31 december 2014

Piloten på AirAsia Flight QZ8501 var en hängiven muslim


Freedom Outpost skriver följande:

Kalla mig en islamofob, men när jag forskar om piloten från det störtade flygplanet QZ8501, kapten Iriyanto, följer jag de lokala nyheterna på indonesiska, inte på engelska. Där får jag veta att piloten på det saknade planet QZ8501, liksom piloten på det tidigare saknade flygplanet MH370,  båda var hängivna muslimer och då blir jag lite paranoid.
Översättning från indonesiska:


Iriyanto var också aktiv i samhället som styrelseledamot och ordförande i moskén i sitt bostadsområde i Pondok Jati Block BC 12 Village Pagerwojo, Buduran, Sidoarjo. "

"Förutom att han tjänstgjorde som ordförande i RT 39, var Iriyanto också styrelseordförande i Masjid Nurul Yaqin,  i bostadskomplex."


"Han var också en hängiven dyrkare. När alla andra var hemma, kunde man se honom bedja i  moskén."

Innan Iriyanto ansökte om förtidspension och blev en kommersiell pilot, hade han varit pilot i flygvapnet och flög Hawk MK 50 och F-5.

Iriyanato "utförde militära uppdrag från 1983 fram till 1992."  Det var sådan stridsflygplan från Indonesien som användes över Östtimor och var i drift fram till september 1999 och dödade 200.000 mestadels kristna, från en sammanlagd befolkning på 600.000, vilket har ignorerats av västmakterna och idag säger västerländska medier ingenting om denna pilotens medverkan.

Zaharie Ahmad Shah, kapten på det andra saknade flygplanet MH370 hade som sin co-pilot också en muslim, nämligen Faruq Abdul Hamid, 27. Nu blir jag tredubbelt paranoid.

Att bara vara paranoid och piloterna bara väldigt fromma muslimer är inte 100% säkra bevis, men när man lägger till scenarier från tidigare händelser, ändrar det saker.
När det första planet träffade den första byggnaden den 9-11, sade TV-rapporterna att "det var en fruktansvärd olycka" och i mars när Flight MH370 försvann sade de också att detta var en "fruktansvärd olycka", men när det andra planet träffade det andra byggnaden 9-11, sade TV-folket direkt att "det var definitivt en terroristattack", och nu att när flygningen QZ8501 försvann  borde inte våra paranoia-och-fobi-nivåer gå upp och få oss att tro att "muslimska terrorister" spelar sitt dödliga favoritspel igen?

Om USA erkänt att civila jetplan kan vara och användas som missiler, bör man inte, bara för att jag är islamafob,  avfärda att dessa två jetplan kan ha kapats och används som missiler .

Även om ingen vid denna tid kan lämna avgörande bevis till stöd för en sådan teori, visar historien att det inte är långsökt, och att vara paranoid ibland är bättre än att vara skeptiker.  Medan medierna fokuserat på skillnaderna mellan Flight QZ8501 och MH370, ger likheterna ännu fler skäl till oro, särskilt när vi inkluderar sannolikheter; För det första var det sabotage på båda flygningarna. För det andra avvek båda planen dramatiskt från sin kurs…

Läs fortsättningen här.


30 december 2014

Guld och Rubel

SBs kommentar till min tidigare posting, ”Underskatta inte Ryssen” är tänkvärd och bra 
och kräver en speciell egen plats.


Så här säger han:

"Jag tror istället att någonting annat ligger bakom rubel-krisen. De som strävar efter ”Den Nya Världsordningen” strävar efter att få kontroll över alla världens centralbanker. Det ingår också i deras strävan att lägga beslag på allt guld och silver för egen del för att istället ge ut papperspengar, som trycks upp från tunn luft utan någon annan ansträngning från bankägarna än en knapptryckning.

  De har redan kontroll över hela västvärldens centralbanker och genom detta också hela banksystemet.
I västvärlden har de dessutom lyckats tillskansa sig guldreserverna genom lurendrejeri. Tyskland har t.ex. placerat hela sin guldreserv i Federal Reserve. Fed är en privat bankkartell på 4-5 av de största bankerna i USA, som stjäl produkten av den amerikanska befolkningens slit och släp. Det är som att placera sin guldreserv hos ”Björnligan” (i Kalle Anka) och tro att de ”ser efter” guldet.

  När Tyskland för något år sedan ville ha tillbaka sitt guld så uppgav Federal Reserve att detta var mycket besvärligt och skulle ta upp till 7 månader. Nonsens ! När Tyskland sedan bad att få inspektera det så gick inte detta för sig av säkerhetsskäl (???). Nu har Holland bett att få tillbaka sin guldreserv av tjuvligan i Federal Reserve. Skall bli intressant att se hur det går. Sverige har sin guldreserv (= 10.000 guldtackor värda 37 miljarder kronor), utplacerad på 5 centralbanker: New York, London, Canada, Schweiz och Sverige.

  Bankeliten har inte ännu kontroll över det ryska eller kinesiska bankväsendet och inte heller dess guld och silver. Jag tror att dessa valutamanipulationer med den ryska rubeln är ett försök att lura till sig det ryska guldet och senare ta över deras guldreserv. Så gjorde George Soros med den svenska guldreserven i början på 1990-talet. Han är igång fortfarande och föreslås t.o.m. bli chef för Ukrainas centralbank där bara för några veckor sedan 90% av guldreserven försvunnit på ett mystiskt sätt.

  När den finansiella eliten, har allt guld i sin hand, och har hand om alla sedelpressar, kontrollerar de hela världen. Då bestämmer de ”vem som kan köpa och vem som kan sälja” som det står i Johannes Uppenbarelse. Så länge man har guld och silverpengar i sin hand och kan försvara det med vapen i hand kan man köpa och sälja. Men när detta tas ifrån en och ägodelarna bara blir till papperslappar eller en digital siffra hos banken kan de förklaras ogiltiga eller suddas ut hur lätt som helst. Tänk på det nu när alla mynt och t.o.m papperspengar försvinner.

/SB

Klimatbluffen i FN:s regi


Hypotesens praktiska konsekvenser för vårt samhälle har hittills bestått av utvecklingshämmande åtgärder som koldioxidskatter och utbyggnad av så kallade förnybara energislag som kräver ständiga subventioner, fungerar dåligt och som sämst när de behövs som mest, skriver Lennart Back.

IPCC har misslyckats med sitt uppdrag och har inte presenterat något vetenskapligt underlag för sin hypotes. De skyr därför verkligheten och motiverar i stället hypotesen med datamodeller vars resultat med tiden avviker allt mer från det som verkligen händer. Den globala uppvärmningen har exempelvis stannat av sedan snart tjugo år. Det hindrar dock inte FN från att med stöd av datamodellerna hävda att vi snabbt måste göra kraftiga minskningar av utsläppen för att undvika klimathot som IPCC fantiserat fram.

Läs hela artikeln i NWT

Vem är klok nog?


Under året som kommer kan vi förvänta oss ytterligare konflikter i de länder som gränsar till Ryssland.  Tyskland och andra länder kommer att ställas inför att välja sida och det är inte bara  Ungern,  vars ledare redan säger: “Jag tittar inte åt Väst, de är redan bankrutt. Jag ser till Öst för framtiden för mitt land när det gäller handel och finans. Vi väljer att gå med ryssarna hellre än emot dem.”

Väst representeras nu av Grekland, Italien, Frankrike och Spanien vars ekonomier är under isen.
Tyskland säger inte rent ut ännu att de tänker lämna NATO men det är troligt att de välkomnar Öst mer och mer.
Alltsedan det kalla kriget officiellt förklarades avslutat, har USAs mål varit att försvaga all finansiell konkurrens och även militär, genom att tvinga världen att handla med petrodollar och därmed ge dollarn status som världens reservvaluta.
Jag sätter inte mycken tilltro till någonting som kommer från politiker eller media men det verkar troligt att USA, i nära samarbete med sin bundsförvant Saudiarabien, har sett till att sänka oljepriset för att försvaga ekonomin i både Iran och Ryssland -  de två viktigaste nationerna som motsätter sig  USA: s hegemoni, utrikespolitik och petrodollar-politik. Detta kommer naturligtvis att slå tillbaka på  USAs egen skifferoljeindustri och förevändningar att utöka sol och vindkraft, men oljevinster är baggisar i jämförelse med vikten av att upprätthålla Västvärldens makt över Ryssland och Kina.

