31 oktober 2013

Det är lustigt hur saknade pusselbitar plötsligt faller på plats och hela bilden blir synlig. Avslöjandet att National Security Agency (NSA) i USA spionerar på betydelsefulla utländska, statliga funktionärer har uppenbarat flera sådana bitar.
NSA har arbetat under en hemlig årlig budget på flera miljarder dollar och rutinmässigt motiverat sitt hemlighetsmakeri och sin "svarta" budgetstatus genom att spela med det "nationella säkerhetskortet".

Man kan ju fråga sig hur elektronisk avlyssning och snokande i privat e-post och telefonsamtal av ledarna för nationer som Brasilien, Spanien, Mexico, Argentina, Tyskland och Frankrike påverkar US "nationella säkerhet". Vilka nationer har USA utelämnat och inte inhämtat underrättelse från?

Jag är villig att slå vad om att amerikanska regeringens spioneri, i syfte att idka "påtryckning", också inkluderar Sverige.

Under 2010 riktade amerikanska politiker sin ilska mot Wikileaks grundare Julian Assange, eftersom han offentliggjorde att den amerikanska militären varit delaktiga i vad som kan betecknas som krigsförbrytelser.

I juli samma år greps soldaten Bradley Manning och åtalades för att vara den som läckt informationen  till  Assanges organisation. Manning besvärades av dessa händelser och plågades också av psykologiska problem som borde ha hindrat honom från att ha tillgång till känslig militär information. Han arresterades och åtalades efter 400 dagar av brutal tortyr-liknande fångenskap.

Under tiden hamnade Assange i klammeri med det svenska rättsväsendet under en föreläsning i Sverige - anklagades för våldtäkt, förhördes och lämnade landet.
Klagomålet som de två kvinnorna framförde till den svenska polisen undersöktes först av överåklagare Eva Finné som sade: "Jag tror inte att det finns anledning att misstänka att han har begått våldtäkt."

Det är efter det som man kan ursäktas om man börjar misstänka "påverkan av mystiska/externa krafter"?

Åklagarmyndigheten hävdade: "Assange är fortfarande misstänkt för ofredande". Polisen gav inga ytterligare kommentarer vid den tiden, men fortsatte undersökningen.

Magasinet Para§raf skriver:

"Det sista som Julian Assange säger när han förhörs i utredningen i Sverige är:
– Vi kan alltid fortsätta om det behövs.
Det har han därefter hållit fast vid. Han har hela tiden varit tillgänglig för förhör i London – och är det än idag.
När jag läser förundersökningen om Assanges "sexbrott" förstår jag varför polis och åklagare inte åker till London och förhör honom. Gjorde man det skulle utredningen läggas ner med den klara motiveringen: Brott ej styrkt."

Hela denna fråga måste nu ses i ljuset av de pågående avslöjandena från Snowden om NSAs avlyssningar  och andra rättsliga åtgärder av så kallade amerikanska "allierade", som tydligen kan tvinga en boliviansk presidents flygplan att landa för att genomsökas i Österrike bara på misstanken om att uppgiftslämnaren / flyktingen Snowden skulle vara ombord.

Den senaste rabaldret bygger på det faktum att NSA har spionerat på ledande tyska och franska tjänstemän. Dessa tyska och franska tjänstemän är fullt medvetna om vilken kapaciteten Förenta Staternas regering har vad gäller spioneri.  Tanken att dessa avslöjanden är nyheter för utländska ledare är naiv. Vad som är störande för de utländska ledarna är att deras egen inhemska befolkning får reda på hur underdåniga dessa ledare har varit inför USA: s regering, och hur försvarslös hela den inhemska befolkningen verkligen är.  Det är uppenbart att om NSA kan spionera på Angela Merkel, kan de spionera på vem som helst i Tyskland och alla andra ställen.

  En källa, som vi kan kalla konspiratorisk, har spekulerat att överdomaren i den amerikanska högsta domstolen kan ha utpressats till att ta det oväntade beslutet vad gällde det klart grundlagsstridiga ObamaCare.

Välkomna alla och envar till den allestädes närvarande polisstaten USSA. 


30 oktober 2013

De sovande folken

EU-elitens senaste påhitt borde få ut hundratusentals människor på gatan i varje huvudstad i Europa. Tyvärr stannar nog folk hemma.

"Medan de europeiska ledarna är upptagna med att uttrycka indignation över rapporterna om amerikanskt spionage i EU, överväger Europaparlamentet i tysthet ett förslag som uppmanar till direkt övervakning av alla EU-medborgare som misstänks vara 'intoleranta'.

Åtgärden syftar till att tvinga de nationella regeringarna i alla EU:s 28 medlemsstater att upprätta 'särskilda administrativa enheter' för att övervaka varje individ eller grupp som uttrycker åsikter som de självutnämnda väktarna av europeisk mångkultur anser vara 'intoleranta'.
Detta är ett makalöst hot mot yttrandefriheten i ett Europa där medborgarna redan regelbundet straffas för att uttrycka 'fel' åsikter, särskilt om islam."

Från Gatestone Institute via Nicolai Sennels. Även European Dignity Watch.
The European Parliament
 

Förutfattade meningar utan verklighetskontakt frodas i Bryssels korridorer (trots att islam är påtaglig i stadsbilden för den som vågar sticka ut näsan ur byggnaden). Dubbelmoralen är upprörande: Endast de med politiskt korrekta åsikter ska omfattas av "toleransen"!

"Frihed for Loke såvel som for Thor" diktade Grundtvig för 200 år sedan. En uppmaning till besinning. De flesta uppfattar ju sig själva som Tor och motståndarna som Loke. För den skull menade han inte att man ska vara förbehållslöst tolerant mot de intoleranta. Det gäller att först ta reda på vem som är vem, och det har inte EU-eliten gjort. Deras övermod är ett rekord i självbedrägeri. Det är ju islam som intolerant, inte de som varnar för den!

29 oktober 2013

Han vet ingenting

                 

Minst 35 presidenters och världsledares privattelefoner avlyssnas av NSA och Obama påstår att han inte kände till det. Om NSA lyssnar till Angela Merkels telefonsamtal, vilket man tydligen har gjort sedan 2002 enligt vissa rapporter, borde inte presidenten veta om det?
Om han kände till det eller inte är rubrikerna nu, men det är mer intressant att konstatera att aktiva NSA-tjänstemän inte stöttar honom - och det är något som ALDRIG får hända. Alla statliga verk förväntas alltid ställa upp bakom presidenten.

Keith Alexander, chef för National Security Agency (NSA) påstår att Obama gav tillstånd till amerikanska underrättelsetjänsten att lyssna på samtal från den tyska förbundskanslerns mobiltelefon efter att han informerades om det redan år 2010.

Inte heller kände han till att IRS avsiktlig nekade och försenade skatteavdrag för konservativa organisationer.

Att hans justitiekansler Eric Holder ägnade sig åt en illegal vapensmugglingsoperation, den så kallade Fast and Furious, som gynnar mexikanska knarkligor, hade han ingen aning om. Det var emellertid så allvarligt att det krävde en utredning och Obama beordrade Holder att förhöra Holder.

Amerika vet fortfarande inte vad Obama gjorde den 11 september 2012, under den dödliga Benghaziattacken när 4 amerikaner dog och det visste han nog inte själv heller, eftersom han fyra veckor senare fortfarande skyllde på en video som retade muslimer.

Sekreterare Kathleen Sebelius avslöjade för CNN att under flera dagar visste Obama inte att websidan som bär hans namn hade stora problem. 

Ni kommer kanske ihåg att Obama inte heller var medveten om att han dragit en röd linje för Syrien när han sa att han drog en röd linje för Syrien. Drygt ett år senare insåg han inte bara att han hade aviserat en röd linje vad gällde användningen av kemiska vapen, utan också att han aviserat en omedelbar attack och Syrien var fräck nog att inte lyda honom. Och så fort Obama insåg vad Obama hade gjort, bytte Obama omedelbart kurs och lämnade över till kongressen, vilket garanterar att inget skulle hända.

USAs president vet ingenting och det ska vi tydligen nöja oss med

Här tar Lou Dobbs upp ämnet

  

28 oktober 2013

Obamacare Varning

Det finns mer än 700 falska Obamacare-webbplatser redo att lägga beslag på din information.
Tips: Den riktiga sajten är den som inte fungerar.


Samtidigt ger man också  ut ett nytt frimärke


Våra förfäders synder

 

Omkring 175 år efter att Storbritannien befriade sina sista slavar i Västindien har de tillsammans med Frankrike och Nederländerna blivit stämda av 14 karibiska länder som vill ha skadestånd för slaveriet.

Jag slutas aldrig att förundras över den uppfinningsrikedom som existerar för att komma över andras pengar utan att producera något.
Visst, slaveri var hemskt i alla bemärkelse, men alla inblandade är för länge sedan döda och hur kan man rättfärdiga att man i dag straffar dem som inte hade något att göra med det ?  Är det berättigat att stämma ättlingar till slavägare? Slavhandlarna? De som transporterade slavar?
 Vem ska straffa vem och varför är de ansvariga för handlingar som deras förfäder begick för så länge sedan?

