07 oktober 2013

Även en kulturkristen kan ha en relation till Jesus

Jag har alltid betraktat mig som kristen, eller åtminstone kulturkristen, alltså jag accepterar inte kyrkans alla dogmer men är enig med sådana ideal som tio Guds bud och att vi ska vara snälla mot varandra. En inställning som jag delar med de flesta västerlänningar och som blivit en allt viktigare motvikt i takt med islams intåg.

Islam praktiserar inte de tio budorden, det finns inga uttryckliga förbud mot att ljuga, stäla eller mörda i Koranen. Inte heller den gyllene regeln "Behandla inte andra som du själv inte vill bli behandlad."

På tal om dogmer har jag ett krucifix på väggen. Jesus dog för våra synder och återuppstod för att vi skulle bli frälsta. Det är den centrala kristna dogmen, och om man låter bli att tolka den för bokstavligt är den inte helt orimlig. Men varför en så brutal symbol? Under kristendomens två första århundraden var kristna faktiskt ovilliga att använda korset som symbol, eftersom det visar en hemsk metod som romarna använde för offentliga avrättningar.

Det var kejsar Konstantin som omkring år 300 gjorde korset till en allmän symbol för kristendomen. Krucifixet, som är ett kors med en bild eller skulptur av Kristus, användes inte förrän på 500-talet.

"Vilken blodtörstig, våldsam religion ni måtte ha, med den där plågade mannen som hänger på två träbitar på vartenda altare. Denna kommentar från en kultiverad japan uttrycker den naturliga reaktionen hos vilken intelligent människa somhelst mot det fasansfulla föremål kristendomen har valt som sin heliga symbol. Den gode herden förvandlades till ett vidunder, skapat av ett prästerskap som levde i celibat och och hade blivit galna av sina egna undertryckta begär," skriver Robert de Ropp i boken "Sexualiteten en naturkraft".

Under de första århundradena var fisken (ichthys) symbolen för den kristna tron. Begynnelsebokstäverna i det grekiska ordet för "fisk", ICHTHYS kan uttydas som Jesus (I) Kristus (CH) Guds (TH) Son (Y) Frälsare (S).

Denna symbol har fått en renässans i våra dagar. Inte så konstigt. Jesus budskap är viktigare än sättet på vilket han blev dödad. Till skillnad från islam är kristendomen inte en blodtörstig och våldsam religion, tvärtom. Det räcker att läsa Nya Testamentet för att bli övertygad om det.

15 Kommentarer:

Argus sa...

Gamla testamentet tillhör dem som tog Jesus av daga och innehåller antagligen lika mycket ond bråd död, falskhet, svek, sexuella övergrepp och brödramord som Koranen. Läs inte dessa.

Sedan är jag ateist eller kanske rent av antiteist av födsel och ohejdad vana även om jag på grund av min naturvetenskapliga ådra kallar mig agnostiker för att inte bryta mot min enda "religion", naturlagarna och dess förkunnelse; vetenskap och beprövad erfarenhet. Men ändock anser jag mig som kristen.

Knute sa...

Argus, du skriver att Gamla Testamentet “antagligen innehåller lika mycket ond bråd död” etc. som Koranen. Men det finns en stor skillnad. De delar som är historiska beskrivningar av krig och mord och dylikt betraktas inte som någon förebild, varken av judar eller kristna. Det är inga uppmaningar till "heligt krig". Till skillnad från hur muslimer läser Koranen.

Gamla Testamentet är en kronologisk beskrivning av Guds utveckling från en stamgud till en universell gud, för att avslutas med Jobs bok där Gud gör sig överflödig och drar sig tillbaka.

"Profeten" Muhammed kan inte mäta sig med profeten Amos, "uppfinnaren" av monoteismen, som levde för 2700 år sedan. Till skillnad från Amos var Muhammed oförmögen att se varje människa som jämlik.

