24 december 2014

Maria och Josef flydde till närområdet

Enligt Matteusevangeliet tvingades Maria och Josef fly till Egypten med det lilla gossebarnet Jesus.

"Maria och Josef flydde till närområdet, inte till Sverige. De återvände hem så snart konflikten var över. De missbrukade inte asylrättens rätt till tillfälligt skydd som ett verktyg för permanent migration. Så vitt kan erinras står heller inget i evangeliet om att Josef och Maria under sin tid i Egypten uppbar frikostiga bidrag på egyptiernas bekostnad eller att de skulle ha försörjt sig genom att sitta i gathörn och tigga." Mats Dagerlind


I en debatt om flyktingpolitiken mellan en frikyrkopastor och en Sverigedemokrat är det den senare som bekänner sig till Jesus Kristus!

Frikyrkligheten goes full Bagdad Bob i invandringsfrågan

11 Kommentarer:

Knute sa...

En snabb titt ut över världen idag lär oss inse skillnaden mellan att grunda samhället på värderingar hos en fredsprofet som predikade barmhärtighet och att vända den andra kinden till, eller att grunda samhället på värderingar hos en krigarprofet som predikade svärdets och våldets blodiga väg. Detta är värt att begrunda nu vid tiden på året för Jesu födelse och i beaktande av att våldets religion genom massinvandringen får ett allt starkare fäste i vårt land.

http://avpixlat.info/2014/12/23/maria-och-josef-flydde-till-naromradet/#more-136648

Knute sa...

Av de 1 757 565 utlänningar som beviljats PUT eller uppehållsrätt sedan 1980 har 44 985 haft asylskäl enligt FN:s flyktingkonvention.

Det är 2,6 procent av samtliga som beviljats PUT i Sverige de senaste 33 åren. 97,4 procent har alltså inte sådana asylskäl. Ändå motiverar politiker alltid massinvandringen med att “vi måste ge skydd åt dem som flyr från krig”. Syftet är givetvis att lura i svenska folket att alla utlänningar som kommer till Sverige är flyktingar.

http://varstundisverige.blogspot.se/2014/12/sverige-innan-massinvandringen-sverige.html

Knute sa...

Imagine all the people living life in peace...

Islamixa ztatens jihadister lovar att erövra Europa och döda alla. Detta är ett problem som bara kan lösas med mer muslimsk invandring. Det är som John Lennons "Imagine" i Cat Stevens version. Det blir fred på jorden när alla icke-muslimer är utrotade.

http://tundratabloids.com/2014/12/islamix-ztate-says-well-conquer-europe-well-kill-yall.html

Den brittiske sångaren Cat Stevens slog igenom med låten Morning has Broken. Sen blev det inte mycket mer, bortsett från att han konverterade till islam och fick sjunga på Nobelfester och sitta i Skavlans tv-soffa.

I en intervju avslöjade han sig. Han fick frågan om vad han ansåg om att en docka föreställande Salman Rushdie, författaren av "Satansverserna", brändes vid en demonstration. Svar: han hade önskat att det i stället hade varit "the real thing" som brändes!

Robertson: Du tycker att denne man förtjänar att dö?
Stevens: Vem, Salman Rushdie?
Robertson: Ja.
Stevens: Ja, ja.
Robertson: Och att det är din plikt att vara hans bödel?
Stevens: Uh, nej, inte nödvändigtvis, såvida inte vi var i en islamisk stat och jag blev beordrad av en domare eller av myndigheterna att utföra en sådan handling - kanske, ja.

http://en.wikipedia.org/wiki/Cat_Stevens%27_comments_about_Salman_Rushdie

- - -
“De är de mest brutala och farligaste fiender jag någonsin sett i hela mitt liv. Jag ser inte någon som har en verklig chans att stoppa dem. Endast araber kan stoppa IS. Jag kom tillbaka mycket pessimistisk.”

http://gatesofvienna.net/2014/12/a-brutal-and-most-dangerous-enemy/

Knute sa...

Vi har passerat gränsen för hur många flyktingar vi kan ta emot, säger Kristdemokraternas ungdomsförbund.

Alliansen är löjliga när de inte ens vill förhandla med SD om invandringspolitiken. Mängder med borgerliga politiker håller ju helt eller delvis med Sverigedemokraterna när det gäller invandring, försvar, brottslighet osv.

http://petterssonsblogg.se/2014/12/25/kdu-gransen-for-invandring-ar-passerad/#more-115033

Knute sa...

Ett folk bör inte ha arvsrätt till landet det bor i, säger Sveriges tidigare statsminister Reinfeldt till TV4, vilket motsvarar att ta arvet från släktingar till den avlidne - på nationell nivå. Detta ligger utanför gränsen för politikens handlingsfrihet.

https://www.document.no/2014/12/reinfeldts-tanker-om-fremtidens-sverige/

Anonym sa...