Så här skriver Catholic Online: "Var ska man dra gränsen?" När slutar ett folk att vara offer och blir ansvariga för sina egna levnadsvillkor? Kan Europas nationer stämma Frankrike för Napoleons erövring? Ska England betala sina forna kolonier? Ska England stämma Italien för vad romarna gjorde?"

Slaveriet var dessutom lagligt, så de personer eller företag som ägde slavar bröt inte mot dåtidens lagar.

Jag undrar också varför Sverige inte finns namngivet i åtalet.
Under 1600-talet konkurrerade Sverige och Danmark om makten i norr och båda länderna etablerade handelskolonier på Afrikas västkust för att bedriva slavhandel.
När Sverige förlorade den nordamerikanska kolonin New Sweden till Holland försvann möjligheterna att sälja slavarna och handeln upphörde 1655.
När Gustav III blev kung 1771 ville han ånyo etablera Sverige som en stormakt och köpte därför Saint-Barthélemy av Frankrike 1785. Ön var fattig och torr och det producerades bara bomull och salt där.  Det fanns inte heller färskt vatten utan det måste importeras från andra öar. En stor del av ön var enbart sten och det fanns inga vägar.
Det verkade som en dålig affär tills man beslutade att göra ön till centrum för slavhandel och bildade West India Company
De svenskägda slavarna frigavs emellertid inte förrän 1845 och det går att läsa mera om det här.

Låt säga att de 14 karibiska länderna vinner och får en massa pengar. Hur ska de fördelas? Man måste naturligtvis vara neger för att få en andel.
Många människor som är direkt nedstigande ser inte alls svarta ut. Jag vågar också påstå att många är helt omedvetna om sin egen härstamning. Vem ska bestämma och hur ska det avgöras hur stor andel av negerblod man måste ha för att vara kvalificerad? 

Det krävs också att de åtalade nationerna ska be om ursäkt för slaveriet. Be om ursäkt gör man om man oavsiktligt trampar någon på tårna eller för väsen sent på natten.  Men om man aldrig har ägt en slav betyder en ursäkt ingenting.  Hela idén att ursäkta vad någon annan gjort, ser kanske bra ut men är fullständigt meningslöst.

Om vi börjar leva efter principen att dagens människor är ansvariga för vad deras förfäder gjorde några hundra år tidigare, kommer vi att anta en princip som bryter sönder så gott som alla länder i världen.

27 oktober 2013

Översittarna hånskrattar åt undersåtarna

"Marschen mot avgrunden fortsätter och vårt politiska etablissemang kommer uppenbarligen inte låta sig hejdas av någon som helst verklighet eller några konsekvenser.
Faktum är att man inte ens tänker ta hänsyn till sina egna partikamrater ute i kommunerna, varför man nu inför ett tvång att ta emot muslimska unga män, i Sverige kallade 'ensamkommande flyktingbarn'.

För att riktigt sätta kommunerna på plats, skall man också se till att de 50 kommuner som idag helt saknar ett sådant avtal hamnar först på mottagningslistan. Det är möjligen tänkt som ett triumferande hånskratt, då man ser till att just de kommuner som är minst villiga att ta emot, blir just de som absolut skall ta emot." Det nya kommuntvånget

Samtidigt bygger Bulgarien en mur längs gränsen till Turkiet. Åtgärden behövs för att stoppa illegala migranter från Mellanöstern och Nordafrika. Bulgarerna befarar att islamister och terrorister kan komma till landet bland flyktingarna. Man säger att det är statens plikt att inte låta dem komma.

Sådant begriper inte de skenheliga svenska politikerna och journalisterna. De kommer att fortsätta att tyrannisera oss med sin "godhet", det vill säga att hela den muslimska världen är välkommen att bosätta sig här. Verklighetsförnekelsen är närmast total hos den babblande klassen. Även om de själva skulle drabbas av otrevlig kulturberikning skulle de knappast erkänna vad de ställt till med i vårt land, utan fortsätta marschen mot avgrunden. Med en sådan politik dröjer det inte många år förrän svenska folket är en minoritet. Speciellt den yngre generationen i större städer upplever det redan.

26 oktober 2013

Ska alkohol göras olagligt?

Att ställa den frågan i dag verkar absurt, men för bara 80 år sedan var det olagligt att dricka alkohol i USA.
I dag har jag besökt den lilla staden  Dawsonville i norra Georgia, som under de senaste 46 åren anordnat sin Mountain Moonshine Festival.
Moonshine är smeknamnet på Hembränt och den delen av staten var synnerligen framgångsrik  i tillverkningen av alkohol under USAs förbudstid - den sk. Prohibition mellan 1920 och 1933.
Den hemkokta varan måste distribueras och till det använde man för den tiden snabba trimmade bilar som oftast lämnade de ordinarie polisbilarna bakom sig.
Festivalen visar upp det vanliga krimskramset. men grädden på moset är det stora antal restaurerade bilar från 20-30 och 40-talet.

Det här är en orginal-Dodge Brothers från 1923 med en dåtida husvagn (sovplats för två pers.) men som också kunde frakta många dunkar med alkohol.


Förbudet skapade en stor illegal marknad för produktion, handel och försäljning av alkohol.  I sin tur drabbade det ekonomin som förlorade skatteintäkter och arbetstillfällen.
Det var inte bara så att brottsligheten ökade, utan brottslingar organiserade sig också för att försäkra sig om den stadiga inkomst som lagen försåg dem med, genom att man kriminaliserade aktiviteter som egentligen är ett brott utan offer.  Medan man tillhandahöll varor och tjänster ägnade man sig åt verkliga brott, för att försvara territorier, transporter och lojalitet. Det var så Maffian arbetade och det gjorde att gatugängen blomstrade.
Eftersom alkohol inte var allmänt tillgänglig vände man sig till gangsters som tog sig an en industri som var ytterligt  lönsam för alla och av den anledningen skapade "krig" mellan gängen. Organiserad brottslighet var enorm, och hade en massa pengar och inflytande. Polis och politiker var mutade och utpressning var mycket vanlig.

För förtiotvå år sedan var det färre än 200 av varje 100.000 amerikan som satt i fängelse. Efter att president Nixon förklarade "krig mot droger" låser man nu in fler människor än något annat land - fler än de auktoritära regimerna i Ryssland och Kina.Vi spenderar miljarder dollar per år på "kriget mot droger" och förlorar hela tiden.  Polisen och domstolarna är överfyllda av åtal mot människor vars enda brott var att njuta av eller sälja en drog.  De skadar ingen, utom möjligen sig själva. Allting kan missbrukas men vilken rätt har regeringen att lägga sig i det?
Vi serveras skräckhistorier om våldsamma mexikanska kokain och marijuan-karteller men få nyhetsförmedlare ser att det är en följd av drogkriget vilket  trissar upp priserna. Det finns inga "vin-eller- öl-karteller", ingen smugglar wiskey.  De som säljer alkohol kallas affärsmän, inte gangsters och de smugglar inte sina varor utan transporterar dem. Eventuella affärsproblem hanteras inte med vapen utan av advokater.

25 oktober 2013

Det senaste bedrägeriet

Obama kan tydligen inte hålla tal utan att ha en mängd människor i bakgrunden som nickar och ler.
I måndags, när han försökte lugna oss efter skandalen med den absolut misslyckade web-sidan healthcare.gov, visar det sig att en av kvinnorna ser ut som hon ska svimma och han måste tillfälligt avbryta sitt inlägg för att hjälpa henne. Väldigt lägligt!

Många har sedan dess skrivit om hur uppenbart det var att det hela var arrangerat och här följer Dr. Sharon Schuetz förklaring. Döm själva.


24 oktober 2013

Det regeringen ger, kan den också ta

            

Neil Cavuto från Fox News tror att de 80 miljoner dollar som Department of Homeland Securitys har anslagit för att "skydda offentliga byggnader"  är i direkt anslutning till att regeringen kommer att skära ner på matkupongerna den 1 november.

"Det kan bli en mycket problematisk dag när beväpnade vakter inte beordras att skydda regeringsbyggnader från terroristhot utan från amerikanska medborgare, eftersom matbidragen minskar med 36 dollar per månad och man  är orolig för att det kommer att bli våldsamt"

Cavutos oro är berättigad med tanke på vad som hände när EBT-systemet kraschade under bara några timmar tidigare denna månad, vilket orsakade mini-upplopp och plundring av flera Walmartbutiker.

Det är allmänt känt att Homeland Security förbereder sig och har köpt extra utrustning i form av hjälmar och skottsäkra västar.

Homeland Security ägnade sig också åt en kontroversiell drill förra året som de kallade "Operation Shield",  då de placerade agenter med halvautomatiska vapen utanför ett socialkontor i Florida.

