05 september 2013

Europas största vindkraftpark

Piteå-Tidningen rapporterar: Skogberget är den första etappen av vad som ska bli Europas största landbaserade vindkraftspark med totalt 1 101 verk i Markbygden väster om Piteå. De tyska bankerna KfW IPEX-Bank och SEB går in med 84,5 miljoner Euro, motsvarande 739 375 000 kronor, för finansieringen.

Skogberget mäter 334 meter över havet, så läget är säkert bra. Den första etappen omfattar 36 möllor. Den behöver en transformator på 300 ton. En sådan klarar inga vanliga fordon.

 

I detta fall använder finska företaget Silvasti en specialbyggd trailer: 39 meter lång, 18 hjulaxlar med 144 däck. Andra specialtransporter blir vingarna. Med en rotordiameter av 92 meter blir vingarna minst 44 meter långa och väger nästan 7 ton vardera. Tornet delas i sektioner om 27 meter med största diameter 4,2 meter och vikten 50 ton.

Alla dessa delar kräver anläggning av vägar med tillräcklig bredd och tillräckligt stora kurvradier. Obygdens skogsvägar räcker inte.

Sen behövs förstås anläggningsarbeten för diken till kablarna. Som också påverkar miljön och orsakar en massa utsläpp av CO2. Kablarna består av många ton koppar. Det är alltså ganska tveksamt om möllorna under sin begränsade livstid sparar in ens sina egna utsläpp av CO2.

Allt detta görs till tonerna av massiva subventioner med skattepengar. Dessutom gynnas driften med storleksordningen 28 öre per kWh, som vi elkunder får betala. Det är ungefär lika mycket som hela driftkostnaden är för ”vanlig” el från vattenfall och kärnkraft. Vanvettets kvintessens är förstås att Piteå har vattenkraftverk så det räcker i grannskapet. Och Sverige har redan tillräcklig kapacitet för hela sitt behov. Det betyder att all vind-el skall exporteras. Jag är rätt säker på att investeringen inte belastats med den koppar det går åt att skicka strömmen till Berlin och Riga. EU delfinansierar en kabel till Baltikum.

Sen får vi elkunder nöjet att se pengarna från våra elcertifikat skickade till elkunderna där nere i Europa. Våra politiker blir en lycklig del av Tysklands Energiewende och vi medborgare betalar för det.

En liten obetydlig detalj är förstås att CO2 inte gör något som kan märkas åt klimatet. Kan någon hjälpa mig och tala om var gränserna går för psykvård av ”vanvett”.

Alla som röstat för detta räcker upp en hand ! ! !

Max von Dell

7 Kommentarer:

Anonym sa...

Max
Allt detta är naturligtvis vanvett. Men de här människorna som håller på med detta är ju vansinniga - och inkompetenta.
Har under det senaste året då och då ägnat mig åt att ta reda på vilka möjligheter det finns att skapa elkraft lokalt för att skapa ett hushållens oberoende av alla centraliserade lösningar (nej, jag är inte rädd för kärnkraft) och sett mycket om Tesla coils på YouTube, där Tesla visade hur man kan få elektricitet från luften gratis, elen kan också skickas trådlöst ungefär som radiovågorna (vilken teknik Tesla också utvecklade).
Igår hamnade jag på teknik där man får elektricitet för bilkörning bara genom att arrangera magneter på ett speciellt sätt. Magneter är outslitliga och behöver inte förnyas. Uppfinningen, magnetmotor, använder inte bensin, gas, etanol eller ens ett batteri. Titta på denna fil:
http://www.youtube.com/watch?v=gvO9XMBZ4DI
Det finns liknande uppfinning i Australien som gäller hushållsel som också ligger i framkanten för att göra hushållen oberoende av de där åbäkena. Här finns oändliga möjligheter för alternativ energi. Spännande framtid.
/SB

gäster sa...

SB

Energi kommer inte från ingenstans. Den där magnetmotorn försöker köra utan att man tillför någon energi. Det är bättre än perpetuum mobile, som ju är omöjligt. Jag kan inte på avstånd avgöra vad som är fel, men fel är det nog.

Max

Anonym sa...