För att citera en kommentar av signaturen SB:

"Kristendomen har inte alls skilts från den judiska läran, vilket visas av att de kristna i samma mån läser både det Gamla och Nya Testamentet och låter dem vara rättesnören.
Och sade inte Jesus: 'Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att fullborda' (Matteus 5:17). Om du följer upp detta i de efterföljande verserna så finner du att Jesus inte vill ändra på 'ett enda ord' och inte ens 'en enda punkt' i Gamla Testamentet. Tyder dessa ord på att kristendomen har "skiljts" från judendomen?
Det är visserligen sant att Jesus var förbittrad över de judiska prästerna ('de skriftlärda' = fariséerna) och skrev att om man endast är som dem, så kommer man inte in i Himmelriket. Men det är en annan historia."

http://everykindapeople.blogspot.se/2013/04/blodskatten.html

PS. som framgår av mitt inlägg ser jag mig också som kristen fastän jag inte är särskilt troende. Jag kanske fastnade i Jobs bok och kom inte riktigt vidare. Jag lyckades aldrig förstå Paulus fixering vid Jesus död och uppståndelse, som sedan blev norm i kyrkan. Som kyrkan sedan utvecklades var det som om Jesus budskap försvann på vägen.

Fast det är förstås anakronistiskt att kritisera dogmen om uppståndelsen. Utan pingsthänryckningen över Jesus uppståndelse hade det varken blivit kristendom eller kyrka. Men om kristendomen ska kunna överleva i vår vetenskapliga tid är det nog dags att lägga den där dogmen på hyllan. Om inte annat måste prästerna anstränga sig att förklara den så symbolisk som möjligt. Få människor i vår tid faller i hänryckning över en inbillad syn av Kristus promenerande upp på himlavalvet.

Anonym sa...

OK! Semantik, men den gyllene regeln lyder väl snarare "Gör så mot andra- som du själv vill bli behandlad".

Ann Onym

Anonym sa...

Addendum:
Annars har du helt rätt!
Islam saknar den gyllene regeln (den enda världsreligionen som inte innefattar den).
I stället har islam den "svarta regeln" som lyder ungefär som följer.
"Gör så mot andra som du själv blivit behandlad!"

Därav förklaringen till hela hederskulturkomplexet...

Ann Onym

Knute sa...

Den svarta regeln: Gör så mot andra som du själv inte vill bli behandlad, det vill säga fritt fram att vara elak.


Knute sa...

En välsignad skara ockupanter

Nu har den godhjärtade påven åkt till Lampedusa för att -- välsigna de invandrare som olagligen strömmar in på den i förväg hårt plågade ön. Han verkar totalt sakna omdöme och borde analysera sina ord och handlingar, för nu tycker nog många italienare att han går för långt!

http://spydet.blogspot.se/2013/10/en-velsignet-skare-besttere.html

Anonym sa...

Knute
Detta med Korset som symbol för kristendomen har dock en intressant förhistoria: Efter att "Ediktet of Toleration" undertecknats år 311 av kejsar Galerius (som dog samma år) och Galerius efterträtts av Konstantin den Store (i väst), så framträdde året därefter en utmanare om makten, Maxentius. Denne Maxentius styrde över en stor här, väl förskansad i fästningar i Rom.
Han bad till de romerska gudarna om seger.
Konstantin, å andra sidan, bad till den kristna guden om seger. Det är egentligen oklart varför, ty man är osäker på Konstantins omvändelse var en verklig sådan eller bara ren opportunism. Han lät t.ex. döpa sig först på sin dödsbädd 337, och lät år 325 mörda sonen Krispus och sin hustru Fausta (som misstänktes ha ett förhållande med sin styvson Krispus). Emellertid var Konstantins mor Helena en hängiven kristen - så det är möjligt att han fått detta i sig med modersmjölken.
Vid denna bön till Gud sägs Konstantin ha fått en uppenbarelse och såg ett kors på himlen med de grekiska bokstäverna för C och R (två första bokstäverna i ordet Kristus) lagda ovanpå varandra med inskriptionen "in hoc signo vinces (=erövra i detta tecken). Detta följdes upp av en dröm i vilken Gud uppmanat honom att efterlikna vad han sett och använda detta som militär standar när han gick ut i krig. Hans soldater målade också ett kors på sina sköldar.
Maxentius, å sin sida, vände sig till olika orakler som berättade att tecknen visade att "romarnas fiende skulle lida nederlag". Maxentius tolkade detta som Konstantins nederlag, lämnade sin förskansningar för att leta upp och besegra Konstantins här, men besegrades av Konstantins mycket mindre här vid en bro över floden Tibern, då de vid en reträtt råkade i panik och Maxentius drunknat. Det var således inget fel på profetian - förutom att det var fel person.
Det är väl rimligt att tro att korset som stridssymbol har sin upprinnelse i dessa händelser, och inte bara är gripet helt ur luften.
/SB

