31 juli 2014

Politiska kringel-krokar


Under de senaste dagarna har  Obama använt ordet "impeach" (ställa inför riksrätt) flera gånger i sina kampanjtal.  Det verkar som han söker sympati för att pressa lite mer pengar från sina anhängare; “om Republicans vinner nästa val kommer de att avsätta Obama”

Detta trots att förste talman för The House klart slagit fast att det är inte deras planer. John Boehner vill stämma Obama men inte nödvändigtvis avsätta honom. Orsaken till det är ganska enkelt. Om Republicans i Kongressen planerar ett sådant drag kommer det att reta oppositionen som vill skydda sin president till varje pris. Alla Republicans vet att det skulle resultera i en politisk dödsdom. .Medlemmar i Obamas egen administration vet det också och det är därför de använder det som ett sätt att väcka sina anhängare och få dem att skänka mer pengar och gå till valurnorna i november.

Democrats vet att de inte kan visa upp någon framgångsrik meritlista från de senaste sex åren som de kan ställa upp på,  så de har levererat en massa lögner för att få väljare bland illegala invandrare, kommunister, miljöaktivister, homosexuella, välfärdsparasiter, feminister, "upplysta" liberala progressiva (har jag missat någon?) Deras väljarbas består i allmänhet av människor som inte är särskilt informerade, så man måste göra dem arga nog för att vinna mitt-terminsvalet.  Ingenting gör en trogen väljarbas så arg som möjligheten att avsätta Amerikas förste svarte president.

Obama har meddelat att han inom kort återigen kommer att strunta i  Kongressen och trotsa folkets vilja och vidta exekutiva åtgärder för att ytterligare driva igenom sin invandringspolitik.   Det finns många skäl för honom att offentliggöra sina planer, varav ett skulle vara att dra igång prat om "impeachment” bland Republicans och därmed få bevis som han kan använda för att samla in pengar och Republicans kommer naturligtvis att förneka det. Denna strategi har varit så uppenbar att till och med nyhetsmedia börjar fatta det, så det är osannolikt att det kommer att ha någon djupgående effekt på valet i november.

För det mesta har Obama regelbundet dansat runt Konstitutionen därför att han vet att han är skyddad av majoriteten i Senaten. Invandringsfrågorna kan emellertid innebära  att han tar sig vatten över huvudet.  Nya opinionsundersökningar har visat att en stor majoritet av det amerikanska folket, inklusive en majoritet av de spansktalande, motsätter sig denna massiva våg av illegala invandrare och anser att de bör omedelbart utvisas. Även Hillary Clinton har börjat låta rent konservativ i denna fråga. Det är mer än troligt att många Democrats som står inför omval inte är villiga att stötta honom på den vägen.

Med all sannolikhet kommer Obamas planerade exekutiva åtgärder att bevilja amnesti och arbetstillstånd för så många som sex miljoner illegala invandrare. Eftersom Republicans redan sagt att de inte yrkar på riksrätt, kommer Obama kanske att lyckas avstyra en avsättning som rimligen borde lyckas. Tidpunkten för att verkställa åtgärderna kommer att vara avgörande. Det måste ske tillräckligt tidigt för att Republicans ledare ska ändra sig och tvingas ta itu med riksrätts-frågan innan valet i november och Obama kan hoppas att detta kommer att samla Democrats bas inför valet.

Om Republicans påbörjar processen drar Obama fördel av det och om de inte gör någonting för att stoppa honom,  kommer han att kräva att de förklarar sina skäl att inte vidta åtgärder och det ger honom möjlighet att sitt tiden ut som president.

Hur Republicans än vänder sig……


30 juli 2014

Mörkläggning i stället för Upplysning


Nu är vi hemma i Atlanta efter tre veckor i Sverige.

