23 mars 2014

Bara en tidsfråga...

Via The Telegraph

Islamisk lag, enligt riktlinjer som utarbetats av advokater för Sharia-anpassade testamenten,
kommer nu att bli en del av det brittiska rättssystemet för första gången.

     Under banbrytande vägledning, producerad av The Law Society, kommer High Street advokater att kunna skriva islamiska testamenten som nekar kvinnor en lika stor andel av arv och som utesluter  alla icke-troende helt och hållet.

     Dokumenten, som kommer att erkännas av Storbritanniens domstolar, kommer också att hindra barn födda utom äktenskapet - och även de som adopterats - att räknas som legitima arvingar.

     Alla som gift sig i en kyrka eller i en borgerlig ceremoni, kan uteslutas från arv enligt shariaprinciper, som endast erkänner muslimska bröllop vad gäller arv.

     Nicholas Fluck, ordförande för Law Society, sade att vägledningen kommer att främja "god praxis" vad gäller tillämpningen av islamiska principer i det brittiska rättssystemet.

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.