Cavutos gäst, Niger Innes kallade det som pågår för "skrämmande" och menar att vi är på god väg att bli som Grekland. "Amerika är på väg mot en europa-socialism där befolkningen omfamnar bidragsmentaliteten.   Amerika måste befrias från sitt beroende av bidrag."

Bureau of Labor Statistics (BLS) kommer med nya siffror för september som säger att antalet amerikaner som är 16 år eller äldre och som har gett upp att söka jobb har nu ökat till rekordhöga 90.609.000.
I januari 2009, när Barack Obama tillträdde, fanns det 80.507.000 personer som var arbetsföra men som inte sökt arbete under de senaste 4 veckorna. Nu är det 90,609,000, vilket motsvarar en ökning med 12,5% (september, 2013.)

Sedan Obama blev president är det alltså mer än 10 miljoner fler amerikaner som inte längre anser det lönt att försöka hitta arbete. Miljoner Baby Boomers går i pension och det blir värre och värre för den privata sektorn att underhålla bidragssamhället.


            

Kobran hugger till igen

Nyligen dummade sig Sveriges televisions kulturprogram "Kobra" genom att beskylla en ungersk radiostation för "högerextremism". "Stjärn"-reportern Kristofer Lundström stod utanför radiostationens byggnad och pekade med menande blickar på de ungerska flaggorna som prydde fasaden. Nationsflaggor är tydligen högerextremistiskt i kommunistjournalisternas världsbild.

Igår var det dags igen för kobran att attackera Ungern. Det borgerliga regeringspartiet Fidesz påstods vara "högerpopulistiskt" och beskylldes för att utöva censur. Som exempel tog man regissören Róbert Alföldi som blivit av med jobbet som teaterchef i Budapest. Men censuren är inte värre än att Alföldi har satt upp en stor rockopera i Szeged, Ungerns tredje största stad. Kristofer Lundström intervjuade honom, men trots ledande frågor vägrade Alföldi att spela offer för någon slags högerpopulism.

Kommunistjournalisterna på Sveriges television får sin "information" från missnöjda kollegor i Ungern, som under senare år sett sitt åsiktsmonopol glida ur händerna. Man hämnas genom att smutskasta en demokratiskt vald borgerlig regering. En regering som dessutom haft modet att skriva in i grundlagen att Ungern är ett kristet land. Det finns väl knappast något som retar den islamfjäskande kulturvänstern mer. Att hundratusen kristna mördas varje år i muslimska länder skänker de inte en tanke.

Programmet var så vinklat att TV-tittaren skulle ges intrycket att det är fientlighet mot judar och zigenare som präglar Ungern. Helt befängt. Folkgrupperna lever fredligt tillsammans. Att vara jude är tryggare i Budapest än i Malmö. Och zigenarnas problem är att de är fattiga, inte att de diskrimineras. När det förekommer våld är det zigenare som står för det, ytterst sällan ungrare.

Samtidigt som de svenska stjärnreportrarna baktalar sina värdar, trivs de som fisken i vattnet i den trevliga staden Budapest, badar termalbad, äter gott, bor bra. Det var intressant att höra Lundströms uttal av ungerska ord, näst intill perfekt, han tillbringar uppenbart mycket tid i Budapest. Det kanske inte är så hemskt där ändå? Kanske rentav roligare än i Stockholm? Åtminstone har man ingen muslimsk massinvandring och därmed relaterad brottslighet. Den andra stjärnreportern som medföljde på resan var Ann-Linn Guillou, dotter till Jan Guillou. Hennes namn förekom omotiverat många gånger i programmet, tydligen brås hon på sin egotrippade far.

Samma dag som SVT visade sitt nedriga program, högtidlighöll ungrarna årsdagen av upproret mot Sovjetunionen 1956. Ungern förklarade 23 oktober som en nationell helgdag efter att demokratin återupprättades 1990.

SVT verkar sörja järnridåns fall. De gamla kommunisterna som faktiskt fortsatte att härska i Ungern ända fram till valet 2010 har det svenska babblande etablissemangets odelade sympati.

23 oktober 2013

Lycka till Rand Paul!Senator Rand Paul (R-Ky) har lagt fram ett lagförslag som, om det går igenom, tvingar medlemmar av Kongressen samt också Executive Branch och Judicial Branch att rätta sig efter samma lagar som resten av folket. Kan man tänka sig så fräckt av Senator Paul!

"Kongressen skall inte stifta lagar som gäller för en medborgare i Förenta staterna men som inte är tillämpbara  på Kongressen själv."

Rand Pauls lagförslag har naturligtvis vuxit fram som en följd av att Kongressens medlemmar tidigare röstade igenom att de är undantagna från Obamacare.
Våra totalitära, förtroendevalda såg till att sätta sig över den byråkratiska sörja som drabbat oss vanliga dödliga och det går fullständigt emot allt vad nationens grundare stod för.

Det är också rätt och riktigt att de "verkställande" (executive) och dömande (judical) avdelningarna av regeringen  inkluderas  i en sådan  ändring. Varför ska Högsta Domstolens domare Roberts kunna undkomma  en lag som han gjorde allt han kunde för att driva igenom? Domare Roberts har fortfarande sina sjukvårdskostnader betalda med skattemedel.
 Detsamma ska naturligtvis också gälla för Barack Obama själv.  Han är, trots allt, den stora anhängaren av "rättvisa", eller hur?

För att ett tillägg till Konstitutionen ska gå igenom krävs supermajoritet i både Senaten och The House. 
 Trots att Obamacare är så illa omtyckt är det svårt att se att den ordinarie befolkningen kan sätta så mycket press på lagstiftarna att de måste följa samma regler som vi andra.

Media kommer naturligtvis också att tysta ned förslaget,  men jag önskar Rand Paul lycka till.

Demokratisk omfördelning av rikedomarna ?

   Man har uppmärksammat att det inte är ovanligt att kongressledamöter lånar ut privata pengar till sin egen kampanjkassa för att sedan få detta lån återbetalat med en saftig ränta. I detta clips talar man om att man funnit åtminstone 15 ledamöter som förfarit på detta sätt. När den demokratiska kongresskvinnan Grace Napolitano från Kalifornien konfronteras med detta faktum av Steve Croft från CNN försvarar hon sig med att hon "fick rådet" att göra så.

I Grace's fall hade hon tagit en ränta på 18%, vilket är ganska saftigt och liknar "maffia"-metoder påpekar Steve Croft. Under 12 år hade Grace Napolitano sålunda tjänat netto 250.000 dollar men kan dock inte se något fel med detta, trots att ordinära räntor på bankinsättningar ligger på endast några procent.

Låt oss räkna: Om Grace Napolitano lånade ut 35.000 dollar till sin egen kampanjkassa för 12 år sedan till en ränta på 18% så fördubblas kapitalet vart fjärde år och uppgår efter 12 år till c:a 280.000 dollar, varvid nettovinsten blir 245.000 dollar. Men vem betalar för denna omfördelning av pengarna till hennes egen ficka? Skattebetalarna, förstås. Och vem bestämde att det överhuvudtaget behövdes ett privatlån till kampanjkassan? Hon själv? Detta luktar väl ändå korruption?

SB/

22 oktober 2013

Sverige börjar bli (ö)känt i världen

Daniel Greenfield skriver om liberalismens krig mot kvinnor och ser Sverige som det land där Vänstern vunnit det kriget och Kalifornien är på god väg.


Hur ser krig på kvinnor verkligen ut?

Abort i Sverige är laglig tills den artonde graviditetsveckan. Bland 1000 kvinnor gör 20 abort och för 100 graviditeter aborteras 25 foster. Sverige har också den näst högsta andelen sexuella övergrepp, efter Sydafrika .

Från 2003 till 2008 fördubblades sexuella övergrepp i Sveriges till 53 våldtäkter per 100.000 personer.  Siffrorna är nu så skrämmande att en del prognoser visar att 1 av 4 svenska kvinnor kommer att bli våldtagen under sin livstid .

Polisens Statistiken visar att så många som 77 % av alla våldtäkter utfördes av utlandsfödda våldtäktsmän.  Så mycket som 5 procent av Sverige är nu muslimskt.  Samtidigt som Sveriges våldtäkts-statistik fördubblats, så har också dess muslimska befolkning .

I Stockholm våldtog sex muslimska tonåringar  en 15-årig svensk flicka och fick 100 timmars samhällstjänst.  En av våldtäktsmännen beskrev sig själv som en "stolt muslim" och var utan tvivel medveten om den förlåtande attityden i sin religion vad gäller våldtäkt av icke-muslimska kvinnor och flickor .Men detta verkliga krig mot kvinnor kan inte diskuteras på grund av dess vänsterorienterade förövare fyller landet med våldtäktsmän och sedan erbjuder sina offer en enkel tillgång till abort.

Volgograd: Konvertit sprängde buss i luften

   

   

Sex döda och 33 allvarligt skadade vid terrorattacken igår, bara några veckor innan vinter-OS i Sotji. Doku Umarov, terroristledare för Norra Kaukasus, har hotat att försöka förhindra spelen med "maximalt våld".