Sist helgen “gjorde” vi Stockholm,  däribland ett besök på Tekniska Museet som har en avdelning för hur man på ett mycket skamligt sätt indoktrinerar barn att se koldioxid som någonting farligt som de ska bekämpa:
“Utställningen Spelet om energin är utformad som ett stort dataspel med flera olika delar. Du gör olika val om mat, boende och shopping och ser vilka konsekvenser dina val får på miljön.
I vårt moderna samhälle använder vi mycket energi. Vad vi äter, hur vi bor, hur vi reser och handlar är några av de områden där stora mängder energi går åt. Men var kommer energin ifrån, och hur hänger den ihop med miljö och klimatfrågor? Dessa är några av de frågor som du kan få svar på i utställningen.  
I utställningen får du som besökare på ett lustfyllt sätt lära dig mer om vad energi är och hur den produceras. Du får också ett historiskt perspektiv på hur dagens energiberoende samhälle vuxit fram på gott och ont och, inte minst, möjlighet att ta ställning till och välja hur vi ska använda energi på ett hållbart sätt i framtiden.
I utställningen kan du testa och fundera över vad du ska göra åt växthuseffekten, och sedan göra det på riktigt! Du är energi, du kan förändra!
Spelarna ska alltså fatta beslut om beteenden som framkallar växthusgaser och överväga hur man ska fördela en skälig andel av" koldioxid-utsläppen ". Vad exakt menar de med en “skälig del"? Är det vad regeringen bestämmer??

Barnen får lära sig att vindenergi är grön och ren och “minskar utsläppen” men man nämner inte att det är bevisats att den är smutsig och att stora områden i Kina har förstörts för att utvinna mineral för magnettillverkningen. Vindkraft är slöseri och kostar 9 gånger så mycket som vanlig el. Den ökar också utsläppen, eftersom man måste använda gasdrivna kraftverk för att kompensera för opålitligheten när det gäller vindar.

Ett museum ska vara neutralt för att vara trovärdigt.  Tekniska Museet borde skämmas för hur de avsiktligt vilseleder barn för att skapa en viss attityd.

De använder vetenskap för politiska syften vilket är att missbruka vetenskapen.  Det verkliga problemet är att politisk korrekthet ställer sig i vägen för forskare som ägnar sig åt saklig vetenskap, vilket har varit fallet när det gäller klimatforskning.

Spel som är skapade för att övertyga, är ofta utformade för sociala, politiska eller miljömässiga ändamål för att främja vissa värderingar och beteenden.

Hitler var specialist på “övertygande spel”och Juden Raus (Ut med juden), Bomber über England, Jagd auf Kohlenklau (Jakten på koltjuven) var  brädspel gjorda för att infiltrera nyanser och värderingar i vardagen och indoktrinera barn med den nationalsocialistiska ideologin.

Den här typen av propaganda förekommer naturligtvis inte bara på tekniska Museet utan gissningsvis har “uppvärmningen/ klimatförändringar” infiltrerat alla aspekter på svensk undervisning.  Det förklarar varför så många svenskar fullständigt saknar kritiskt tänkande och tror att växthusgaser orsakade av mänsklig aktivitet,( i huvudsak CO2) har höjt temperaturen på jorden alltsedan 1880 och att det är deras fel.
Ingen lär sig tydligen längre att det har förekommit tre kända naturliga uppvärmningsperioder i mänsklighetens historia och att dessa avbröts av en kall period under Medeltiden och Den Lilla Istiden som var både kall och blöt.
Alltför många människor, inte bara svenskar, har avsiktligt lurats och det är mycket sannolikt, att även i framtiden kommer rädslan för klimatförändringarna att användas i politiska syften och för vinstdrivande lurendrejeri.


25 juli 2014

Mysteriet med de vita flaggorna


Trots att patrullbilar var stationerade på båda sidor av Brooklyn Bridge och övervakningskameror var riktade mot tornen lyckades någon eller några byta ut de två amerikanska flaggor som alltid svajar där mot två vita flaggor. “Jag ger upp”
 
Poliser parkerar ofta  på närliggande gator och de kör regelbundet över bron för att leta efter tecken på problem.   Det är ytterst genant att det kunde hända och NYPD har dragit bort utredare från mordfall för att hitta förövarna.

Poliser har identifierat misstänkta, sägs det, men vet bara deras smeknamn och arbetar för att få fram  rätta namn så att de misstänkta kan tas in för förhör, sade poliskällor.

      NYPD har tillsatt nästan tre dussin av sina främsta detektiver för att knäcka fallet, skriver The Post.

