29 november 2013

Plötsligt är det "trångsynt" att vara svensk

av Marisa Martin i min översättning.

  I den skandinaviska kulturens strävan att helt förinta sig själv så fort som möjligt, kom aldrig och påstå att gallerier och institutioner misslyckats med att bidra med sin del.

 Oslos "New Nordic Art"-hemsida (som ett exempel) visar att "Nordisk" har utvecklats till att betyda varje person utan vare sig genetisk, historiskt, kulturell eller speciellt religiös koppling till själva regionen. Bevis på den infödda utrensningen är listan över artister från "Costa Rica, Kina, Israel, Frankrike, Palestina, Haiti, Schweiz, USA, Storbritannien, Libanon och Japan." Att artister varit "bosatta" i Norge någon gång, är i och för sig bra, men de verkar ha helt överskuggat alla med en norsk mormor.

 Varför denna avspisning av infödda skandinaver ?

 Den New Nordic Art sidan är inget onormalt, utan en del av en större kampanj för "nordiskt" självförakt och förnedring, till förmån för all sorts utbytbar kultur med energi nog att ta över. Skandinaviska länder har redan importerat en förberedd och villig grupp muslimska invandrare som är mer än glada över att ersätta traditionell nordisk kultur med sin egen och är inte blyga att uttrycka det, lagstifta eller ställa till med upplopp.

 Norrmän, svenskar och danskar ifrågasätter och omdefinierar lagligt sin nordiska identitet och så här långt har det inte lett till något gott. Skandinaver verkar inte kunna göra sig av med all kulturell stolthet eller känsla av nationalitet fort nog och exempel på det finner man över hela regionen.

Varför? Förmodligen för att göra det mysigt för sina invandrare, så att det blir mer som de hem de lämnade ... säg, Mogadishu. Och det är myten om "mångfald" som skalar bort alla urskiljbar kultur och ersätter den med en grov tabula rasa. Även om de nordiska länderna kollektivt skär halsen av sig för att blidka invandrare, kommer ingenting sådant att besvära islamiska nationer.

 I Malmö, Sverige, hittar man på Malmö Arab Film Festival konstprogram specifikt för somalier, egyptier och pakistanier men "nordiskt"? Inte om du vill undvika en bojkott.

 Ska resten av världen bry sig? Jag tycker det. Sverige, Norge och Danmark är typiska studier i underlåtenhet när det gäller att stå emot islamiskt våld och hot mot värd-nationer.
 Politisk manipulation av konst för detta ändamål är ett mikrokosmos av hur man kan begå kulturellt självmord. Effektivt. Sveriges "Malmö Nordic" konstfestival bojkottades i våras av gallerier och grupper på grund av det nya "N"- ordet. De ansåg det nordiska temat för "exklusivt och nationalistiskt" för deras show. Galleriets ägare Johan Berggren ansåg att "nordiskt" är "tråkigt" och "riskerar att bli politiskt".  Konservator Elene Tzotzi hävdar i en uppvisning av fantastisk arrogans och okunnighet om historien, att ordet "nordisk" måste "diskuteras och klart definieras" och att det är "godtyckligt" - även om det har använts i någon form under flera hundra år. Detta från en stad som skapat sin berömmelse för attacker mot judar och för våldsamma muslimska stadsdelar - inte för att antyda att det hänger ihop på något sätt .

Skandinaviska kulturen är värd att spara. Norges Nobelkommitté betalar världens vetenskapliga, medicinska och litterära genier, medan många nationer fängslar dem. Skandinavien förkroppsligar det bästa av modern, intelligent civilisation, artighet, generositet, omtanke om de fattiga och tillfreds med att vistas i fred inom sina egna gränser. De nordiska länderna som ett block, står för fred och diplomatiskt slut på fientligheter utan incitamentet att dra in miljarder till bankerna (tex. Schweiz). Vem kan glömma hur ädelt det danska folket stod upp emot nazisterna och skyddade sina judiska grannar?

 Den pakistanska kulturen har inte välsignat omvärlden med mycket inom konst eller annat,  särskilt under de senaste decennierna av krig och terrorism.  Det är konstigt men samtidigt som man angriper Väst för att inte främja islam tillräckligt snabbt, drabbas nästan aldrig konstnärer från islamiska länder av dessa identitetskomplex. En majoritet främjar eller framhåller islam och de få som kritiserar, gör det försiktigt och ängsligt.

 De vet exakt vilka de är och vad de tror. Islamiska majoritetsnationer gör inga eftergifter alls för minoriteter,  ofta inte ens för grundläggande mänskliga rättigheter.