Max
Tack för ditt svar. Jag är inte ingenjör till yrket och en del av detta är lite svårförståeligt för mig. Men jag har läst fysik på gymnasiet och är väl införstådd med Michael Faradays fynd på 1830-talet om förhållandet mellan ström och magnetism. Nikolai Tesla, vars banbrytande uppfinningar bygger upp hela det moderna samhället, t.ex. växelström (Edisons likström kunde mycket svårligen transporteras), neonljus, radio och TV-sändning, mikrovågsugnar etc., experimenterade också med trådlös överföring av electricitet. Om du går in på YouTube så finner du mängder av universitet som idag forskar på det som Tesla visade för mera än hundra år sedan, strömmen från luften som induceras i en Tesla coil och som kunde sändas trådlöst.
Även jag förstår att energi inte kommer från ingenstans (även om ingen ännu vet vad energi är för någonting). Min tanke är att det i samband med magnetbilen kommer från luften i likhet med Tesla coil. Luften är ju fylld av high voltage - energi som inte är uttömd förrän man når absoluta nollpunkten. Denna energi kommer huvudsakligen från solen men kanske också från energiprocesserna i jordens inre. Anledningen till att man inte upplever denna högspänningsenergi beror på det höga ledningsmotståndet i luften. Detta förändras när luften blir fuktig och det blir stora spänningsskillnader i olika delar av lufthavet vilket utlöser blixtar. Tesla coil skulle då kunna liknas vid människans förmåga att ta vara på dessa "mindre blixtar" som man kan inducera med hjälp av mangeter. Så jag tror inte alls att energin kommer från ingenstans. Men ändå är den oändlig och gripbar bara man förstår naturlagarna på ett kreativt sätt.
Titta på denna fil:
http://www.youtube.com/watch?v=yoCBORXzOqU
Kan du förklara vad som får rotorn att snurra ? Han har två koppartrådar arrangerade på ett visst sätt + en magnet. Och så börjar den snurra. Kommer inte elektriciteten från luften? Det är i alla fall så jag tolkar det.
Om du har tid så titta också på dessa:
http://www.youtube.com/watch?v=pZb05BaRmqU
http://www.youtube.com/watch?v=XHAg25Ndk_k
Det finns en uppsjö av liknande på YouTube.
/SB

gäster sa...

SB

Du går in i en mycket intressant fråga. Jag har följt italienaren Rossis experiment med "kall fusion", som antas vara en form av atomenergi.

Dina alternativ har jag inte sett förut och jag måste idag prioritera min tid på klimatfrågan och finanskriserna. Det handlar om mer omedelbara problem av högsta magnitud.

Max

Anonym sa...

Det finns flertalet beräkningar på hur mycket energi totalt (TOTALT) som åtgår för ett vindkraftverk. Allt detta som inkluderar transporter, uppvärmning av fabrik, schaktning mm visar att ett typiskt vindkraftverk producerar in denna energimängd på 3-9 månader. Återstår ca 250-300 månader som är på plussidan.
MAO är energimängden försumbar och löjligt liten.....

/Delägare av ett 2MV verk

Anonym sa...

Max
Du kan troligtvis mycket mera om fysik än mig (det verkar så). Samtidigt har jag en känsla av att dessa problem kan komma att bli omedelbara och få stor betydelse. Vad händer om ekonomin kollapsar ? - vilket jag tror att den gör inom några år. Vad händer om det blir inbördeskrig i Egypten och motsättningarna blir så stora mellan Sunni- och Shia-muslimer (Saudiarabien vs. Iran) att Iran slänger en atombomb på Mecka och Medina, som det antyds i de bibliska profetiorna?
Då får vi energiproblem i hela västvärlden eftersom Obama blockerar USAs möjligheter att bli oberoende av Saudierna (Obama är en saudi-lakej).
Men då får vi också problem med mattransporter och uppvärmning av våra hus, hushålls-el.
Jag skulle bra gärna vilja om det fanns någon enkel metod, t.ex. någon generator (t.ex. en magnetmotor) som kunde driva vår värmeväxlare till bergvärmen innan den dag då det blir ekonomisk kris i samhället, vilket också kan ge upphov till en energikris.
Det sökandet går på halvfart och på lediga småstunder går jag in och tittar på You Tube. Eftersom jag inte begriper så mycket av elektronik får jag titta på många filer istället och ibland flera gånger.
/SB

Anonym sa...

eller som myrmarken förstörs på Nätra fjällskog i Ångermanland! där byggs vägar rakt över våtmarkerna. Inga protester från miljövänner, helt tyst och bygget fortsätter...
Vi har ju sett hur det är med livslängd på dessa möllor; 15 år på landbaserad mölla och 10 år på havsbaserad, allt enligt climatescam..

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.