11 november 2013

I dag är det "Veterans Day" i USA

                

Det brukade kallas Armistice Day (Stilleståndsdagen) och var ett högtidlighållande av Andra Världskrigets slut. 1954 ändrade Kongressen namnet till Veterans Day.

Det är en hyllning och ett tack till alla de lojala som kämpade, sårades och har dött i strid för Amerika ända sedan 1861.

Med tanke på vad vi vet nu kan man fråga sig om de tjänade idealen om frihet, personligt ansvar och ära eller om de bara utnyttjades för andra lömska ändamål?

Bill Buppert skräder inte orden utan kallar det en skam och en marknadsföring av massmord.

Föreställningen att krig och förvecklingar är fel hör vi bara från ett fåtal och de kan inte göra sig hörda i akademia eller ett statligt media komplex. De är en röst som ropar i öknen. Den rösten har ett kännetecknande budskap: Du kan inte tacka en veteran för din frihet, eftersom de aktivt inte har gjort annat än äventyrat dess existens. I själva verket har amerikanska militärens makt i utlandet (och allt mer här hemma) gjort livet för civilbefolkningen oerhört mycket mer osäkert nu än det någonsin varit. Hotet kommer inte bara från förfördelade offer för amerikansk brutalitet utomlands, utan också från en desperat regering som i dåliga tider säkerställer att militärutgifter inte minskar med en enda dollar. 

Amerika är nu en nation som är som en garnison. Tänk på det nästa gång du går ombord ett flygplan.

5 Kommentarer:

Knute sa...

Det är som när man slutar älska någon, det gäller också retroaktivt trots alla romantiska stunder. Obama håller på att förvandla Amerika till ett kejsardöme, en polisstat à la det forna Sovjetunionen, och då ser man också historien i ett annat ljus.

Knute sa...

Vilken lögnhals! 20 Citat av Obama om islam

1 "Framtiden får inte tillhöra dem som förtalar Islams Profet."

2 "Det ljuvligaste ljud jag vet är det muslimska kallelsen till bön."

3 "Vi vill förmedla vår djupa uppskattning för den islamiska tron, som har gjort så mycket under århundraden för att forma världen - även i mitt eget land."

4 "Som student i historia känner jag också till civilisationens skuld till islam."

5 "Islam har en stolt tradition av tolerans."

6 "Islam har alltid varit en del av Amerika."

7 "Vi kommer att uppmuntra fler amerikaner att studera i muslimska samhällen."

8 "Dessa ritualer påminner oss om de principer som vi har gemensamt och islams roll att driva på frågorna om rättvisa, framsteg, tolerans och värdighet för alla människor."

9 "Amerika och islam är inte exklusiva och behöver inte konkurrera. Istället överlappar de och har gemensamma principer om rättvisa och framsteg, tolerans och värdighet för alla människor."

10 "Jag klargjorde att Amerika är inte i krig med islam - och kommer heller aldrig att vara i krig mot islam."

11 "Islam är inte en del av problemet i kampen mot våldsam extremism - islam är en viktig del av främjandet av fred."

12 "Sålunda har jag känt islam på tre kontinenter innan jag kom till den region där islam först blev uppenbarad."

13 "I forna tider och i vår tid har muslimska gemenskaper stått i spetsen för innovation och utbildning."

14 "Genom historien har islam genom ord och handling visat på möjligheterna för religiös tolerans och jämlikhet mellan raserna."

15 "Ramadan är ett högtidlighållande av en tro känd för stor mångfald och likabehandling oavsett ras."

16 "Den heliga Koranen säger: 'O mänsklighet! Vi har skapat er till man och kvinna; och vi har samlat er i folk och stammar för att ni skall lära känna varandra.'"

17 "Jag ser fram emot att bjuda er på Iftarmåltid för att celebrera Ramadan här i Vita huset senare under veckan och önskar er en välsignad månad."

