04 mars 2014

"Radikalisering är barnmisshandel"


"Obegränsad tolerans leder till försvinnandet av tolerans. Om vi inte är beredda att försvara ett tolerant samhälle kommer de toleranta att krossas, och toleransen med dem ... Vi bör därför kräva - i namn av tolerans - rätten att inte tolerera de intoleranta."
- Karl Popper

Hur långt ska ett tolerant samhälle sträcka sig för att tolererar intolerans? Det är en svår fråga, utan några riktigt tydliga svar.

Detta århundrades hot mot våra samhällen är islamistiska terrorister. Hur långt ska vi gå i våra ansträngningar att tolerera intolerans? Inte så långt som att låta terrorister  indoktrinera sina barn, hävdar Londons borgmästare Boris Johnson i dag i en artikel i The Telegraph.

Han säger:
Lagen bör behandla radikalisering som en form av barnmisshandel. Det är en uppfattning bland många av dem som deltar i kampen mot terrorism, att det bör finnas ett tydligare rättsligt ställningstagande, så att de barn som håller på att förvandlas till potentiella mördare eller självmordsbombare kan tas om hand - för sin egen säkerhet och för allmänhetens säkerhet.

“Tas om hand” betyder att man tar dem från deras hem och sätta dem i offentliga institutioner eller fosterhem.

5 Kommentarer:

Knute sa...

Boris Johnson skriver:

“This is absurd. The law should obviously treat radicalisation as a form of child abuse. It is the strong view of many of those involved in counter-terrorism that there should be a clearer legal position, so that those children who are being turned into potential killers or suicide bombers can be removed into care – for their own safety and for the safety of the public.

That must surely be right. We need to be less phobic of intrusion into the ways of minority groups and less nervous of passing judgment on other cultures. We can have a great, glorious, polychromatic society, but we must be firm to the point of ruthlessness in opposing behaviour that undermines our values. Paedophilia, Female Genital Mutilation, Islamic radicalisation – to some extent, at some stage, we have tiptoed round them all for fear of offending this or that minority. It is children who have suffered.”

Knute sa...

En svår fråga. I sossestaten Sverige finns en tradition att ta barnen från föräldrar som vill uppfostra dem själva enligt fredliga kristna traditioner, inte barnen till islamiska hatpredikanter som vill skicka ut dem med bomber runt magen.

Anonym sa...

I socialiststaten Sverige plundrar man föräldrarna på vad dom äger och förutom fickpengarna. Man sätter avkomman i indoktrineringsinstitutioner, belånar dennas framtida intäkter till social ingenjörskonst som omfattar häftiga ersättningar till politiker som egentligen borde arbeta ideellt för allas bästa!

Ann-Marie sa...

@Anonym Klockrent!

Anonym sa...

Det vore kanske en möjlig väg till framgång om västvärlden låter bli att uppfostra muslimer i deras hemländer. USA, Sverige och andra länder skall inte ha trupp i dessa länder.

Lår muslimerna vara ifred i sina dysfunktionella länder, vi kan aldrig "sprida demokrati" i deras permanenta efterblivenhet, de måste genomgå sin upplysning alldeles själva.

Samtidigt har de inte i västvärlden att göra, muslimsk påverkan är ingen väg till framgång.

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.