De nuvarande handels-och-ekonomiska sanktionerna mot Ryssland och Iran följer det gamla vanliga mönstret som aldrig har lyckats på egen hand.
Men denna strategi kan leda till att drabbade nationer slår tillbaka med militära medel, (ofta deras enda alternativ att avsluta blockader) vilket ger USA och andra demokratier en ursäkt att skramla med vapnen och visa sin överlägsna militärmakt.
USAs strategi är att lamslå Kinas två allierade, Iran och Ryssland och använda skattebetalarnas pengar för att köpa tid för Wall Street och Washington, medan Kina väntar i kulisserna.

Ingen nation kommer att vinna ett traditionellt vapenkrig mellan USA, Storbritannien och EU kontra Ryssland och Kina. Konsekvenserna är för hemska att ens tänka på, men om Ryssland är smart kan de vinna det finansiella och ekonomiska krig som pågår idag.
Washington har genom åren förstört allt som gjorde Amerika till drömlandet. Personlig frihet, initiativ, fri marknad och skatteparadiset  har utplånats och övergått i socialism och förstörts av Statens desperata behov av intäkter. T.o.m. Schweiz vek undan eftersom de inte kan överleva utan US, UK, EU.

Ryssland skulle kunna blomstra genom att erbjuda “ett nytt Amerika”; en hemvist och medborgarskap till produktiva och framgångsrika arbetare, entreprenörsföretag och egenföretagare,  med rätt till rimliga ekonomiska villkor, minsta möjliga statlig inblandning och låga skatter.

Konkurrens, fria marknader, minimal reglering och låga skatter är det nya årets lösning för att möta militär aggression, enorma skulder och resurs-hungriga imperier.

29 december 2014

Sortera godis med telefonen

Robotar kommer att tillintetgöra dem som tror att man kan höja minimilönen utan att orsaka massarbetslöshet bland de minst kvalificerade.Den namnlösa brittiska bloggaren bakom reviewmylife har skapat en maskin som använder en iPhone 5s som sin hjärna.  Kameran i telefonen “känner av” de  olika färgerna, kommunicerar informationen via Bluetooth till ett Arduino-kort och och öppna rätt lucka utifrån färg. 

Den färdiga prototypen är inte bara ett lysande exempel på uppfinningsrikedom, men ger oss också  en glimt av några av de möjligheter som Internet kommer att medföra.

Holiday Greetings


BARRY AND I WOULD LIKE TO WISH
SEASON’S GREETINGS
&
HAPPY HOLIDAYS
TO ALL YOU HARD-WORKING, DUMB-ASS,
WHITE-TRASH, GUN-LOVING,
CHRISTIAN-CRACKER TAXPAYERS
ALL ACROSS THE COUNTRY.


We'll be in Hawaii on your dime for the next 17 days!

28 december 2014

Nyheter ni kanske missat


Under julen tillbringar de flesta människor sin tid med familjen och de som tog sig en titt på nyheterna hade nog bara tid med rubrikerna, varav de flesta beskrev våld mot polis och cyberhot mot Sony. Nu när julen är över kommer här en sammanfattning av vad ni kanske missat.

Medan New York förberedde sig för att begrava poliserna Liu och Ramo, sköts en ung svart man i Berkley, Missouri, bara två miles från Ferguson. Trots att mannen, Antonio Martin riktade en pistol mot polisen bröt det omedelbart ut våldsamma protester i staden.  En liknande incident inträffade i Texas City, TX där en man, som just hade avfyrat en pistol i en folkmassa på en nattklubb, vände vapnet mot en polis som svarade genom att skjuta och döda mannen.  Folkmassan började kasta flaskor mot polisen. Ett vittne, en vän till den avlidne rapporteras ha sagt, "Det är precis som Ferguson”. 
 Jag antar att det är sant; en ung svart man försökte döda en polis och dog i processen. Uppenbarligen är rationellt tänkande fortfarande en bristvara.

På det politiska hemmaplanet använde sig Obama-administrationen av helgens distraktion genom att offentliggöra  mer än 1200 nya statliga regleringar, inklusive 139 miljö- och energibestämmelser.
 Den mest omstridda av dessa är ”coal ash rule” som innebär ytterligare en årlig kostnad för  kolindustrin med  $ 735.000.000. Fler nya regler väntas vid årets början.   Inga nya förordningar har genomförts som förväntas lindra arbetslösheten och fattigdomen i områden som drabbats hårdast av Obamas energipolitik.

Florida fd. guvernör Jeb Bush beslutade att bryta banden med flera företag i ett försök att bana väg till White House.  Ett av företagen är Tenet Health Corp., ett företag som främjar och drar nytta av Obamacare. Bush har suttit i deras styrelse sedan 2007. Avhoppningen nu förväntas göra det lättare för Bush att hävda att han verkligen varit emot Obamacare hela tiden.

Ett jordansk stridsflygplan störtade i Syrien och piloten tillfångatogs av ISIS styrkor i regionen. USA har ifrågasatt påståendet att terroristorganisationen sköt ner planet och säger att det helt enkelt bara kraschade.  Amerikanska tjänstemän vill inte spekulera i hur stora framsteg USA har gjort när det gäller att hantera problemet  ISIS.

Vid USAs södra gräns hävdade en mexikansk drogkartell att de kidnappat en amerikansk gränsvakt i Rio Grande Valley sektorn, men Gränspolisen har inte kunnat bekräfta kartellens påståenden.
Inget sägs heller om huruvida den påstådda kidnappningen genomfördes med vapen som levererats till drogkartellen via Obamas administration.

I en intervju nyligen sade president Obama att rasrelationer i USA har förbättrats sedan han tillträdde, trots en färsk  Bloomberg-undersökning som visar att mer än hälften av amerikanerna är av annan uppfattning. Obamas chefs-politiska rådgivare Jonathan Gruber sa till Obama att han skulle säga det.  White House-anställda har inte sagt när de planerar att låta presidenten titta på nyheterna igen, vilket gör att en del spekulerar att det kan ta månader innan presidenten får kännedom om någonting.

Och slutligen, National Security Agency rapporterade på julafton att kränkningar av privatlivet har inträffat till följd av myndighetens inhemska övervakningsprogram under mer än ett decennium. Rapporterna kommer som ett resultat av en FOIA begäran från ACLU, och indikerar att NSA har förmågan att spionera på och spåra varenda människa i landet som inte är en illegal invandrare.


27 december 2014

Det är för gulligt


Århus tar hand om sina egna jihadister, ser jag. Polismästare Jörgen Illum kallar det rehabilitering och brottsförebyggande vård.
“Vi vill förhindra att ungdomar radikaliseras i en utsträckning som gör att de kan vara ett hot mot samhället. "

Omkring 100 danska män - i ett land med bara fem miljoner - har rest till Mellanöstern för att slåss, och mer än en tredjedel av dessa soldater är från Århus.  Illum säger att staden har rekryterat ett nätverk av psykologer, handledare och socialarbetare för att försöka hjälpa de återvändande tillbaka in i det danska samhället.
Snarare än fängelse, får de sjukvård,  en terapeut för posttraumatisk stress, och även hjälpa med hemarbete och jobbansökningar. Deras föräldrar erbjuds också rådgivning.

De har redan värvats till Islamic State. Är det inte lite väl sent att oroa sig över att de kanske kan bli radikaliserade????

Fråga till mina danska vänner: "Är detta danska män som dragit iväg till Mellanöstern för att slåss?"

I mina ögon är de importerade vildar härstammande från en lång rad av vildar, som inte har för avsikt att fungera i ett västerländskt samhälle och aldrig kommer att göra det hur mycket “terapi’ de än får.
Hela västvärlden befinner sig i ett tillstånd av förnekelse vad gäller det avskyvärda och dödliga hotet från islam.   Islamisk kultur är bara primitivism maskerad som en civilisation.
Vi har satt upp ett självbedrägligt system och om vi inte sätter stopp för det kommer Väst att översvämmas av sina fiender. Obehagliga åtgärder krävs, men passivitet betyder att det blir mer och mer obehagligt i våra egna länder.

