20 april 2014

Tysklands president lägger sig i


Ilskan växer bland de styrande inom EU, över att de schweiziska väljarnas  beslutade att stävja massinvandring till sitt land.   Tysklands president Joachim Gauck varnade för att självstyret  är "farligt”.  Schweiz är inte medlem i EU, men detta har inte hindrat ledare i  Tyskland och resten av EU från att vässa klorna och väsa mot sin oberoende granne och  utsätta schweizarna för obehagligheter med anledning av beslutet att begränsa invandringen.
 Gaucks attack mot schweizarnas konstitutionella självstyre,  är bland de mest extrema hittills och det har upprört medborgarna, oavsett politisk tillhörighet.

Gauck hävdade att tyskarna "respekterar de demokratiska beslut" som fattas av väljarna. Men i stället för att låta medborgarna rösta direkt - en vanlig företeelse i Schweiz, där de allra flesta politiska beslut fattas på lokal och kanton-nivå - menar den tyska presidenten att man bör övergå till “representativ demokrati" i stället.  Han sa att det fungerade "mycket bra" i Tyskland.  Det schweiziska folket och till och med deras politiska ledare är inte roade över att utländska ledare kritiserar deras system av självstyre och möjligheten att direkt rösta för att åsidosätta önskemål som framförs av etablissemanget. 


Och det är inte bara i Schweiz som man fått nog.
Faktum är att hela Europa rasar över massinvandringen och andra frågor som utlöst krav över hela unionen om nationella folkomröstningar i stil med Schweiz.

 Men den framväxande Brysselbaserade superstaten, liksom många av dess medlemsregeringar, är ökänd för att tvinga igenom sin vilja oavsett vad allmänheten tycker.  Vi ser omfattande insatser för att krossa alla kvarvarande rester av nationell suveränitet och skapa ett "federalt" Europa, vilket strider emot nästan alla medborgares önskemål.  I de få fall där folkomröstningar tillåtits, har man gått emot EU-systemets planer men EU-ledningen har ändå tvingat sin vilja igenom .   "Lissabonfördraget" är  ett utmärkt exempel.

Tyskland, har gjort sig känd världen över för omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter - särskilt när det gäller den hänsynslösa förföljelse och statlig terror som drabbar familjer som vill undervisa sina barn i hemmet.  Många familjer har redan har flytt utomlands och sökt asyl i mer toleranta och frihetsvänliga nationer.  Schweiz, å andra sidan, är fortfarande ett av de länder som avundas av världen. De har en ekonomi som borde få  EU att skämmas och ett  starkt skydd för frihet. Schweiziska väljare borde vara kloka nog att ignorera Gauck. Tysklands egen historia har visat, att en ohämmad politisk klass är mycket farligare än självstyre någonsin skulle kunna vara.

————

Nu ger jag mig av på min årliga bilresa över kontinenten så det blir sparsamt med skriverier på ett par veckor.

Hoppas ni alla har en God och Glad påsk!

2 Kommentarer:

Anonym sa...

En svensk medborgare som hyser sympati för något som har anknytning till Schweiz kan räkna med att bli bränd i det svenska "helvetet", en långsam och plågsam förintelse! Det finns STASI liknande förband ledda av Skatteverkets chef Ingemar Hansson som har som specialitet att uppspåra och plundra medborgare på all egendom för att tvinga in dessa offer i det svenska beteendemönstret, och ingen vågar att opponera sig.
Glad Påsk!

Pica pica sa...

Avundsjukan är det som lyser fram när det gäller Schweiz, och även Norge. Där är det inte "fult" att tänka på/lyssna på det egna landets folk.

EU är en koloss på lerfötter som leds av icke-valbara presidenter med storhetsvansinne. De har tagit sig allt mer makt över medlemsländerna som aldrig var på tal när EU bildades.

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.