     Elit-utredare har tagits från mord, kontraterrorism och Intel för att jaga de infiltratörer som  obemärkt klättrat upp på toppen av bron som är 276 fot.
     Detektiver från Manhattans sjätte, sjunde, nionde och 10th polisdistrikt deltog också i undersökningen, som innebär att man tittar på övervakningsvideo från Pace University, närliggande tunnelbanestationer och andra ställen på båda sidor av spannet.
     Samtidigt sätter NYPD upp nya övervakningskameror på belysningsstolpar på båda sidor om bron.  Fler poliser till fots har också tilldelats patrullområden nära brons torn och gågata.

     "Vi har högsta beredskap," sade en kontraterrorism-polis.
———————————

De troliga straffet för en handling som denna är minimal och man kan ju tycka att allt detta pådrag är idiotiskt,  men den har generat regeringen och visar dess sårbarhet.
Att upprätthålla illusionen är det viktigaste för regeringen. Det är vad som håller dem alla i den livsstil som de blivit vana vid. Om bubblan spricker avslöjas deras bluff och irrelevans.

Om inkräktarna verkligen gjort något destruktivt, skulle regeringen  använda det som en ursäkt för att utöka sin makt, för att skydda oss förstås. Men inkräktarna gjorde något mycket värre, de förlöjligade och generade regeringen

24 juli 2014

Stöld


Mina senaste epistlar om små skillnader mellan Sverige och USA och diskussionen om allemansrätten, får mig att inse att både amerikanen och svensken i allmänhet inte verkar förstå att om regeringen godtyckligt kan lägga beslag på vår egendom utan att vi kan säga något om det, har vi inga verkliga rättigheter. Vi är ingenting annat än  livegna eller  slavar.

Författaren Tom Clancy skriver: “Regeringen är bra på att samla in skatter, ta bort dina friheter och döda människor. Det är inte mycket annat de är bra på. "

Kalla det vad du vill - skatter, straff, avgifter, böter, regelverk, taxor, certifikat, tillstånd, tilläggsavgifter, vägtullar, innehållna belopp, utmätningar etc.- men det enda ord som verkligen beskriver det ständiga snyltandet som utförs av regeringen och dess samarbetspartners är STÖLD.

Hela tiden som Den Amerikanska Drömmen handlat om fred, välstånd och frihet har den förvandlas till en mardröm av ändlösa krig, skuld och regelrätt tyranni.

För att genomföra allt detta måste man utveckla en polisstat för att kontrollera befolkningen alltifrån övervakningskameror, militariserad polis, raider mot privata hem utan häktningsorder, rödljuskameror, el-pistoler, gummikulor, interneringsläger.

Händelser som 9/11 och Bostonmaraton-bombningen underlättar rationaliseringen för en amerikansk polisstat.  Det så kallade terroristhotet, det pågående drogkriget, invasionen av illegala invandrare, hotet om oroligheter inför en ekonomisk kollaps, gör det enkelt för regeringen att tillskansa sig mer makt och ursäkta tillväxten  av en statlig koloss, som arbetar hand i hand med företag för att dra nytta av ett samhälle som hålls i rädsla hela tiden.
Den amerikanska polisstaten är en jätte-apparat som kostar flera miljarder dollar och är till för att se till att det amerikanska folkets egendom och resurser i en ständig ström hamnar i händerna på korrupta myndigheter och deras samarbetspartners.

22 juli 2014

På resa i Sverige


Jag reser omkring och visar mitt fädernesland för två amerikanska barnbarn som förundras.
Landet visar upp sin allra bästa, vackraste sida, solen skiner, vi badar i sjöar och älvar och få länder i världen är så rena och prydliga som Sverige. Vi badar tom. vid Norrmälarstrand, vilket var otänkbart när jag var liten.