Anonym sa...

Knute
Jag kanske skall tillägga att den grekiska bokstaven för C (chi) skrivs som den latinska bokstaven X (≈ungefär som ett kors) och den grekiska bokstaven R (rho) som den latinska bokstaven p (som i persona = människa). Konstantin var romare. Vad som mötte honom i hans uppenbarelse var alltså ett p lagt på ett X, en människa på ett kors. Samtidigt som det på grekiska antydde Kristus. Således en slags dubbel symbolik.
/SB

Anonym sa...

Tänk så många UPPENBARELSER folk hade i svunnen tid.
Varför får folk inga uppenbarelser längre??
Alla dessa sk uppenbarelser var nog bara DRÖMMAR och påhitt för att göra sig intressanta
och tillskansa sig något.

Har inte någon påve i modern tid haft uppenbarelser??
Ursäkta en oupplyst ateist sedan födseln.
Elisabeth

Anonym sa...

Elisabeth
Jag påstod inte att Konstantin haft en uppenbarelse. Jag skrev att "det sägs" att han haft det. Och denna uppgift har följt med genom århundradena och till och med införts i Wikipedia - en sajt som är känd för att vara både politiskt korrekt och ateistisk. Men visst kan det vara som du tror - ett påhitt från Konstantin för att göra sig mera intressant. Who knows ? Men oavsett vilket så vet vi att Konstantin hade ett standar med ett kors och lät sina soldater måla ett kors på sina sköldar. Detta får man väl ändå tro på ? Och tanken med mitt inlägg var att påpeka korset som stridssymbol möjligtvis har denna bakgrund oavsett om uppenbarelsen var verklig eller bara påhittad.
Om det nu vore så att uppenbarelsen var påhittad för att Konstantin ville göra sig intressant - vad skulle han då vinna på att låta sina soldater måla ett kors på sköldarna ? Hur tänker du där ? Vore inte det också en "påhittad" vinst ?
/SB

Anonym sa...

Knute
Under större delen av mitt liv har jag betraktat mig som ateist. I mångt och mycket är detta en förnuftig ståndpunkt. Sedan kallade jag mig en tid för "kristen ateist" (precis som du) tills det inte längre tycktes mig "förnuftigt" att vara ateist alls. Sådana omvändelser beror ofta på liknande händelser som du beskriver, och som leder vidare i sökandet.
Jag skall inte ta upp några av mina egna sådana utan bara nämna Nicolai Tesla, den store vetenskapsmannen från Kroatien, som nästan fallit i glömska. Ingen har större rätt att stå som portalfigur för det moderna samhället än Tesla - inte ens Einstein.
Tesla uppfann växelströmmen, som gör det möjligt att elektrifiera hela världen (Edisons likström dög inte till detta). Han uppfann också neonljuset och hur man kan sända signaler trådlöst - radio, TV mm., mm. Och hur kom han på detta?: Han befann sig i USA när hans mamma dog i Kroatien. Det märkliga var att hon vid samma tidpunkt som hon dött hade visat sig för Nicolai Tesla i USA och kommunicerat med honom. Detta fick Tesla att fundera över och även lösa problemet med trådlös kommunikation. Och denna händelse var den utlösande faktorn.
Det var visserligen sant att italienaren Marconi fick Nobelpriset för detta 1909. Men man kom senare på att denne stulit patenten från Tesla och erbjöd några år senare Tesla att få dela Nobelpriset med Marconi, vilket han vägrade.
Slutord: Vi får vara tacksamma för de människor som inte bara ängsligt försöker passa in i mitten och förklara allt som "övernaturligt", humbug och hokus pokus, som de inte själva kan eller vågar undersöka.
/SB

Knute sa...

