22 mars 2014

Fel igen


Gång på gång hävdar Obama-regimen och andra västerländska ledare att det är fattigdom och brist på utbildning som är orsak till islamisk terrorism och jihad.

En brittisk studie av muslimsk radikalisering ifrågasätter dessa påståenden och visar att det i stället är   “ungdom , rikedom och  heltidsstudier” som  är  potentiella riskfaktorer.

 Queen Mary University i London intervjuade  600 brittiska muslimer och fann att 3% av dem sympatiserar med terrorism,  medan ytterligare 6 procent " förblev neutrala".

Men de som hyste mest sympati med radikalisering var födda i Storbritannien, yngre än 20 år och heltidsstuderande.  Man fann också att de som kom från hem med hög inkomst - (mer än £ 75.000 per år)  ) var mer benägna att se politiskt våld som acceptabla lösningar på problem. Människor med psykiska problem sympatiserar också mer med terror.

Detta motsäger de tidigare populära påståendena om ekonomisk frustration och brist på utbildning som drivkrafter vad gäller islamisk extremism.
Den ledande forskaren Kamaldeep Bhui säger: "Vi blev förvånade över att den ojämlikhet vi tidigare tagit för givet inte verkar ha någon grund. Studien visar att de välbärgade och välbeställda som är födda i Storbritannien sympatiserar mer med radikalisering."

1 Kommentarer:

robban sa...

det kostar på att vara ung och radikal, mao normalt folk har annat att tänka på än att bli islamister eller vänstertroll.

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.