21 november 2014

Diktator Obama


President Obama kommer att resa till Nevada i dag för att underteckna en verkställande order att “vidta åtgärder”  för två grupper av människor - föräldrar till amerikanska medborgare eller sådana som lagligt varit bosatta i landet i fem år, och ungdomar som förts in i landet olagligt från och med 2010 - vilket kan innebära nästan 5 miljoner av de uppskattningsvis 11 miljoner människor som bor i landet illegalt ... Länk

I går kväll, levererade president Obama sitt tal till nationen angående sin verkställande amnesti. Det var ett historiskt tal, både i omfattning och i oärlighet: talet bestod av en tät och otrolig väv av lögner, framförd utan skrupler av den största lögnaren i modern amerikansk historia".

Samtidigt som Obama förbereder sig för att presentera sina planer att i huvudsak legalisera fem miljoner illegala invandrare, ta man vapnen från gränspatrullerna, vars arbete är att hålla farliga kriminella utlänningar borta. Man tvingar dem också att dela gevär, vilket lämnar dem obeväpnade och sårbara.
Officiellt från Washington DC hävdas det att gevär tas ur bruk på grund av att man är “orolig för säkerheten”, samtidigt som man ironiskt nog placerar vakterna i en osäker, obeväpnad och farlig situation. En av vakterna säger att många av de gevär som man drar in, är gevär som har fungerat korrekt, inte gevär som var trasiga eller skadade. Han sade också att många "skadade" gevär som dras in lätt kan repareras på plats med lättillgängliga reservdelar. Vidare är “delning” av gevär oacceptabelt. Mexikanska karteller  tar inte en ledig dag och bär egna vapen varje dag.

De amerikanska väljarna har nyligen alldeles överväldigande avvisat Obama, Democrats och varje antydan om amnesti, men denna arroganta prick driver fram och härskar genom dekret. Han är en diktator i allt utom namnet.

Historiskt sett brukar diktatorer inte möta ett lyckligt slut. Man kan bara spekulera i vad som kan hända med den odokumenterade rasisten som ockuperar White House.

Fox News

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.