilka möjligheter de har att tala öppet om problemen i området blir skillnaden mellan Sverige och Danmark snabbt uppenbar. Ifall de talade om sakerna de ser i Rosengård kunde de lika gärna leta nytt arbete imorgon, uppger en polis. I stort sett alla andra poliser de talar med vittnar om samma slags ängslighet inför verkligheten och det outtalade kravet att inte tala öppet om detta. Den svenska offentligheten, medierna och traditionen vill inte ha någon integrationsdebatt."

Snaphanen: "Några inslag om det särskilt krävande bostadsområde som, om man ska säga det som det är, har blivit koloniserat från Mellanöstern liksom resten av landet oåterkalleligt har blivit. Sverige står inför ett fait accompli. The future is murder – det har den redan varit de senaste tjugo åren. Många är döda, många fler kommer att dö. Svensk politisk debatt är surrealistisk, när man tänker på de döda och lemlästade på politikens altare. De har aldrig existerat enligt politiker och press. Minns man dem, är man suspekt.

Jag talar om en ung man som stod vid en busshållplats i Malmö 1995, som får en kniv i magen av en 'nysvensk', som träffar stora kroppspulsådern. Han dör på fläcken 'som en hund', som Kafkas Josef K. Han är kanske i Sydsvenskans arkiv, men förmodligen är han borta, som om han aldrig hade existerat. Den bekväma tystnaden har sänkt sig över hans lik i 18 år. Om han inte hade någon familj, så har han aldrig existerat. Bara jag kommer ihåg honom och jag vet inte ens hans namn. Så hedrar Sverige sina döda, hur många döda kan de tåla att förtränga?

Sveriges regerande politiker och journalister har blod på händerna, och det kan hinna ifatt dem, det bör de räkna med, om de har en halv hjärna kvar.

Dansk polis ser utan bagage på tragedin med friska ögon. De döda blir inte levande, tragedin blir inte mer försonande av det. De unga danska poliserna och journalisterna känner inte den bredare bakgrunden till vad de ser i Malmö. Men de gör det ärligt och hederligt, vilket är mycket mer än skånska medier gör."

   

Baron Bodissey: "Strax utanför Rosengård Centrum ligger bostadsområdet Herrgården, som består av flera höghus och ett antal trädgårdslägenheter längs Ramels väg. Besökare till Herrgården möts av en skylt med namnet i imiterad arabisk skrift.

Tänk bara på innebörden: de kommunala myndigheterna i Malmö betalade en reklambyrå för att designa och konstruera en skylt som i praktiken säger: Det här området är BARA för muslimer."

21 september 2013

Antarktis slår nytt rekord

I fjol slog isens utbredning runt Antarktis historiskt rekord, d.v.s. under den historiska tid då satelliter gjort mätningar möjliga. Tidigare visste man inte så noga. I år har utbredningen varit större varje dag, så nu har fjolårets rekord slagits med en hårsmån.

            

Fjolårets 19,48 miljoner kvadratkilometer har ökat till 19,51 miljoner.

Det kan vara toppen på den normala svängning som isen gör i 30-åriga perioder, varför man kan vänta sig en minskning under nästa år.

Samtidigt passerar isen i Arktis sitt årsminimum nu i dagarna runt höstdagjämningen. IPCC har sedan 2007 och fram till denna vår ständigt spått att den skulle helt försvinna denna sommar. Men den är 60 % större än i fjol.

Detta visar dels att IPCC inte vet vad de talar om, och dels att vi kan vänta en kallare period nu, när solen visar sig helt utan fläckar ibland. Det skedde även under det kalla 1600-talet.

Reale Pelle

Australien gör verklighet av verkligheten

                 

Media i Australien rapporterar att den nye premiärministern Tony Abbott tog två dagar på sig att avskaffa the Climate Change Commission med sin ordförande Tim Flannery. Denne sågs av många som den yttersta drivkraften bakom de extrema åtgärderna som vidtagits för klimatets skull i landet, ex.vis den hatade kolskatten. Tidningen the Australian illustrerade det som ovan.

Det är bara första steget i den uppstramning av byråkratin omkring klimatfrågorna, som Abbott aviserade före valet. Näst på tur för total avveckling står Climate Change Authority och Clean Energy Finance Corporation.

De Grönas partiledare ser det som en “svart dag” i den kontinuerliga kampen mot den globala uppvärmningen och kallade Abbott en ”klimatkriminell”. De Gröna har inte förstått att det snart blir kallare.

Max von Dell

20 september 2013

Svenska vänsterfascister råkade misshandla en invandrare

En invandrare anställd på en pizzeria i Stockholm försökte stoppa några Afa-typer från att använda restaurangens stolar som slagvapen. Hans svarta t-shirt hade emellertid några bokstäver som de tyckte såg lite för nazistiska ut... Från Urias-posten via Hodja

Det var en engelsk t-shirt av märket Lonsdale som fungerade som rött skynke, eller rättare sagt svart. De ädla anti-nazisterna hade tydligen studerat utseendet på nazistiska SS-skjortor och eftersom det till varje pris gällde att hitta nazister (fast det inte finns några) så gav de sig på denne man och sparkade honom i ansiktet.

Som jag skrivit förut, Sverige är en åsiktsdiktatur som påminner om forna Östtyskland, med Expo och Afa som ser till att skrämma folk så de håller käft om den muslimska massinvandringen. Men den här gången ser det ut som de godhjärtade politikernas ondskefulla stormtrupper sköt sig själva i foten.

De kommer nog igen, det var ett litet olycksfall i arbetet bara. Alla västerlänningar är borgarbrackor som ska förintas, enligt våldsvänsterns marxist-leninistiska ideologi, och Muhammed och al-Qaida är utmärkta medhjälpare. Liksom sina uppdragsgivare (de svenska politikerna och journalisterna) svävar de utan verklighetskontakt en halv meter ovan marken och fattar inte att de själva är borgarbarn.

Undrar om det inte är idén om "den renläriga kommunismen" som får den ena generationen efter den andra att dras till läran om att produktionsmedlen bör vara gemensamt ägda, för att snart stå där på barrikaderna med en gatsten i handen. De tror att livet är ett nollsummespel där hjälten är den som mest liknar Robin Hood. Men det går att vara sin egen lyckas smed och skapa välstånd utan att vara en rövare som plundrar karavaner.

Det är intressant att Mussolini i Italien, som patenterade begreppet fascism, faktiskt var kommunist i starten. Och att Hitlers ideologi var nationalsocialism, förkortat nazism. Socialism är liksom kommunism och fascism en tro på statens möjligheter att lösa alla problem. Man behöver inte vara anarkist för att ogilla den idén, det räcker med lite sunt förnuft.