Det är sjukt.

26 december 2014

Så här långt har det gått

Otroligt - det behövdes kravallpolis för att skydda kristna från upplopp av ”FTP" -demonstranter under Midnattsmässan i Saint Louis Polis vaktar kyrkan eftersom #BlackLivesMatter -aktivister planerade att störa predikan
Underskatta inte Ryssen

Dr Paul Craig Roberts varnar för att Putin kan släppa lös vad man kallar  “the ultimate black swan" för att krossa Västvärldens ekonomi.
Det finns olika möjligheter att göra det.


Anta att den ryska regeringen säger, "Eftersom attacken mot rubeln är politisk och ni attackerar rubeln och orsakar oss så mycket problem, kommer vi inte att göra nästa avbetalning på vår skuld, när den förfaller i början av 2015."

Det europeiska banksystemet kommer då att kollapsa, eftersom deras banker är fruktansvärt underkapitaliserade. Några av dem har lån till Ryssland som absorberar nästan hela kapitalbasen.
 Så ryssarna behöver inte bryta kontrakten fullständigt. Det räcker med att de säger, "Vi kommer inte att betala i år. Vi kommer att göra det senare. Vi ska göra det när rubeln stabiliseras."

Om de europeiska bankerna går under, vem vet vad effekterna på högen av derivatavtal kommer att bli? Men hela banksystemet i Väst är ett korthus.  Det är inte baserat på något annat än otillbörlig marknadspåverkan. Så det behövs inte mycket för att knuffa omkull det.

Men den största svarta svanen av alla, om ryssarna blir riktigt arga,  är att de ringer upp de europeiska regeringarna och säger: "Vi säljer inte längre naturgas eller någon annan form av energi till medlemmar i Nato." 

Konsekvens skulle vara fullkomlig och total kollaps av Nato. Inte ens en marionettstat som Tyskland kommer att låta folket frysa ihjäl, låta fabrikerna stänga och låta arbetslösheten bli 40 procent. Det kommer bara inte att hända - utan det skulle vara slutet för Nato.

Det skulle släppa loss många svarta svanar. Alla banksystem skulle förmodligen kollapsa eftersom de tyska bankerna skulle ställas inför nedläggning av den tyska industrin  och vad kommer då att hända med bankerna? Putin sitter med all trumf på hand. Washington har ingen.  Putin kommer att omorientera Ryssland mot öst. Vi kommer att se hur Ryssland, Indien och Kina, tar  över ledarskapet i världen. Det kommer att starta under år 2015.

* Dr. Paul Craig Roberts var Assistant Secretary of the Treasury for Economic Policy, biträdande editor av The Wall Street Journal. Han skriver för  Business Week, Scripps Howard News Service, och Creators Syndicate.

24 december 2014Maria och Josef flydde till närområdet

Enligt Matteusevangeliet tvingades Maria och Josef fly till Egypten med det lilla gossebarnet Jesus.

"Maria och Josef flydde till närområdet, inte till Sverige. De återvände hem så snart konflikten var över. De missbrukade inte asylrättens rätt till tillfälligt skydd som ett verktyg för permanent migration. Så vitt kan erinras står heller inget i evangeliet om att Josef och Maria under sin tid i Egypten uppbar frikostiga bidrag på egyptiernas bekostnad eller att de skulle ha försörjt sig genom att sitta i gathörn och tigga." Mats Dagerlind


I en debatt om flyktingpolitiken mellan en frikyrkopastor och en Sverigedemokrat är det den senare som bekänner sig till Jesus Kristus!

Frikyrkligheten goes full Bagdad Bob i invandringsfrågan

23 december 2014

Speciella privilegier för tjockisar

Om ni inte visste det förut så får ni veta det nu:  Man medverkar till den globala uppvärmningen om man bantar, så gör inte det.  Det finns ytterligare en anledning att ta en extra portion av skinkan och gröten också,  för EUs överherrar har bestämt att om man är extremt överviktig är det ett handikapp som berättigar till speciella förmåner.

Företag inom EU måste tillhandahålla extra stora stolar, speciella parkeringsplatser och lättare arbetsbördor. Man får inte heller avskeda någon som inte klarar jobbet för att de är feta, eller låta bli att anställa någon av samma anledning.
En gång i tiden ägde jag ett gym och hälsocenter i en svensk stad och jag anställde bara friska, sunda, vackra, vältränade män och kvinnor. Det skulle jag inte komma undan med nu.

Bestämmelsen verkar väldigt godtycklig eftersom man inte definiera på vilken nivå klinisk eller svår fetma kan klassas som funktionshinder.
Viktigt är också att  EU domstolens ignorerar ursprunget till funktionshindret, så även om fetman orsakas av överätande bortser man från personligt ansvar.


Är detta slutet för Storbritannien?

De brukade sjunga  “There’ll Always Be An England”,  men det var innan politisk korrekthet gjorde landet till en  islamisk koloni. 


“Dekalerna visar att detta är ett område där det muslimska samfundet inte kommer att tolerera droger, alkohol, pornografi, spel, ocker, fritt umgänge mellan män och kvinnor - frukterna av den västerländska civilisationen.
Vi kommer att styra över området som en sharia-zon och lägga grunden för ett Islamiska emirat på lång sikt."

Daily Mail 


Jul 1964 och 2014

TV1964


Bilden ovan visar några färg-TV apparater från Sears julkatalog 1964.  De ursprungliga priserna, $ 750 för  Sears Silvertone och $ 800 för den något dyrare modellen , och priserna omvandlade i dagens 2014 dollar med hjälp av BLS Inflation Calculator: $ 5700 för den ordinarie  21-tums färg-TV-modellen och $ 6100 för den dyrare modellen.

För att få perspektiv på det hela,  illustrerar bilderna nedan vad man kan köpa för  $ 5700 i dagens dollar (egentligen bara $ 5600) från Sears och Best Buy webbplats:
Från Economic Policy Journal

22 december 2014

Raskrig


Vilka ligger bakom rasoroligheterna och vad hoppas de vinna?


Två polismän i New York, en asiatisk och en latinamerikansk, sköts ihjäl i Brooklyn av en svart beväpnad man och hans motiv var ”hämnd" för att Mike Brown i Fergusson och Eric Garner dödats av polismän.  Mannen  hade mördat sin flickvän föregående dag.

De rasmotsättningar vi ser på gatorna i New York och i nationen i övrigt underblåses av USA: s president, justitiekanslern i USA, den sk. svarta ledaren Al Sharpton och andra, och det uppmuntras också av borgmästaren i NYC.  Det har skapat en atmosfär där våldsamma brottslingar verkar uppmuntras att kallblodigt mörda poliser.
 Välfärdssamhället har förstört den svarta familjen - 72% av barnen föds utanför äktenskapet. Den mångkulturella polarisering av Amerika, som är en avsiktlig politik för Democratic Party, har hetsat rasmotsättningar i månader med protester och demonstrationer men det undviker man att diskutera.

 Kommunister försöker alltid att vinna popularitet från social oro. De lovar att de ska lösa problemen när de är de som orsakat dem i första hand.
Allteftersom regeringen har vuxit har den gjort mer och mer omotiverade intrång i våra liv (mer förlust av frihet) och har genom åren skapat så många lagar för att rigga ekonomin till förmån för särintressen, att vi tappat respekten och polisen representerar Staten och regeringen.
Det spelar ingen roll att polisen upprätthåller vissa lagar som skyddar friheten; de är helt enkelt en symbol som är lätt att angripa i ett repressivt samhälle. De som har den verkliga makten syns inte lika lätt.

Det kan verka konspiratoriskt, men jag har också sett denna tankegång på några ställen: “Islam skulle också dra nytta av ett raskrig.” 

Islam är fortfarande långt ifrån att vara majoritetsreligion i den svarta befolkningen men bland alla folkgrupper är den mest framgångsrik bland de svarta.

