08 maj 2014

Han lovade att göra fossila bränslen för dyra att använda


Obama anstränger sig till det yttersta nu för att blidka de som är längst ut på vänsterkanten och som tycker att han inte gått tillräckligt långt åt deras håll. Samtidigt måste han också fjäska för demokratiska senatorer som måste försvara hans katastrofala Obamacare rekord-år, 2014.

De som röstar Democrats är av naturen oinformerade så det är enkelt att avleda och skrämma dem med att himlen faller över oss och att “klimatförändringarna blir katastrofala" om vi inte omedelbart slutar bränna kol och olja och snabbt går över till "grön energi" för att eliminera användningen av fossila bränslen. "Värmeböljor, enorma översvämningar, kraftiga stormar, torka och stigande hav är på väg att döda miljoner av oss och förstöra vår civilisation.”Den nuvarande skräp-vetenskapen är baserad på en teori om att ökningen av mängden koldioxid i atmosfären från avgaser av förbränningen av fossila bränslen, leder till en dramatisk ökning av "växthuseffekten “och gör att  temperaturer okontrollerat  skjuter i höjden.  Man har misslyckats med att verifiera denna teori och den är helt fel. Men de politiskt finansierade forskarna som har byggt sin karriär på denna teori och lever ett gott liv med 2,6 miljarder dollar per år i federala bidrag för global uppvärmning / klimatförändrings-forskning,  klamrar sig fast vid teorin och vrider och vänder på  uppgifter för att stödja de förhärligade påståendena i sina rapporter och uppsatser.

John Colemans blog

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.