En ordsammansättning som vänsterfascism är inte orimlig, den är tvärtom logisk. Men i den hjärntvätt som vänstern ägnat sig åt i årtionden har vi förstås inbillats att nazism och fascism skulle vara höger, medan de i själva verket är vänster.

Tilläggas kan att fascismen genom sin symbol fasces, ett spöknippe som syftade på makten att prygla medborgarna, har blivit synonymt med våldsanvändning. Är det inte vad dessa vänstervridna "antifascister" i Afa & Co. sysslar med?

Förut kunde man fnysa åt clownvänstern, men bakom deras masker skymtar vårt lands undergång. De har bytt Marx mot Muhammed, och i slutändan ser man Hitler hånflina. Han var inspirerad av islam och såg likheterna med sin egen lära: "Den muhammedanska religionen skulle ha passat oss mycket bättre än just kristendomen med dess slappa tolerans."

Genom att skuldbelägga européerna för sina missgärningar gjorde Hitler oss försvarslösa. Och det är våra politiker och journalister och deras stormtrupper som uppenbarligen är de mest skuldmedvetna. Vad i helvete, folket vill inte ha något ställföreträdande samvete, de vill ha lugn och ro och slippa alla muhammedaner som de höga herrarna och damerna i riksdag och regering och migrationsverk behagar placera ut överallt i vårt avlånga land.

19 september 2013

Nederländerna utropar välfärdsstatens slut

Den nye holländske kungen Willem-Alexander förkunnade i sitt trontal att den klassiska välfärdsstaten är på väg bort, för att ersättas av ett samhälle där individen själv måste ta mer ansvar. Talet var för övrigt skrivet av premiärminister Mark Rutte.

Nederländerna är ett av få länder som erkänt att invandringen är en förlustaffär. Det rör sig om tiotals miljarder euro som landet måste spara genom att montera ned välfärdsstaten. Något som kommer att ske även i andra europeiska kungadömen som befinner sig i fritt fall - Danmark, Sverige, Norge. Norge har visserligen olja men en stor del av oljefonden används till att försörja arbetslösa invandrare från mindre utvecklade länder.

Det går inte att ha samtidigt ha fri invandring och en välfärdsstat. Men svenskarnas med träget arbete förvärvade pengar fortsätter glatt utbetalas till alla behövande i denna värld, med hjälp av social-romantiska politiker. Tills pengarna tar slut, eller folkets tålamod tar slut. De svenska politikerna snackar om att skatterna ska gå till skola, vård och omsorg, men i själva verket går de till bidrag, bidrag och mer bidrag.

Så det ligger en hel del i vad Willem-Alexander/Mark Rutte säger om att individen själv måste ta mer ansvar. Men det är något lurt här. De holländska politikerna verkar använda massinvandringen som ett sätt att lämna välfärdsstaten. Rimligare vore att få hejd på inflödet av människor som aldrig kommer att bidra till samhället, antingen de nu är ekonomiska flyktingar eller krigsflyktingar. Eller deras anhöriga som kommer efter. Det enda som skulle kunna räta upp skutan vore om Geert Wilders och hans Frihetsparti höll i rodret.

18 september 2013

Yttrandefrihet? Konstnär straffad för sin åsikt om islam.

Den iransk-födda konstnären Firoozeh Bazrafkan har blivit dömd för överträdelse av den danska strafflagens rasismparagraf 266b. Fem dagsböter à 1000 kr samt rättegångskostnaderna.

"Man tyckte att jag var för generaliserande gentemot muslimska män. Men hur kan man straffa en konstnär som bara lägger upp till debatt, när andra kan undgå straff trots att de har hotat mig i livet. Detta är en principfråga. Jag vill hellre gå i fängelse än att betala böterna."

På sin blogg hade hon skrivit:

"Jag är helt övertygad om att muslimska män i mycket stor omfattning över hela världen både våldtar, misshandlar och slår ihjäl sina döttrar. Detta beror på, enligt min mening som dansk-iranier, att det handlar om en defekt, människofientlig kultur - om det alls är kultur? Men man kan säga, jag anser att det handlar om en defekt människofientlig religion, vars lärobok Koranen om möjligt är ännu mer omoralisk, förkastlig och vanvettig än de andra två världsreligionernas manualer tillsammans."

Hon karaktäriserar texten som en "politisk happening" och fastslår att hon inte har i sinne att sluta uttrycka sig på samma sätt:

"Det handlar om yttrandefrihet. Ingenting kan stoppa mig, det är denna sak alldeles för viktig för. I Iran har man en lag - paragraf 220 - som ger fäder och farfäder tillåtelse att begå våld och mord på sina barn och barnbarn, utan att de blir straffade. Det borde vi kunna tala fritt om i Danmark."

Hon har flera gånger blivit hotad till livet, men rädd är hon inte. "Jag vill ha lov att säga min mening. Det är inte på skoj som jag bor i Danmark och inte i Iran."

Jyllands-Posten, Jyllands-Posten debat, Politiken

Visst har Firoozeh Bazrafkan rätt, både vad det gäller rasismparagrafens orimlighet och islams människofientlighet. Men hon tar miste när hon jämför Koranen med "de andra två världsreligionernas manualer" och antyder att de också skulle vara omoraliska och vanvettiga. Tvärtom! Här i Norden är vi uppfostrade med en kristen inställning till våra medmänniskor, kärlek och förlåtelse. Det är raka motsatsen till islam.

17 september 2013

Den svenska regeringen erbjuder permanent asyl till alla medborgare i nationen Syrien, men svenskarna ska helst inget få veta

”Sverige har en befolkning som är mindre än 10 miljoner, varav mindre än 8 miljoner är svenskar. Dock har de bjudit in en annan nations befolkning på nästan 21 miljoner araber att flytta in i Sverige. Det betyder att Sverige erbjuder asyl för nästan tre araber på varje av sina infödda svenskar. Åtgärden placerar potentiellt svenskarna i en situation som liknar den för de amerikanska indianerna, precis innan européerna vällde in.”

Sverigekarta för arabiska skolbarn
”Sverigedemokraterna är enda riksdagspartiet på sverigevänliga sidan, med möjligheten att nå ut till en stor del av folket. Vad har Sverigedemokraterna att säga om regeringens fruktansvärda utspel, som de facto inte är någonting annat än aviserat brott mot mänskligheten; initiativ till etnisk rensning av svenska folket och en ansvarsbefriad extremistisk handling utan tillstymmelse till respekt för det egna folkets säkerhet, egendom, liv och hälsa, och som i ord och mening innebär ett av de allvarligaste brotten mot rikets säkerhet som Sverige någonsin upplevt.