Barnen noterar stora skillnader mellan Sverige och sitt eget hemland och en är avsaknad av service i livsmedelsbutiker.
I USA får vi plastkassar när vi handlar- hur många som helst - redan inkluderade i priset på de varor vi köper - det  finns alltid personer som paketerar det vi handlar och också hjälper oss ut till bilen om vi vill.
 Plastkassarna som vi “får”, använder vi som soppåsar eller för att ta rätt på efter vår hund i parken. Ett litet tips till de “allemansrätts-utnyttjare” som kunde ha använt sina plastkassar för bajs-blöjorna som de lämnade på stranden i går.
Nytt för barnbarnen är också att man som kund själv scannar det man köper i affären, vilket ytterligare försämrar servicen och alldeles säkert bidrar till den kostsamma 25-procentiga ungdomsarbetslösheten i landet.

  Om vi öppnar dörren för någon i Atlanta får vi ett leende och ett tack tillbaka, men i Sverige är det ingen som bryr sig …ingen tackar, ingen ler och ingen säger, “Ursäkta mig” när de tränger sig fram.

Att åka buss i Stockholm var ett äventyr. Stackars de utlänningar som inte kan språket och som tror att de på “normalt” gammaldags vis kan köpa biljett på bussen.

Amerikaner över lag är fortfarande fetare än svenskar men skillnaden blir mindre märkbar för var gång jag reser till Sverige och det beror inte på att amerikanen blir smalare.

Idén att placera blomlådor på gatan skulle aldrig fungera i USA. Där anser man att barn ska hålla sig hemma på gården.

Andrahandsprylar har blivit en stor sak. Loppis verkar vara en epidemi över hela landet och ett enkelt sätt att göra sig av med sitt skräp och tjäna en hacka. Jag kan skönja den svenska hysterin att “återanvända” allt som tänkas kan för att “rädda världen”,  som en del av offer-ritualerna i den Gröna Religionen.
I svenska hem diskar, staplar, snubblar man över, slösar med tid och utrymme, vatten och bensin för att få några kronor för sina ohygieniska gamla förpackningar.
Obligatoriska sorteringsprogram är inte till nytta för eftervärlden. De erbjuder kortsiktiga fördelar för vissa grupper såsom politiker, pressfolk, miljöorganisationer, sophanteringsfirmor,  men de avleder pengar från verkliga miljöproblem.  Det åtgår mycket, mycket mer energi för sopsortering och återanvändning, än vad man får tillbaka i besparingar. Det är enbart återanvändning av aluminiumburkar som kan ursäktas, men människor känner sig så duktiga när de sorterar sopor.

 Något som jag inte blir klok på är att svenskar älskar solen och värmen och alla verkar njuta denna ovanligt varma sommar. Vintertid reser man till länder just för att de är varmare än Sverige, men samtidigt debatterar man ivrigt “klimatuppvärmningen” och säger sig vara rädd för att det ska bli lite varmare. Det är ingen logik i det.
 Den globala temperaturen har inte stigit  sedan slutet av 1990-talet och detta stöds ovedersägligt av alla temperaturdata som finns.

Gefle Dagblad har en utmärkt artikel som borde läsas av alla!

20 juli 2014

Smygsocialiseringen med allemansrätt och strandskydd


Nu är jag hos släkten i Karlstad och kommer just upp från ett bad i Klarälven. Min dotter har strandtomt och vi städade bort tomburkar och pappkartonger som främlingar med allemansrätt lämnat efter sig i går kväll. Den rätten tycker min dotter är alldeles fantastisk och någonting som svenskar kan vara stolta över och vårda. För amerikaner är det ett intrång på privat ägande. Där är tillträde till privat mark OK endast om ägaren ger tillåtelse. I somliga stater har han rätt att skjuta inkräktare.

I Sverige behövs inte markägares tillåtelse, vilket jag finner att de flesta tycker är bra. Jag fann att till och med godsägarnas ”fackförening”, Sveriges Jordägarförbund, tillstyrker allemansrätten i princip. Dock förutsätter de att den tillämpas som ursprungligen avsett: Tillträde endast för enskilda medborgare till fots, som inte vill inte störa, inte förstöra och som plockar bär och svamp endast för eget bruk. 

Allemansrätten är införd med den falska motiveringen att den varit en "alltid gällande sedvana". Detta var en ren lögn. Det har sedan gjorts till anledning att lämna den utan lagstiftning, som preciserar vad den innehåller och inte innehåller. Det ger dagens byråkrater, som ofta har svårt att dölja sina DDR-ideal, utrymme att ”tolka” sedvanan, så att de nu driver en metodisk smygsocialisering av marken.
En koncis historieskrivning har gjorts av Medborgarrättsrörelsen MRR här.

