12 januari 2014

Invandringspolitik i strid med människans natur

Närmare 70 år har gått sedan andra världskriget, ja i Sverige har vi haft fred i över 200 år, inte undra på att politiken har blivit glömsk och drömsk. Makthavarna inbillar sig att människor är likadana och i stort sett utbytbara. Man har glömt att ta med den mänskliga naturen i räkningen.

Sedan urminnes tider har folkgrupper konkurrerat med varandra. Det var så vi blev till, det var så vi utvecklade tillit och osjälviskhet inom gruppen. Men när man skapar stater som EU, som vill härska över Europas olika folk och dessutom öppna gränserna för fler, då försvinner osjälviskheten och demokratin. Sådana superstater går bara att styra med tvång.

Bilden visar en detalj ur en målning av Paul Gauguin, "Varifrån kommer vi? Vilka är vi? Vart ska vi?"
En bok som försöker besvara de frågorna är "The Social Conquest of Earth" av Edward O. Wilson.
En annan är "The Perils of Diversity: Immigration and Human Nature" av Byron M. Roth, läs om den här.

3 Kommentarer:

Martin sa...

Tack för en bra artikel. Här är den bok som hjälper att förstå vad människan är. Vad liv är:
http://www.arvindguptatoys.com/arvindgupta/selfishgene-dowkins.pdf

Knute sa...

Tack för länken till boken ”Den själviska genen” av Richard Dawkins!

Enligt Dawkins bör evolutionen förklaras som resultatet av selektionen av gener snarare än selektionen av organismer eller grupper av organismer.

Må så vara, men teorin räcker inte till för att förklara den sociala evolutionen hos myror och människor. Kin selection (släktskapsselektion) är en ineffektiv modell för social utveckling, gruppselektion är en mer realistisk modell, enligt Edward O. Wilson i "The Social Conquest of Earth" (den sociala erövringen av jorden).

Knute sa...

Julia Caesar:

”Det är som det brukar vara: en politisk elit får en utopisk idé, en politisk hallucination. Denna elit lever på betryggande avstånd från den övriga befolkningens livsvillkor, och befolkningen tillfrågas inte.

Totalt finns nu ett 30-tal boplatser runt om i Stockholm där människor sover i kojor, skjul, friggebodar, tält eller husvagnar.

Kåkstadsslummen är ett resultat av beslutet släppa in Rumänien och Bulgarien som medlemmar i EU och göra dem delaktiga i den fria rörligheten 2007. Beslutet fattades av maktberusade eurokrater trots kraftigt motstånd från flera länder.

Sveriges roll i den fria rörligheten är att svälja mobilt armod och social slum från länder som aldrig borde ha släppts in i EU. Vi är läskpapperet som ska suga upp en fattigdomsexport utan slut, eftersom de här ländernas regeringar uppenbart saknar vilja att skapa drägliga levnadsförhållanden för sina befolkningar, ta ansvar för sina minoriteter och ta itu med korruption och organiserad brottslighet.

Kommunismen skapade en bedrägeri- och korruptionskultur, och ränderna har inte gått ur.”

http://snaphanen.dk/2014/01/12/sondagskronika-eu-slum-pa-export/

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.