Jag är inte ensam om att vänta på ett brandtal av Åkesson – det viktigaste han kan komma att hålla i vår historia.”

Från bloggen Sockerbitar till kaffet

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Det var vid Obamas statsbesök i Stockholm som svenskarna fick chockbeskedet att alla syrier skulle få bosätta sig i Sverige, en nyhet som snabbt drunknade i mediabruset om hur statsbesöket påverkade trafiksituationen i Stockholms innerstad.


Obama hade sagt att han tänkte bomba Syrien och de godhjärtade svenska politikerna kom på att de kunde bidra på detta sätt. Det var likadant vid Irakkriget, hur många irakier finns i Sverige nu, en kvarts miljon? Den gången hade vi en sosseregering, samma skrot och korn. Skillnaden är att den här gången lär det komma många fler, såvida inte riksdag och regering ändrar sig.

Hur ska man förklara de svenska politikernas och journalisternas ansvarslösa beteende? De måste lida av någon slags masspsykos, umgås bara med varandra och låter inte andra komma till tals. Sverige är en åsiktsdiktatur som påminner om forna Östtyskland, med Expo och Afa som ser till att skrämma folk så de håller käft. Inte att förglömma skrämmande islamister och andra kriminella som politikerna importerat!

15 september 2013

Stora hål i IPCC:s ballong

              

Kanonaden fortsätter. Engelska Mail on Sunday den 15/9 har kommit över det sista utkastet till IPCC:s nästa ”Summary for Policy Makers”, SPM, som skall få sin slutgiltiga lydelse under förhandlingar i Stockholm 23 – 26 september. Observera ”förhandlingar”. Det gäller sanningen om klimatet. Sanningar brukar man inte förhandla om. Det avslöjar hur förvriden IPCC:s process är.

SPM har 31 sidor och skall kondensera de 2.000 sidorna vetenskapliga rapporter. De senare orkar ju varken politiker eller journalister plöja igenom, så SPM blir det enda ”publiken” kommer att få veta något om. Förhandlingarna domineras av politiker, vars vantolkningar av de vetenskapliga rapporterna tidigare har fått flera av de mest namnkunniga forskarna att lämna IPCC. Där återfinns ex.vis Richard Lindzén, MIT Boston, Christopher W Landsea, National Hurricane Center USA, och Hans von Storch, Helmholtz Center utanför Hamburg.

Rubriken i Mail säger att de främsta klimatforskarna nu måste medge att de fått effekten av växthusgaserna helt fel. De har förutspått dubbelt så hög stigning av den globala temperaturen än som blivit fallet och de har missat att ingen uppvärmning skett de senaste 17 åren.

IPCC kan inte heller förklara hur det kommer sig att havsisen växt sig större än någonsin i Antarktis. Sedan 2007 har IPCC ständigt hävdat att Arktis hav skulle bli helt isfritt sommaren 2013. Istället har isen där växt med 60 % sedan i fjol.

Mail har intervjuat den kända kritikern av IPCC, Judith Curry, professor vid Georgia Institute of Technology, Atlanta, och chef för dess klimatforskning. Hon konstaterar enkelt att forskarnas rapporter visar att “The science is clearly not settled, and is in a state of flux”, ungefär: Vetenskapen är alldeles klart inte avgjord, utan befinner sig i ett flytande tillstånd.

Hon tillägger att IPCC:s sökande efter konsensus, enighet, har varit destruktiv. Den processen måste överges för en mer normal granskning av argumenten för och emot en slutsats. Andra, som Mail talat med anser att IPCC:s otympliga och kostsamma process nu bör ha ett slut.

Nästan samtidigt med Mail rapporterar Fox News om en studie i facktidskriften Nature Climate Change. I den har man jämfört 117 förutsägelser om klimatet gjorda under 90-talet. Alla utom tre har överdrivit uppvärmningen grovt. Datormodeller av klimatet har alltså visat sig vara utan värde.

Den uppenbara slutsatsen vi skattebetalare måste dra är att IPCC måste läggas ner. Dess skrämsel med utsläppens stora katastrofer har varit en uppblåst ballong av bluffande. Den är nu genomsållad av hål.

Du som läser detta kan bidra genom att länka denna sidan till den politiker, som representerar dig i Riksdagen. Gör det !

Reale Pelle

Även i Finland...

... finns politiker som vill att folket ska offras för utlänningars “rättigheter”.

Socialdemokraten Tuula Väätäinen, medlem av Finlands riksdag, är bekymrad över att “finländare” som deltar i den pågående militära konflikten i Syrien inte omfattas av lagen om ersättning till soldater i krig. Medborgare som på egen hand ger sig iväg för att kriga i utlandet bör få ersättning av staten. Jihadturister som återvänder från sina äventyr bör få veteranstatus. Så att de ärorikt kan ägna sig åt vardagsjihad.

Vardagsjihad: 91-årig finsk krigsveteran rånad mitt på dagen, polisen söker två män med utländskt utseende...

14 september 2013

När andras pengar tar slut ..

…är detta en försmak på vad som komma skall.

En av kommunerna här i Atlanta underlät att fylla på kontot för matkuponger och här kan man lyssna till kraven och attityden hos dessa kvinnor "vars 6 barn inte ätit sedan i morse".
"This EBT card ain’t got nothing on it but seventeen cents! Handlar de mat för bara en dag i taget?

Dessa bidragsdrottningar anser att samhället är skyldig att försörja dem. Samtidigt skulle det inte skada om de själva avstod från ett par middagar.
Eller skaffar sig ett jobb …eller låter bli att skaffa barn om de inte kan försörja dem…eller ser till att deras tonårsdöttrar inte hoppar av skolan och skaffar sig ett par tre barn med olika fäder…

...och vad har hänt med: "Tack så mycket!"

Veckans bild13 september 2013

En hyllning till en av Obamas "söner"


Ja, ni läser helt rätt. Alabama State universitetsmusikkår hyllade Trayvon of Skittles i en halvtidsshow. Trayvon, ni vet, den där ungdomsbrottslingen som slog ner fel person och fick plikta med livet för det.
Snart börjar de väl ge namn åt gator för att hylla honom också, så som man gjort för Martin Luther King.
Det finns MLK-boulevarder och MLK-streets i nästan alla större städer i USA och det är där som Obamas förvildade söner vanligtvis bor.

