24 mars 2014

Världens Undergång är nära enligt NASA


Kommer ni ihåg när NASA:s enda uppgift var att ägna sig åt USA:s rymdprogram och skicka män till månen.  Sedan kom Team Obama in i bilden och den huvudsakliga uppgiften ändrades till att  “Nå ut till Muslimer” (“Muslim outreach” )

Nu har NASA ett nytt uppdrag vilket är att varna hela den västerländska civilisationen - ledd av Amerika -  att man måste undvika "överkonsumtion" och fördela resurserna lika - eller möta ett öde som liknar det romerska rikets kollaps.

NASA säger: “Om vi vill undvika samma öde som det romerska imperiet, behöver vi en politik som minskar de ekonomiska ojämlikheterna och bevarar naturresurser."
"Framtida begränsade resurser kommer att skada arbetarklassen,  medan de rika inte kommer att beröras särskilt mycket av sådana begränsningar.” 


Vad National Aeronautics and Space Administration egentligen säger är att USA och Västvärlden måste konvertera till en statskontrollerad ekonomi baserad på resursfördelningen.

Vi ska tro att vår värld kommer att upphöra om vi inte förkastar de principer som gjorde Amerika rikt och starkt.  Istället ska vi ta till oss neo-marxism och miljö-extremism.  Av en märklig slump, råkar denna rapport gå hand i hand med den inhemska dagordningen för Obama-regimen, vilken styr tilldelningen av pengar till NASA.

Kollaps kan undvikas och befolkningen kan nå en stabil nivå med maximal kapacitet, om graden av utarmning av naturen minskas och om resurserna fördelas rättvist," säger rapporten.

Vad man inte säger är att det finns en betydande andel människor, kanske till och med en majoritet, som gör så lite som möjligt för att "klara sig". Det är ett allvarligt problem eftersom man måste ta resurser från de som har mer kapacitet och ge till dem som har mindre, om man vill "minska ojämlikheten”. Detta resulterar oundvikligen i att den grupp som gör så lite som möjligt kommer att göra mindre än de gjorde tidigare och den onda cirkeln  upprepas.  Det är så som Sovjetunionen och i stort sett alla andra socialistiska system har misslyckats genom historien - bland annat, Bradfords Mayflower grupp som nästan utrotade sig själv.

 Vi subventionerar också barnafödande bland de individer som avlar av sig som kaniner men inte har förmåga och/eller vilja/eller behöver stå för kostnaderna för de barn de producerar.  Detta är ett ohållbart beteende och ändå är det en del av den så kallade "jämlikheten” som förs fram.

Naturligtvis har vi alla rätt att ha så många barn vi vill, men bara om vi har råd att ta hand om dem själva.

Jag tycker NASA borde ha bättre saker att göra än att vara talesmän för muslimer och socialism.

5 Kommentarer:

Vickan Eremita sa...

Viktigare för Sverige är aparta människor som inte klipper sig och skaffar ett jobb, som vägrar "göra rätt för sig" i den tid de verkar i. Socialism är ett starkt ord, kanske onödigt?

Anonym sa...

Ja, att Obamas nuvarande politik håller på att leda till att landet kollapsar är sant. Men Obama lovade ju förändring mer än något annat så ingen borde bli förvånnad.

Knegarn.

Anonym sa...

Varför är socialism ett för starkt ord? Vad skall man annars kalla det som pågår?

Anonym sa...

Romarriket varade i 1000 år, och om man räknar in bysantinska som egentligen är tvillingen så blir det 1000 till så om Obama vill jämföra sig med dessa så behöver vi inte darra så mycket på manschetten.

// Naivtive

Anonym sa...

Att romarriket gick under hade naturligtvis ingenting med miljöförstöring eller överutnyttjande av resurser att göra. Inte heller med bristande omdistribution av resurser från rika till fattiga. Den romerska republiken övergick till envälde år 44 f. Kr. med en följd av mycket grymma och helt galna kejsare därefter. Dessutom växte de kristna stadigt i hemlighet (≈ 3% per år) samtidigt som romarna födde väldigt få barn (negativ befolkningsutveckling) och befolkningen minskade kraftigt i samband med flera omfattande smittskoppsepidemier. Deras situation förbättrades inte heller av de germanska angreppen från norr. Så det fanns flera skäl till att Rom gick under. Men överbefolkning, miljöförstöring och bristande resursfördelning var inte en del av detta.
/SB

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.