21 september 2014

Det verkliga skälet till att Ryssland och Syrien är i skottgluggen

Tvärtemot vad många tror, drivs relationerna mellan nationer på den internationella scenen nästan aldrig av moraliska överväganden, utan snarare av en skum cocktail av pengar och geopolitik.
Denna utmärkta artikel (delvis översatt) förklarar den verkliga anledningen till att Ryssland och Syrien är måltavlor just nu.Argumenten är komplicerade,  artikeln innehåller en hel del spekulationer men trots det ligger det mycket sanning i påståendet att det dras i trådar bakom kulisserna i Amerika och över hela Västvärlden; trådar som inte leder till medborgarnas bästa intressen. Problemets kärna är att ingen tar ansvar.

Många valutor har haft status som reservvaluta men det som gör dollarn unik är att sedan början av 1970-talet har den varit, med några få undantag, den enda valuta som används för att köpa och sälja olja på den globala marknaden
Före 1971 var den amerikanska dollarn bunden till guldmyntfoten, åtminstone officiellt. Enligt IMF, år 1966, höll utländska centralbanker $ 14 miljarder US. dollar, men USA hade endast $ 3,2 miljarder i guld anslaget för att täcka utländska innehav.

Översättning: Federal Reserve skrev ut mer pengar än vad det kunde backa upp.

Resultatet blev skenande inflation och en allmän flykt från dollarn.

År 1971 tog President Nixon bort dollarn från guldmyntfoten helt och hållet, något som senare kom att kallas "Nixon Shock"

Vid denna tidpunkt blev dollarn en ren skuld-baserad valuta, vilket betyder att man lånar pengar som inte existerar, (som inte backas upp av något annat än en skuldsedel)

I skuggan av den konstgjorda OPEC oljekrisen 1973 startade Nixon-administrationen hemliga förhandlingar med regeringen i Saudiarabien för att etablera det som kom att kallas återvinningsystemet för petrodollar. 
Under arrangemanget skulle saudierna bara sälja sin olja i dollar, och investera huvuddelen av sina oljevinster i amerikanska banker och kapitalmarknader. IMF skulle sedan använda dessa pengar för att underlätta lån till oljeimportörerna som hade svårigheter att finansiera de ökade oljepriserna. Betalningarna och ränta på dessa lån skulle naturligtvis ske med amerikanska dollar.
Systemet utvidgades till att omfatta resten av OPEC med 1975.

Federal Reserve kunde nu öka penningmängden efter behag. Den ständigt ökande efterfrågan på olja skulle förhindra en flykt från dollarn som nu backades upp av olja i stället för guld.
Så länge världen behöver olja, och så länge som olja säljs endast i US-dollar, kommer det att finnas en efterfrågan på dollar, och efterfrågan är det som ger dollarn dess värde.

Efter denna förklaring visar författaren att varje gång en tyrann eller en administration i någon av oljestaterna i Mellanöstern vidtagit åtgärder för att bryta sig ut ur dollar-beroendet och göra oljeaffärer antingen i guld eller annan valuta blir även gamla vänner fiender och USA anfaller eller driver igenom sanktioner.

Det var vad som hände när Saddam Hussein år 2000 offentliggjorde att han skulle ta betalt i Euros vilket var en direkt attack mot U.S-dollar. Så snart Iraks oljefält kontrollerades av U.S. skulle oljehandeln omedelbart gå tillbaka till dollar.

Redan 2004 gjorde Iran försök att bygga upp en oberoende olje-börs och genom U.N kunde USA pådyvla sanktioner, men i huvudsak tack vare hjälp från Ryssland klarade sig Iran ganska bra ändå.

Muammar Gaddafi,  behandlades länge som en USA-vän, ända tills han planerade att sluta sälja libysk olja i dollar - och i stället kräva betalning  i "dinarer" (en gemensam afrikansk guldvaluta ) - vilket var den verkliga orsaken till Gaddafis tidiga död.

Libyen, liksom Iran och Irak hade begått det oförlåtliga brottet att utmana den amerikanska dollarn.

Kampanjen för regimskifte i Syrien, liksom i Libyen har presenterats som en fråga om mänskliga rättigheter. Uppenbarligen är detta inte det verkliga motivet.