Nu är den röda regeringen glad

“Framtiden för 14 nedläggningshotade kyrkor i Köpenhamn kommer att offentliggöras av kulturminister Marianne Jelved på fredag. Fredagen den 13 anses av många människor som en olycksbådande dag. Och så kommer många med anknytning till den köpenhamnska kyrkomiljön förmodligen också betrakta fredagen ​​denna vecka, nämligen den 13 september.
Det rör sig om kyrkorna Sankt Pauls, Gethsemane, Skt. Lukas, Absalon, Ålholm, Ansgar, Tagensbo, Solbjerg, Blågårds, Utterslev, Samuels, Bavnehøj, Skt. Andreas och Allehelgens Kirke. Jelved övertog ansvaret att ta det slutliga beslutet om kyrkstängningarna efter att kyrko- och jämställdhetsminister Manu Sareen förklarat sig inkompetent i ärendet.” Liva

I stället får Köpenhamn sin första moské:

“Detta nya Center För Efterbliven Kultur är så hjärtskärande fult att arkitekterna förtjänar ett pris. Enligt uppgift är det en misslyckad stat med öknamnet Katar som har betalat i storleksordningen 150 miljoner för ett discountmöbelvaruhus med grisstallsfönster och en betongpelare som enligt uppgift utgör det religiösa inslaget. Det måste vara uppenbart för alla att det inte är för 150 miljoner, så var är resten av pengarna? Och var är takrännorna? Men ok, det är ju alltsamman helt i mårdhundens anda.
Grattis Köpenhamn - nu ska käringarna från stadshuset snart ut och underkasta sig när det är Grand Opening. Vad det blir skönt för dem.” Nils

12 september 2013

Forskare: Vi går mot global nedkylning

Så lyder Aftonbladets rubrik den 10/9 över deras referat av Daily Mail, den artikel jag hänvisade till här dagen innan. Det är en sensation att en ”stor” tidning vågar andas om att det kanske inte blir varmare. Men de kan ju inte låta något sådant stå oemotsagt, utan skriver:

”Men SMHI här i Sverige tycker inte att man kan hävda en global nedkylning på grund av ett större istäcke i Arktis i år.

– Jag tycker att det är helt obefogat att dra sådana slutsatser från ett enda år, säger Ralf Döscher, klimatforskare vid SMHI.”

Han talar sedan om att trenden varit nedåtgående ända sedan 70-talet och att ett enda år inte är något bevis. Helt sant. Men han får inte frågan om det faktiskt är så att det kan vara en normal svängning, så som alla klimatets förändringar varit genom historien. De som tittat lite längre tillbaka, har sett att isen i norr krymper under 30 år medan den i söder växer. Sedan sker det motsatta under 30 år. Det vi ser nu kan vara just en sådan vändning.

Och det finns inga tecken på något annat förlopp. Annat än TRON att koldioxiden styr klimatet. Och för den tron finns inga som helst bevis.Isen i söder har hela året varit större än i fjol, då den slog historiskt rekord, vilket den kanske kan överträffa om någon vecka, men det vore också helt naturligt om en vändning noteras, så att den krympande perioden visar sig börja nu.

Under alla förhållanden är Aftonbladets rubrik en vändpunkt: Nu vågar t.o.m. storstadstidningarna tala om att det kanske blir kallare: att IPCC varit ute och cyklat i 25 år.

Reale Pelle

Vad Obama vill

The Second City Network har gjort denna hejdlöst roliga video, som driver med de totalt blåsta obama-anhängarna.
Fyra klassiska "Obamabots" representerar organisationen
"Amerikaner för vad som helst som Obama vill, Vet du att han är vän med Jay-Z?"

Det som gör den så rolig - och skrämmande -  är att den ligger sanningen så nära.
"Vår president kan inte starta ett krig utan dig. När vi röstade på honom 2008 och 2012 lovade vi att stödja honom i alla sammanhang.
Det Tredje Världskriget är ett mycket viktigt, progressivt krig och Obama säger att det är mycket viktigt så då är det naturligtvis det."

YouGov/Economist, senaste opinionsundersökning visar att Obamas popularitet nu ligger på 38% och så låga siffror har nog ingen president hämtat igen sig från.


Jay Leno driver hejdlöst med Obama och påstår att Kenya har tagit ner skylten om att Obama föddes där. Nu vill man inte kännas vid det längre.
Leno säger också att 312 tusen amerikaner slutade leta jobb förra veckan vilket gjorde att arbetslösheten sjönk till 7.3%. Nu vill Obama att ännu fler slutar leta arbete.

11 september 2013

Trettio bilder som visar varför vi aldrig ska glömma


De andra 29 finns här.

Tre andra rubriker:
"Bengaziattacken på årsdagen av terror"
Muslimer.

"Självmordsbombare dödar trupper i Egypten"
Muslimer.

"Sjukdom, död, katastrof för syriska flyktingar"
Muslimer.

Det är "fredens religion" som berikar vårt samhälle, eller hur...

Bikers kör ändå


Förra månaden skrev jag om att en Miljon Muslimer planerade en protestmarsch i Washington D.C, i dag  den 11 september,  därför att de hävdar att muslimer över hela landet har varit "offer" och utsatts för anti-islamisk trångsynthet under åren som gått sedan den 11 september 2001,  när Al Qaeda-terrorister dödade nästan 3000 personer.

Den grupp som bildades under namnet " 2 Miljoner Bikers" har nekats tillstånd att genomföra sin "non-stop" protestparad samma dag.  I ställe för en två-timmars parad går man nu till plan-B, vilket kommer att ta i stort sett hela dagen om deltagarantalet blir så stort som planerat.

Här är ett uttalande från gruppen:
Sista detaljerna från de nationella "2 MILJONER BIKERS TO DC" TEAM: 
Washington DC har nekat oss tillstånd för en no-stop resa genom Washington DC. Vi finner detta beklagligt för invånarna och företagen i den stora staden, och erbjuder ödmjukt våra ursäkter. Vad som kunde ha varit en en eller två timmars resa kommer nu sannolikt att bli en heldagsaktivitet.Vi kommer att lyda alla lagar. Vi kommer att stanna vid alla stoppljus, stoppskyltar, och släppa fram alla fotgängare.
 BOENDE och  FÖRETAG i WASHINGTON DCPå uppdrag av National "2 Million Bikers till DC" Team ber vi om ursäkt. Vi gjorde rätt och gick igenom rätt kanaler för att säkra ett no-stop-tillstånd att köra genom din stora stad. Vi planerade en etablerad sträcka, som skulle ha tagit oss förbi Vietnam Memorial till Lincoln Memorial, över bron in i Virginia, och det är allt! Vi skulle ha varit helt ute ur Washington DC, och er stad skulle ha återgått till det normala på kort tid.