Självmordsmördaren hette Naida Asiyalova, en kvinna som konverterade till islam när hon gifte sig med Dmitry Sokolov, som har gjort sig ett namn genom sin kunskap i bombtillverkning.

Enligt påbud från EU får ordet islam inte längre förekomma i nyhetsförmedlingen. Det är så förljuget, minst hälften av nyheterna handlar ju om det i alla fall. Skjutningar i Stockholm, Göteborg och nu senast i Falkenberg, men inte ett ord om massinvandring och islamisering. Inte konstigt att folk tröttnar på propagandan och byter till en annan TV-kanal. Det är deprimerande att ständigt konfronteras med journalisternas förskönande av en primitiv ideologi som islam.

Pi-News

21 oktober 2013

Intolerans ?

Ser att Danmark drabbats av Martha Nussbaum, en amerikansk collegeprofessor som reser runt och försöker sälja sin senaste bok ’Den nye religiøse intolerance’, där hon hävdar att muslimer är förföljda framför allt i Europa och att slöj-förbud är diskriminerande.

Hon är ingen historiker och hon ser på nutida problem från ett grekiskt filosofiskt perspektiv, vilket inte är särskilt användbart.
Nussbaum försöker få oss att tro att muslimer kan leva i ett demokratiskt samhälle och att de utsätts för orättvis misstänksamhet. Hon jämför till och med Sharia med First Amendment av USAs Konstitution, (yttrandefrihet, religionsfrihet, rätt att samlas) trots att det inte finns någonting i islam som skiljer religion och stat. Deras koran är lag!

Icke-muslimer har inga problem med att muslimer fastar och ber - det är våldet de åberopar i sin heliga skrift som är roten till problemet, men Nussbaum undviker det genom att fokusera på klädsel och hijab. Bokens omslag visar en ung flicka med huvudet täckt.
Ett av de argument som hon avvisar är att en heltäckande slöja avhumaniserar kvinnor men, det är just det argumentet som muslimska kvinnor själva använder när det uttalar sig om tvånget att täcka ansiktet
Det finns dessutom anledning att vara misstänksam mot rapporter från kvinnor som säger att de gillar slöjan. Det är kvinnor som hela sitt liv intalats att tro att deras enda roll, som vuxen och i det offentliga livet, är att vara anonym och att deras familj, vänner och Allah kräver att de döljer sig.

Hon kritiserar  Frankrikes burka-lag, men ignorerar att muslimerna vill tvinga alla kvinnor, inkluderande icke-muslimer,  att "gömma" sig när de vistas i ett muslimskt land,  men protesterar när andra nationer försöker hindra vanan.  Frankrike är inte sämre när de säger att kvinnor inte får bära burka,  än Saudiarabien är när de säger att kvinnor måste.

Nussbaum ignorerar fullständigt jihad, trots att muslimska historiker är överens om att jihad är en individuell plikt om fienden angriper muslimska länder. Hon verkar totalt okunnig om det och hennes version är islam utan jihad.

Ingen anser naturligtvis att oskyldiga muslimer ska lida för vad terrorister gör, men ingen kan heller ignorera att terroristerna rättfärdigar sina dåd genom att hänvisa till sina religiösa skrifter, men det är just vad Nussbaum försöker få oss att bortse ifrån.

"The New Religious Intolerance" låtsas inte om "islams gamla religiösa intolerans"

20 oktober 2013

Myten om att sjukvård är fri

          

Både Republicans och Democrats struntar i att det amerikanska folket inte vill ha Obamacare. I vartenda kampanjtal sedan 2009 - vilket är varje gång han öppnat munnen - har Obama upprepat sin lögn: "Först av allt, om du har sjukförsäkring, om du gillar din läkare och om du gillar din försäkringsplan, kan du behålla din läkare och du kan behålla din plan. Ingen pratar om att ta det ifrån dig."

Tvärtemot vad Obamas säger visar det sig att vi inte han behålla vår läkare eller försäkring - vi kan inte ens behålla jobbet.

Obamacare gör att Amerika blir en nation med deltidsjobb. En färsk rapport av ekonomen John Lott, visar att 97 procent av alla nya jobb hittills i år har varit deltidsarbeten.
Obamacare är en sådan katastrof att de personer som skrev lagen vägrar att leva under den. Kongressen har drivit igenom att de och deras familjer är undantagna.

Det är vanligt att man tror att när staten "ger" någonting,  är det gratis eller billigt. Men politiker kan inte skapa välstånd - de kan bara distribuera det. Pengar för alla offentliga utgifter kommer från företag - antingen genom investeringar, löner till de som är patienter, eller skatter.
Nationellt kommer Obamacare att öka mäns individuella försäkringspremier med i genomsnitt 99 procent och för kvinnor med 62 procent
I North Carolina, till exempel, kommer individuella försäkringspremier att tredubblas för kvinnor och fyrdubblas för män.
Regeringar kan göra priser artificiellt låga genom priskontroll eller nationalisering.
 När priset blir tillräckligt lågt ökar efterfrågan och det uppstår brist.

 Politikerna reagerar genom att skapa ännu fler regler för att kontrollera kostnaderna. Dessa regler hämmar innovation, driver upp kostnaderna och skapar ransonering. De långa väntetiderna inom den svenska sjukvården är ett typexempel på ransonering. Målet är att ersätta kapitalismen med ett betungande centralplaneringssystem.

Kapitalismen kan naturligtvis inte garantera att alla våra medicinska behov tillgodoses -  inget system kan göra det.  Men det ger vårdgivarna motiv att konkurrera för att ge bästa möjliga service. Centraliserade socialiserade system har ingen sporre att förbättra tjänster eller prova nya metoder. Politiker kan pressa priserna för att hålla dem konstlat låga,  men de kan inte sänka kostnaderna - de kan bara driva läkare, sjukhus och läkemedelsföretag i konkurs.

Asylkartan   Fnordspotting

19 oktober 2013

Federal Reserv, ett enda stort misslyckandeFederal Reserve (The Feds) skapades 1913 och uppgiften var att stabilisera USAs penningmängd.
Som ni ser av bilden har pennigtillgången stadigt ökat sedan dess och därmed också priserna.
Den röda linjen visar de 100 åren dessförinnan och den blå står för de oavsiktliga konsekvenserna.

från Zero Hedge

18 oktober 2013

Trendig julgransprydnad: islams svarta krigsflagga

Bostadsområdet Egedalsvænge norr om Köpenhamn blev känt förra året då en muslimsk majoritet i styrelsen röstade ned den årliga julfesten och julgranen. Först efter massiva protester sattes julgranen till sist upp. Men de som protesterat blev trakasserade och tvungna att flytta.

Det är uppenbart inte bara i muslimska länder det är farligt att hålla på kristna traditioner. Kyrkan själv är på väg att kapitulera, det finns danska präster som vill stänga kyrkor och bygga moskéer, och den nya svenska ärkebiskopen som har valt det islamiska stridsropet Allahu akbar (Gud är större) som sitt valspråk. 

Kanske någon har invändningar emot att julgran och julglögg osv. skulle vara kristna traditioner. Men de ingår i paketet, julen är en kristen högtid. Som inte minst behövs som motvikt mot islamiseringen. Den där bostadsföreningen i Egedalsvænge satsar stort när muslimer firar, men en liten julgran på föreningsbyggnadens tak ville de inte kosta på. Här är det inte någon multikultur som gäller, men islams monokultur.

Nu pyr oron igen bland invånarna: den islamiska organisationen Hisb ut-Tahrir har infiltrerat styrelsen och stänger en 36 år gammal biljardklubb, där man dricker öl. Likaså stängs klubben Det gamle vaskeri”. Den äldre generationen från Egedalsvænge får inte längre träffas och spela dart, syssla med handarbete och inta gemensamma måltider.

Den Korte Avis: Hizb-ut-Tahrir erkänner öppet att de arbetar för upprättandet av det islamiska kalifatet. I kalifatet är det inte ett värde att ta hänsyn till minoriteten, om det inte är till förmån för det islamiska kalifatet eller dess införande. Diverse klubbar där man till exempel dricker öl anses inte gynna något som helst, och bör omedelbart stängas.”

Det stridsrop som används av muslimer när de slaktar icke-muslimer är “Gud är större”, med andra ord “Vår gud är större än er gud!” Det är något som ständigt sker i muslimska länder. Framtiden för de kristna där är hemsk men våra inhemska biskopar verkar sakna medkänsla.

Möjligen har den svenska ärkebiskopen Antje Jackelén läst Första Johannesbrevet 3:19-20, “Gud är större än vårt hjärta och förstår allt”, men medvetet ryckt ut de tre första orden ur sitt sammanhang och gett dem en annan betydelse.

Mer troligt är dock att hon totalt har glömt det Nya Testamentet och att hennes valspråk är en direktöversättning från arabiska. Liksom så många andra sossar är hon följsam mot tidens trend, den muslimska massinvandringen. Det gäller att göra sig bra i TV och se lagom dum och from ut.