Den nyligen utsedda svenska ärkebiskopen Antje Jackeléns syn på islam har orsakat oro i delar av pressen och bland vissa medlemmar i landets lutherska prästerskap.

Som sitt valspråk har den tillträdande högste ledaren för Svenska kyrkan valt ”Gud är större” – på arabiska ”Allahu akbar” – och när hon fick välja mellan Jesus och Muhammed kunde hon inte ge något entydigt svar. Det är inte första gången inflytelserika delar av Svenska kyrkan har flirtat med totalitära idéer.

Som kritiker har påpekat kommer det faktum att ärkebiskopen ens överväger att Muhammeds hämndlystne och totalitäre gud skulle vara i nivå med den kristne guden med sin ovillkorliga kärlek, att öppna dörren för en ny religion som inte har mycket gemensamt med traditionell kristendom men däremot mycket gemensamt med totalitarism.

http://www.d-intl.com/2013/10/16/svenska-kyrkan-ersatter-en-form-av-totalitarism-med-en-annan/

Anonym sa...

Knute
De här officiella kyrkliga personerna är alldeles för lata och för självgoda för att ta reda på fakta om Mohammed. Det vore den enklaste sak i världen att helt enkelt läsa vad som står i Koranen. T.ex. att muslimens heligaste plikt är att skära halsen av kristna och judar. Men det orkar de inte.
Istället lyssnar de på imamerna när dessa försäkrar att "vi tror också på profeten Jesus". Men dessa imamer "glömmer" att tala om att den muslimske profeten Jesus enligt deras profetia skall komma tillbaka inom en snar framtid för att hjälpa deras "Messias" (=Mehdi) att skära halsen av judarna och de kristna och att ta ner alla kors på alla kyrkor. Jesus Kristus och den muslimske Jesus är alltså varandras absoluta motsatser. Det är deprimerande att den självgoda, lismande och skenheliga ärkebiskopen är för lat för att ta reda på dessa elementära fakta.
/SB

Knute sa...

Are Atheists Cultural Christians?

Asked by a British member of Parliament if he is one of those atheists who wants to get rid of Christian symbols especially during the Christmas season, atheist Richard Dawkins replied that he is not. Dawkins said that he himself sings Christmas carols and that he considers himself a “cultural Christian.”

Just as many Jews regard themselves as Jewish, defend Jewish interests and cherish Jewish culture while not participating in Jewish religious rituals, Dawkins says that he respects the fact that the history and traditions of the West are shaped by Christianity. Dawkins says he's not one of those who wants to purge the West of its Christian traditions. The main threat to Christian symbols, Dawkins argues, does not come from atheists like him but rather from Muslims and members of other faiths.

The main reason for Dawkins' remarkable self-identification as a cultural Christian is that he has slowly come to realize that even the values that he cherishes--values such as individual dignity, science as an autonomous enterprise, the equal dignity of women, the abolition of slavery, and compassion as a social virtue--came into the West because of Christianity.

Perhaps the God of the Old and New Testaments is not the evil figure portrayed in atheist propaganda. On the contrary, perhaps all our Western notions of good and bad derive from no source other than this Christian God. This certainly was Nietzsche's view, and he knew a lot more about the subject than Richard Dawkins.

http://townhall.com/columnists/dineshdsouza/2008/01/06/are_atheists_cultural_christians/page/full

Evot sa...

Det er kristendommens tale om næstekærlighed, fri vilje, tro og tvivl, der danner grundlag for det frie, demokratiske samfund, vi har.

Gud ske tak og lov for kulturkristne!

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.