30 juli 2014

Mörkläggning i stället för Upplysning


Nu är vi hemma i Atlanta efter tre veckor i Sverige.

Sist helgen “gjorde” vi Stockholm,  däribland ett besök på Tekniska Museet som har en avdelning för hur man på ett mycket skamligt sätt indoktrinerar barn att se koldioxid som någonting farligt som de ska bekämpa:
“Utställningen Spelet om energin är utformad som ett stort dataspel med flera olika delar. Du gör olika val om mat, boende och shopping och ser vilka konsekvenser dina val får på miljön.
I vårt moderna samhälle använder vi mycket energi. Vad vi äter, hur vi bor, hur vi reser och handlar är några av de områden där stora mängder energi går åt. Men var kommer energin ifrån, och hur hänger den ihop med miljö och klimatfrågor? Dessa är några av de frågor som du kan få svar på i utställningen.  
I utställningen får du som besökare på ett lustfyllt sätt lära dig mer om vad energi är och hur den produceras. Du får också ett historiskt perspektiv på hur dagens energiberoende samhälle vuxit fram på gott och ont och, inte minst, möjlighet att ta ställning till och välja hur vi ska använda energi på ett hållbart sätt i framtiden.
I utställningen kan du testa och fundera över vad du ska göra åt växthuseffekten, och sedan göra det på riktigt! Du är energi, du kan förändra!
Spelarna ska alltså fatta beslut om beteenden som framkallar växthusgaser och överväga hur man ska fördela en skälig andel av" koldioxid-utsläppen ". Vad exakt menar de med en “skälig del"? Är det vad regeringen bestämmer??

Barnen får lära sig att vindenergi är grön och ren och “minskar utsläppen” men man nämner inte att det är bevisats att den är smutsig och att stora områden i Kina har förstörts för att utvinna mineral för magnettillverkningen. Vindkraft är slöseri och kostar 9 gånger så mycket som vanlig el. Den ökar också utsläppen, eftersom man måste använda gasdrivna kraftverk för att kompensera för opålitligheten när det gäller vindar.

Ett museum ska vara neutralt för att vara trovärdigt.  Tekniska Museet borde skämmas för hur de avsiktligt vilseleder barn för att skapa en viss attityd.

De använder vetenskap för politiska syften vilket är att missbruka vetenskapen.  Det verkliga problemet är att politisk korrekthet ställer sig i vägen för forskare som ägnar sig åt saklig vetenskap, vilket har varit fallet när det gäller klimatforskning.

Spel som är skapade för att övertyga, är ofta utformade för sociala, politiska eller miljömässiga ändamål för att främja vissa värderingar och beteenden.

Hitler var specialist på “övertygande spel”och Juden Raus (Ut med juden), Bomber über England, Jagd auf Kohlenklau (Jakten på koltjuven) var  brädspel gjorda för att infiltrera nyanser och värderingar i vardagen och indoktrinera barn med den nationalsocialistiska ideologin.

Den här typen av propaganda förekommer naturligtvis inte bara på tekniska Museet utan gissningsvis har “uppvärmningen/ klimatförändringar” infiltrerat alla aspekter på svensk undervisning.  Det förklarar varför så många svenskar fullständigt saknar kritiskt tänkande och tror att växthusgaser orsakade av mänsklig aktivitet,( i huvudsak CO2) har höjt temperaturen på jorden alltsedan 1880 och att det är deras fel.
Ingen lär sig tydligen längre att det har förekommit tre kända naturliga uppvärmningsperioder i mänsklighetens historia och att dessa avbröts av en kall period under Medeltiden och Den Lilla Istiden som var både kall och blöt.
Alltför många människor, inte bara svenskar, har avsiktligt lurats och det är mycket sannolikt, att även i framtiden kommer rädslan för klimatförändringarna att användas i politiska syften och för vinstdrivande lurendrejeri.


2 Kommentarer:

HazeP sa...

Välkommen tillbaka, Berit!

Jag är egentligen helt okunnig när det gäller klimatfrågan, men man kan konstatera att det dröjde inte länge efter att Al Gore blivit husgud förrän propagandamaskineriet började mala på alla fronter.

Dessutom är det samma sorts människor, det vill säga kulturmarxister och tokliberaler (som vill ha mer invandring till västvärlden och som helt okritiskt hyllar bland annat HBTQ-rörelsen), som varnar för klimathotet. Bara en sådan sak får min konspiratoriska nerv att gå i gång på alla växlar.

SD-riksdagsmannen Thoralf Alfsson är en annan skeptiker. Vill minnas att han bland annat skrev att vattennivån vid Sveriges ostkust (typ norra Norrland och i Stockholm) var högre för hundra år sedan än i dag.

rutger sa...

Det är inte bara på TM man kör på med CO2 och värmeuppgången. Även elevernas nationella prov utnyttjas på detta sätt. Har på min hemsida lagt upp kritik av ett par olika nationella prov. Se www.lagmansnatursida.se

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.