Stridsropet är riktat mot alla som inte omfamnar hennes religion Krislam. Hon är till och med tveksam till att döpa Sverigedemokraters barn!

“I dopet ges oss allt gratis, av nåd. Därför är vi generösa med tillgången till dopet. Jag tänker på när SD's partiledare Richard Jomshof kom till oss för att låta döpa sitt andra barn. Hur gör vi nu? Detta är några år sedan. Jag var omskakad och visste inte hur jag skulle förhålla mig. Vi får inte neka någon som vill låta döpa sitt barn, men...” länk

Inte precis ett kristligt resonemang. Ärkebiskopinnan är uppenbart både elak och okunnig. Sverigedemokraterna (och i viss mån Kristdemokraterna) är snart de enda som försvarar kristna värderingar mot den släpphänta värderelativism som tillåter islam att härja fritt, den totalitära lära som genom historien orsakat flest människors död, fler än nazism och kommunism. När Jackelén fick frågan om inte Jesus presenterade en sannare bild av Gud än Muhammed, kunde hon inte välja mellan Jesus och Muhammed.

Det börjar bli många nu som bedriver inkvisition mot svenskarna, tankekontrollen ska bli total.

17 oktober 2013

Ni är alla djävulens söner!

Så utropade en stenograf i USA:s Representanthus när omröstningsresultat blev känt. Hon blev omedelbart hjälpt ut.

          

The House of Representatives röstade för att godkänna ett kortsiktigt förslag vilket avslutar regeringsavstängningen och höjer skuldtaket.
Förslaget gick igenom omröstningen med 285 mot 144. Alla House Democrats röstade för lagförslaget och 87 Republicans gjorde det också. 144 Republicans röstade emot det.
Senaten hade tidigare röstat för förslaget, (81-18.)

Nu kommer Obama att skriva under och 400.000 "icke nödvändiga arbetare" återgår till jobben. Klockan tickar för en ny uppgörelse i mitten på januari och en ny diskussion om lånetaket i februari.
Den enda skillnaden vad gällde Obamacare var att man kräver inkomstverifikation från de som anmäler sig men Democrats fick i princip allt de önskade.

Inte för intet kallas Republicans för "The Stupid Party" och deras ledare, på samma sätt som Democrats, värdesätter sina egna löner och bekväma kontor mer än principer och verkliga långsiktiga lösningar.
Om Republicans verkligen menade allvar är första steget att undvika just denna typ av spel för gallerierna som de inte kan vinna. De måste hitta ett språk som når fram till den demoraliserade väljarkår som alltid är redo att svälja det  "bröd och skådespel" som Democrats serverar, utan att de någonsin förstår konsekvenserna.
Så länge Republicans inte förstår det heller, eller verkligen bryr sig, kommer de alltid att ge sig in i fel strider.

Medan jag skriver detta är den nationella skulden 16,963,909,000,000 dollar. Om vi just nu skulle sluta låna och i stället börja betala tillbaka lånen med en miljon dollar per minut - varje minut, dygnet runt, hela året och betala av kapitalbeloppet (räntan hanteras som en separat kostnad) - gissa hur lång tid det skulle ta.

Mer än 32 år!

Det är mer än en generation. Så många år sedan var det som Diana Spencer gifte sig med Prins Charles… The Space Shuttle hade just genomfört sitt första uppdrag… Reagan skadades i ett mordförsök och likaså påven John Paul II…..

Vi kan helt enkelt inte fortsätta så här.

16 oktober 2013

Värt varje slant du kan lägga i hatten
15 oktober 2013

Vi lever i intressanta tider

 

I fredags skakades hela USA, sedan det rapporterats att Electronic Benefits Transfer System (EBT= matkuponger) drabbats av ett datorfel. Det blev närmast panik bland den bäst beväpnade civilbefolkningen i världen.  Naturligtvis skyllde man det på "krångel" med datorer, men det skulle inte förvåna mig om det var ett test för att utröna  hur detta senaste fiasko påverkar ett land som har vant sig vid att suga på regerings-nappen.

Under de senaste fem åren har det visat sig att Amerika kan överleva trots att det finansiella systemet kollapsar - trots en stadigt försämrad levnadsstandard, sämre löner, noll-ränta, stigande priser på mat, energi, hyra, undervisning och mycket annat, så länge välfärdsstaten fungerar för 48 miljoner amerikaner som lever i fattigdom och som påstår att de överlever endast tack vare matkuponger. Det är den enda företeelse under Obama som nått rekordnivå förutom statsskulden förstås.

Med 48 miljoner familjer nu beroende av matkupongprogram, kan systemet inte tolerera digitala misslyckanden särskilt länge.

De som är beroende, förutsätter att programmen är permanenta. De utgår ifrån att flödet av pengar inte kan upphöra. Det är uppenbart att det federala välfärdssystemet inte kan tillhandahålla denna mängd av pengar på obestämd tid, utan vissa människor kommer att bli avskurna. Den stora politiska frågan kommer att bli: Vilken grupp av väljare kommer att nekas bidrag?

Det ryktas nu att EBT-korten kommer att göras ogiltiga den 1 november och de som drabbas värst lever i innerstäderna. Reaktionen till "datorfelet" i fredags visar att ytterligare en avstängning kommer att leda till våld och upplopp, vilket ger Obama en perfekt anledning att införa "martial law" (krigslagar) så att han kan genomdriva sitt socialistiska sjukvårdsprogram och tvinga fram en höjning av lånetaket. Jag är helt övertygad om att det är planen.


          

Upploppen kommer att bli värst i innerstäderna och där är det också enkelt att blockera in och utfarter till gatorna - speciellt om man har fordon som de jag skrivit om tidigare.

Innerstadsbefolkningen röstar inte heller i samma antal som pensionärer. 
Medelklassen är mindre tolerant - gamlingar orsakar inte så många problem och de är dessutom beroende av medelklassfamiljer, eftersom de inte tolererar nedskärningar -  de måste ju fylla hålen.

 Här är kongressledamoten Sheila Jackson Lee, som föreslår martial law för att avsluta "stängningen av regeringen" och därigenom bevara det SOCIALISTISKA  RECEPTET  FÖR AMERIKA ... OBAMACARE!


          

Attenborough

Ingen har som David Attenborough försökt rädda jordens hotade arter. Under årtionden har han i TV-program från BBC dykt upp på alla kontinenter, kramat gorillor i Afrika, orangutanger i Indonesien och grodor i Sydamerika. Man kan ha sina tvivel om dem som slår mynt av klimatångesten, eller än värre så kallade miljöpartister, men David Attenborough verkar helt ärlig och vetenskaplig där han dyker upp på Sydpolen eller Nordpolen för att i nästa ögonblick befinna sig i ett tropiskt hav där han begråter korallrevens död.

Bilder från månfärderna visar hur jorden ter sig på avstånd. Sen dess har det var mycket snack om globalisering. Det kan förstås användas på alla möjliga vis. Som utpressning stänger Obama de amerikanska nationalparkerna för att få igenom sin dyra sjukvårdsreform, det vill säga han vill låna fler pengar och trycka fler dollar. Precis som svenska miljöpartister skiter han i människor och miljö för att få igenom sin muhammedanska och marxistiska agenda. Det låter nog som en konspirationsteori, men var det inte vad man sa om dem som ifrågasatte Hitler? Eller Stalin, Mao etc?

Den nya vänstern som introducerades av övervintrande kommunister på 1960-talet har varit otroligt framgångsrika. Under den långa freden efter andra världskriget fanns naturligtvis råd att försöka rädda hotade djurarter, men det var bara en täckmantel. Till exempel startade det svenska Miljöpartiet som Hälsokosthandlarnas förbund, men till sin förskräckelse insåg dessa snart att de blivit kapade av Palestinagrupperna under ledning av den före detta folkpartisten Per Gahrton. Det handlade inte alls om miljö utan om ett hat mot den västerländska civilisationen, samma som Obama visar.

David Attenborough med en räddad utrotningshotad art. Men hur ska svenskarna bli räddade?

   

Hur ska det gå till att rädda oss från miljöpartisternas idéer om att det ekologiska receptet för att råda bot på jordens överbefolkning är att svenskarna bör ersättas av analfabetiska kamelskötare? När det behövs en hel del IQ för att sköta en kassa-apparat, till exempel? De mest virriga ideer trängs i det där partiet, och ändå är det så populärt bland ungdomar.

Jag håller med om att Sverige är överbefolkat. Vårt karga land behöver inte fler invånare, vi kan ju inte ens försörja oss själva med mat. Påstådda arabiska eller afrikanska raketforskare och hjärnkirurger kan inte hjälpa oss med det. Inte heller miljöpartististiska ungdomar som bor hemma hos mamma och pappa och skyller på samhället. Det finns ingen stake i dessa typer, de kan skylla på vad de vill.

