15 september 2013

Stora hål i IPCC:s ballong

              

Kanonaden fortsätter. Engelska Mail on Sunday den 15/9 har kommit över det sista utkastet till IPCC:s nästa ”Summary for Policy Makers”, SPM, som skall få sin slutgiltiga lydelse under förhandlingar i Stockholm 23 – 26 september. Observera ”förhandlingar”. Det gäller sanningen om klimatet. Sanningar brukar man inte förhandla om. Det avslöjar hur förvriden IPCC:s process är.

SPM har 31 sidor och skall kondensera de 2.000 sidorna vetenskapliga rapporter. De senare orkar ju varken politiker eller journalister plöja igenom, så SPM blir det enda ”publiken” kommer att få veta något om. Förhandlingarna domineras av politiker, vars vantolkningar av de vetenskapliga rapporterna tidigare har fått flera av de mest namnkunniga forskarna att lämna IPCC. Där återfinns ex.vis Richard Lindzén, MIT Boston, Christopher W Landsea, National Hurricane Center USA, och Hans von Storch, Helmholtz Center utanför Hamburg.

Rubriken i Mail säger att de främsta klimatforskarna nu måste medge att de fått effekten av växthusgaserna helt fel. De har förutspått dubbelt så hög stigning av den globala temperaturen än som blivit fallet och de har missat att ingen uppvärmning skett de senaste 17 åren.

IPCC kan inte heller förklara hur det kommer sig att havsisen växt sig större än någonsin i Antarktis. Sedan 2007 har IPCC ständigt hävdat att Arktis hav skulle bli helt isfritt sommaren 2013. Istället har isen där växt med 60 % sedan i fjol.

Mail har intervjuat den kända kritikern av IPCC, Judith Curry, professor vid Georgia Institute of Technology, Atlanta, och chef för dess klimatforskning. Hon konstaterar enkelt att forskarnas rapporter visar att “The science is clearly not settled, and is in a state of flux”, ungefär: Vetenskapen är alldeles klart inte avgjord, utan befinner sig i ett flytande tillstånd.

Hon tillägger att IPCC:s sökande efter konsensus, enighet, har varit destruktiv. Den processen måste överges för en mer normal granskning av argumenten för och emot en slutsats. Andra, som Mail talat med anser att IPCC:s otympliga och kostsamma process nu bör ha ett slut.

Nästan samtidigt med Mail rapporterar Fox News om en studie i facktidskriften Nature Climate Change. I den har man jämfört 117 förutsägelser om klimatet gjorda under 90-talet. Alla utom tre har överdrivit uppvärmningen grovt. Datormodeller av klimatet har alltså visat sig vara utan värde.

Den uppenbara slutsatsen vi skattebetalare måste dra är att IPCC måste läggas ner. Dess skrämsel med utsläppens stora katastrofer har varit en uppblåst ballong av bluffande. Den är nu genomsållad av hål.

Du som läser detta kan bidra genom att länka denna sidan till den politiker, som representerar dig i Riksdagen. Gör det !

Reale Pelle

2 Kommentarer:

Steve sa...

”VAR har det blivit varmare (Nunavut eller Bangladesh)? NÄR har det blivit varmare (januari, juli, eller helårssnitt)? HUR MYCKET varmare har det blivit?”
Jag har gång på gång frågat detta, men aldrig fått svar. [”+0,74º i globalt årssnitt de sista 100 åren" är väl inte ett svar? Det visar bara att det är ungefär som förr. Mätfelen är större än så.]
Så jag får lita på egna siffror.
Uppsala Observatorium har dagliga siffror från 1722 (världsunikt; UK:s Armagh i Nordirland har från 1796).
För juli månad har Uppsala ett max på 20º elva år (1752 rentav 21º).
Och juli-minimet [dygnets medeltal] är 13º (1902 rentav 12,8º).

1962, 1965 och 1977 var juli-snittet 13º. ”Ryska atombombsproven” sade man då. [Ingen vill minnas det idag...] 1979, då satellitmätningarna får fart, var julisiffran för Uppsala 14,2º. Se’n blev det mer normalt igen: 2009 17,1º. (Ja, 2003 rentav 19,9º.)
Miljöpartiets minne går tillbaka till 1981 (Per Gahrton!). Så det är klart att det ser ut som en våldsam ökning för dem!
(Och 41% av murvlarna i landet håller nu på Mp, konstaterar JMG Göteborgs Universitet. På SVT 52%, SR 54%...)

Knute sa...

EU vill betala 250 miljarder dollar för sin nuvarande klimatpolitik varje år i 87 år. För nästan 20.000 miljarder dollar kommer temperaturen i slutet av detta århundrade ha minskat med omätbara 0.05 grader Celsius.

Bjørn Lomborg i Jyllands-Posten 2013-09-16

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.