När partierna förhandlade om den nya grundlagen 1974 dribblade sossarna bort de borgerliga. De bytte bort införandet av republik mot införandet av allemansrätten i grundlagen. Där står den som en sista mening i samma paragraf som ger medborgaren skydd för sin egendom. Utan inskränkningar eller avgränsningar. Därmed har skyddet för äganderätten till mark UPPHÖRT, se § 15: Sedan har lagarna om strandskydd utvidgats, så inom 100 - 300 meter från en strand till ett aldrig så litet vattendrag, är det allmänhetens rätt att vara där som har företräde. Tjänstemännen på kommuner och landsting har tagit sig makt i en utsträckning som är värre än i gamla Sovjet. De har rest omkring och talat om för sommarstugeägare att de inte får klippa gräset eller ställa ut en soffa på sin tomt, eftersom det skulle kunna tänkas "verka avhållande" på allmänhetens önskan att beträda marken.
Det är alltså ägaren som inte skall "störa" allmänheten genom att visa att det faktiskt är han som äger marken och håller den attraktiv. Då skulle anständiga besökare tveka att klampa på.

En invandrare från Öst-Europa förklarade: ”Sossarna är värre än kommunisterna. De senare var ärliga. De tog min fars gård och hymlade inte om det. Men han fick sätta ut en soffa och sitta på den så mycket han ville.”

Avsaknaden av klara bestämmelser och byråkraternas tendentiösa tolkningar har givit somliga helt absurda uppfattningar om vad som är tillåtet. Bärföretag lockar hit hela kompanier av utländska plockare, som slår läger och vandaliserar.

På senare tid har rumänska tiggare slagit läger på parkmark mitt i stan med hänvisning till allemansrätten.

Nu har Sverige haft en borgerlig regering i 8 år, men den har inte, som MRR begärt, skapat en klar lagstiftning i enlighet med Europakonventionen om de Mänskliga Rättigheterna, som Sverige skrivit under. Där är äganderätten en grundsten för välstånd och demokrati. Det inser inte ens borgerliga politiker i Sverige efter marinering i socialism under 80 år. . .

06 juli 2014

Den ärligaste intervju jag sett på länge

Under de senaste veckorna har vi börjat se hur stödet för Obama faller samman och hur kvinnor och ungdomar flyr från hans sida. Men vad som är ännu mer överraskande och kanske otänkbart för presidenten och hans trogna media-kult är att han nu också tappar medlemmar från den grupp som i normala fall anses vara hans “aldrig-sviktande” bas och stöd - nämligen svarta, fattiga, innerstadsamerikaner.Det råder inget tvivel om, att svarta amerikaner på grund av den historiska bakgrunden stod under en enorm press att stödja den första afroamerikanska presidenten i USA och bara för att han inte är en vit republikan, vann han de svartas röster. Men, samtidigt som hans styrka och anseende blir svagare för varje dag, blir stödet från den samhällsgrupp som påstår sig vara hans främsta förespråkare allt mindre.  Det är det organiserade röstblocket på Chicagos södra och västra sidor som många säger att han för länge sedan har övergett.

Svarta amerikanska väljare från södra och västra sidan, visar tecken på ett samhälle som är trött på status quo - det status quo som håller dessa samhällen nere med fattigdom, hemlöshet, arbetslöshet, splittrade familjer och naturligtvis, ett skyhögt antal mord.  Och invånarna säger, "det är det svarta democratic ledarskapet med sin  “liberal agenda" som bär skulden för den pågående situationen i samhället.
En av de intervjuade invånarna säger att efter 40 år av Democratic Party-kontroll över det svarta samhället, har deras politik "skadat” och om det fanns Republicans villiga att göra ett riktigt jobb i hennes samhälle, skulle hon rösta på dem .
Det finns inget Tea Party i mitt samhälle, det finns inga Republicans i mitt samhälle, så de kan inte skylla på Republicans, de kan inte klandra Tea Party.  Jag kan bara skylla på en democrat-liberal agenda. "

Paul McKinley, en frispråkig Chicago-man som röstade mot den liberala Chicago-politik som  Rahm Emanuel och president Obama står för,  förklarar att “den verkliga orsaken till våldet i samhället orsakas av att narkotikaterrorism underlättas av Chicagos liberala fristads-status samt den historiskt höga arbetslösheten bland svarta män i arbetsför ålder.”  Han påstår att det aldrig behandlas av Presidenten och att det kommer sist, om ens alls, i den liberala agendan.