Namnet "Million Muslim March” var inte så populärt bland amerikaner så man ändrade det till "Million American March Against Fear”. Det är samma taktik som användes när man ville bygga en moské vid Ground Zero. Först kallades det projektet "Cordoba House" men ändrades till Park51 när information spreds om vad Cordoba egentligen stod för.

MMM-marschen organiseras av Rabbi Alam som är en Obama-supporter med anknytning till Hamas Viva Palestina-grupp. Han  påstår att det var judar som låg bakom 9/11.

The Million American March Against Fear  startar vid lunchtid från National Mall och går sedan till Kongressen, Högsta domstolen och Vita huset. Vid 2 -tiden kommer man att gå samman med en annan protestmarsch, "March Against Drones".

Erna Solberg (H) och Siv Jensen (Frp)

Høyre och Fremskrittspartiet fick cirka 44 procent av rösterna vid valet i Norge, och måste regera med stöd av ett par mindre partier som inte törs ha några kritiska åsikter om muslimsk massinvandring.

Det betyder att det inte blir någon omläggning av utlänningspolitiken, inte som i Danmark år 2001 då Konservative, Venstre (trots namnet ett borgerligt parti) och Dansk Folkeparti vann absolut majoritet.

Sveriges så kallade borgerlige statsminister är uppfylld av ett personligt färgat hat mot Sverigedemokraterna. Hellre än att samarbeta med dem lyssnar han på avgrundsvänstern och låter allvärldens folk invandra.

Det är inget skämt, Sverige begick just självmord och låter alla syrier få permanent uppehållstillstånd. För närvarande bor 2 miljoner syrier i flyktingläger i olika länder. 

150.000 syrier i flyktinglägret Za'atar i Jordanien:10 september 2013

Syria i ett nötskal

            

"Om vi ger vapen till rätt sorts syriska rebeller kommer de att vinna, i stället för fel sorts syriska rebeller. Men om vi inte gör det, kommer fel sorts syriska rebeller att vinna och även rätt sorts rebeller kommer att hata oss och vända sig emot oss och innan du vet ordet av kommer de att skjuta oss med de vapen vi gett dem.

Att skilja dem åt och avgöra vem som är rätt och vem som är fel är knepigt. Den Fria Syriska Armén som en gång hyllades som en sekulär organisation, har mer al-Qaida inblandad än vad någon vill kännas vid.

 Den nya oppositionen, som inrättats av Obama och Qatar, består av Muslimska brödraskapet samt personer med mustascher som låtsas att de inte tillhör det muslimska brödraskapet..."

Läs Sultan Knish, han ser hela bilden

09 september 2013

It’s Global Cooling

Nu håller det på att lossna. Den största, tror jag, engelska tidningen, Daily Mail hade i lördags ovanstående rubrik med tydlig illustration:Mail konstaterar att BBC år 2007 rapporterade att 2013 skulle bli den första sommaren då Arktis hav blev utan is. I verkligheten har utbredningen blivit 60 % större än i fjol.

Och den globala temperaturen har inte stigit på lite mer än 17 år. Men IPCC:s ”scenarier”, som de lekt fram med simuleringar på sina jättedyra fantomdatorer, har alltid visat ständigt höjd temperatur. Nu är det tillåtet, åtminstone i England och Australien, att fråga om IPCC vet vad de talar om. I detta läge då det börjat bli kallare, hävdar dom att dom höjt säkerheten i sin bedömning, att det är människans utsläpp av koldioxid, som orsakar höjningen av den globala temperaturen, från 90% till 95 %! Det måsta kallas rent nonsens!

Hur kan någon ta IPCC på allvar längre? Hur kan en miljöminister, som blundar för fakta med båda ögonen, få sitta kvar?

Du som läser detta kan göra något. Skicka länken hit till dina riksdagsledamöter!

Reale Pelle

Energi är Makt


En ursäkt som man ofta hör i samband med händelseutvecklingen i Mellanöstern, är att det ligger i USAs intresse att lägga sig i politiken där eftersom vi är beroende av tillgången på olja.  Om vi hade en president, vars avsikt var att få ekonomin på fötter,  skulle vi i stället, enkelt och effektivt kunna göra oss av med beroendet av olja från Mellanöstern.

Men vi har en president som inte tillåter att  Keystones rörledning skall förlängas från Kanada,  utan kostnad för amerikanska skattebetalare,  samtidigt som det skulle ge tusentals arbetstillfällen, på kort och lång sikt. Dessutom nekar och försvårar han tillträde till USAs inhemska, enorma energireserver.

Varför? Vissa observatörer säger att president Obama försöker upprätthålla sina löften till miljöaktivister och det är viktigt att hålla i minne att praktiskt taget varje större miljöorganisation motsätter sig alla former av energi utveckling.  Jag misstänker att presidenten helt enkelt ser pipeline som en symbol för sin egen övergripande attack på USA: s förmåga att ha tillräckligt med energi för att tillgodose sina behov och ge tillväxt. Det han ägnar sig åt är ett avsiktligt angrepp på vår ekonomi.

Miljarder liter råolja används dagligen i Amerika och nationen har redan ett omfattande nätverk av rörledningar för att transportera den, (ca 55.000 miles.) Dessutom finns det uppskattningsvis 30.000 till 40.000 miles av ett mindre antal ledningar,  främst i Texas, Oklahoma, Louisiana och Wyoming  samt i ett antal andra oljeproducerande stater. Just nu förvaras hundratals miles av Keystone XL- rör  på 83 hektar mark i North Dakota i avvaktan på framtiden.

 Dan Simmons från Institutet för Energy Research, presenterade en rapport i april där man visar att att både Amerika och Mexiko är energirika länder med utvinningsbara oljereserver som överstiger 1700 miljarder fat. I den takt vi nu förbrukar olja kommer det att räcka i 242 år.

När det gäller naturgas, har Nordamerika tillgångar tillräckligt för 176 år och vad gäller kol nästan 500 år.

När händelserna i Egypten rapporterades lade man stor vikt vid att mycket av den olja som Väst använder passerar genom Suezkanalen,  men med tanke på de amerikanska oljelagren skulle USA kunna fungera oberoende av importerad olja.

Ironiskt nog måste vi bygga fler rörledningar för att transportera oljan inom landet och också för att kunna förvara och exportera naturgas, men det lär inte hända under Obamas tid.  Han arbetar också på att stoppa kolbrytning och strax före valet skrev media en del om gruvarbetarnas protester men eftersom media arbetar på Obamas sida har det varit tyst om nedläggningarna nu. Det mesta av brytningen sker på federal mark och han har lyckats stoppa alla annan gruvdrift där.