Islamiska grupper har inte tillräckligt många anhängare i USA ännu för ett “angrepp inifrån” men om alla svarta människor var islamiska anhängare, skulle det räcka långt.
Om de underblåser ett raskrig i USA, utgör de en tillräckligt stor andel av den svarta befolkningen för att kunna agera som primär-ledare och centralt styra den svarta befolkningen. Nation of Islam ( NOI) är en tillräckligt stor del av det traditionella svarta ledarskapet för att den övriga färgade befolkningen skulle följa deras exempel.

I den svarta kultur de vuxit upp med har det inpräglats i dem att de utsätts för en massiv rasism och det kommer inte att bli svårt att få dem att följa flocken.
 “Om du inte gör det, måste du stå på samma sida som Whitey.”

De kommer att effektivt kunna tvinga resten av den svarta befolkningen att kämpa för deras räkning, även om de inte är muslimer. Se bara på flockmentaliteten när man röstade fram Obama bara för att han är svart!

Så länge NOI och Muslim Brotherhood (MB) inte går ut och öppet annonserar det som amerikansk Jihad, utan presenterar det som en "pro black”-rörelse istället för en "kamp för islam", kommer majoriteten av den svarta befolkningen att vara redo att kämpa för den.

Allt går ut på Kontroll

21 december 2014

Der, Die, Das och där blev jag sittande

Så skämtade vi på den tiden jag försökte lära mig tyska i skolan.

Skype har utvecklat en “översättare” som omedelbart översätter konversation mellan olika språk. De kommer att göra språkundervisningen i skolor i det närmaste onödig…….men där det verkligen kommer att ha betydelse är naturligtvis inom arbetsmarknaden. Det finns inget sätt att stoppa detta. Den fria marknaden har eliminerat det sista stora hindret, vilket har varit språk.
Var som helst i världen kommer intresserade, smarta människor att kunna konkurrera och erbjuda sina tjänster utan att behöva flytta till ett annat land.
Och på perfekt engelska, tyska eller vilket språk ni vill kan de säga: “Jag är villig att arbeta för en lägre lön.”
De kanske tom. stoppar illegal invandring?

20 december 2014

Go Cuba!


Jag har tidigare skrivit om Kuba på flera ställen bl.a här och här och jag är verkligen inte den som ursäktar Castro,  men det är helt uppenbart att 50 + år av USA-embargon och meningslösa reserestriktioner inte har gjort det bättre för befolkningen på ön.

 Så för en gång skull håller jag med Obama, det är dags att erkänna misslyckandet och kanske prova något annat. Endast en president som inte längre behöver oroa sig över att vinna Florida kan stiga fram och säga att det är dags att normalisera förbindelserna med Kuba.
Det är ganska uppfriskande att se de förutsägbara neokonservativa som Jeb Bush och även Marco Rubio, ( som härstammar från Kuba)…. våndas över detta meddelande.

Men det borde vara goda nyheter för alla som motsätter sig den kubanska regimen och dess förtryck. Gång på gång under de senaste 50 åren har vi sett att kulturella och ekonomiska utbyten har lyckat bättre när det gäller att fälla  auktoritära regeringar än en mängd militära åtgärder. När vi förbjuder utbyte med auktoritära regimer är det deras ledare som tjänar på det och förstärker sin makt.

USAs utrikespolitik med embargon är  dum. Allt det åstadkommer är att göra livet sämre för de människor som inte har någon makt att göra något, därför att de är hungriga och fattiga. Skicka in McDonalds och Coca Cola; det ger dem jobb och en inkomst. Låt dem smaka Amerika och det kommer att åstadkomma förändringar.

Ron Paul säger:

Det 50-åriga embargot har inte fungerat. Om målet är regimskifte har det inte lyckats och förmodligen  straffar det folket mer än regimen gör, eftersom regimen kan skylla svårigheterna på embargot.

Jag har ett bättre förslag, om USA verkligen vill att Kuba ska bli ett fritt och välmående land.  Den amerikanska regeringen bör helt ta bort alla restriktioner för amerikanska medborgare och sedan kliva åt sidan. Amerikanska turister, affärsmän, studenter och forskare kan göra mycket mer för att främja verkliga amerikanska värden än byråkrater, statligt finansierade frivilligorganisationer, och USA-finansierade propagandasändningar."

En bättre framtid för USA och Kuba  kräver helt enkelt att vår regering öppnar dörren och flyttar sig ur vägen!

19 december 2014

150 kvinnor avrättade

Hallå Feminister! Ser ni någonting som är fel här?


Feminister kan vara väldigt högljudda- och med all rätt - när kvinnor behandlas illa.

Turkish Press: 


     Minst 150 kvinnor, som vägrade att gifta sig med soldater i Islamic State of Iraq and the Levant, eller ISIL, avrättades i den västra irakiska provinsen al-Anbar, rapporteras från Iraks ministerium för mänskliga rättigheter

     Enligt ett uttalande under tisdagen genomförde Isil-militären ett antal attacker i Fallujah och begravde offren i massgravar i staden


     "Minst 150 kvinnor, några av dem  gravida, avrättades i Fallujah av en soldat vid namn Abu Anas al-Libi efter att de vägrade att acceptera jihad äktenskap" sades det i uttalandet.

Det är ju ingen tvekan om detta kommer att orsaka att den feministiska rörelsen äntligen slå larm om hotet mot kvinnors rättigheter inom islam. Eller hur?
Annars kan ju folk få för sig att feminismen, liksom miljörörelsen och "svarta liv är betydelsefulla” inte har någonting att göra med dess ytliga retorik, utan helt enkelt är ett sätt att öka makten för Vänstern.

17 december 2014

Chanukah

Den 16 till 24 december markerar årets firande av Chanukah och man kan bara hoppas att det kommer att avnjutas utan att bli en ursäkt för att attackera judar runt om i världen. Chanukah har sitt ursprung i att man firar en gammal militär seger över en grekisk förtryckare, Antiokus IV och återinvigningen av templet.

Man kallar det också  Festival of Lights, och menoran med sina nio ljus är den allmänt kända symbolen för denna högtid; åtta för var och en av dagarna och ett för att tända de andra.

Chanukah/Hanukkah är en relativt obetydlig judisk helgdag jämfört med  Rosh Hashanah, Yom Kippur och Passover. Eftersom den infaller nära jul, har många amerikanska judar införlivat den högtiden i sin fest och jag skulle tro att de flesta judar  utbyter presenter den 25 december.

Av de uppskattningsvis 14 miljoner judarna i hela världen bor cirka 5,5 miljoner i Amerika. Ungefär  6,2 miljoner bor i Israel,  2 miljoner i Europa och ca 100.000 i Afrika.

Fjorton miljoner judar kan låta mycket, men de representerar cirka 0,2% av världens befolkning.  Man skulle kunna placera dem alla i Texas utan att det skulle märkas.

I Mellanöstern fördrivs kristna och judar från sina hem där många familjer hade bott i århundraden. I Syrien och Irak halshuggs och korsfästs kristna och judar för sin tro.
På vissa platser verkar det som judar behöva beväpna sig för att fira Chanukah. Dessa dagar har det blivit livsfarligt att be i en synagoga, vare sig det är i Jerusalem eller Brooklyn.

Men de som hatar judar verkar inte behöva en ursäkt för att attackera dem. I november dödade palestinska angripare fem israeler, varav fyra var rabbiner, i en synagoga i  Jerusalem.  Den 8 december skrek en galning  "Jag vill döda judarna" och knivhögg en israelisk student i Chabad-Lubavitch synagogan i Brooklyn. Studenten överlevde attacken och polisen dödade angriparen.

Över hela världen kommer tyvärr religiöst hat och andra former av trångsynthet som aldrig tidigare att styra vissa människors handlande både under denna Chanukah och Jul.

Envåldshärskaren

Obama agerar som en diktator men försöker dölja det genom att kalla vissa översittarfasoner  för president-promemorior i stället för direkta exekutiva order.

          
USA Today:
President Obama har utfärdat en form av exekutiva åtgärder kallade president-promemorior, oftare än någon annan president i historien - genom att använda sig av det har han kunnat vidta speciella åtgärder, i stället för att underteckna ännu fler verkställande order.