Läs hela artikeln hos Breitbart.com

I morgon reser jag till Sverige så det blir inte så mycket skrivet för min del under de närmaste tre veckorna

Alla Hillarys inkomster har donerats till Välgörenhet

HENNES EGEN

Hillary Clinton har kritiserats och skrattats åt en hel del under de senaste veckorna, sedan hon påstod att hon och hennes make Bill var “luspanka” när de lämnade White House som president och första dam. Ingen trodde på hennes uttalande när det är väl känt att hon tar emot hundratusentals dollar när hon talar vid högskolor, universitet och andra evenemang. Så uppenbarligen måste hon nu snygga till det hela genom att se till att alla vet att pengar inte nödvändigtvis går till hennes bankkonto.

Hon förklarade för ABC News att alla arvoden hon mottagit  har donerats till hennes favorit välgörenhetsstiftelse…. The Clinton Foundation.

Stiftelsens fullständiga namn är  “Bill, Hillary och Chelsea Clinton Foundation” och den har samlat in mellan $ 750.000.000 och $1700000000 sedan paret Clinton lämnade presidentposten. ( enligt The Wall Street Journal).
 Dess syfte är att hjälpa till med "ekonomisk utveckling, global hälsa, klimatförändringar samt stärka kvinnors och flickors makt,”

Medan paret Clinton fortsätter att hävda sin plats bland de “fattigaste”  amerikanerna, börjar de också sin långa sommarsemester i Hamptons vilket bör ge dem tillfälle att  begrunda problemet - och för det behöver de verkligen en semester.

05 juli 2014

The Star-Spangled Banner

Här är Madison Risings version från Dinesh D’Souzas film America.
Se filmen!

04 juli 2014

Fjärde Juli! Firar vi vår självständighet, eller vårt beroende?


Independence Day - oberoende, frihet, självständighet...är det meningen att vi i USA firar i dag när vi skjuter upp raketer, grillar hamburgare och dricker öl vid poolen.

Det startade med engelsmän, som vuxit ifrån den brittiska kungen och krävde "oberoende", inte bara från utländska härskare men också från sina egna landsmän, som de hade problem med, vad gällde vilken typ av regering man skulle ha.
Långt innan frihetskriget hade små samhällen i New England mycket mer frihet att styra och ställa med sina egna angelägenheter, än man kunde drömma om i det gamla England. "Oberoende" handlar inte om att ersätta en kung i London med en president i Washington, utan om en republikansk moral om en självständig befolkning, fria att utnyttja sin egen potential.

Nu är cirkeln nästan sluten.  Vi har hundratals miljoner amerikaner som är beroende av staten och vad som delas ut. En administration vars ambitioner är att skrota  konstitutionen, och en högsta domstol som har förordnat att folket ska beskattas även för tjänster som de inte vill eller behöver köpa.


Kung George är tillbaka, frihet har strypt till nästan slaveri, och den här gången kommer det att ta mer än några musköter för att befria oss från det växande förtrycket. Amerika har inte upplevt så mörka tider sedan inbördeskriget.
 Om vi misslyckas med att omedelbart ändra inriktning, kommer nationen återigen att drabbas av diktatur och förtryck.  Finns det tillräckligt många frihetsälskande amerikaner villiga att ansluta sig till en “revolution” för att återfå självständighet från en förtryckande, centraliserad regering?

Det ställs förhoppningar på det man kallar Tea Party dessa dagar, men namnet uttalas med förakt i mer än halva landet, speciellt bland traditionella media. Hur många känner till namnets ursprung?
Vet de att en förtryckande monark införde skatter som var tunga att bära och begränsade den personliga friheten för hårt arbetande människor, och att dessa människor visade att de fått nog genom att göra uppror och dumpa brittiskt te i vattnet i hamnen i Boston, 1773?