 USA skulle kunna vara självförsörjande vad gäller energi och också exportera,  eftersom olja, naturgas och kol beräknas omfatta nästan åttio procent av den globala energitillförseln år 2040. Energiefterfrågan är störst från Kina och Indien.

Nationen är fortfarande fast i en ekonomi som växer med knappt två procent per år och mycket av det beror på den energipolitik som Obama för.

Han misslyckades med att  införa en skatt på koldioxidutsläpp, vilket var en del i kriget mot energiförsörjning, men har lyckats slösa bort miljarder på vindkraft, solkraft och elbilar  under sin första 4-årsperiod. Flera av dessa företag har gått i konkurs trots mandat och subventioner och inget av dessa företag skulle vara konkurrenskraftigt på egen hand.

Den amerikanska ekonomin borde blomstrar med tanke på de enorma reserver av naturgas och olja som finns i landet, men i stället är man beroende av nationer som i många  fall är fientligt inställda till USA. Nästan  60% av den olja som används importeras. Det mesta kommer från Kanada med Saudiarabien på andra plats, tätt följt av Mexiko. USA köper också olja från Venezuela, Nigeria, Irak, Storbritannien, Norge, Angola, Algeriet och Colombia.

Organisationer såsom Sierra Club och Jordens Vänner samt Obama-administrationen fortsätter med sina  reglerande attacker, för att minska kolindustrin och begränsa möjligheten att komma åt oljereserverna.
I delstater samt på privatägda marker, är det  en stadig uppgång vad gäller utvinning av naturgas.

Varje amerikan som fyller bensintanken, använder luftkonditionering eller värmer sitt hem, och vars försörjning påverkas direkt av kostnaden och tillgången på energi, hålls som gisslan av Obamas administration.  Vi tvingas betala högre kostnader och får inte  tillgång till det egna landets enorma energireserver.

08 september 2013

Den istid som komma skall

          

Solens fläckar har blivit färre, så få att det inte hänt sedan 1600-talet. Det förebådar en kallare period. Låt oss hoppas att det inte blir lika kallt som då. Det skulle förskjuta odlingsgränserna för sädesslagen söderut, så att produktionen skulle minska och hungernöd uppstå i många länder.

Sen är det ganska säkert att vi så småningom får en riktig istid. Vi har haft fyra med ungefär 112 000 års mellanrum. De har varat 100 000 år och däremellan har det varit varmt en kort period. Det har nu gått ungefär 12 000 år sedan den senaste istiden, så det kan vara fråga om något hundratal år tills nästa börjar. Någon har förutspått att det kommer att ske år 2 260.

          

Istiden antas främst bero på att jordens bana runt solen varierar regelmässigt. Den är elliptisk, så att jorden är olika långt från solen olika årstider. Om jordaxelns lutar så att norra halvklotet har sommar, då avståndet till solen är minst, blir klimatet varmt, eftersom större landmassa finns på norra halvklotet. Land absorberar mera värme än hav.

Hur en istid börjar beskriver Naturvårdsverket på museet Naturum i Vålådalen, se bilderna. Läs och förskräcks. Undrar du sen varför folk yrar om global uppvärmning, är du nog helt normal.

          

Reale Pelle

Svensk kultur finns (fanns)Jules Sylvain (Stig Hansson) var en äventyrare, en svensk kompositör av 800 vackra melodier, fullt jämförbar med Richard Rodgers i Amerika och Franz Léhar i Österrike-Ungern. Missa inte minut 48 "En stilla flirt" med Agnetha Fältskog och vad Jules Sylvain efterföljande säger om Sverige. En individualist med vikingablodet i behåll. På 1950-talet lär han han svartlistats av Östtyskland som synnerligen svärmiskt manipulativ.

Vem manipulerar vem, egentligen? Kommunism, nazism och islam tycker musik är fult om den inte inordnar sig i deras syften. I det avseendet var den moraliska koden som Hollywood inrättade år 1934 mycket bättre, ingen sex, ingen politik, bara komik och romantik. Klokt eftersom artister ofta är vänstervridna idioter när de uttalar sig om politik, liksom politikerna själva.

Jules Sylvain gillade Sverige men emigrerade ett antal gånger, till Tyskland, Österrike, Mallorca, Fidji i Söderhavet, Italien. Han borde ha flyttat till Skåne på lagom avstånd från det politiskt korrekta Stockholm som han ständigt flydde ifrån.

Australien rensar ut gröna drömmareValet i Australien är klart. Det är så sensationellt att det kan vända den internationella klimatdebatten.

Det lär inte få så stor uppmärksamhet i svenska media. När två tredjedelar av rösterna var räknade rapporterade TT att Labor, socialdemokraterna, förlorat makten, men kunde inte underlåta att förminska dess betydelse genom att låta en fackpamp, som lämnade regeringen 1991 uttala:
” Det här valet förlorades av regeringen snarare än det vanns av oppositionen.”

Till någon del är det naturligtvis sant i alla val. Men i detta fallet blev det skillnaderna i uppfattningen om de grönas ideal, som avgjorde.
Innan förra valet förklarade Labors kvinnliga ledare, Julia Gillard, att hennes regering skulle inte införa någon klimatskatt på kol. Men hon införde ändå en, för att få med de Gröna i en regering, så att hon kunde bli premiärminister. Vi måste förstå att vikten därav var oöverskådlig, eftersom kol länge svarat för landets största exportintäkter.

De gröna lyckades få henne att inrätta en omfattande administration av den nya klimatpolitiken med ett särskilt departement i regeringen. Det fick under sig myndigheter för ”Ren energi”, för ”Klimatets Förändringar” och, håll i er nu, för ”Förnyelsebar Energi”.
Hon tillsatte en ”Kommission för Klimatets Förändringar” med gröne Tim Flannery som chef. Han trodde fullt och fast på IPCC:s kommande värmekatastrof med torka och drev igenom gigantiska satsningar på att avsalta havsvatten i Sydney och Brisbane samtidigt som man negligerade behovet av underhåll för dammar och vattenreservoarer. Det blev inte sådan torka, men man förlorade regnvatten genom otäta dammar. Anläggningarna för avsaltning är nu ställda i ”malpåse”.

