17 april 2014

USA är en oligarki


Om du ber en amerikan - nästan vilken som helst - att beskriva det land han lever i,  kommer han att säga att USA är en demokrati, där vi har rätt att rösta,  rätt att arbeta och uttrycka vår åsikt. Vi har en Konstitution som alla måste följa och vi får ha vilken religion vi vill.

Men en ny studie från forskare vid Princeton och Northwestern University med titeln Testing Theories of American Politics: Elites, Interest Groups, and Average Citizens visar att föreställningen om att det Amerika som innebär lika villkor för alla medborgare - så som det var avsett - existerar  inte längre.
Rapporten säger :

"Trots det till synes starka empiriska stöd från tidigare studier för teorier om majoritetsdemokrati, tyder våra analyser på att majoriteten av den amerikanska befolkningen faktiskt har väldigt litet inflytande över den politik vår regering antar.
När preferenser för en ekonomisk elit och organiserade intressegrupper är tillgodosedda, har den genomsnittlige  amerikanen endast en minimal - nära noll - statistiskt icke-signifikant påverkan på allmän politik och riktlinjer.  "

Med andra ord -  USA är ingen demokrati, utan en oligarki. (fåvälde)

Det politiska och socioekonomiska systemen i landet är speciellt utformade för att gynna elitens intressen. Feds pumpar in nya pengar som varje månad hamnar hos investmentbanker och finansiärer.

Enbart innehav av en liten mängd marijuana placerar en icke-våldsam person i fängelse under lång tid, medan personer som var ansvariga för försnillning av 40% av Amerikas välstånd år 2008 har inte bara undvikit att ställas inför rätta utan har dessutom belönats.

Personer som avslöjar den kriminalitet som pågår måste fly och gömma sig utomlands,  medan de som ägnade sig åt mutor, konspirationer och mord går fria.

Det som tilldrog sig vid Bundys ranch är ett perfekt exempel på hur eliten anser att den kan ta för sig.
En manipulerande senator, med anknytning till utländska företag,  bestämde vad som var bästa för den egna plånboken och angrep en ranchägare och utsatte hundratals människor för fara, bara för att uppnå sina syften.

När vi överlämnar vår makt, inflytande och pengar till eliten, som vi har gjort i dagens moderna Amerika, har vi har också överlämnat vår frihet.
 Vi är vid samma punkt i vår historia som det romerska riket, när det stod inför sitt fall - och av samma anledning - skandalös korruption.

Det finns inget hopp för ärlig politik utan en stor genomgripande reform.


1 Kommentarer:

Berit sa...

Precis vad man kan vänta sig

I torsdags kallade senatorn Harry Reid de personer som stöttade anhängare Cliven Bundy för “inhemska terrorister" för att de försvarade Bundy när BLMs tog hans boskap.
"De är inget annat än inhemska terrorister", sade Reid . "Jag upprepar: det som hände där var inhemsk terrorism."

http://www.reviewjournal.com/politics/reid-calls-bundy-supporters-domestic-terrorists

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.