Dra på trissor hur förförda de blivit av islampropagandan! Gör de ingenting annat än ser på TV nuförtiden? Ta till exempel TV-serien "Bron" som är en frukt av ett dansk-svenskt samarbete. Maken till försåtlig indoktrinering har jag sällan varit med om. Till och med ljussättningen är grådyster, för att inte tala om handlingen där man utsett några Greenpeace-typer till skurkar. Naturligtvis tjugo år för sent, numera handlar det om al-Qaida och muhammedansk terrorism, men det vågar de inte ta i med tång. Tur att manusförfattarna inte kom dragande med Breivik, det hade blivit för kusligt, nästan som en spådom om ett framtida inbördeskrig. Men varför så grått? Optimismen i våra tidigare så glada nordiska länder verkar ha försvunnit. Tänk om man hade kunnat göra en lika skickligt ihopkommen TV-serie med lite glöd!

14 oktober 2013

Det oundvikliga

Nyligen företog jag en resa med olika regionbussar genom Småland. I varje by och stad där bussen stannade, klev det på ett tiotal somalier och andra långväga invandrare. Eller också klev de av bussen. En bilist som stannar till på en besinstation upplever knappast en sådan hiskelig trafik av slöjklädda damer. Männen var oftast klädda i flotta kläder och den senaste modellen av i-phone. Kanske en eller annan var ute efter ett jobb men var och en som inte blundar för verkligheten kan med egna ögon se att Sverige inom kort kommer att vara helt förändrat. Morten Uhrskov har gjort samma erfarenhet:

"Minst 100.000 illegala invandrare finns i Sverige just nu, en helt vansinnig praxis som tillåter obegripligt många invandrare från den icke-västliga världen att stanna i Sverige varje år. Bland annat en invasion av 2000 syriska asylsökare i veckan. Räkna själv ut det på årsbasis. Det statliga vansinnet är sedan länge satt i system i det välorganiserade landet Sverige, där människor från den icke-västerländska världen med full garanti (tänk på hur sällsynt det är att det i praktiken ges fullständig garanti) kommer att bringa det välorganiserade landet till fullständig kollaps, där man nära på måste vara medlem i en sekt i stil med scientologin för att tro på något annat. Det sista vill jag förtydliga: att vara i nivå med scientologi för att tro på verkligheten genom föreskrifter är alkemi, inte atomfysik.

Detta är helt vilt. Tro mig när jag säger att det här har utvecklat sig mycket värre, mycket värre än vad jag hade trott."

13 oktober 2013

USA är nu en polisstat


Här är bara ett exempel på vad som händer över hela landet.

Preston, Idaho är en liten stad med ungefär 5000 invånare. Det förekommer så liten brottslighet där och man inte ens skulle behöva de 6 poliser som är anställda. Ändå anses det att man har behov av denna typ av pansarfordon.

Fordonen kallas Mine Resistant Ambush Protected Vehicle (MRAP) och Homeland Security köpte mer än 2700 för att använda i Irak och Afghanistan med nu skickas de ut till polisdistrikt runtom i landet.
Hundratals polischefer och sheriffer över hela landet har ansökt om att få fordonen och insisterar på att de uppfyller tidigare okända behov, som inte blir uppenbara förrän Pentagon gjorde krigs-stridsfordonen tillgängliga.

Problemet är att när polisen får tillgång till exotiska instrument för att trycka ner människor, kommer de att hitta en anledning att använda dem. Detta illustreras av hur enkelt det var att introducera Taser. Man presenterade det som ett alternativ till skjutvapen och dödligt våld, men det har i stället blivit ett redskap för smärta och tortyr och används för att pacificera de personer som på något sätt gäckar den uniformerade personalen deras fullständiga dominans.

Det är verkligen skrämmande.

12 oktober 2013

Massmord på kristna og icke-muslimer finansieras genom massmord på elefanter

En enorm tjuvjakt hotar att utrota av en av jordens mest intelligenta och ikoniska arter. På grund av efterfrågan på elfenben finansierar somaliska al-Shabaab så mycket som 40% av sin verksamhet på detta sätt.

Shopping för icke-muslimer kan få dig torterad och mördad. Västerns ledare och media försäkrar oss om att terroristattacken i Westgate Mall i Nairobi ingenting har att göra med islam. Men vad händer när vi öppnar Koranen för att se vad den undervisar? Vi finner att den islamiska historien har upprepat sig under fjorton århundraden.

Ibland talas om elefanten i rummet som ingen ser. Ofta syftar man på islam. En liknelse som vore mindre orättvis mot elefanten är HC Andersens saga om kejsaren utan kläder, alltså vår tids politiker och journalister som förbjuder oss att varken se, höra eller tala om islams härjningar i världen.


11 oktober 2013

Ett fult och oärligt spel

            

Under Obamas tid som president har statsskulden ökat med mer än 5 trillioner! (12 nollor!) och lånetaket har höjts 7 gånger. Nu är det dags igen och Representanthusets talman John Boehner och 19 andra Republicans har erbjudit Obama "en tillfällig förlängning" i utbyte mot konkreta förhandlingar med Democrats angående andra frågor. Men förslaget innebär inte att man återupptar alla statsanställdas arbeten igen - något som Democrats krävde.

Under de senaste veckorna har Obama skrämt amerikanarna med att USA inte kommer att kunna betala sin statsskuld om man inte kan låna mer pengar.

Washington Post påstår att det är ren lögn och refererar till ett memo från Moody's Investors Service:
"Vi tror att regeringen kommer att kunna fortsätta att betala räntor och amorteringar på sina skulder även i händelse av att lånetaket inte höjs och ändå behålla sin kreditvärdighet intakt. Skulden begränsar de offentliga utgifter till ett belopp som motsvarar inkommande intäkter, men det hindrar inte regeringen från att betala sin skuld."
Memot erbjuder en mycket annorlunda syn på följderna,  än vad vi hört från White House och många politiker och andra finansiella analytiker.

Sen. Rand Paul (R-Ky.) "Jag tycker det är oansvarigt av presidenten och hans män att ens tala om underlåtenhet att betala (default). Det finns ingen anledning till det.  Vi tar in $ 250 miljarder i skatt varje månad. Vår räntebetalning är 30 miljarder. Vi har en lag som kallas Full Faith and Credit Act och den beordrar  presidenten att betala ränta på skulden. Så det här är bara ett spel."

Obama använder makten från regeringen för att straffa medborgarna så att han kan vinna ett politiskt argument och ta över något av de viktigaste, privata besluten i våra liv, nämligen vår hälso-och-sjukvård. Tänk er in i vilken makt och möjlighet regeringen kommer att ha att utpressa, straffa och tvinga oss,  när Obamacare omfattar oss all.

En invasion från Mars verkar mer och mer välkommen10 oktober 2013

Meddelande till Obama...

....från de fyra presidenterna i Mount Rushmore.

              

Obama-administrationen har stängt Mount Rushmore National Memorial, Badlands National Park, Wind Cave National Park, Jewel Cave National Monument, Minuteman Missile National Historic Site and Devils Tower National Monument.

Att stänga vägar och vandringsleder till South Dakotas populäraste attraktioner är väl en sak men att stänga utsikten till Mount Rushmore är att ta i.

National Park Service har placerat koner längs vägarna och stängt parkeringsplatser där man kan köra åt sidan för att titta och ta bilder av detta berömda monument.

Film, musik och politik - lite om form och innehåll

År 1925 kom de första njutbara grammofoninspelningarna, och år 1929 kom ljudfilmen. De första åren var oerhört kreativa. En oskuldsfullhet som vi idag kan behöva påminnas om. Den nya tekniken hade ännu inte tyglats av ideologiska, politiska eller kommersiella hänsyn. You Tube och Pirate Bay har öppnat nya möjligheter att åter uppleva det.

Kanhända att 1960-talet var en liknande kreativ period, men en period av "kreativ förstörelse". The Great American Songbook avlöstes av ett larmande oväsen som har hållit på sedan dess, och Hollywood-estetiken avrättades och avlöstes av ett spöke som bara blir hemskare för varje år, det kan envar som ser deckare på TV bevittna. Nej, den kreativitet och oskuldsfullhet som fanns, kapades snabbt av övervintrade kommunister som med sina slagord lyckades bedåra den tidens ungdomar, och deras barn och barnbarn. Det var flummigt i kubik, och vår tids politiker är allra flummigast. Det är ett under att det finns människor som motstått grupptrycket och kan bedåras av en vacker melodi.

Flockdjur eller inte, vuxna människor har ett ansvar för sina handlingar. Att gå och rösta på samma parti varje gång är som att hålla på ett fotbollslag, är det ett värdigt beteende i en demokrati? Ska vi vara som lämlarna och följa flocken och blint störta oss utför stupet? Eller ska vi tänka själva? Ska vi rösta på Åkesson eller gömma oss i vår stuga eller lägenhet med TV-apparaten på högsta volym dygnet runt? Ska vi lägga upp ett förråd av konserver? Ska vi gilla läget och försöka integrera oss med muhammedanerna som politikerna och journalisterna gör?