När dessa två former av direktiv slås samman, är Obama värre än någon president sedan Harry Trumans kamp mot "Gör ingenting Kongressen" för nästan sju decennier sedan, enligt  USA Today som gått igenom presidentdokument.

Obama har utfärdat verkställande order att ge federalt anställda ledigt dagen efter jul, att införa ekonomiska sanktioner och bestämma hur nationella hemligheter klassificeras. Han har använt president-promemorior för nya order om vapenkontroll, invandring och arbetslagstiftning.
I tisdag, använde han en promemoria för att förbjuda prospektering av olja och gas i Bristol Bay, Alaska.

Precis som för verkställande/exekutiva order, behöver president-promemorior inga åtgärder från Kongressen. De har samma giltighet som verkställande order och har ofta konsekvenser som är lika långtgående. Och några av de mest betydande insatserna i Obamas presidentskap har kommit genom  promemorior.

Obama har utfärdat 195 verkställande/exekutiva order och tillsammans med dem i Federal Register finns 198 president-promemorior - som alla har samma rättsverkan som verkställande order.

 Och Kongressen gör ingenting!

Utan assimilering ingen tillit i samhället

Vad sa egentligen riksdagens vice talman Björn Söder (SD) när han blev intervjuad i DN? - Att det finns många medborgare i Sverige som inte känner sig som etniska svenskar. Ganska självklart egentligen.

Men det var ett taktiskt misstag att ta samer och judar som exempel, när det verkliga problemet är muslimsk massinvandring och muslimska parallellsamhällen.

Folk bryr sig inte om etniska hårklyverier, det är för att de drabbas in på bara skinnet av den nya barska verkligheten som de röstar på SD. Utan assimilering av invandrarna ingen tillit i samhället.

SD-riksdagsledamoten Paula Bieler: ”Vi är tydliga med att så länge det är på individnivå så nej, då är det inga problem att även ha andra identiteter än den svenska. Det som däremot blir problematiskt är när det skapas olika slags grupperingar som man delar in sig i och inte strävar efter en gemensam identitet.”

Dick Erixon: ”Hur ser vi till att behålla den internationellt höga tillit i samhället som vi har i Sverige? Den frågan tycker jag alla – från miljöpartister till sverigedemokrater – borde diskutera öppet. Och utan glåpord. Det blir så pubertalt när vänsteraktivister kastar okvädningsord omkring sig istället för att föra en intelligent diskussion.”

16 december 2014

Knack, knack, var är pistolen?


I förra veckan publicerade Wisconsin Public Radio en artikel om att polisen i Beloit i sina
ansträngningar att reducera våld erbjuder kostnadsfri hjälp att genomsöka invånarnas bostäder för att se om deras hem innehåller några vapen som de, husägarna, kanske inte känner till att de har.

 Jag skojar inte - det är sant. 

Polischefen Norm Jacobs tycker faktiskt att det är en bra idé. Hans förhoppning är att några invånare kommer frivilligt att be att få sina hem genomsökta och att man kommer att hitta vapen relaterade till brott.
 Han gör också en liknelse mellan vapenvåld och Ebola.

 Jacobs sade att han förväntar sig inte att de ska bli nedringda med önskemål om att de ska genomsöka hemmen, men han hoppas ändå att programmet kommer att uppmuntra folk att tänka på vapenvåld som en infektionssjukdom som ebola, och att en inspektion av ett hem är som ett vaccin för att hjälpa till att bygga upp staden immunförsvar.

Bortsett från att vara ett av de mest orealistiska sättet att förhindra vapenrelaterade dödsfall, vem förväntar man sig ska delta i detta program? Brottslingar, laglydiga medborgare, korrupta regeringstjänstemän?
Tror polischefen att kriminella personer vill ha sina hem genomsökta?
Vad händer om en polisman hittar droger eller annat olagligt ? Tänk om polisen misstänker att en husägare är en olämplig förälder? Och kanske den mest självklara frågan - vem glömmer att de äger en pistol och var de förvarar den?
Har någon någonsin gömt en pistol i ett Cornflexpaket och glömt det och känt sig tvungen att be polisen om hjälp att hitta den?

Obama nämner inte ens Taliban


I sitt officiella fördömande av massakern i Pakistan, som resulterade i att över hundra gymnasieelever dödades, undvek Barack Obama att nämna de som var ansvariga för massmorden, nämligen Talibanerna.
Han fördömde visserligen den "fasansfulla attacken" och lovade att fortsätta att hjälpa Pakistan att ”bekämpa terrorism och extremism," men terroristgruppen namnges aldrig.

Här är uttalandet i översättning:

     “USA fördömer i starkaste möjliga ordalag dagens fasansfulla attack mot Army Public School i Peshawar, Pakistan. Våra hjärtan och böner går ut till offren, deras familjer och anhöriga. Genom att rikta denna avskyvärda attack mot studenter och lärare , har terrorister återigen visat hur fördärvade de är. Vi står på folkets sida  i Pakistan, och understryker USAs engagemang för att stödja Pakistans regering i dess ansträngningar att bekämpa terrorism och extremism och att främja fred och stabilitet i regionen.”

Som Weekly Standard påpekar har de pakistanska talibanerna förklarat att de tar på sig ansvaret för attacken. Pakistanska tjänstemän säger att minst 126 människor mördades (mer än 100 av dem var barn), medan 122 skadades och många togs som gisslan.
En fridens man

Gisslandramat i Sydney i Australien slutade med att tre dog, en när han försökte ta geväret från gisslantagaren, en annan av en hjärtattack på väg till sjukhuset, samt monstret själv som blev skjuten av polisen.

Dagen före attacken publicerade han sig på internet: "Islam is the religion of peace, that's why muslims fight".

Enligt islams anstiftare Muhammed kommer det inte bli slut på krigandet förrän alla blivit muslimer. Vad som händer sen är ovisst, de har ju redan svårt att hålla fred med varandra.

15 december 2014

Det ständiga spelet, nu inför 2016

De gamla gossarna med tjocka plånböcker vill se Jeb Bush, Chris Christie eller mitt Romney i Vita Huset. Den sortens presidentkandidater som, om de kommer till makten, har samma agenda som Hillary.
 De feta katterna vill inte ha något nytt.  De vill ha samma gamla GOP som de kan fortsätta att manipulera.

De vill inte att någon ifrågasätter.  De vill inte diskutera utrikespolitik.  De vill inte höra frågor om Statens roll i det moderna Amerika och de vill verkligen inte att man pratar om “svågerpolitik” Det är den sortens politik som de levt högt på under många år. 

Förväxla inte GOPs svågerpolitik  med den fria marknaden. Jag tror inte ens att de gillar frihet, men bakom kulisserna  har de makten att bestämma Republican Partys inriktning  .


14 december 2014

Köpcenter i Köpenhamn ersätter Jultomten med långskäggig muslim

    

"Danskarna är helt enkelt trötta på jultomten, och vill hellre ha en som konverterat till islam," påstår de politiskt korrekta TV-nyheterna i DR, Danmarks Radio som i folkmun kallas DDR.

"Lägg märke till att barnen håller sig ganska nära jultomten, medan de håller sig på avstånd från herr Skägg. Det är nog klokt." Kommentar på Uriasposten

13 december 2014

Republicans enbart till namnet

Intervju med Sarah Palin

Tror du att Speaker Boehner arbetar tillsammans med president Obama i ett försök att effektivt "annullera” den svepande republikanska segern i mitt-terminsvalet 2014 ?

"Det är resultatet hittills, så svar ja. Detta är ett exempel på hur GOP etablissemanget bedriver kampanj på ett sätt och sedan styr på ett annat. Man blir illamående. De lovade att de skulle göra allt som stod i deras makt för att stoppa Obamas exekutiva  amnesti - Jag hörde deras jäkla kampanjtal där de lovade att göra det! - Och ändå,  när de har makten att göra det (makt som vi väljare gav dem) stöder de stillatigande Obamas misslyckades agenda. De slipar den kniv som liberaler har på strupen på vår ekonomi. De springer Barack Obamas ärenden ännu mer så än Nancy Pelosi,  om du kan föreställa dig det ... "

Via Breitbart

————————

Ett utmärkt exempel på att rösta i en "demokrati" är ett rent slöseri med tid och ansträngning.