Knute
Detta ligger helt i linje med vad den globala finanseliten vill uppnå - röra om i grytan och ta ifrån alla människor allting, t.o.m. föräldrarnas "arvsrätt" till sina egna barn. Så skapar man avklädda, utblottade, lydiga redskap för den "Nya Världsordningen", där den globala finanseliten inte längre behöver verka i det fördolda utan kan framträda i all sin makt och prakt.
Systemet är så djävulskt uttänkt att jag tror att det enda som slutligen kommer att välta det är Jesu återkomst till jorden. Vi har nu ganska många likheter med det såg ut vid hans första ankomst till romarriket för 2000 år sedan.
/SB

Knute sa...

Stockholm växer med 100 personer per dag

Befolkningsökningen består av 70 procent personer som är utrikes födda eller har utrikes bakgrund. Maximalt 30 procent har svensk bakgrund!

Jag gissar att 7-klöverns politiker är helnöjda med en sådan utveckling.

Thoralfs blogg måndag 22 december

http://www.thoralf.se/

Knute sa...

De arma så kallade flyktingarna som kommer till Sverige, och påstås ha flytt krig och elände, har inte bara åsikter om mat och logi de erbjuds. Då en grupp nyanlända transporterades till ett boende i Östersund vägrade de kliva av bussen och krävde att få bli körda tillbaka till Malmö.

Missnöjet handlar bl.a. om att det är för kallt i jämtländska Östersund. Man gillar heller inte att det finns snö och is eftersom man kan halka och slå sig, en rädsla som möjligen kan förefalla något märklig från personer som ska ha flytt undan bomber och kulregn i inbördeskrigets Syrien. Andra anmärkningar handlar om att den ödsliga miljön utanför Östersund inte erbjuder den rätta inspirationen för att komponera musik. Även här kan man förstås ställa frågan om det är ett förväntat klagomål från någon vars miljö i närtid ska ha varit Syriens krigsinferno.

http://avpixlat.info/2015/01/02/bussockupationen-avblast-med-hjalp-av-mutor/

Knute sa...

I dagarna har vi ett fall där flyktingar från Syrien som redan innan de ens fått uppehållstillstånd protesterar mot att Sverige inte ger dem mer, att de tvingas åka buss i 12 timmar och att de placeras ute på landet och inte i en storstad.

Vad har de att kräva av oss? Ingenting. Det är deras egna landsmän som krigar och förstör deras hemland. Sverige har ingen som helst skyldighet att ge dem någonting. Men ändå är det som att Sverige ska ge dem allt det som de vill ha. Utan minsta tacksamhet för att de får mat och uppehälle bortom kriget i hemlandet.

I förorter med många migranter finns ett hat mot Sverige. Man kastar sten på brandmän, bussar och poliser. Tänder på grannarnas bilar. I Sveriges Radio får migranter rikta sin avsky mot blonda svenskar därför att de inte ger bättre service. Samtidigt lyfter man bidrag varje månad, år ut och år in utan att arbeta. Bidrag som skattebetalarna får finansiera genom sitt dagliga arbete.

Ändå får vi, i detta land där självcensuren på migrationsområdet är total, inte diskutera den invandrade befolkningens brister och tvivelaktiga agerande som ger bränsle till främlingsfientlighet och motstånd mot att ta emot flest till det land som redan tagit emot flest migranter av alla i västvärlden som andel av befolkningen.

Alla ceremonier och traditioner som manifesterar vår tacksamhet för landet som givit oss frihet och fred har under 1900-talet slopats. Det blir svårt för migranter att visa sin tacksamhet för ett land om det landet själv skäms över sin egen kultur, sina traditioner och sin gemenskap.

http://erixon.com/blogg/2015/01/otacksamma-migranter-ar-ett-problem/

Knute sa...

Har du bussfobi, undvik att åka buss. Har du social fobi, undvik fester och sammankomster med många människor. Och har du SD-fobi undvik debatter om invandring.

Det andra tecknet på fobiskt beteende är att försvara sitt agerande med ett motsatsbeteende. "Jag åker inte buss för att jag gillar att gå och vill spara miljön". Vill man till varje pris visa sitt avstånd från all släktskap med SD, attackerar man det egna folket och smutsar ner folkets kultur och historia.

http://majgrandmo.blogspot.se/2015/01/skam-pa-frusna-land.html

Knute sa...

Jag skulle vilja påstå att Sverige genomlever en nationell psykos. Den dominerande vanföreställningen är att ingenting svenskt är bra men att islam är ”fredens religion”, trots att de gruvligaste grymheter som världen någonsin skådat sker med Koranen som förlaga. Stämmer man inte in i dessa sinnessjuka mantran är man givetvis svårartad rasist, ja kanske rentav sverigedemokrat.

http://tommyhansson.wordpress.com/2014/12/31/farval-till-den-vasterlandska-demokratin-valkommen-1984/

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.