Klimatforskningen styrdes av de Gröna med många spektakulära projekt. Alla de nya gröna verksamheterna fick iögonenfallande lyxig utrustning för personalens trivsel.
Inför detta valet lovade Liberalernas Tony Abbot att göra rent hus med gröna vettlösheter. Inom 14 dagar skulle lagar vara genomdrivna för avveckling av alla ”gröna” myndigheter och verksamheter.
När 76 % av rösterna räknats har Liberalerna säkrat 81 mandat och väntas nå 89. Labor har 51 och väntas nå 57. Det är en minskning från 71. För majoritet krävs 76 mandat, vilket Liberalerna når med råge.

I Australien blir det nu tillåtet att tala sanning om IPCC:s bluffande med koldioxiden. Det är ett genombrott i global skala.

Max von Dell07 september 2013

McCain avklädd in på bara skinnetEn modig ung man ställer sig upp på ett möte med McCain och läser lusen av honom och vill ha honom och övriga i regeringen åtalade för förräderi mot det amerikanska folket - i en omröstning hade nämligen 99% röstat emot USAs ingripande i Syrien på "rebellernas" (=alQaidas) sida. McCain vrider sig besvärat och pressar till slut fram ett generat leende. Han vet naturligtvis att den unge mannen har rätt. Kommer sedan med en bortförklaring om att den unge mannen bör "run for office".
Det handlar naturligtvis inte om det. Det handlar om att politikerna har slutat att vara representanter för sitt eget folk och istället uppträder som folkets värsta fiender. Med lagens hjälp (som de stiftat) beskattar de sitt folk tungt, stoppar en stor del av dessa pengar i egen ficka (administration och korruption) och håller lekstuga med en stor del av de övriga pengarna. Men inte nog med det - de har också mage att handla direkt motsatt folkviljan. Där står vi idag. Och så kan det inte fortgå.

/SB

06 september 2013

Moské i Köpenhamn med TV-kanal för självmordsbombare

Den nya stora moskén på Nørrebro i Köpenhamn har tecknat ett avtal med den Hamas-kontrollerade tv-kanalen Al-Aqsa om att sända TV-program från Danmark.

      

Al-Aqsa barn-TV om den danske karikatyrtecknaren Kurt Westergaard:

Saraa: What do you have to say to the cartoonist who started all this, and affronted the Prophet by drawing him?

Assud: He’s a criminal…

Saraa: Yes, a criminal.

Tasnim, by phone: I say to him, and to all of them, that no matter how much they try to hide him, we will manage to kill him, to assassinate him.

Terrormoské med terrorkanal

När vet man att han ljuger?

Det har inte rapporterats speciellt mycket i amerikansk press om Obmas besök i Sverige. Det ses nog mest som en uppvärmningsrunda inför mötet med Putin och för att vänja sig vid tidsomställningen.

Det var ingen lätt dag i Stockholm för kommunorganisatören. Det man tar upp i amerikanska bloggar och media är att Obama först förnekade att han dragit en "röd linje" vad gällde användningen av kemiska vapen i Syrien [vilket är en lögn] och insisterade  på att i själva verket var det  "världen" som hade dragit en röd linje [en annan lögn] och i slutändan var det Kongressen som dragit linjen [ännu en lögn] - men inte Obama själv. Aldrig.

Men det är bra att han rör på läpparna  - det får fler och fler människor att inse vilken ynklig, lögnaktig ledare han är.

Men från det jag sett har det också antytts att svenska reportrar är omedvetna om att man inte får ställa verkliga journalistiska frågor till Herr O.

Så när ett svensk journalist frågade Obama hur han kunde förena att vara en fredsprisvinnare med en person som gör sitt yttersta för att skicka kryssningsrobot mot Syrien, såg han trött ut och  konstaterade det uppenbara :
"Jag tror jag började mitt tacktal med att säga att jämfört med tidigare mottagare var jag verkligen ovärdig."
[Större delen av världen nickade godkännande.]

Obama fortsatte med att ge ett förutsägbart svar:  "Fredliga människor som lever i en farlig värld…. hur han avslutade kriget i Irak… och är på väg att avveckla kriget i Afghanistan….behovet av att främja diplomati för att lösa världens problem ….

Obama ser ut som en kille som helt klart har tagit sig vatten över huvudet.  En kille som hellre skulle tillbringa resten av sina dagar på golfbanan och lämna allt bakom sig.
 ---------------------
PS: Obamas bilkortege använde nog upp minst ett helt års kolkrediterKrig under falska förevändningar


 Spola nu fram till 2013

Låt oss försöka, med hjälp av logik, att följa resonemanget bakom att starta krig i Syrien. Strunt samma att våra "orädda ledare" hänvisar till "åtgärder av en begränsad omfattning" och inga så kallade "kängor på marken". Om NÅGON nation skulle begå sådana handlingar mot USA skulle de rätt och slätt kategoriseras som angripare.

Det påstås att Assads regering som är engagerad i ett inbördeskrig,  har använt giftgas mot "oskyldiga" medborgare i landet. Att den amerikanska underrättelsetjänsten tidigare avslöjats med att begå mened har ingen betydelse. De "bevis" som man påstår att man erhållit, och som orsakat sådan upprördhet, har klassificerats som "hemliga" och kommer bara att avslöjas för de lögnaktiga politiska medlemmarna av Kongressen. Dessa kongressmedlemmar förväntas i sin tur övertyga den amerikanska befolkningen om behovet av att föra ett krig som kommer att resultera i fortsatt slakt av "oskyldiga" medborgare. Man struntar fullständigt i trovärdiga bevis där "rebellerna" själva medgett att de ligger bakom de kemiska vapnen.

Jon Rappoport presenterar de nio verkliga skälen för att gå in i ett krig med Assadregimen i Syrien:

