18 november 2013

Newton vs Voltaire ?

Den kände ekonomen John Maynard Keynes, som var specialintresserad av och samlade på allt från och om Newton, har berättat att han en gång råkade på en bunt gamla handskrivna dokument på ett antikvariat i USA. Dessa behandlade andliga frågor och hade en omfattning av 16.000 sidor. Efterhand framgick det att dessa var skrivna av ingen mindre är Isaac Newton själv - men aldrig kommit i tryck hos Royal Society. Keynes köpte och lät trycka upp dokumenten, som i omfång vida översteg hela hans vetenskapliga produktion.

Isaac Newton, som var en hängiven kristen, lär ha läst sin Bibel varje dag och var speciellt intresserad av de bibliska profetiorna och deras förutsägelser om tidens slut ("The End of Times"). Om detta ämne skrev han 4.500 sidor. Newton, som levde mellan åren 1642 - 1727, tolkade profetiorna så att det i framtiden skulle kunna bli möjligt att resa betydligt snabbare än en häst springer, vilket var det snabbaste sättet på hans tid. Den franske "upplysnings"-filosofen Voltaire, som var 50 år yngre och levde mellan 1694 - 1778 gjorde sig ofta löjlig över Newton och hans tro. Till detta ämne skrev därför Voltaire:

"Se denne underbart kunskapsrike man, som upptäckte tyngdlagen. När han blev gammal, blev han barn på nytt och började studera en bok, som kallas för Bibeln. Det synes, om man vill tro den, så måste man även tro sådant otroligt nonsens, att kunskapen bland människor skall så tillväxa att det skall bli möjligt att kunna färdas 80 kilometer i timmen. Stackars fjolliga gubbe!"

I ett annat märkligt manuskript, som finns förvarat i Jerusalem, framgår att Newton trodde att de "End Times"-profetior, som beskrivs i Daniels bok och Johannes Uppenbarelsebok, kommer att gå i uppfyllelse under 2000-talet.


   

5 Kommentarer:

Knute sa...

Uppfinningar av Isaac Newton:

Orbit-kanonen, Kattluckan, Filosofens sten, Kalkylen, Spegelteleskopet, Det perfekta myntet, och många flera.

http://science.howstuffworks.com/innovation/famous-inventors/5-isaac-newton-inventions.htm

Steve sa...

Einstein trodde på en intelligens bakom universum: "En djupt emotionell övertygelse om att det finns en högre, intelligent makt, som visar sig i det för oss ofattbara universum -- detta är min Gudsbild. (1930) [s 388; min övers.]
- Och detta: "Alla som på allvar sysslar med naturvetenskap blir övertygade om att en ande framträder i naturlagarna -- en ande som står långt högre än människan, och inför vilken vi med våra begränsade krafter måste känna oss ödmjuka. På så sätt leder det naturvetenskapliga arbetet fram till en religiös känsla av särskilt slag." (1936) [s 388]
- Detta ur boken "Einstein, his life and universe" av Walter Isaacson (2007). [svenska: "Einstein: hans liv och universum", Bonnier 2009]
- Men sån't här vet ju inga svennar något om…

Anonym sa...

Knute
Det är en seglivad myt, som sprids av ateisterna, att en tro på en Skapare och Gud utesluter ett vetenskapligt betraktelsesätt. I själva verket förhåller det sig precis tvärtom. Tron på en Skapare och Gud var det som fick dåtidens kristna att försöka studera de naturlagar som Gud skapat, att så att säga försöka ta reda på "hur Gud tänkt". Och detta sätt att blottlägga hela skönheten i naturen, hur underbart allting samverkar, var ett sätt för de kristna att "ära och hedra Gud". Där det inte fanns denna tro på en Skapare som skapat bestämda och konsekventa naturlagar - där fanns det inte heller någon vetenskap.
Kan förresten någon av läsarna förklara för mig vad "Upplysnings"-filosofer som t.ex. Voltaire hade för betydelse för vetenskapens utveckling - om någon? Vad var det för övrigt som "Upplysnings"-filosoferna "upplyste" om - förutom att det omöjligen kan finnas någon Gud och Skapare?
/SB

Anonym sa...

Steve
Det är intressant att du tar upp Einsteins inställning. Den är nog ganska välkänd. Det är då förvånande hur Rickard Dawkins i sin bok "Illusionen om Gud" radar upp citat efter citat som inte alls överensstämmer med denna välkända position utan istället ligger i linje med Dawkins egen ateistiska ståndpunkt (???). Hans trick är att han inte alls anger någon källa för citaten och de går inte att kontrollera - och antagligen är fejkade. Jag skulle tro att 90% av alla citat i denna bok är utan källhänvisning. Och i de fall man får en källa så anger han hela boken utan sidohänvisning och gör det även i detta fall omöjligt att kontrollera citatens äkthet. Denna pajas har dock fått stort genomslag bland vanligt folk, som vanligtvis inte är insatta i ämnet. Däremot vågar han inte längre ställa upp i offentliga debatter efter att ha blivit tillintetgjord i några. Gå t.ex. in på Dawkins vs. Lennox Debate på YouTube eller en debatt med professor Craig och flera andra deltagare. I den senare debatten hade man ställt ut en tom stol för att markera att Dawkins inte vågade ställa upp. Själv har han sagt att han inte längre ställer upp för debatter därför att motståndarna bara vill debattera med honom för att få med detta i sitt CV medan han själv inte kan utnyttja detta på samma sätt. Tala om att "vara berömd". Själv tycker jag att ordspråket "det är surt sade räven om rönnbären" passar bättre.
/SB

Steve sa...

Allt liv på jorden bygger på DNA–RNA–proteiner. DNA är ”ritningen” på kontoret, där konstruktionens helhet finns uppritad. RNA är den plan som ingenjören tar med sig när han tar itu med jobbet. Och proteinerna är själva produkten.
- Francis Crick, som fick Nobelpris 1953 för upptäckten av DNA, lade 1958 (och 1970) fram vad han kallade The Central Dogma of Molecular Biology, som säger att information överförs ”nedåt" från DNA till RNA, och från RNA till protein — men aldrig ”uppåt", från protein till RNA och sedan DNA.
- Skälet är att DNA:s ”alfabet” är mer avancerat – har fler bokstäver – än RNA:s, och RNA:s har fler bokstäver än proteinernas
- En sovjetisk stachanovit hade stora kraftiga armmuskler. Men de gick inte (automatiskt) vidare till hans barn! ”Ritningen” hade ju inte ändrats.
- Det här borde vara ett litet problem för darwinisterna. Ändringar nere på produkt-nivån förs inte vidare. Bara om ”grund-ritningen” ändras kommer själva ’produkten’ att ändras.
- Men so what – darwinismen är ju en livsåskådning. En sorts religion: ’Det finns ingen gud’.

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.