18 januari 2014

Vådan av invandring - tribalism

Står den "generösa" svenska invandringspolitiken i strid med människans natur? Hur ska invandrare som föredrar sin egen stam, kunna hantera ett så uttryckligt icke-tribalistiskt samhälle som det svenska? Tribalism, att gynna personer av sin egen stam (tribe) verkar ju vara inbyggt i människan.

Den amerikanske biologen Edward O. Wilson (bilden) menar att tribalismen kommer att avlösas av vetenskap och upplysning och pekar på Skandinavien som en möjlighet till det. Förnuftet kommer att vinna över invandrat stenålderstänkande. För min del är jag skeptisk till det. Men det är klart, han är en vis man, över 80 år och som det verkar mer skärpt än någonsin.

Wilson visar hur konkurrens och stridigheter mellan folkgrupper genom hundratusentals år har skapat altruism, osjälviskhet och heroism inom den egna gruppen. Vi i väst blev framgångsrika genom vår altruism och till slut avskaffades slaveri, förtryck av kvinnor, homosexualitet blev accepterat osv.

Det är underbart att det börjar publiceras böcker som tar lärdom av de senaste årtiondenas vetenskapliga rön. Jämför med den erbarmliga marxistiska "vetenskap" som hittills varit rådande och som fortfarande hävdar att människan föds som en tom tavla, miljö och uppfostran är allt, "det är samhällets fel". Edward O. Wilson slår hål på det där. Visserligen är människor socialistiskt formbara och marscherar gärna i takt, men vi kan dansa i vår egen takt också.

Religion har så många komponenter men tribalism är inte den minst viktiga, till exempel "profeten" Muhammed som förklädnad för arabisk imperialism. Jag börjar bli stolt över mitt eget nordiska folkslag just därför att vi är så lite tribalistiska, eller så lite rasistiska. Och det är just därför vi ska vara rädda om oss själva. Det är inget konstigt att vara Sverigedemokrat, däremot är det konstigt att så många demoniserar dem och beskyller dem för åsikter de inte har.

Ett problem som Wilson inte tar upp är att muhammedaner föder fler barn och dessutom invaderar väst. Eftersom de inte är inte särskilt bra på altruism strider de sinsemellan om det blir brist på fiender. Islam är definitivt en återvändsgränd ungefär som kommunism och borde ha historien emot sig.

Jag är betagen av kristendomen för dess vackra budskap om kärlek och förlåtelse, och att deklarera sig som kristen kan vara en viktig identitetsmarkör emot islam, men på det stora hela är religion något totalt ovetenskapligt, det är bara att hoppas att fakta tränger igenom alla miljarder skallar infekterade av religionsvirus. Jag började studera religion ungefär som en frimärkssamling, den verkade så fullständigt främmande och jag ville veta vad det var frågan om. Det föreföll mig märkligt att majoriteten i alla tider trott på andar och gudar. En parentes: klimathysterin är också en religion, men Wilson har gått på bluffen. Ingen är ofelbar, han är ännu ett exempel på risken med att spola ut Jesusbarnet med badvattnet och ersätta honom med avgudar.

Jesus talade om att ”inte sätta ljuset under skäppan” vilket kan tolkas som en uppmaning till arbetsmoral och vetenskaplig nyfikenhet. Det behöver vi mer av, men det verkar som att vi fått mindre av det, åtminstone om man ska döma av de bedrövliga förhållandena i Europas skolor. Om vår västerländska civilisation ska bestå måste vi tro på oss själva. Kristendomen behövs, det kommer att dröja länge innan den tillhör det förgångna. Att tro på allt möjligt som de säger på TV är inte ateism, det är avgudadyrkan.

Den rådande ideologin i Sverige är suicidaldemokratisk, endera dagen kommer det att bli brist på mat, självförsörjningsgraden har på tio år sjunkit från 95% till 40%. Brist på bostäder och jobb är det redan. Det demoniska samförståndet mellan vänster och islam börjar bli riktigt otrevlig och politikerna vågar inte säga emot. Som tur är genomskådar många muslimska invandrare propagandan för vidöppna gränser. De är glada över att tagit sig hit men de vill ha ett Sverige som fungerar.

Förmodligen önskar de inte att Migrationsverket, som verkar ha obegränsade resurser, ska ta över "utbildningsväsendet, trafikverket, försvaret, äldrevården, sjukvården, ja i princip hela landet", som Sandor Herold uttrycker det. Men det vore förstås en lösning som skulle tilltala Miljöpartiet som då kunde få igenom medborgarlön, gratis sjuk- och tandvård och gratis bostad till alla!

2 Kommentarer:

Knute sa...

Ateism är ofta är det samma som avgudadyrkan. Om det nu är så att religion är inbyggd i vår mänskliga natur så går det inte hur lätt som helst att ta bort Gud ur ekvationen, då riskerar man att bli galen. I en ekvation finns ett x, utan det får man inte reda på något som helst utan avvisar allt som inte går att bevisa. Det är ganska trångsynt och dömer en till ett liv instängt i sitt eget jag, ett lätt offer för för allehanda villfarelser.

Knute sa...

Wilson hoppas på rasblandning och kosmopolitism, han ser människor som en slags potatisar antar jag, som när potatisskörden dog, då dog också halva Irlands befolkning, det var på 1800-talet och raskt hämtade man raska potatisar från Peru. Men jag tror inte att de människor som kommer hit i så fall är rätt sorts, då får man leta bland naturfolken om man vill ha verklig biologisk diversitet.

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.