Kungen har fått nog av den politiska adeln i Stockholm

Nobelfesten är en årlig freakshow för Sveriges adel av politiker och kändisar. Företrädare för landets tredje största parti är dock inte välkomna.

"Men nu kommer protesten. Till och med från högsta håll. Kungen säger stopp. Carl Gustaf har fått nog. Vilket faktiskt inte är helt överraskande - historiskt sett. Länge var den europeiska politiska historien präglad av en strid mellan monarki och adelsväsen, och samma konflikt tittar nu fram i Stockholm, pseudodemokratins huvudstad.

Kung Carl XVI Gustaf har tydligen fått nog av adeln och meddelar via hovets presstaleskvinna, att kungahuset har för avsikt att bjuda in företrädare för alla folkvalda partier, det vill säga också Sverigedemokraterna, till sina baler och arrangemang. Kungen länge leve!"Kronprinsessan Victoria bar ett kors om halsen under Nobelfesten. Det är betryggande att kungen eller drottningen enligt grundlagen måste tillhöra kyrkan. En nagel i ögat på sossar och miljöpartister och andra värderelativister som gärna skulle se en framtida muslimsk regent i Sverige.

11 december 2014

John Boehner sviker Amerika


Hur många gånger måste vi genomlida  detta innan folk fattar att Boehner (R) och Co har absolut inget intresse av att minska regeringens storlek? Han och hans kumpaner har återigen svikit de miljoner väljare som trodde att de skickade ett allvarligt meddelande i förra valet.

Jag har varit kritisk mot Boehner långt innan han blev Speaker of the House och med goda skäl. Huvudsakligen därför att han agerar som ett hjälplöst barn som inte gör någonting.
“Stor i orden men liten på jorden,” vilket framgick tydligt under debatterna om lånetaket,  om Keystone Pipeline, om arbetsgivaravgiften, som han misslyckades med på ett spektakulärt sätt .
Han är antingen övermåttan oduglig,  eller också springer han Obamas ärenden.

John Boehner vill ge Obama allt som Obama vill ha - 1100000000000 dollar. Detta kommer att finansiera hela räkenskapsåret och inte bara de två månader som varit tillräckligt tills Republicans ta över senaten.
Senatens “Demorats” ger inte efter. Varför skulle de? Boehner ger dem hela klabbet. Republicans vann en stor seger i november och Boehner gör det han är bäst på:  han kliver på bussen som körs av Harry Reid till första januari. “Vi vill inte ha problem. Vi vill inte ha konflikt. Vi ska komma överens. Du sitter i förarsätet fram till januari. Du väljer destination. Vi ska sitta bak i bussen. Vi har rösterna. Inget bråk. Inget krångel.”

Det finns fortfarande väljare som tror att om man vinner nästa val kommer det att ”förändra allt."
 De tror fortfarande att  tvåparti-teatern i Washington betyder någonting annat än en charad för att hålla väljarna nöjda med ett årligt budgetunderskott på  500 miljarder dollar.

”Vi vann! Vi vann!”
 Men vad vann vi?

10 december 2014

Inte så lite hycklande


FN: s klimatkonferens slår rekord vad gäller koldioxid.

LIMA, Peru (AP) - De nuvarande FN:s klimatförhandlingar blir det första att neutralisera alla växthusgaser de genererar. De lovar att kompensera genom att skydda värdlandet Perus skogar i tre olika reservat, säger arrangörerna.

     Nu till de dåliga nyheterna: Konferensen Lima förväntas ha alstrat mer koldioxid än alla FN:s klimatmöten hittills.

     "Mer än 50.000 ton koldioxid är en förhandlings-börda för den globala uppvärmningen och är  ca 1 1/2 gånger normen," sade Jorge Alvarez, projektkoordinator för FN: s utvecklingsprogram.

     Arenan är en stor anledning eftersom den måste byggas.

     Elva fotbollsplaner av tillfälliga strukturer konstruerades för 13-dagars förhandlingar på en plats som för  tre månader sedan var ett tomt fält bakom Peru-arméns högkvarter. Man lade betong, installerade avlopp och färdiga komponenter flögs in från platser så långt bort som Frankrike och Brasilien.

    Solen mitt på dagen här kan vara rent obehaglig, men Lima-solen är inte pålitlig.  Det är en anledning till att man inte använde solpaneler.

     För el är man helt och hållet beroende av dieselgeneratorer.

     Arrangörer hade planerat att dra ström från Perus el-nät, vilket till cirka 52 procent kommer från vattenkraft. "Vi arbetade för att uppgradera transformatorer och generatorer, men av någon anledning fungerade det inte," sade Alvarez.
——————————
“…..men av någon anledning fungerade det inte ", sade Alvarez."

Det säger allt om miljöaktivisternas ”blinda vördnad till allt som kan uppfattas som ”grönt "och en vilja att använda andras pengar till det, oavsett resultat. . .
Tror ni att de kan minska "växthusutsläpp" om de slutar mötas för att prata om utsläppen av växthusgaser?
Klimatförändringarna har varit ett bedrägeri i flera år, och det är ett dyrt sådant, som kostar oss miljoner och håller tillbaka vår ekonomi. Alla människor borde utbilda sig i ämnet.

Råna Peter för att ge till Paul


Jag tror faktiskt på omfördelning av rikedom ”, sade Obama,  96-sekunder in i detta tal från  September 18 , 2012 . "Åtminstone på en viss nivå, för att se till att alla ska få en möjlighet.”

Detta går till historien som hans berömda uttalande att bygga statliga system för att omfördela rikedom.

Det är vanligt att man ser omfördelning helt enkelt som att man tar en viss mängd pengar från skattebetalaren Peter och ger det till en annan person, Paul och allt annat i samhället förblir detsamma.
När man ser på omfördelning av inkomster på det sättet,  tenderar man att göra bedömningen att Paul är mer förtjänt av pengarna.  När det  diskuteras i nyhetsmedia eller bland vänsterliberala politiker, framställs Paul som en representant för de fattiga och förtryckta och Peter som en rik krösus eller ett storföretag.
Om man presenterar det så, kan man framställa motståndarna till omfördelning som känslokalla och i avsaknad av empati för de de mindre lyckligt lottade.

Men att ta pengar från Peter och ge till Paul ger ringar på vattnet som vid första anblicken inte är så uppenbara.

Skatter i syfte att omfördela inkomst avskräcker skattebetalare från att tjäna skattepliktig inkomst eller höja värdet på fastigheter genom investeringar. Människor som riskerar att förlora en del av sina inkomster svarar genom att förändra sin situation. Som  resultat producerar de färre varor och tjänster och ackumulerar mindre förmögenhet än de annars skulle göra.
 Samhället blir sämre!

När man tar pengar från folk avskräcker det dem från att tjäna mer och de väljer att vara lediga oftare. När de kan få samma inkomst utan att jobba mer, ansträngning de sig mindre och producerar mindre. Och om de förväntar sig att få inkomster i framtiden utan att jobba för det, investerar de mindre i utbildning, arbetslivserfarenhet, personlig hälsa och andra former av mänskligt kapital, som ökar deras möjligheter att tjäna pengar i framtiden.
Samhället blir fattigare!

Paul som tar emot pengarna, tenderar att bli mindre ansvarsfull och mer beroende av statliga utbetalningar. När människor kan få stöd utan att anstränga sig eller upptäcka att det har förmåga och möjligheterna att försörja sig själva,  utvecklar de inte sina talanger.
 Folk glömmer - eller lär sig aldrig - att ta hand om sig själva och så småningom accepterar helt enkelt sin hjälplöshet.
Inte nog med att de tar för givet att bli underhållna. De utgör också ett dåligt exempel för andra, inklusive sina barn, andra släktingar och vänner, som ser att man kan ta emot varor, tjänster och pengar från regeringen utan att arbeta för  dem.
Så skapas en  statlig beroendekultur !
 