Under 2009 lade Qatar fram ett förslag om att dra en naturgasledning genom Syrien och Turkiet till Europa. Assad avvisade dock detta, och 2011 konstruerade han en pakt med Irak och Iran för att dra en pipeline österut och lämna Qatar och Saudiarabien helt utanför systemet.  Inte överraskande har Qatar, Saudiarabien och Turkiet  varit de mest aggressiva regionala aktörerna  för att störta den syriska regeringen.
Detta system skulle stärka Irans export av olja till Europa därför att de inte blir beroende av Washingtons allierade. Syrien är Irans bästa bundsförvant och om Syrien går under försvagas Iran.
Syrien och Iran har en ömsesidig överenskommelse om försvar, och en amerikansk intervention i Syrien skulle kunna öppna dörren för en allvarlig konflikt med Iran.

Ryssland råkar vara världens näst största oljeexportör, och har inte bara varit en nagel i Washingtons öga diplomatiskt, men de öppnade också en energi-börs, 2008, där handeln sker med rubel och guld. Detta projekt hade varit på gång sedan 2006.  De har också arbetat för att få Kina att utesluta dollarn i all sin bilaterala handel.

Ukraina trissades upp spelet,  fast det verkliga målet var Ryssland.
 Ukraina hade presenterats med ett val som ledde fram till krisen: antingen gå med i EU enligt ett associeringsavtal eller gå med i den eurasiska unionen.  E.U. insisterade på att detta var en antingen eller proposition. Ukraina kan inte gå med i båda. Ryssland å andra sidan, hävdade att det inte var något problem att ansluta sig till båda.
Även om allt detta verkade gå bra i början, förlorade USA snabbt kontroll över situationen. Krim höll en omröstning och folket röstade överväldigande för ett utträde från Ukraina och en återförening med Ryssland. Övergången var ordnad och fredlig. Ingen dödades, men Väst rubricerade omedelbart hela händelsen som en handling av rysk aggression, och detta blev den allmänna uppfattningen från den punkten.

Krim är viktigt geostrategiskt på grund av sin ställning vid Svarta havet, som gör det möjligt för en örlogsmakt att ta sig till Medelhavet. Det har också varit ryskt territorium för den mesta tiden i nutidshistorien.

USA har i åratal drivit på för att Ukraina ska på med i Nato.  En sådan åtgärd skulle placera amerikanska styrkor precis vid Rysslands gräns och kan potentiellt leda till att Ryssland förlorar sin flottbas på Krim. Det är anledningen till att Ryssland omedelbart accepterade resultatet av Krims folkomröstning och snabbt konsoliderade territoriet.

Detta är bara en sammanfattning i översättning. Hela den detaljerade artikeln med länkar finns här

1 Kommentarer:

Anonym sa...

Sen hör det till saken att Krim allt sedan Sovjet upplöstes velat lämna Ukraina, som Ukraina aldrig "fick" från Chrustjov som så felaktigt påstås av propagandan. Det var ett rent byråkratiskt arrangemang att Krim skulle administreras från det då ukrainaska SSR inom Sovjet. Man har hållit tre folkomröstningar 1991, 1994, och nu senast 2014 och i alla dessa omröstningar har en överväldigande majoritet av krimborna velat lämna Ukraina. För USA och EU spelar dessa fakta ingen roll, för demokrati och folkvilja är bara något man vill ha när det passar den egna agendan. Det är detta jävla hyckleri från "våra" politiker som skapar kriser i världen och det är oftast petro-dollarn som ytterst ligger bakom dessa ställningstaganden från USA och EU. Sen kan man ju undra varför EU jamsar med i USA:s agenda då det ju skadar Europa men det finns väl någon dold geopolitisk agenda bakom. Att Barroso är en första klassens lögnhals bevisades av hans fadäs när han avslöjades att ljuga om vad Putin sagt om Ukraina. Vad han inte tänkte på var att ryssarna spelade in samtalet och var beredda att låta media få ta del av inspelningen. Detta är bara en av de skandaler som man inte får veta i svenska media och framförallt inte från SVT.

Benny

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.