1.  Ge intryck av att  landet står enat bakom president Obama, som "gjorde sitt jobb på rätt sätt," genom att gå till Kongressen för godkännande. Detta höjer Obamas betyg och därmed följer att hans andra idéer bör ges större merit. En president vinner alltid mer stöd under krigstid.
2.  Ge folket en adrenalinkick. Underskatta aldrig effekten. Det renar porerna, startar om, och lindrar frustration genom ombud, tillfälligt ... om du har mycket liten tillgång till dina hjärnfunktioner.
3. I det här fallet, återinför man illusionen att är vi är en konstitutionell republik, med en regering som bryr sig om rättvisa, 
4.  Hjälper till att uppfylla en länge planerade USA-israelisk agenda för att destabilisera Syrien och orsaka att landet delas upp i olika  krigförande och kaotiska etniska fraktioner.
5.  Stoppa byggandet av en naturgasledning genom Syrien, vilket skulle stärka Irans ekonomi, genom att de då kan skicka iransk gas till Europa. Irans ekonomi måste torpederas.
6.  Skicka ett budskap till hela Mellanöstern att USA är allsmäktigt och att dollarn måste förbli reservvaluta i alla oljetransaktioner.
7. Underhålla det amerikanska militär-industriella maskineriet, vilket kräver krig.
8. Stödja det långsiktiga målet för globalism / frihandel, vilket innebär att sätta hela Mellanöstern i olöslig skuld och lidande ... och sedan komma in med bank-eliten för att finansiera och bygga om hela regionen och kontrollera den helt och fullt.
9.  Distrahera amerikaner så att de glömmer ett antal skandaler, inklusive: Benghazi, Fast&Furious, IRS brott,  NSA spioneri, det fortsatta misslyckade kriget i Afghanistan, och en  inhemsk ekonomi som är körd i botten, samt att fler och fler människor lever under fattigdomsgränsen.
 Inget av dessa skäl har någonting  att göra med att "straffa" Assad för att han använt kemiska vapen. Det är ett scenario som är fullständigt tvivelaktigt i vart och ett av de presenterade skälen.

05 september 2013

Varför fortsätter de att hoppa?

Artikeln nedan från Max von Dell får mig att tänka på denna liknelse.

Jag ägnade mig åt min favoritsysselsättning, vilket är att hoppa upp och ner, när en annan upp-och-ner-hoppare närmade sig och sade:
 "Inser du att upp-och-ner-hoppning kommer att orsaka att marken rämnar och vi kommer alla att ramla ner i ett djupt hål och dö."

"Verkligen" sade jag. "Om så är fallet, varför fortsätter du att hoppa upp och ner?"

"Hör du inte vad jag säger", väste han. "Det kallas Markrämningsteorin - förkortat MRT!

"Jag hör dig," svarade jag. "Men du har inte svarat på min fråga. Jag vill fortfarande veta varför du fortsätter att hoppa, om det gör att marken kommer att kollapsa."

"Du är ju dum" ropade han. "Vet du inte att 95% av alla vetenskapsmän är säkra på att MRT är på riktigt."

Han pekade på en grupp människor och man kunde se att de var alla framstående vetenskapsmän. De hade vita rockar och de hoppade upp och ner och alla hade tjocka buntar av papper i händerna - studier som visade att om man hoppar upp och ner kommer jorden att falla samman. Och ändå fortsatte de alla att frenetiskt hoppa.

"Du har inte svarat på min fråga", sade jag. "Om alla dessa prominenta vetenskapsmän är övertygade om MRT , borde de ju sluta hoppa?"

"Idiot", skrek han. "Dumbom, förbannade förnekare!"

Stillsamt sade jag:"Du har fortfarande inte svarat på min fråga. Om jag var lika övertygad som du om MRT och jag ville att alla skulle sluta hoppa, skulle jag förmodligen sluta hoppa själv först, annars är inte mina argument särskilt övertygande."

"Håll käften", röt han med hat i stämman. "Det borde vara kriminellt att förneka MRT. Du är värre än en MÖRDARE. Du borde kastas i fängelse tillsammans med alla andra rasist-nazist-förnekare."

Efter det gav han sig iväg, fräsande och högröd i ansiktet.
"Men varför hoppar du fortfarande upp och ner", ropade jag efter honom…

För några dagar sedan sade Secretary of State, John Kerry från en klimatkonferens i Majuro:
"Om vi fortsätter på detta sätt kommer klimatförändringarna att bli ännu värre."

Om Kerry är övertygad om vad han säger borde han sluta hoppa upp och ner.

Här är hans hus i Beacon Hill


Hans ekologiska bostad i Georgetown.

Du kan lämna flaskor och burkar för återvinning hela ditt liv och det kommer inte att täcka klimatavtrycken för hans hus i Pennsylvania.

En liten stuga i Nantucket.

Sportstuga i Idaho

Du får naturligtvis tro vad du vill men försök inte övertyga mig att sådana som John Kerry och Al Gore tror på vad de predikar. I en värld av människor som säger att jorden kommer att kollapsa om man hoppar är det de som hoppar mest.


Europas största vindkraftpark

Piteå-Tidningen rapporterar: Skogberget är den första etappen av vad som ska bli Europas största landbaserade vindkraftspark med totalt 1 101 verk i Markbygden väster om Piteå. De tyska bankerna KfW IPEX-Bank och SEB går in med 84,5 miljoner Euro, motsvarande 739 375 000 kronor, för finansieringen.

Skogberget mäter 334 meter över havet, så läget är säkert bra. Den första etappen omfattar 36 möllor. Den behöver en transformator på 300 ton. En sådan klarar inga vanliga fordon.

 

I detta fall använder finska företaget Silvasti en specialbyggd trailer: 39 meter lång, 18 hjulaxlar med 144 däck. Andra specialtransporter blir vingarna. Med en rotordiameter av 92 meter blir vingarna minst 44 meter långa och väger nästan 7 ton vardera. Tornet delas i sektioner om 27 meter med största diameter 4,2 meter och vikten 50 ton.

Alla dessa delar kräver anläggning av vägar med tillräcklig bredd och tillräckligt stora kurvradier. Obygdens skogsvägar räcker inte.

Sen behövs förstås anläggningsarbeten för diken till kablarna. Som också påverkar miljön och orsakar en massa utsläpp av CO2. Kablarna består av många ton koppar. Det är alltså ganska tveksamt om möllorna under sin begränsade livstid sparar in ens sina egna utsläpp av CO2.

Allt detta görs till tonerna av massiva subventioner med skattepengar. Dessutom gynnas driften med storleksordningen 28 öre per kWh, som vi elkunder får betala. Det är ungefär lika mycket som hela driftkostnaden är för ”vanlig” el från vattenfall och kärnkraft. Vanvettets kvintessens är förstås att Piteå har vattenkraftverk så det räcker i grannskapet. Och Sverige har redan tillräcklig kapacitet för hela sitt behov. Det betyder att all vind-el skall exporteras. Jag är rätt säker på att investeringen inte belastats med den koppar det går åt att skicka strömmen till Berlin och Riga. EU delfinansierar en kabel till Baltikum.

Sen får vi elkunder nöjet att se pengarna från våra elcertifikat skickade till elkunderna där nere i Europa. Våra politiker blir en lycklig del av Tysklands Energiewende och vi medborgare betalar för det.

En liten obetydlig detalj är förstås att CO2 inte gör något som kan märkas åt klimatet. Kan någon hjälpa mig och tala om var gränserna går för psykvård av ”vanvett”.

Alla som röstat för detta räcker upp en hand ! ! !

Max von Dell