18 "Vi har sett resultaten hos generationer av muslimska invandrare - bönder och fabriksarbetare, och de som bidragit till att lägga järnvägar och bygga våra städer, de muslimska innovatörer som hjälpte till att bygga några av våra högsta skyskrapor och som hjälpte till att låsa upp hemligheterna i vårt universum."

19 "Den erfarenheten leder mig fram till övertygelsen om att partnerskap mellan Amerika och islam måste baseras på vad islam är, inte på vad det inte är. Och jag anser att det är en del av mitt ansvar som president i USA att bekämpa negativa stereotyper av islam varhelst de förekommer."

20 "Jag vet också att Islam alltid har varit en del av USA:s historia."

http://missionxp.webblogg.se/2013/november/20-citat-av-obama-om-islam-2.html

Anonym sa...

Knute
Dessa Obamas 20 citat om Islam var också förenade med 20 citat om kristendomen på sajten:
http://dcclothesline.com/2013/09/28/20-obama-quotes-about-islam-contrasted-with-20-obama-quotes-about-christianity/
Jag skall inte upprepa alla dessa citat här. Man kan bara konstatera att de alla går ut på att förringa och förlöjliga kristendomen i motsättning till hur högtidligt han talar om Islam. Obama som förnekar att han är muslim och påstår att han "är kristen" likställa denna religion med allt möjligt, till och med ateism.
Jag skall bara redovisa de 3 första citaten här:
#1 "Vad vi en gång än har varit, så är vi inte längre en kristen nation
#2 "Vi anser oss inte längre vara en kristen nation."
#3 "Vilka ställen i Skriften bör vi ha som vägledning för vår offentliga politik? Bör vi följa tredje Mosebok som antyder att det är OK med slaveri och att äta skaldjur är en avskyvärdhet? Eller kan vi nöja oss med Femte Moseboken som föreslår stening av ditt barn om detta avviker från tron?"
/SB

Anonym sa...

Knute
Den här mannen Obama ljuger om precis allt. Ta det tredje citatet. Vilken religion är känd för att stena människor som har begått olika förmenta brott? Islam naturligtvis. Men Islam kritiserar han inte utan antyder att detta är någonting som förekommer inom kristendomen som ju också stödjer sig på Gamla Testamentet.
Hur pass vanligt var det då att man stenade människor inom judendomen? Inte vanligt alls. Det är nämligen så att om man skall få stena människor för ett brott så måste den som kastar stenen själv vara utan synd. Om inte, så kommer den som stenar (och inte själv är utan synd) att själv dödas. Så har Moses uttryckt det. Detta visste Jesus och när judarna ville stena äktenskapsbryterskan i Nya Testamentet böjde sig Jesus lugnt ner och ritade i sanden och uttalade de klassiska orden: "den som är utan synd kastar första stenen". Eftersom alla omgivande visste att de inte var utan felsteg (och att också Gud kände till detta) och att alla som stod runt visste om allas olika felsteg, så var det ingen som vågade kasta den första stenen - de droppade av en och en.
/SB

Anonym sa...

Knute
Ta andra delar av detta citat - det om slaveriet. Vilka var det som fångade in alla de slavar i Afrika, som sedan köptes av slavhandlare och transporterades till Amerika? Svar: Muslimer. Och vilka är det som än idag bedriver slavhandel i Afrika, t.ex. i Sudan ? Svar: Muslimer. Men Islam kritiseras inte av Obama i denna fråga.
Vi skall också minnas att i det grekiskt-romerska samhället var 6 av 7 människor slavar, som ägdes och kunde dödas när och hur som helst av den som ägde dem.
Hur förhöll sig de kristna till detta? De frisläppte sina egna och friköpte andras slavar. Och Paulus ord om detta har blivit klassiska: "Här är varken jude eller grek, man eller kvinna, fri eller slav. Alla ären I ett i Jesus Kristus."
Men detta nämner inte Obama i sin iver att smutskasta kristendomen och upphöja och hylla Islam.
/SB

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.