28 april 2014

Sanningen gör ont


“Hur fruktansvärda är de förbannelser som muhammedanismen lägger på sina anhängare ! Förutom fanatiskt raseri , som är lika farligt i en man som rabies i en hund , finns där också denna skrämmande fatalistiska apati. Effekterna är uppenbara i många länder. Vanor som inte kan förutses , slarvigt jordbrukssystem , ineffektiva handelsmetoder,  otrygghet vad gäller privat ägande, existerar var än anhängare av profeten styr eller lever .
En försämrad sensualism berövar detta liv nåd och förfining och nästa liv dess värdighet och helighet.  Det faktum att varje kvinna enligt muhammedansk lag, måste tillhöra en man som hans absoluta egendom - antingen som ett barn, en fru , eller en konkubin - försenar den slutliga utrotningen av slaveri tills tron på islam har upphört att vara en stormakt bland män. Tusentals blir modiga och lojala soldater i tron : alla vet hur man ska dö , men påverkan av religionen förlamar den sociala utvecklingen för dem som följer den. Det finns ingen starkare bakåtsträvande kraft i världen . Långt ifrån att vara stagnerande , är muhammedanismen en militant och missionerande tro “.
 från The River War av Winston Churchill

Paul Weston, ordförande för partiet Liberty GB och en kandidat för Europaparlamentsvalet den 22 maj citerade dessa rader och arresterades, efter att en kvinna klagat till myndigheterna.

Storbritannien åtnjuter inte samma frihet som det var meningen att The Bill of Rights ger till amerikanen  (i den mån vi får utöva dem längre), men att det inte är tillåtet att citera Churchill? - Det är  nytt.

Eller kan det vara så att i detta citat, nådde Mr Weston fram till vad tänkande människor i väst anser är så stötande i islam.

Sanningen gör ont, antar jag.

En ny lag träder tydligen i kraft i Sverige efter jul detta år. Vad jag förstår kommer den att tillåta att människor åtalas om de uttalar sig kritiskt om invandring och politikers ovilja att ta itu med frågan.
Källa

Kan någon förklara vad det kommer att innebära i praktiken för oss som bloggar och skriver kommentarer?

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.