12 mars 2014

Välfärdsstaten kan inte bli rättvis eller jämlik


Lika rättigheter i ett samhälle ska baseras på frihet, ordning och rättvisa men “Välfärdsstaten” förstör det genom att ge regeringen makt och rättighet att utdela privilegier i stället för att skydda individuella rättigheter.

Regeringen förstör den fria marknaden genom att införa lagar som ger fördelar och övertag till vissa individer och grupper över andra individer eller grupper.
Man beviljar stöd och privilegier till företag, banker, bönder och låginkomsttagare, vilket innebär att man konfiskerar andra personers inkomster för att kunna ge sådana bidrag. Dessa personer fråntas rätten att bestämma över sina egna inkomster

Jag vet inte hur det förhåller sig i Sverige nu, men i USA bestämmer regeringen att vissa ras-och-sex-kvoter måste uppfyllas - vad gäller intagningar till högskolor och anställningar  - för att ge ett speciell privilegium på bekostnad av de som är bättre kvalificerade, men inte antas på grund av kvoterna.
För att ett privat företag ska få ett statligt kontrakt krävs att man har “rätt” antal minoriteter anställda och kvinnor räknas som en minoritet,  även fast de är i majoritet i verkliga livet.
Det allra bästa är om företagets ägare är en mörkhyad kvinna med ett spanskklingande efternamn.

Redan på 60-talet kommer jag ihåg att man strävande efter att få fler manliga folkskollärare i Sverige. Antalet kvinnliga sökande till seminarierna (som de kallades på den tiden) var långt fler än de manliga,  men man bestämde att alla klasser skulle bestå av 12 män och 12 kvinnor, så i stort sett alla manliga sökanden passerade testerna och kom in,  medan flera hundra kvinnor, som ville bli lärare, nekades inträde enbart baserat på deras kön.

 När regeringen med våld eller hot om straff,  förbjuder icke-fackliga arbetare att ersätta strejkande fackmedlemmar  är det att bevilja ett särskilt privilegium och ett monopol för de fackliga arbetarna på bekostnad av alla icke-fackliga arbetare på marknaden.  Deras rätt att fritt söka arbete kränks.

När regeringen ingriper på marknaden för att hjälpa eller undertrycka speciella individer och grupper på bekostnad av andra, är det att förmedla privilegier och kränka rättigheter och det är inte ett rättvist samhälle.
En regerings enda verkligt legitima uppgift borde vara att stoppa och bestraffa våld och bedrägeri.

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.