Karachi-konstnären Naiza Khans tolkning av kvinnors rättigheter är avslöjande. Hennes metallskulpturer av damkläder presenteras som "kvinnliga rustningar". Och hennes inspiration? En attack mot Islamabads radikala moské Lal Masjid år 2007 och kvinnorna i "svarta burka " som våldsamt stöter bort polisen med långa käppar. Khan inser aldrig att dessa starka kvinnor som hon beundrar, måste behaga och lyda män och manliga religiösa ledare eller möta döden.

 Somalier har en rik historia vad gäller poesi och musik,  men tack vare den islamiska terrorismen är den nästan obefintlig där. Norden välsignar somalier genom myndigheter, finansiering och främjande av konst. Fortfarande anklagar de Väst för bristerna i sin kultur,  som lätt skulle kunna lindas in i ett gammalt somaliskt ordspråk :

 Jag mot min bror,
Min bror och jag mot vår familj, 
Vår familj mot vår stam, 
Vår stam mot andra stammar,
 Alla stammar mot Somalia, 
Somalia och somalier mot världen.

 Vilken bättre kultur skulle kunna ersätta Sveriges? Uppenbarligen skapar detta varken oro eller alarm hos skandinavier som svarar sina nyaste invånare från Pakistan och Somalia genom att införa en bisarr "multikulturalism".

 Förkastelse av nation och tradition syns överallt. Norges Lofoten International Art Festival insisterar på att modern konst ska bygga på "anstiftan - utforma och skapa någon form av antagonism genom sin planering."  "Allmänt vedertagen antagonism", ungefär som "förändring" i USA men med fler bokstäver.

 Svenska Postnummerlotteriet betalade för en produktion av "The Island", som speglar "övergrepp" i israeliska fängelser, men underlåter att nämna den mordiska framfart som var anledningen till att palestinierna var fångar. Jättebra användning av statliga medel - Sverige och deras medborgare kommer att tacka er när de tvingas betala för islamisk propaganda i stället för nordisk kultur .

 Trots att de flesta av invandrarna till Norge är från Polen och Sverige, driver ingen av dessa grupper någon kampanj för att väsentligt förändra norsk kultur eller stat. Färre, men ett betydande antal från islamiska Pakistan och Somalia är omöjliga att ignorera och kräver ständigt juridiska och kulturella justeringar, bland annat inom konsten.

Utan någon känsla för det passande eller för kulturen, kapitulerade statsminister Jens Stoltenberg, för att blidka relativa främlingar, och utsåg en 29-årig muslimsk pakistansk kvinna, Hadia Tajik, som kulturminister. Tajik är den yngsta ministern och den första muslimska i den norska regeringen. Tajiks första påbud, som en del av ännu mer förtjusande mångfald för Norge, är att se till att vissa muslimska kvinnor har "rätt" att bära slöja offentligt.

Vad har detta att göra med konst? Absolut ingenting, och det är poängen med hennes jobb. Tajiks befattning är en bluff, en front för att främja islamisk kultur och förtrycka andra kvinnor med Mohammeds galenskap. Under 2010, som rådgivare till justitieministern, arbetade hon för att hijib ska vara en del av den officiella uniformen för norska polisen .

 Tajiks utnämning är ett sorgligt skämt för Norge och för konst, tack vare en regering som är beroende av att krypa. Själv, utan huvudduk och fri, knuffar Tajik sina systrar mot kvinnohat och rädsla. Jag skulle betala för en plats på första parkett för att se det tillämpas på henne personligen - i synnerhet om hennes nästa plan är att ta sig an kvinnlig könsstympning .

 Trots sveket mot sina systrar och hennes uppenbara slagkraft, måste kvinnor som Tajik gå varsamt fram, och komma ihåg vad som händer dem som motsätter sig islam offentligt även i de nordiska länderna. Oslos kommunfullmäktigemedlem Samira Munir var en ung kvinna med pakistansk bakgrund med mage att offentligt motsätta sig hijab i Norge år 2005. Fast hon var en norsk medborgare, var hon ständigt trakasserad och hotad och inkallades för att träffa pakistanska ambassadens medlemmar. När Ms Munir inte lydde hamnade hon på något sätt under hjulen på ett tåg i Oslo.

 Inte heller ifrågasätts dessa paradoxer någonsin i de skandinaviska regeringarna.  De som vågar ifrågasätta är märkta som intoleranta eller ännu värre. Tack vare den galne mördaren Anders Breivek, är allt motstånd mot skandinavisk tvångspolitik betraktat som bevis på uppsåt till folkmord. Breivik och hans massaker nämndes omedelbart efter tillkännagivandet av Tajiks utnämning och är ett klart hot - troligen skrivet av tajikiska kusiner .

