13 januari 2015

Karl Marx’ Kommunistiska Manifest var ett plagiat


  Som en av de allra första privatbankerna i USA bildades 1784 Bank of New York av bl. a. Alexander Hamilton och Isaac Roosevelt. Det är samme Roosevelt som är stamfader till de båda amerikanska presidenterna Theodore Roosevelt (1901 - 1909) och Franklin D. Roosevelt (1933-45). Dessa motarbetade i ord och skrift Jeffersons idéer om Amerikas frihet eftersom dessa stod i motsättning till deras penningbegär. De ville bland annat ha ensamrätt på att ge ut pengar, de ville slippa beskattning och samtidigt hålla USAs regering ansvarig för deras skulder.

Clinton Roosevelt föregick Karl Marx

Få människor känner till att en ättling ur denna släkt, Clinton Roosevelt, 1841 hade givit ut ett ”socialistiskt” manifest, ”The Science of Government”, som föregick Karl Marx Kommunistiska manifest med 7 år. Clinton Roosevelt föreslog där att man skulle göra sig av med den amerikanska Konstitutionen, argumenterade för en totalitär regering ledd av en penningelit som stod för all lagstiftning (jfr. den marxistiska ”förtruppen”). Alla skall veta sin plats och yrkesvalet vara starkt begränsat. Å andra sidan skulle produktions bygga på ”samarbete”. Roosevelt-släkten var således både stora bankägare och socialister samtidigt och det är inte ägnat att förvåna att Franklin D. Roosevelt är den som genomför det stora misslyckade socialistiska projektet i USA under namnet ”The New Deal” och 1933 förbjuder privatpersoner att inneha guld.

Plagiat rad för rad

Men Marx hade även andra källor. Detta framgick år 1902 då W. Tcherkesoff i sin Pages of Socialist History (Cooper, New York, 1902) tydligt visade att ”Det Kommunistiska Manifestet” var ett direkt plagiat av en annan bok ”Principes du Socialisme: Manifeste de la Democratie au Dix Neuvieme Siecle”, utgiven 1843 av en fransk socialist Victor Considerant. Andra upplagan av denna bok publicerades 1847 i Paris medan Marx och Engels bodde där - året innan Kommunistiska Manifestet kom ut 1848. Rad för rad visar Tcherkesoff att Marx, den store Marx, den beundrade Marx, inte var någonting annat än en simpel tjuv eller en skolpojke som fuskar. Marx och Engels hade stulit hela materialet.

Tack SB!

5 Kommentarer:

Knute sa...

Miljöpartiet är ett klassparti för viktigpettrar

Vad vi ser är ett klassintresse, för att tala med Karl Marx, där experter fått ett eget parti där de vill utvidga sin byråkratiska makt över näringsliv och medborgare.

Byråkrati var ett utskällt ord förr men idag uppfattas dessa maktpersoner som goda projektledare, inspektörer och kontrollanter. Är de miljöpartister är de än mer goda kan det tyckas, så goda att de kan trakassera sina klassfiender.

Åsa Romson talade i somras i Almedalen om de ”äldre vita heterosexuella bilkörande männen” vilka hon satte i opposition till unga kollektivåkande kvinnor med HBTQ- och/eller invandrarbakgrund. De senare framställdes som mer välutbildade och medvetna än de dumma männen i sina bilar.

http://www.samtiden.nu/8705/miljopartiet-ar-ett-klassparti-viktigpettrar/

Knute sa...

Miljörörelsen som ett politiskt vapen för underkastelse

http://everykindapeople.blogspot.se/2014/11/miljororelsen-som-ett-politiskt-vapen.html

Anonym sa...

En gång i min ungdom läste jag noggrannt Karl Marx' Kapitalet i 3 delar på ett tusental sidor. Jag var mäkta imponerad. Hur kunde Marx ha reda på alla dessa saker - han var ju ändå bara en tysk filosof. Speciellt själva strukturen på verket imponerade, värde, pris etc. Och som kronan på verket - jordräntan, som ju var någonting helt annat. Om man jämförde med övriga s.k. klassiska nationalekonomer, Adam Smith, David Ricardo och John Maynard Keyes, som jag också hade för avsikt att ta mig igenom, så var ju Marx verk 3-5 gånger mera omfattande.
Några år senare läste jag Adam Smiths "The Wealth of Nations" och fick då klart för mig att Marx Kapitalet i stort sett var ett plagiat av Adam Smiths verk. Hela strukturen, värde, pris, jordränta, kort sagt allt det som imponerat på mig fanns där. Marx vände och vred på meningarna, mycket omständligt, så att väldigt få "marxister överhuvudtaget orkat igenom verket. De har bara varit imponerade därför att andra sagt att de skulle vara det.
Vad Marx hade gjort var att använda sig av de hegelianska dialektiken för att visa att "mervärdet" hade uppstått ur det arbete som arbetarna tillfört. Och det är detta som Sven Wollter ständigt påpekar. Jamen, det visste väl alla. Om man som entreprenör skall påbörja ett projekt så måste man ju få ut mera av det än man satsar. Annars är det ju ingen mening.
Detta är Marx bidrag - som skapat så mycket konflikter i världen. Och det är i själva verket hans krig mot "medelklassen", (som han kallar bourgeoisin och småbourgeoisin) de som utvecklar all vetenskap, all välfärd, och all frihet.
Bankkapitalet, som stjäl allting, utan att tillföra någonting, berörde han emellertid väldigt lite. Och de utgjorde på intet sätt huvudfienden.
Så den store Marx, den beundrade Marx, är även i detta avseende en som plagierar andras ansträngningar.
/SB

Knute sa...

Den svenska kulturelitens crème de la crème, skådespelaren Sven Wollter, intervjuas i SVT

När Wollter tar illa vid sig att få Stalin i ”fejan” för att han minsann har läst Stalins bok och mycket i det var bra stiger min blodtryck… Så lågt kan man sjunka. Så märkligt, att Hitler inte definieras utifrån autobahn, folkan eller andra ”bra saker”. Tvärtom och med all rätt definieras kräket från sin livsgärning. Och med lika stor rätt kölhalas de som försöker lyfta fram nationalsocialismens positiva sidor. Det finns 6 – 20 miljoner skäl till detta. När Wollter sedan klämmer fram att ”kommunismen inte har förstört någonting” så tänker jag att det finns 93 miljoner skäl att hata denna man.

http://metrobloggen.se/vonswartz/oronbedovande-tystnad/

Anonym sa...

Knute,
jag upplever faktiskt Sven Wollter som lite dum i huvudet. Det måste man nästan vara för att ta till sig Stalin på detta sätt. Jag har också läst Stalin. Och där står praktiskt tagit ingenting om att han tar livet av miljoner människor.
Detta framkommer senare när historikerna gått igenom vad han gjort. Stalin sopade igen spåren efter alla brott. Han insåg att han begick hemskheter och ville inte att det skulle komma fram.
Samtidigt kan man säga att dessa hemskheter inte är knutna specifikt till Stalin utan till det kommunistiska systemet. Det började med Marx oförsonlighet mot sina motståndare (även om han aldrig tog livet av någon) fortsatte med Lenins/Trotskys röda terror för att sedan gå vidare i varje kommunistiskt land. Terrorn är således inte knuten till Stalin utan till kommunismen som system.
/SB

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.