21 maj 2014

Mer Fraktionerade Pengar

från /SB

Och nu skall jag berätta hur man idag blir stormrik på "fraktionerade pengar": Antag att en lokal bank lånar en miljon dollar från en centralbank. Eftersom man inte är skyldig att hålla en större reserv i sina valv är 10 % av det utlånade kapitalet (här talar vi dock bara om papperspengar) innebär detta att man kan behålla den miljonen dollar i sitt bankvalv och samtidigt låna ut 9 miljoner dollar på pappret till olika låntagare. T.o.m med en mycket låg ränta på 5% innebär detta att banken redan inom två år kan få ränteinkomster på nästan hela det lånade beloppet (≈920.000 dollar), samtidigt som man har det lånade beloppet orört kvar i valvet. Det är detta som är förklaringen till att bankerna är så måna om att låna ut pengar till kreti och pleti utan någon annan säkerhet än statens räddningsaktioner ("bail outs"). Själva betalar de bara en ränta till centralbanken på 3-4 % (≈60-80.000 dollar på två år), men kan själva erhålla en ränteinkomst netto på 840.000 - 860.000 dollar inom samma tidsrymd.

Centralbanken går det naturligtvis ingen nöd på, trots den låga ränteinkomsten. Den trycker ju upp pengar från ingenting. Det rör sig alltså om gigantiska vinster för att göra väldigt lite och förklarar varför bankkapitalet äger och kontrollerar alltmer.


Föreställ er nu att en bank inte behöll 10% av de utlånade pengarna i sitt bankvalv utan endast lät 5 % vara kvar i bankvalvet. Då blev de 1 miljonerna som lånats av centralbanken (och som stannade i bankvalvet) till 19 ytterligare miljoner som kunde lånas ut på marknaden och nettovinsten efter 2 år mer än dubbelt så stor (>1.800.000 dollar). I själva verket föll många banker för detta trick på grund av sin egen girighet och kunde t.o.m. låta den 10% lagligt bestämda reserven i bankvalvet bli endast en liten fraktion av detta (Noll är den teoretisk gränsen och då närmar man sig fiat-pengar från Federal Reserve).

 Följaktligen blev de girigaste bankerna snabbt mycket rikare än andra och fick efterföljare. Det är bara att bestämma sig: Om man olagligen låter bankreserven stanna vid 5% istället för 10% så kan man bli dubbelt så rik och på den från centralbanken lånade summan redan inom ett år skrapa ihop samma summa i ränteinkomster. Om man låter bankreserven stanna vid endast 2,5 % kan man fyrdubbla sin vinst osv. Det är denna hemlighet som ligger bakom bankernas snabba återhämtning efter krisen 2008 - "fraktionerade" pengar. Vanliga människor har ju så svårt att förstå att man kan bli så rik på endast några procents ränta. Och bankerna döljer detta genom att ta ut avgifter på allting.

Allting är mycket högtidligt och respektabelt, fina kontor, marmorgolv, fina kostymer. Men redan Martin Luther genomskådade detta då han skrev: "Små tjuvar sitter i stock och sten, stora tjuvar prålar i guld och silke."

1 Kommentarer:

HazeP sa...

Det lustiga är att så få vanliga människor reagerar när det ena räddningspaketet efter det andra dyker upp på många, många miljarder dollar. Vad tror de? Att USA säljer guld för att kunna ha dessa räddningspaket eller att det finns ett gigantiskt valv fullt med sedlar där en Joakim von Anka-typ som bäst håller på att fylla den ena skottkärran efter den andra med sköna gröna dollar ...

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.