Medierna är budskapet. Hitler kom till makten med radions hjälp. Sossarna behöll makten med samma metod, Sveriges television. Folket är bedövat av alla ljud och bilder, det är klart att vi måste ta emot ett par miljoner flyktingar, det sjöng ju redan John Lennon, fred och kärlek. Vi är som myror i en myrstack, samtidigt som vi försöker avvisa angriparna matar vi dem. Invandrarnas och svenskarnas roller är tydliga, värre är det att förstå våra politiker och journalister, den babblande klassen vars lögner om invandringens välsignelser blir allt mer genomskinliga.

09 oktober 2013

Stackars Flotus


Michelle Obama meddelade att på grund av regeringens nedskärningar är hon oförmögen att skicka ut Tweet-meddelanden i den takt hon gjort tidigare. Hon har inte alla sina sexton assistenter till hjälp - av vilka flera har sexsiffriga löner.
Det finns fler direktörer, biträdande direktörer och biträdande biträdande direktörer bland Michelle Obamas stab än det fanns i George Washingtons hela administration.

Hennes kommunikationschef Camille Johnston tex. har en årslön på 102,000 dollar och hennes 22 anställda har en sammanlagd lön av 1,591,200 dollar.

"Det här kommer nog inte bara att stanna vid fotboll. Vi tittar redan på andra idrotter."

Libyer till Sverige för att träna fotboll. I Östersund tänker stadens fotbollslag starta en fotbollsskola för 60 libyska ungdomar i åldern 18-22 år. Är det månne ett nytt sätt för asylsökande ungdomar att ta sig in i landet?

Från Pettersons blogg, där man kan läsa följande kommentarer:

"Uppfinningsrikedomen har inga gränser... Skall träningen ske under vinterhalvåret?
Ett sätt att vänja oss vid närvaron av muslimer i alla livets aspekter. Smygkolonisation kallar jag det.
Jag undrar hur det kommer att påverka stadens statistik av våldtäkt och sexuellt ofredande."

"Glädjen är stor i Östersund," skriver Östersunds-Posten. De kanske glädjer sig över att det inte blev fler. 60 libyer är ju inte så många, bara en rännil i strömmen av 2000 nya asylsökare i veckan som de självgoda politikerna i TVs morgonsoffor är så glada över.

08 oktober 2013

Extra semester är trevligt

          

Det Republican kontrollerade House of Representatives har antagit det man kallar “Federal Employee Retroactive Pay Fairness Act", vilket innebär att de statligt anställda, som tillsagts att stanna hemma under budgetkrisen, kommer att få full betalning i efterhand.

Omröstningen var 417-0, vilket betyder att alla närvarande Republicans röstade för förslaget.
Glöm allt deras prat om finanspolitisk konservatism, åtstramning av offentliga utgifter, bortrensning av onödiga statliga program och myndigheter, inskränkt regering , etc., etc., etc.

Republican Party är lika ondskefullt som Democrats. Det går inte att reformera. Det kan inte förändras. Det kan inte göras libertarianskt. Det kan inte återställas. Man kan bara överge det. Det är ingen skillnad mellan partierna när det handlar om våra liv, vår frihet och egendom.

Nej, jag har absolut ingen sympati alls för överbetalda, onödiga federala anställda som gör ytterst lite och där 95 proent av dem hjälper till att genomföra grundlagsstridig verksamhet.

Laurence M. Vance

Nigel Farage och muslimska slöjor

   

"Jag tycker inte att Belgien och Frankrike gör rätt. Man kan inte bestämma vad folk ska ha på sig när de är ute och promenerar. På sin egen privata plats bör man få göra som man vill. Men jag anser att när det kommer till skolor, banker, flygplatser… måste vi ha regler som gäller lika för alla oavsett bakgrund eller religion" säger Farage i denna video.

Farage är Storbritanniens mest kända Libertarian och ledare av UK Independence Party. (UK Libertarian Party gick samman med UKIP för två år sedan.)

EU-Schulz vill att vi ska försörja fler flyktingar

  

EU-parlamentets ordförande Martin Schulz är en obehaglig person som gillar att tala maktspråk: "Jag accepterar inte att att det finns medlemsländer som säger: Vi har inte mer plats."

Eftersom Nordeuropa fungerar som en asylmagnet, kommer säkert fler människor drunkna i Medelhavet. Strömmen av flyktingar bara ökar, den är närmast oändlig. Sovjet-typer som EU-Schultz borde inte få bestämma över vår framtid.

Bilden är från Pi-news

07 oktober 2013

Hillary Clinton ansvarig för död och lögner i Benghazi

              

 Från Daily Caller.

Ansvaret för attacken den 11 september i Benghazi, som resulterade i att fyra amerikanska medborgare dog - däribland Libyens ambassadör Chris Stevens - ligger hos utrikesminister Hillary Clinton, enligt Californias Republican Darrell Issa .

"Utredningen handlar nu inte om vad vi vet, utan om hur vi kan förhindra att säkerhetsåtgärder missbrukas innan vi har alla fakta, hur vi reagerar när vi har fakta, och hur vi håller människor ansvariga i efterhand för avsiktlig missinformation - om man vill vara snäll - [ och ] rena lögner, om man inte vill det, " sade Issa , som är chef för regeringens tillsynskommitté.

"Clinton eftersträvade en oklok politik om " normalisering",  vilket skulle visa att det verkade som USA såg ut att vinna kriget mot terrorismen , vilket separerade Stat och Försvarsdepartementen.  Klyftan mellan de två försvagade samarbetet - hela tyngden av USAs tillgångar, som skulle ha kunnat utnyttjas för att hjälpa de strandsatta amerikanerna på konsulatet, sändes inte, eftersom utrikesdepartementet för syns skull inte ville involvera militära styrkor", sade Issa.

"Vi vet genom Hillary Clinton och neråt, att man förde en normaliseringspolitik för att få det att verka som om vi hade vunnit kriget mot terror" sade Issa. "Jag var i Libyen bara häromdagen och en sak som jag lärde mig var att den övervägande åsikten om att man skulle "ligga lågt" berodde helt och hållet på kampen mellan Department of State som leds av Hillary Clinton, och Försvarsdepartementet, och i slutändan var State beredd att ställa upp med sina tillgångar och ville inte ha någon militära inblandning, eftersom de inte vill trappa upp vad som i slutändan borde ha resulterat i ett riktig räddningsuppdrag."

Issa kritiserade skarpt Clintons roll i USA: s svar på attacken och hennes vittnesmål inför Kongressen
"Utrikesminister Clinton uttalande,  Vad gör det för skillnad?" är ökänt.
Det är skillnad på om du leder en organisation som bryr sig om människor i förväg,  gör allt man kan under attacken, och talar sanning efteråt.  I detta fall, misslyckas hon med alla tre testerna.

Så när ska hon ställas till svars?

Även en kulturkristen kan ha en relation till Jesus

Jag har alltid betraktat mig som kristen, eller åtminstone kulturkristen, alltså jag accepterar inte kyrkans alla dogmer men är enig med sådana ideal som tio Guds bud och att vi ska vara snälla mot varandra. En inställning som jag delar med de flesta västerlänningar och som blivit en allt viktigare motvikt i takt med islams intåg.

Islam praktiserar inte de tio budorden, det finns inga uttryckliga förbud mot att ljuga, stäla eller mörda i Koranen. Inte heller den gyllene regeln "Behandla inte andra som du själv inte vill bli behandlad."

På tal om dogmer har jag ett krucifix på väggen. Jesus dog för våra synder och återuppstod för att vi skulle bli frälsta. Det är den centrala kristna dogmen, och om man låter bli att tolka den för bokstavligt är den inte helt orimlig. Men varför en så brutal symbol? Under kristendomens två första århundraden var kristna faktiskt ovilliga att använda korset som symbol, eftersom det visar en hemsk metod som romarna använde för offentliga avrättningar.

Det var kejsar Konstantin som omkring år 300 gjorde korset till en allmän symbol för kristendomen. Krucifixet, som är ett kors med en bild eller skulptur av Kristus, användes inte förrän på 500-talet.

"Vilken blodtörstig, våldsam religion ni måtte ha, med den där plågade mannen som hänger på två träbitar på vartenda altare. Denna kommentar från en kultiverad japan uttrycker den naturliga reaktionen hos vilken intelligent människa somhelst mot det fasansfulla föremål kristendomen har valt som sin heliga symbol. Den gode herden förvandlades till ett vidunder, skapat av ett prästerskap som levde i celibat och och hade blivit galna av sina egna undertryckta begär," skriver Robert de Ropp i boken "Sexualiteten en naturkraft".

Under de första århundradena var fisken (ichthys) symbolen för den kristna tron. Begynnelsebokstäverna i det grekiska ordet för "fisk", ICHTHYS kan uttydas som Jesus (I) Kristus (CH) Guds (TH) Son (Y) Frälsare (S).

