08 september 2013

Den istid som komma skall

          

Solens fläckar har blivit färre, så få att det inte hänt sedan 1600-talet. Det förebådar en kallare period. Låt oss hoppas att det inte blir lika kallt som då. Det skulle förskjuta odlingsgränserna för sädesslagen söderut, så att produktionen skulle minska och hungernöd uppstå i många länder.

Sen är det ganska säkert att vi så småningom får en riktig istid. Vi har haft fyra med ungefär 112 000 års mellanrum. De har varat 100 000 år och däremellan har det varit varmt en kort period. Det har nu gått ungefär 12 000 år sedan den senaste istiden, så det kan vara fråga om något hundratal år tills nästa börjar. Någon har förutspått att det kommer att ske år 2 260.

          

Istiden antas främst bero på att jordens bana runt solen varierar regelmässigt. Den är elliptisk, så att jorden är olika långt från solen olika årstider. Om jordaxelns lutar så att norra halvklotet har sommar, då avståndet till solen är minst, blir klimatet varmt, eftersom större landmassa finns på norra halvklotet. Land absorberar mera värme än hav.

Hur en istid börjar beskriver Naturvårdsverket på museet Naturum i Vålådalen, se bilderna. Läs och förskräcks. Undrar du sen varför folk yrar om global uppvärmning, är du nog helt normal.

          

Reale Pelle

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.