09 september 2013

Energi är Makt


En ursäkt som man ofta hör i samband med händelseutvecklingen i Mellanöstern, är att det ligger i USAs intresse att lägga sig i politiken där eftersom vi är beroende av tillgången på olja.  Om vi hade en president, vars avsikt var att få ekonomin på fötter,  skulle vi i stället, enkelt och effektivt kunna göra oss av med beroendet av olja från Mellanöstern.

Men vi har en president som inte tillåter att  Keystones rörledning skall förlängas från Kanada,  utan kostnad för amerikanska skattebetalare,  samtidigt som det skulle ge tusentals arbetstillfällen, på kort och lång sikt. Dessutom nekar och försvårar han tillträde till USAs inhemska, enorma energireserver.

Varför? Vissa observatörer säger att president Obama försöker upprätthålla sina löften till miljöaktivister och det är viktigt att hålla i minne att praktiskt taget varje större miljöorganisation motsätter sig alla former av energi utveckling.  Jag misstänker att presidenten helt enkelt ser pipeline som en symbol för sin egen övergripande attack på USA: s förmåga att ha tillräckligt med energi för att tillgodose sina behov och ge tillväxt. Det han ägnar sig åt är ett avsiktligt angrepp på vår ekonomi.

Miljarder liter råolja används dagligen i Amerika och nationen har redan ett omfattande nätverk av rörledningar för att transportera den, (ca 55.000 miles.) Dessutom finns det uppskattningsvis 30.000 till 40.000 miles av ett mindre antal ledningar,  främst i Texas, Oklahoma, Louisiana och Wyoming  samt i ett antal andra oljeproducerande stater. Just nu förvaras hundratals miles av Keystone XL- rör  på 83 hektar mark i North Dakota i avvaktan på framtiden.

 Dan Simmons från Institutet för Energy Research, presenterade en rapport i april där man visar att att både Amerika och Mexiko är energirika länder med utvinningsbara oljereserver som överstiger 1700 miljarder fat. I den takt vi nu förbrukar olja kommer det att räcka i 242 år.

När det gäller naturgas, har Nordamerika tillgångar tillräckligt för 176 år och vad gäller kol nästan 500 år.

När händelserna i Egypten rapporterades lade man stor vikt vid att mycket av den olja som Väst använder passerar genom Suezkanalen,  men med tanke på de amerikanska oljelagren skulle USA kunna fungera oberoende av importerad olja.

Ironiskt nog måste vi bygga fler rörledningar för att transportera oljan inom landet och också för att kunna förvara och exportera naturgas, men det lär inte hända under Obamas tid.  Han arbetar också på att stoppa kolbrytning och strax före valet skrev media en del om gruvarbetarnas protester men eftersom media arbetar på Obamas sida har det varit tyst om nedläggningarna nu. Det mesta av brytningen sker på federal mark och han har lyckats stoppa alla annan gruvdrift där.

 USA skulle kunna vara självförsörjande vad gäller energi och också exportera,  eftersom olja, naturgas och kol beräknas omfatta nästan åttio procent av den globala energitillförseln år 2040. Energiefterfrågan är störst från Kina och Indien.

Nationen är fortfarande fast i en ekonomi som växer med knappt två procent per år och mycket av det beror på den energipolitik som Obama för.

Han misslyckades med att  införa en skatt på koldioxidutsläpp, vilket var en del i kriget mot energiförsörjning, men har lyckats slösa bort miljarder på vindkraft, solkraft och elbilar  under sin första 4-årsperiod. Flera av dessa företag har gått i konkurs trots mandat och subventioner och inget av dessa företag skulle vara konkurrenskraftigt på egen hand.

Den amerikanska ekonomin borde blomstrar med tanke på de enorma reserver av naturgas och olja som finns i landet, men i stället är man beroende av nationer som i många  fall är fientligt inställda till USA. Nästan  60% av den olja som används importeras. Det mesta kommer från Kanada med Saudiarabien på andra plats, tätt följt av Mexiko. USA köper också olja från Venezuela, Nigeria, Irak, Storbritannien, Norge, Angola, Algeriet och Colombia.

Organisationer såsom Sierra Club och Jordens Vänner samt Obama-administrationen fortsätter med sina  reglerande attacker, för att minska kolindustrin och begränsa möjligheten att komma åt oljereserverna.
I delstater samt på privatägda marker, är det  en stadig uppgång vad gäller utvinning av naturgas.

Varje amerikan som fyller bensintanken, använder luftkonditionering eller värmer sitt hem, och vars försörjning påverkas direkt av kostnaden och tillgången på energi, hålls som gisslan av Obamas administration.  Vi tvingas betala högre kostnader och får inte  tillgång till det egna landets enorma energireserver.

3 Kommentarer:

Ann-Marie sa...

Sorgligt men alltför sant tyvärr....

Knute sa...

When the government subsidizes the production of something, it distorts the market, raises prices, and makes everyone poorer.

If the EU were to stop subsidizing biofuels, the demand for biodiesel will drop 81%. The price of biodiesel will then go down 48%. But also the price of food staples will go down.

http://gatesofvienna.net/2013/09/hungry-for-biodiesel/

Knute sa...

Guess why... United Arab Emirates finance anti-fracking movie with Matt Damon

http://blog.heritage.org/2012/09/28/matt-damons-anti-fracking-movie-financed-by-oil-rich-arab-nation/

Paying Islamists for oil is better than fracking?

"A new film starring Matt Damon presents American oil and natural gas producers as money-grubbing villains purportedly poisoning rural American towns. It is therefore of particular note that it is financed in part by the royal family of the oil-rich United Arab Emirates.

The creators of Promised Land have gone to absurd lengths to vilify oil and gas companies"

https://groups.google.com/forum/#!topic/10-news/_oMmynycSeg

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.