09 december 2014

“Rasifierad”

“Rasifierad” är ett modeord som ibland används av människor som är fixerade vid sin etniska tillhörighet och säger sig vara offer för “vithetsnormen”. En människas familj och ursprung är ju viktig för identiteten, men varför tro att man automatiskt är ett offer bara för att man inte är vit? Några av de som klagar högst kommer från Mellanöstern och har ljus hud, så det handlar snarare om kulturella skillnader än ras. “Rasifierad” verkar ha blivit ett kodord som “kränkta” personer med utomeuropeisk bakgrund använder om sig själva.

Många gånger beskrivs kritik av islam felaktigt som rasism riktad mot muslimer. Ett listigt trick för att i skydd av religionsfriheten utbreda denna människofientliga lära som predikar krig mot alla icke-muslimer. De som i verkligheten blir “rasifierade” och råkar ut för rasfördomar är vita svenskar, ett av de minst rasistiska folken i världen. Och media hänger på. För några år sen var det “rasistiskt” med pepparkaksgubbar i Luciatåget, men inte nog med det, nu har den kristna högtiden Lucia mer eller mindre fullständigt avskaffats i skolor och förskolor. Halal ska det vara. Slut på det roliga.

    Alldeles för vit

08 december 2014

Stand with Hillary

Det finns många skäl - juridiska, personliga, etiska - varför de flesta 2016 presidentkandidater ännu inte  säger att de är en 2016 presidentkandidat,  men allt tyder på att Hillary Clinton siktar in sig på målet.

Denna hyllningsvideo till Hillary Clinton är absolut garanterad att vara det värsta ni ser idag.

Se, Hillary som den jordnära person hon är. Hon är inte den beräknande, baksluga, känslokalla, egoistiska, manipulerande lögnaren som struntar i hur många som dör därför att hon inte är kapabel att göra bedömningar.Det sägs att videon är gjord av gruppen “Stand with Hillary PAC”, som fokuserar på att få Latino-väljare och arbetande familjer tända på möjligheten att få Hillary Clinton som president.  Om de tror att detta kommer att göra jobbet lider de av allvarligt vanföreställningar.

Detta ömkliga försök att få en alkoholiserad, kroniskt lögnaktig, limousine-democrat, som inte ens kört bil på tjugo år, att framstå som helylleflickan från granngården som kämpar för familjvärderingar, som är ”en av folket”, är så löjligt att de är direkt oförskämt. Tror de verkligen att vi alla är så dumma att vi går på detta? 

Personligen tror jag att det är en satir; att någon Republican producerat den, men om så inte är fallet är det verkligen en av de mest patetiska propagandaförsök  jag har sett på mycket länge.

Ge er tid att titta på hela videon även om ni vill stänga av den halvvägs för att det är så bedrövligt.  Låt den cyniska politiska propagandan skölja över er:
"Hillary bara väntar på att jaktsäsongen ska börja.  Hon kör en F-150 och kan skjuta ölburkar som den värsta karl.  Hon handlar på Walmart och ser fram emot en lördagskväll vid rodeo-arenan."

Den bästa scenen är när killen kliver på motorcykeln som hans flickvän kör.

Skådespelaren heter Jason Tobias. Ingen vet vem som verkligen gjort sången, men det var inte Tobias. Jag vet inte vem som kom upp med idén att producera videon eller samla bakgrundsbilder men den som gjorde det var ett geni.

Logik på svensk politikernivå

Många fler asylsökare får plats i Norden, påstår förre statsministern Reinfeldt:

"Jag flyger ofta över den svenska landsbygden och det skulle jag vilja råda fler att göra. Där finns oändliga fält och skogar. Där finns mer plats än man kan föreställa sig. De som hävdar att landet är fullt, de bör visa var det är fullt."

Reinfeldts nedärvda cirkus-gycklar-gener gav honom den förflugna tanken när han satt i sitt statliga luftskepp och tittade ner på de stora skogarna, att det fanns areal till många människor. Hela världens befolkning kan stå på Bornholm hette det, när jag gick i skolan. Sedan har befolkningen vuxit och om den får plats på Bornholm i dag, blir det väl som en packad buss i julmarknadstiden. Säkert finns det rum i de svenska skogarna, men jag förstår inte: hur ska främlingarna kunna hålla ut att stå där så länge? Finns det ingen bänk de kan sitta på? Och vad ska de sälja, när skogen är såld. Nej, jag begriper mig inte på politik...!


07 december 2014

Det Liberala Paradiset!


Fängelse.


Alla behandlas lika.
Gratis mat till alla.
Fri sjukvård.
Bara polis och vakter har vapen.

Löfvens DDR-attack på SD

Fritt fram att attackera Sverigedemokrater, är det så man ska tolka den svenska regeringens senaste valtaktiska fulspel? Statsministern verkar i alla fall inte ha några problem med att demonstrera sida vid sida med våldsvänstern.

Så ser Löfvens taktik ut. Liksom DDR-ledaren Honecker beskyller han oliktänkande för att vara “fascister”. Ett glåpord som är lika fel nu som då.

Det är en lögn att SD skulle vara “nyfascistiskt” men sossarna och miljöpartisterna gör som Hitlers propagandaminister Goebbels: “Om en lögn upprepas tillräckligt många gånger blir den en sanning.”

Avsikten är att skrämmas. Alla ska veta att i det politiskt korrekta Sverige är det “nyfascistiskt” att ifrågasätta invandringen. Det gäller även borgerliga tidningar som Dagens Industri och Svenska Dagbladet, inte ett pip därifrån, annars kommer glåporden. Självcensuren ska bli total.

Spydpigen: “Jag är en av de många 'förmätna' som avsiktligt och genomtänkt har röstat på Sverigedemokraterna.

Hur kan det komma sig att en demokrati låter ett parti ställa upp till riksdagsval på lika fot med andra partier för att sedan låta den nya, oerfarna statsministern överfalla partiets väljare - inklusive mig - med hånfulla ord, ordmanipuleringar, lögnaktighet och snaskigt förtal?

Ett ganska märkvärdigt beteende!

Hur kan man tillåta att en bevislig lögn repeteras om och om igen som en sliten floskel? 'Främlingsfientlig'! Totalt ogenomtänkt. En mängd väljare har låtit sig vilseledas av den evigt körande PK-propagandan. Det handlar inte om noll hjälp till den tredje världens fattiga, färgade eller flyktingar, men bara om HUR? De flesta svenska partier - från de röda till Alliansen - tycker att det är bäst globalt att bjuda in alla att bo i Sverige, även om det kostar miljarder för svenskarna, medan SD mera nyktert anser att de inte ska lockas hit till landet, men hellre hjälpas i det område och den kulturmiljö de känner, antingen i sitt eget land eller i närområdet, vilket kostar mindre och därmed uppnås till och med mera hjälp!!

Är det 'främlingsfientligt'? Det är falsk beskyllning!”

Uppdatering:06 december 2014

Polisstaten


Det är politiker som skapar polisstaten och de gör det genom att införa så många lagar och regler som de kan komma på. Om dessa lagar och regler motsäger varandra är det ännu bättre.

Fallet nedan med Eric Garner är en påminnelse om att Regeringen är Makt, och ju större regering desto mera makt och våld.
Om vi vill att regeringen ska använda mindre våld måste vi se till att vi har mindre inflytande. Det är meningslöst att tro att kvotering eller andra typer av särbehandling kommer att minska polisvåld.

Faktum är att för varje lag,  oavsett hur liten eller oviktiga den tycks vara,  oavsett om det är ett grovt brott eller en liten förseelse - alltifrån massmord till att korsa gatan mot rött ljus - för varje lag, kan en situation uppkomma när en polis lagligt kan döda oss.

Det enda sättet vi kan minska dessa typer av dödsfall är att se till att regeringen får mindre inflytande och vi kan göra det genom att minska antalet lagar. Eric Garner sålde en vara som är laglig i hela landet. Den verkliga frågan här är:  “Varför var det han gjorde olagligt?”
Han dog därför att politiker tvingar polisen att bli skatteindrivare.
Det finns inget omoraliskt, oetiskt eller skadligt i att en person säljer en laglig produkt till en annan person till ett rabatterat pris. Köpare och säljare - de enda två parter som är inblandade här - drar båda nytta av ett sådant frivilligt arrangemang.