 Akhtar Chaudhry, talmannen i Norges parlament sedan 2009, har drivit en kampanj för att ändra Norges flagga så att den passar bättre för muslimer, som bara står för högst 3,4 procent av hela befolkningen. Ingen har frågat om en förändring skulle förolämpa infödda norrmän, som uppenbarligen inte längre har någon politisk röst.

 Symboliskt består Norges flagga av ett stort ensamt kors och att ta bort det skulle kräva en total översyn. Men vad har detta att göra med konst? Ingenting. Men om talman Chaudhry får som han vill kommer det utan tvekan att bli en konst-tävling för att designa den nya norska flaggan, kanske för att sedan beslutas av de "nya nordiska" artisterna.

4 Kommentarer:

Knute sa...

Danish parents: Malmø too dangerous for children...

Malmø is Sweden's 3rd biggest city. This is a big embarrasement for the Swedes...! But what else to expect, when they import more than a thousand more Muslims every week...!!?

"Plans for a student group from Denmark to make a three-day visit to Malmö in southern Sweden have been scrapped at the last minute over safety concerns voiced by Danish parents. ...

"They were very worried about sending their kids there," Keld Gantzhorn, vice principal of the Hjallse school, told the paper.

Gantzhorn explained the school met with parents in an effort to assuage their concerns, but to no avail. While the Danish class hopes to build relationships with another school in Sweden, it won't be one in Malmö, the vice principal added."

http://www.thelocal.se/20131125/malm-too-unsafe-for-danish-schoolchildren

Dissolving Sweden: 4,000 new Muslim refugees every month

Where are they going to put all those people? And their children...?

"Swedish authorities cannot cope with the amount of refugees.

In September the Swedish government decided that all refugees from Syria must be offered permanent residence. Since then a record amount of refugees have arrived in Sweden putting the migration authorities under pressure. ...
In just a few weeks 1,800 asylum seekers arrived, and it is estimated that Sweden will take in 56,000 refugees in 2013. The prognosis for 2014 is 60,000 refugees. ...

Therefore the migration authorities are now asking for an additional 500 million kroners to hire 550 more people to handle the refugees."

http://islamversuseurope.blogspot.dk/2013/11/dissolving-sweden-4000-new-muslim.html

https://groups.google.com/forum/#!topic/10-news/E9LfbFFpjtk

Knute sa...

Joke: Socialism and racism

"A young Muslim kid in Scandinavia asks his mother:

Ali: 'Mama, what is Socialism and what is Racism?'

Mama: 'Well, Ali... Socialism is when white folks work every day so we can come to their country and get all kind of benefits, you know... like rent subsidy, food stamps, free healthcare, utility subsidy, and on and on... That's a Socialism.'

Ali: 'But mama, don't the white stupid people get pissed off about that?'

Mama: 'Sure they do, Honey, and that's called Racism!'"

https://groups.google.com/forum/#!forum/10-news

Almost half of Flemish people: Muslims are a threat to our culture, they are just here for the money

"Almost half of the Flemish people want as little as possible to do with people of foreign origin. That despite the fact that only a minority regularly comes into contact with strangers.

40% thinks Muslims are a threat to our culture

45% just want people of Belgian origin in the district

47% believe that migrants only want social security benefits"

http://islamversuseurope.blogspot.dk/2013/11/around-half-of-flemish-people-consider.html

Knute sa...

Ett slakteri i norra Norge har slaktat landets första halal-renar, med avsikt att sälja köttet till dyra restauranger så långt bort som Dubai.

Och så blev det äntligen jul, nej vinterfest, för alla små muslimbarn, som nu kan äta sig mätta - medan de fröjdas över att jultomtens renar pinats ihjäl under fruktansvärda lidanden ... Allah-hu-Ak-Barbari!

http://voldposten.wordpress.com/2013/12/03/jul-i-noregistan/

Steve sa...

Två norske tonårs-jenter (en 16, en 19) försvann hemifrån i oktober för att resa till Syrien och hjälpa rebellerna.
- Nu hålls de ”mot sin vilja” (så fadern) av rebellerna, nära Irak-gränsen. Den yngsta har en skott-skada (bullet wound)...
- Flickorna är födda i Somalien. Deras namn hålls hemligt.
- NOW, som rapporterar från Libanon, skriver om detta den 31 okt. I vänsterkanten har ni länken till en artikel 5 dec.
Verldens Gang hade också en artikel, redan 27 okt. Men i svennemedia ser ni inget om detta. Trots att familjens advokat, Geir Lippestad, är känd: Breivik ville ha honom som sin försvarsadvokat (juli 2011). -- Men somalier...

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.