26 januari 2014

Liberala är faktabefriade

            

Thomas Sowell

Någon sammanfattade Barack Obama i tre ord - "Utbildad", "smart" och "okunnig".
 Tyvärr beskriver de tre orden alltför många av de människor som tar examen i våra mest prestigefyllda högskolor och universitet idag.

President Obama verkar helt omedveten om hur mycket av den politik han försöker påtvinga oss, har prövats tidigare, många gånger och på många platser runt om i världen och det har misslyckats gång på gång.
 Ekonomisk jämställdhet? Det prövades på 18-hundratalet, i samhällen som inrättades av Robert Owen, mannen som myntade begreppet "socialism". Samtliga av dessa samhällen kollapsade.

Man försökte även tidigare, på 17-hundratalet i Georgia, då det var en brittisk koloni. Människor i Georgia flydde till andra kolonier.  Precis som så många andra människor gjorde under 19-hundratalet genom att “rösta med fötterna” och fly från de många andra samhällen runt om i världen som upprättades i namn av ekonomisk jämlikhet.

Men vem läser historia i dessa dagar? Dessutom har de delar av historien som skulle undergräva Vänsterns vision - som råder i vårt utbildningssystem från grundskola till forskarutbildning - inte fått mycket uppmärksamhet.

Det resulterar i att smarta människor,  med imponerande betyg, som under flera år fått höra hur lysande de är, ofta är väldigt okunniga om fakta, som kan få dem att ifrågasätta vad de har blivit indoktrinerade med i skolor och högskolor.

Nyligen upprepade Kirsten Powers på Fox News Channel, det misskrediterade påståendet att kvinnor betalas bara cirka tre fjärdedelar av vad en man får betalt för att göra samma arbete.

Men vi har sett empiriska studier - som går tillbaka flera decennier  - som visar att det inte finns något sådant gap mellan kvinnor och män inom samma yrke, med samma kompetens, erfarenhet, utbildning, arbetstid och kontinuerligt heltidsarbete.

Inkomstskillnader mellan könen återspegla det faktum att kvinnor och män skiljer sig i allt detta - och mer. Unga manliga läkare tjänar mycket mer än unga kvinnliga läkare. Men unga manliga läkare arbetar mer än 500 timmar per år mer än unga kvinnliga läkare.

Sedan ser vi den nuvarande hysterin om människor i den berömda "en-procenttoppen” som hävdar att deras inkomster ökar kraftigt och att de tar för sig en helt oproportionerlig andel av alla inkomster i landet.

Men kolla in en studie från finansdepartementet med titeln “Income Mobility in the U.S. from 1996 to 2005” (Rörlighet inom inkomstsystemet).  Den använder skatteuppgifter, som visar att för människor som befann sig i en-procenttoppen under 1996 har deras inkomster minskat  - repetera - minskat - med 26 procent år 2005.

Hur förhåller det sig med andra studier som verkar visa det motsatta? De är studier av inkomstskikten, inte studier av människor av kött och blod, som med tiden flyttar från en inkomstgrupp till en annan.  Mer än hälften av de människor som var på toppen år 1996 var inte längre där 2005.

Empiriska studier som följer inkomstgrupper över tiden kommer upprepade gånger fram till motsatta slutsatser jämfört med studier som följer individer.  Men människor i medierna, i politiken och även i den akademiska världen, citerar statistik om inkomstgrupper som om de diskuterar vad som händer med verkliga människor över tiden.

Alltför ofta när liberaler citera statistik, glömmer de statistikers varning om att korrelation inte är orsak. Till exempel engagerade sig New York Times i ett korståg för att mödravård skulle tillhandahållas av regeringen, med hänvisning till det faktum att svarta mödrar inte hade tillgång till  mödravård lika ofta som vita mödrar - och att barndödligheten var högre bland svarta.

Men var sambandet orsaken? Amerikanska kvinnor av kinesisk, japansk och filippinsk härkomst hade också mindre mödravård än vita - och lägre barndödlighet än både svarta och vita.

När statistiken visade att svarta sökande för konventionella huslån nekades dubbelt så ofta som vita sökande, gick media i taket över rasdiskriminering. Men vita nekades nästan dubbelt så ofta som asiatiska amerikaner - och ingen tycker att det är rasdiskriminering.

Fakta är inte liberalas starka sida. Retorik är.

2 Kommentarer:

HazeP sa...

Jag kommer att tänka på Bill Whittles för mig klassiska video "Eat the rich!". Mycket pedagogisk och mycket underhållande!

http://www.youtube.com/watch?v=661pi6K-8WQ

Anonym sa...

Sowell är mycket intressant att läsa och lyssna till. Här är en länk till en annan person som var insatt i den amerikanska historien.

Mycket nöje.

http://mises.org/media/1178/The-Communal-Socialist


Knegarn

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.