27 augusti 2014

Matte på hög nivåFrågan lyder: Om du kör med en hastighet av 80 miles per timme hur lång tid tar det att köra 80 miles?

Kom ihåg att dess grabbar är vuxna nog att rösta också och att dumskallar kommer i alla nyanser

10 Kommentarer:

HazeP sa...

"10 hours. It could be 6 hours."

Stor, ofrivillig humor!

Det finns en polsk konservativ politiker (eller debattör), som menar att demokrati är ett förkastligt system eftersom två fyllon har dubbelt så mycket att säga till om som en professor. Ja, ibland undrar man ...

Anonym sa...

John Smith
De här killarna verkar vara påverkade av någon drog och verkar inte alls tänka klart.
Sedan tror jag man måste acceptera att två fyllon har en röst mera än en professor. Jag kan inte tänka mig något annat system än att alla människor har en röst var - hur okunniga de än är. Hur skulle man annars välja vem som skall få rösta eller ej?
Och en professorstitel är ju ingen garanti för någonting. Barack Obama är "law-professor". Men det är ju ingen garanti mot att det kan bli heltokigt.
/SB

Arlav sa...

Dumskallar finns i alla färger och utseenden..
Upptäckte redan som ung (<18..) att det faktiskt fanns människor som är genuint korkade!
Begrep inte enkla förklaringar och sammanhang, de kunde inte dra enkla logiska slutsatser
Funderade då, mycket på det och hur det kunde vara möjligt och ffa sant?..
Det fanns liksom inte i min begreppssfär att man kunde vara så korkad som en del personer jag träffade.
Å andra sidan ser ju världen ut som den gör, kanske mycket tack vare dessa människor som inte ens kan klara logik i ETT steg framåt.
Har sett samma ignorans inför den pågående massinvandringen och enkla samband som de för med sig. T ex antal tillgängliga (permanenta) bostäder vs antalet asylanter..

Berit sa...

SB, vad tycker du om Hans Hermann Hoppes åsikt att demokrati har varit det styrelseskick som lett till varje form av socialism: för (europeisk) demokratisk socialism och (amerikansk) liberalism och neo-konservatism samt internationell (sovjetiska) socialism, (italiensk) fascism och nationella (nazistiska) socialism. Men kanske ännu viktigare är att han motsäger teorin att, medan både monarkin och demokratier är bristfälliga som styrelseskick, är demokratin sämre än monarki.
Både kungar och presidenter kommer att göra dåliga saker men kungen kommer att bry sig om följderna av sina beslut på ett annat sätt, eftersom han ska ge staten i arv till ett barn eller sälja den. Eftersom han har intresse och ägande i sitt territorium kommer han att ha större intresse i landets framtid. För att bevara och öka värdet av sin egendom kommer han att vara försiktigare när det gäller utnyttjande och rovdrift.
Naturligtvis är inte monarki idealet, Hoppe gör bara en jämförelse och anser att monarki är att föredra framför demokrati . Båda systemen är emellertid sämre än "natural order" baserat på privat ägande.

Demokrati är “Guden som svek”
http://everykindapeople.blogspot.com/2010/01/demokrati-guden-som-svek.html#comment-form

Anonym sa...

Berit,
Jag tycker att det ligger väldigt mycket i det du säger och tror också monarkin om mycket gott - även i förhållande till demokratin. Detta har i alla fall gällt de skandinaviska monarkierna under senare århundradena. Men båda kan missbrukas. Vi ser ju dagligen hur demokratin missbrukas i våra egna länder därför att folk är så godtrogna, lättlurade och oinformerade. Men monarki - åtminstone i den äldre formen kan utvecklas till ett despotiskt envälde: som det romerska kejsardömet efter Augustinus. De gick från demokratisk republik till envälde. Men blev det bättre? Nej, inte alls.
Gärna för mig en "upplyst despot", men då skall han vara upplyst. Och vad händer om han inte är det?
Jag tror att maktbalans är oundgänglig. Tyvärr sköter inte journalisterna sina åligganden utan har blivit en del av nomenklaturan, ett slags medie-politiskt etablissemang.
Här kliver internet och de privata, allmänna bloggarna in som en räddning. Men jag tror fortfarande på folkomröstningar men en man en röst. Däremot tror jag att den s.k. representativa demokratin spelat ut sin roll eftersom politikerna inte längre representerar något annat än sin egen karriär och girighet.
/SB

Berit sa...

SB, jag anser att betydelsen av att kunna rösta är överdriven och upphaussad. Det är inte mer än ett tillfälle att med några års mellanrum försöka bli av med ett parti som vi tycker har misslyckats och ersätta det med ett som vi ogillar lite mindre.

Anonym sa...

Berit
Jag tror att vi är överens här eftersom det du talar om rör just den representativa demokratin, att en gång inom 4 år rösta på några politiker som påstått att de "representerar" en. Vilket de inte gör - utan endast sig själva och sina egna intressen. Jag tror också att detta system måste försvinna - och kanske kommer att försvinna. Förhoppningsvis.
/SB

Berit sa...

I oktober 2012 höll European Students For Liberty (ESFL) en konferens i Stockholm under titeln “How to achieve freedom”
De hade tillstånd att sälja böcker men inte någonting av Hans-Hermann Hoppe
För många människor har Professor Hoppes böcker varit och kommer alltid att vara för farliga att tillåta. När du läser dem blir det uppenbart i vilken utsträckning du verkligen tror på privat egendom, frihet och samhälle.
ESFL har naturligtvis rätt att utesluta böcker om de vill men det är hyckleri att säga att de vill ha med alla i debatten om frihet, från minarchists till anarkisterna, och att de är öppna för alla idéer om frihet, men samtidigt är de rädda för Hoppe idéer.
Samma sak hände också i Finland

Läs hans böcker!!

Anonym sa...

Berit,
intressant tips. Jag vet ingenting om Hoppe.
/SB

Social konstruktion sa...

I alla andra skeden i livet vill vi att de vi anlitar eller ber om hjälp skall vara så kunniga och intelligenta som möjligt. Men när det gäller det viktigaste, hur vårt land skall utvecklas och förvaltas, så har en dumbom lika mycket att säga till om som en begåvad och kunnig människa. Kanske man ändå borde gradera rösträtten med någon form av kunskapstest? Det betyder inte att det är ett bra system, bara att det är bättre än nuvarande.

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.