Staten kan liknas vid Maffian som strävar efter att blanda sig i alla möjliga affärer, om de kan.
Både maffian och regeringen använder våld för att få vad de vill ha och i utbyte erbjuder de visst skydd “mot invasion”. Båda dessa organisationer visar upp många likheter.
Regeringar får sina intäkter genom tvång. Vissa människor betalar regeringen för att de uppskattar de tjänster de får (precis som maffian) men de flesta människor betalar, eftersom de annars hamnar i fängelse.  Regeringen gömmer sig bakom ett antal olika skepnader för att samla mer pengar för sin verksamhet och kallar det "skydd, utbildning och förbud."

Från Atlas Shrugged:

"Trodde du verkligen att vi vill att dessa lagar åtlyds?”, sade Dr Ferris. "Vi vill att de ska brytas. Det är bäst om  du fattar att det inte är en massa scouterna du har att göra med ... Vi är ute efter makt och vi menar det ... Det finns inget sätt att härska över oskyldiga människor. Den enda makt någon regering har är makten att slå ner på brottslingar. När det inte finns tillräckligt många brottslingar ser man till att skapa dem.  Man bestämmer att det är så många aktiviteter som är olagliga att det blir omöjligt för människor att leva utan att bryta lagar. Vem vill ha en nation av laglydiga medborgare? Vad finns det att hämta där?  Genom att skapa den typ av lagar som varken kan åtlydas eller objektivt tolkas - skapar man en nation av lagbrytare - och sedan tjänar man pengar på brottsligheten. De är systemet, mr Reardon. Det är spelet, och när du förstår det, kommer du att bli mycket lättare att handskas med. "
-------------------------
Vänsterns krav på höga skatter dödade Eric Garner och nu protesterar Vänstern därför att han är död.
Garners sista ord var: “Jag kan inte andas” och han talade för oss alla som sakteliga kvävs under nya skatter, avgifter och lagar.

04 december 2014

Mer bränsle på elden

Just som det börjar lugna ner sig i Ferguson Missouri, efter att juryn beslutat att inte åtala polismannen Darren Wilson, nås vi av ett annat beslut från New York, där en svart man arresterades, vilket ledde till ett våldsamt handgemäng mellan honom och polisen.Den arresterade mannen, Eric Garner dog och en medicinsk undersökning fastställde att bidragande faktorer var akut och kronisk astma, fetma, och en hjärt-kärlsjukdom (enligt CNN). Hans död orsakade omfattande  protester mot polisen och Al Sharpton kräver en federal utredning.  Det är ganska troligt att juryns beslut att frikänna polisen även i detta fall, kommer att ge anledning till våld och rasmotsättningar.

Garner hade en omfattande kriminell bakgrund, inklusive mer än 30 gripanden, och hade tidigare gripits för att sälja obeskattade cigaretter, enligt polisen. När han stoppades i juli av Pantaleo och flera andra officerare, var han misstänkt för att sälja smugglade cigaretter och han motsatte sig arrestering.

Cigaretter i New York kostar skjortan. Det är populärt att belägga tobaksprodukter med hög skatt, det straffar ju bara “syndarna”, eller hur?
Om en limpa cigaretter kostar $ 160 i New York, och $ 35 i North Carolina, vad tror ni kommer  kommer att hända? Svaret är att massor av cigaretter kommer att transporteras på  I-95 från North Carolina till New York.
Cigarettskatten i staden NY är den högsta i landet -  $ 5,85 per paket. Smugglare köper cigaretter i andra stater med lägre skatt,  såsom närliggande Pennsylvania, där skatten bara är $ 1,60 per förpackning. Om smugglare är villiga att resa ännu längre kan de köpa cigaretter i stater som Virginia där skatten är $ 0.30 per paket.


De som smugglar är alltifrån pensionärer till internationella terrorister.  Ägare av kvartersbutiker kör över statsgränser för att fylla privatbilen, medan asiatiska och ryska gangsters smugglar i lastbilar.
Smuggling av cigaretter är olagligt så det troliga är att de som engagerar sig i cigarettsmuggling är sådana som mestadels inte bryr sig om lagar.

The Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF) har funnit att organiserade ryska, armeniska, ukrainska, kinesiska, taiwanesiska, pakistanska, libanesiska och syriska kriminella grupper är starkt involverade i olaglig smuggling av cigaretter. ATF fann att vissa av dessa grupper använder pengarna för att ge ekonomiskt stöd till terroristgrupper som Hizbollah och Hamas.
Handeln med tobak är så lönsam att det är världens mest smugglade lagliga njutningsmedel.

Ju mer staten, eller regeringen för den delen, försöker förhindra handel med lagliga eller olagliga varor - ju högre priset är, och därmed vinstmarginalen - desto villigare är olagliga marknadsförare att möta efterfrågan.

Viljan att begå andra brott - även våldsamma - ökar naturligtvis i takt med att vinsten ökar.

03 december 2014

Muslimer är upprörda


Med muslimsk invandring kommer religiösa krav, minareter och störande högtalare, yrkande på sharialagar, undantag och krav på speciell mat.
Icke-muslimska länder upplever nu att den sanna agendan är att upprätta en islamisk stat där otrogna kuvas.

Xinjiang-regionen i västra Kina har insett hotet från islamiseringen och vidtagit åtgärder för att hämma intrånget. Där har man nu officiellt förbjudit muslimska bönemöten och andra religiösa seder i statliga byggnader, skolor och affärskontor, rapporterar The Times of India .

All religiös verksamhet, inklusive böner, kommer att begränsas till moskéer.

En annan regel är att muslimer inte kan bära kläder eller logotyper som förknippas med extremism. Inga ISIS- flaggor eller dekaler är tillåtna.

Den nya lagstiftningen kommer omedelbart att påverka muslimska anställda, vilka kräver fem raster för bön varje dag på sina arbetsplatser. De kan inte heller använda sina personliga telefoner för att studera Koranen eller läsa böner.

“Xinjiang har sett en kraftig tillväxt i religiös fundamentalism, som kan påverka unga sinnen och styra dem mot terrorismen", säger områdets styrande.
Regionen, som gränsar till Pakistan, är grogrund för en våldsam separatiströrelse som drivs av East Turkmenistan Islamic Movement. I mars knivskar de 31 personer till döds och skadade 141 och i den senaste attacken i fredags dog 15 personer.

Priviligerad


 Kommer ni ihåg Pyjamaspojken? Han som förra året gjorde reklam för Obamacare och uppmanade oss att ta på pyjamas, dricka mjölkchoklad och tala om försäkring.

Han heter Oliver Friedfeld och han och hans rumskamrat rånades under pistolhot i Washington DC under helgen men säger att han "inte kan klandra sina angripare.”

"Inte för ett ögonblick tyckte jag att våra angripare var "dåliga människor. "Jag litade på att de inte tänkte skada mig. I själva verket slår jag vad om att om de kände mig,  skulle de tycka att jag var okej" , skrev Friedfeld i universitetets tidning. “Att dessa två ungdomar, som verkade yngre än jag,  ens tänkt att jag skulle ha sådana tanker om dem visar att deras verklighet är långt ifrån min.

Friedfeld hävdar att det är den uttalade ojämlikheten i Washington, DC som har underblåst dessa typer av brott. Han säger också att som en medelklass-man, har han inte rätt att döma sina rånare.

“Hur kan jag stå på min plattform av privilegier,  omgiven av miljon-dollar hem och betala för en  $60.000 utbildning och fördöma dessa unga män som" ligister? ”frågar Friedfeld. "Det är just den här typen av “dom-och-oss-attityd” som orsakar problemet."

"Millenial-generationen tar över världens tyglar och därmed ges vi en fantastisk möjlighet att rätta till några av de oförrätter från det förflutna", skriver Friedfeld. "Tills vi gör det måste vi finna oss i sporadiska rån och inbrott. Jag kan knappast klandra dem. Alla korten är i våra händer, och vi spelar dem inte "

Välkommen till Pyjamaspojkens Amerika!