Här är Bill Whittle från förra året men lika aktuell i dag:03 juli 2014

Mänskliga rättigheter

Det pågår en intensiv debatt i USA just nu om fria preventivmedel ska ingå som en del av sjukförsäkringen som arbetsgivare är skyldiga att betala för. Det finns många företag vars ägare av religiösa skäl inte accepterar dagen-efter-pillret som de anser vara abort, och det mest aktuella företaget är Hobby Lobby. Högsta domstolen befriade nyligen detta familjeföretag från den bördan och bestämde att en privatfirma med färre än 7 ägare inte behöver betala för den typen av “preventivmedel” om deras religion säger att det är fel.

Det finns emellertid många som anser att man kan tvinga andra människor att betala för läkarbesök och piller  även om denna “sjukvård" består av döda ett barn, och att det är en grundläggande mänsklig rättighet. Men att försvara sig själv mot våldsamma angrepp är tydligen inte en mänsklig rättighet.
----------------------------
Jag är så hungrig just nu. Varför betalar inte min arbetsgivare för mina behov när det gäller mat? Hur länge tänker min arbetsgivare neka mig föda? Det försöker fullständigt kontrollera mitt näringsintag genom att inte betala för det.”

02 juli 2014

Folk börjar få nog


Arga demonstranter blockerade i går en federal plan för att överföra busslaster av papperslösa invandrarfamiljer till Riverside County i södra Kalifornien. Det visar hur explosiv den nationella debatten om invandringsreform har blivit.
Mer än 100 demonstranter viftade med amerikanska flaggor och skyltar som tydligt visade deras motstånd mot "nya illegala invandrare" och högre skatter.  De väntade hela den heta dagen på de tre charterbussar som skulle lämna av sin last vid gränsstationen i den lilla staden Murrieta.
Protesten var så effektiv att bussarna tvingades vända och i stället transportera sin last tillbaka till  San Diego.
Man transporterar busslaster med familjer var tredje dag och Murrieta räknar med en ny last på fredagen.


Gränsvakternas facklig representant, som arbetar som hälsochef på Murrieta stationen, menar att anläggningen inte ens tillfälligt är utrustad för invandrarna  och att det är omänskligt att lämna av dem där. Vi har inte ens en matsal eller plats för dem att sova.

Samtidigt meddelas från  Lackland Air Force Base i San Antonio, Texas, att en regeringsanställd säkerhetsstyrka hotade att arrestera läkare och sjuksköterskor, om de lämnar ut information om smittohotet vid det barnflyktingläger som finns på basen.

Trots hotet har flera lägerarbetare brutit sina sekretessavtal och rapporterar om farliga förhållanden i lägret. De sade att skattebetalarna förtjänar att veta om de smittsamma sjukdomar och risker som  barnen utgör för amerikaner.
Arbetarna berövades sina mobiltelefoner och andra kommunikationsenheter. Alla som upptäcktes med en telefon fick omedelbart sparken.
Många av barnen har skabb och nästan alla har löss. Vattkoppor, stafylokock infektioner och smittsamma virusinfektioner förekommer också.
 Särskilt oroande är detta eftersom barnen har  transporterats till Lackland i inhyrda bussar och flygplan som i vanliga fall används i reguljärtrafik.

Allt detta enbart för att Obama-administrationen vill försäkra sig om väljare till Democratic Party.

01 juli 2014

Den största skandalen


De senaste åren har varit fyllda med skandaler


Fast and Furious
De nya Black Panthers
Solyndra
Trakasserierna av James Rosen 
Spionage på AP Reportrar
Bengazi
NSA-spionering
IRS-trakasserier
Väntelistan på veteransjukhusen

Men den största skandalen av alla är den som de har gemensamt.
 I samtliga fall finns det överväldigande bevis för oegentligheter och i samtliga fall har ingen hamnat i fängelse eller straffats.

Kongress har visat upp en bra show genom att inkalla de inblandade till förhör så att de kan skälla ut dem och hota dem,  men de har alla slutat på samma sätt: Ingen har straffats.