Denna symbol har fått en renässans i våra dagar. Inte så konstigt. Jesus budskap är viktigare än sättet på vilket han blev dödad. Till skillnad från islam är kristendomen inte en blodtörstig och våldsam religion, tvärtom. Det räcker att läsa Nya Testamentet för att bli övertygad om det.

Det är ingen hejd på medias smutskastning av normala demokratiska högerpartier

   

"Att kalla FN (Front National) för högerextremt är att gå mot rättvisan och sanningen. Extremhögern är anti-parlamentarisk, vilket inte alls är vårt fall. Extremhögern står för motstånd mot den demokratiska processen. Tvärtemot FN som försvarar den demokratiska processen. Vi försvarar det proportionella valsystemet, som är det sanna demokratiska uttrycket. Vi försvarar det första verkliga medborgarinitiativet med folkomröstningar, inte den imitation som föreslagits av Nicolas Sarkozy och som idag plockats upp av Francois Hollande."

Från Tobbes Medieblogg: Marine Le Pen i debatt om epitetet "högerextrem"

Jag tog mig friheten att i rubriken antyda att Front National skulle vara ett högerparti, något som Marine Le Pen verkar undvika. Själv antyder hon i TV-programmet att populistisk är en beteckning hon skulle kunna godkänna. Inget fel i det, ordet betyder ju folklig. Men om man definierar höger som värdekonservativ är det inget fel på den beteckningen heller. Folk är ju rätt mycket mer konservativa än politiker och journalister som älskar multikultur och kollektiva lösningar. Medan folk i allmänhet vill bevara kärnfamiljen, behålla sina kristna värderingar om vad som är rätt och fel, samt slå vakt om sin nationella särart.

Vad som är kristna värderingar eller i vidare bemärkelse västerländska värderingar är förstås inte entydigt. Jesus lade en grund för sekularism och frihet och demokrati genom orden "Så ge kejsaren vad kejsaren tillhör, och Gud vad Gud tillhör." Under de 2000 år som har gått har kyrkan själv oftast glömt det där. Den förvandlade den gode Jesus' budskap om kärlek och förlåtelse till att mest handla om skuldkänslor och undertryckt sexualitet. Men det är en annan historia.

06 oktober 2013

Vi lever i en underlig värld

        

Stängningen av vissa delar av USAs regering avslöjar att Amerikas ledarskap har utvecklats till en verklig såpopera. Som jag skrivit tidigare är det inte ovanligt med nedstängningar, som ett led i den politiska fighten. Populär mytologi till trots är Democrats mycket mer benägna än Republicans att gå till denna ytterlighet. Av de 17 gånger som  regeringen har stängts, kontrollerade Democrats The House under 15 av dessa gånger och de styrde i båda kamrarna av kongressen under 8 av dem.

Det unika är att det här är första gången som en president och en ledare från majoritetspartiet absolut vägrat att förhandla. I själva verket har president Obama hållit sig fullständigt borta med undantag av några anfall av explosiv retorik riktad mot "radikala republikaner" och Tea Party. Både president Reagan och president Clinton såg förhandlingar som en del av jobbet.

Enligt the House Committee on Natural Resources, har Obama-administrationen tagit det ovanliga steget att stänga de mest populära turist-minnesmärkena i landets huvudstad, inklusive World War II Memorial, Martin Luther King Jr Memorial och National Mall. Andra, mindre besökta platser, har lämnats öppna, men parkvakter har fått order om att göra det så besvärligt som möjligt för allmänheten.
Det kallas för Washington Monument Syndrome när de mest populära turistmålen stängs i hopp om att folk ska pressa politiker att öppna dem igen.

        

Man har också stängt 1,100 kvadratmiles av Florida Bay.
Fiske-och-sightseeingbåtar förbjuds och det går åt mer personal och resurser att stänga oceanen än att hålla Biscayne National Park öppen.
Media, som enbart är en förlängning av Democrats, skyller naturligtvis på Republicans, men faktum är att det republican-kontrollerade representanthuset röstade ja till alla pengar som krävs för att hålla alla statliga verksamheter igång - förutom ObamaCare.
Senaten, med Harry Reid i spetsen, valde att inte rösta och auktorisera pengarna, eftersom förslaget inte medgav pengar för ObamaCare.

        

Den största lögnen i allt detta är att man säger att regeringen inte kommer att kunna betala vad man är skyldig när det gäller statsskulden. 
IRS samlar fortfarande in skatter under regerings-avstängningen, (men skickar inte ut skatteåterbäring) - och de har slutat lyda order vad gäller en stämning där de ska överlämna handlingar till medlemmar av kongressen som undersöker IRSs förföljelse av tea party-grupper.

Skattepengar kommer hela tiden in i statskassan under stoppet och de överstiger stort den ränta som ska betalas på statsskulden.
Om ett par veckor kommer diskussionen upp igen om lånetaket återigen ska höjas och även om det inte lyfts, innebär det enbart att regeringen stoppas från att dra på oss nya skulder.
Men man kan fortfarande betala räntan på befintliga skulder.

Turkiskt ordspråk


Sällan sett något så bra.


05 oktober 2013

"Så snart våra föräldrar landade i Kastrup, var det som om deras roll som föräldrar upphörde"

"Samtidigt som vuxna män kan recitera hela Koranen, går till moskén varje dag och spelar heliga, har de inga kval i samband med att fuska och bedra systemet - särskilt när det gäller att få förtidspension. Den sociala ruttenheten är genomgripande.

Danmarks värsta arabiska slumområde Vollsmose
Försök att titta på hur många unga och friska pojkar i danska ghetton som kan lyfta 100 kg järn med sträckta armar i gymmet och samtidigt tilldelas förtidspension eftersom de inte är ägnade för arbetsmarknaden. Förtidspension är just vad man strävar efter, och firar när man får den.

Om du aldrig har lärt dig vad som är rätt eller fel hemifrån, är det svårt att fatta rätt beslut som ung. Om dina föräldrar bara uppfostrar dig med misshandel och korancitat och aldrig med djupa samtal, så det är svårt att vara förberedd för vad samhället har att erbjuda dig. Det är inte systemets fel att vi barn hoppade av skolan och blev kriminella. Skulden har våra föräldrar," säger Yahya Hassan (18) som denna månad debuterar med en diktsamling. En av dikterna inleds med orden "Fem barn på rad och en far med en käpp."


Från Politiken via HRS, Hodja, Urias
Bild: Den Korte Avis via Jihad i Malmö

Ofta går det att se på dansk TV

... här i mitten av Skåne, det beror på vädret. Döm om min förvåning när programmet Lorry hederligt och ärligt rapporterade om en ung man som med hjälp av en "app" hade lokaliserat sin stulna dator till asylcentret Sandholm, och att polisen vägrade gå in där. Polisen tyckte det var alltför farligt att gå in bland en massa människor som föreställer asylsökare, men som i själva verket sysslar med stölder och häleri.

I Sveriges avlånga land händer sådana saker ständigt, men aldrig att Sveriges television skulle rapportera om det. Om man går bakåt i historien började det nog med Gustav Vasa. Sverige skulle mått mycket bättre med Köpenhamn som huvudstad. Detsamma gäller Norge. Skandinavien är fantasins halvö där människor svävar en halv meter ovan marken. Jag minns hur jag diskuterade med en tysk i Berlin om Europas folkslag, och han sa att danskarna är de mest världsvana och minst tafatta.

Själv håller jag på ungrarna. Ungern är ett agrarland liksom Danmark, men med sitt bondförnuft i behåll. Efter första världskriget blev de av med större delen av sitt land, en riktig chock som sitter i än i denna dag. Danmark krympte gradvis, först råkade de ut för usurpatorn Gustav Vasa, sen försvann Blekinge, Skåne och Halland, sen Norge, och slutligen kom tyskarna och stal Slesvig. Ståndaktigt står danskarna tålmodigt emot direktiv från EUSSR och vänstervridna kacklande politiker och journalister. Därför att det finns ett folkligt motstånd. Även så i Norge, som nyligen ändrade kurs. Prognosen för Sverige är mer dyster.

04 oktober 2013

Avtryck i sanden

En natt hade jag en underbar dröm.
Jag såg fotspår i sanden invid en ström.
Guds son hade lämnat dessa spår,
men det fanns inga gjorda av mina tår.
Två rundlar nästan lika som bär
och jag frågade Herren: "Vad har vi här?"
De var ej gjorda av mänsklig fot
och liknade mera stor klot.
Med sorg i stämman, han svarade mig:
"Ensam var jag tvungen att bära dig.
Trots allt ditt prat om fri och stark
vägrade du stå på egen mark."
"Du ville inte rösta och inte protestera,
bara flyta med och acceptera.
Det var dags att klippa banden
och låta dig landa i sanden."
Det kommer en tid i var människas liv
när man måste ta ställning och initiativ,
En dag när man står upp för sin rätt
eller landar på rumpan rätt och slätt.


(Den mycket bättre orginaldikten finns här)