16 januari 2015

Påvens nya kläder

”Om min vän förolämpar min mamma så kan han förvänta sig en smäll,” sa påve Franciskus och hotade med knytnäven inför journalisterna. ”Det är normalt, du ska inte provocera, inte förolämpa andras religiösa tro.”

Med dessa ord rättfärdigade han det blodiga terrorattentat som för en vecka sedan krävde 17 människoliv i Paris. Att han är kommunist kunde man redan tidigare misstänka, men islamist...? Förmodligen är Obama hans stora idol, inte Jesus. Inte underligt att media älskar påve Francis. Men bakom dialogen med islam, det vill säga dialögnen, skymtar islams svarta krigsflagga. Då hjälper det inte att han klär sig i vit smoking.

”I stället för att vända andra kinden till, ska man slå folk i ansiktet. Är det okej att skjuta dem också?” Daily Mail

”Att förolämpa någons mamma är inte samma sak som att förolämpa någons religion. Du kan inte välja din mamma, din ras, din sexualitet eller ditt födelseland, men du kan välja din religion. Hån och satir kan vara legitima former av kritik, om ibland råa, och allt som är ett val ska vara öppet för kritik.” Independent

”Hej, om påven själv kan bli fysisk när han är förolämpad, vad förväntar ni er av outbildade småtjuvar som utsätts för muslimsk propaganda?
Detta är inte roligt. Hur som helst, jag föreslår att påven inte bör försöka vara rolig när man diskuterar seriemord motiverade av en religion vars dogm föreskriver dödandet av kristna (bland andra). Låt mig korrigera detta: Jag förväntar mig inte av påven att vara rolig. Någonsin. Det finns ett stort utbud av offentliga personer som försöker vara roliga. Påvar bör inte vara bland dem.” Catholic Herald

15 Kommentarer:

Knute sa...

En påve på villovägar

Påven kräver en totalomläggning av det rådande systemet: staten och planeringen måste in, den ekonomiska friheten kraftigt begränsas, det privata ägandet ifrågasättas, osv.

Franciskus är säkert helt övertygad om att detta är bästa sättet att hjälpa de fattiga. Synd att han inte begriper den moderna marknadsekonomins förmåga att göra mer för de fattiga än alla världsförbättrare tillsammans.

http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/en-pave-pa-villovagar_8867588.svd

Anonym sa...

Fransicus kommer knappast att leva upp till påve Johannes Paulus II eminenta sätt att hålla kommunisterna stången och befria Polen. Tror inte ens han reste handen mot Brezhnev?
SU

Anonym sa...

Novus ordo är ganska underlig i sin helhet, men karln verkar föra en medveten kampanj mot allmänhetens uppfattning om påveämbetet. Nedan är länkar till några av de underligheter han gjort

http://traditioninaction.org/religious/d025_Jorge.htm
http://callmejorgebergoglio.blogspot.se/2014/04/compassionate-francis.html

Martin sa...

I vilket sammanhang fällde han den här kommentaren? Det är inte så att någon klippt ut någon liten bit ur ett längre sammanhang bara för att det passar någons agenda?

Berit sa...

Martin, googla “Pope freedom of speech” så hittar du massor av videos av påvens tal.

Det vore mycket bättre om denna påve ägnade tid och kraft att försvara de kristna som slaktas över hela den arabiska och afrikanska världen av just de människor han försöker blidka.

Han är en katastrof för kyrkan.

Biskop Kyrillos sa...

”Även solen har sina fläckar” men det börjar bli för många på den käre påven Franciskus l

Knute sa...

Påvar kan var olämpliga och rentav av okristliga, men genom organisationens inneboende kraft har kyrkan alltid kommit igen, kan man läsa i Göran Häggs välskrivna bok: ”Påvarna: två tusen år av makt och helighet”.


Knute sa...

Sveriges dagar som fri och demokratisk välfärdsstat kommer att vara över långt före år 2022. Decemberöverenskommelsen som stänger ute Sverigedemokraterna varar ända till det året. En befolkning på cirka åtta miljoner svenskar kan inte hysa och betala för kanske fyra miljoner invandrare.

http://www.gatestoneinstitute.org/5115/sverige-misslyckad-stat

Samtidigt med attentatet mot satirtidskriften Charlie Hebdo den 7 januari 2015 publicerades en bok av Michel Houllebecq som handlar om att Frankrike år 2022 väljer en islamisk president.

”Min roman er grundlæggende tvetydig. Man kan læse den som en desperat eller som en optimistisk bog. Under alle omstændigheder ser det ud til at være muligt for os at indrette os på venskabelig fod med muslimerne. Det vil være muligt at indgå kompromis mellem en genfødt katolicisme og islam. Men først må noget slås i stykker. Og det bliver Republikken.

Marine Le Pen kan stoppe indvandring, men ikke stoppe islamiseringen. Den er en åndelig proces, et paradigmeskift, en genkomst for det religiøse. Jeg tror ikke på tesen om ’udskiftning’. Det afgørende er ikke forskydningen i befolkningens racesammensætning, men i dens værdi- og trossystem.”

http://monokultur.dk/?p=13969

Knute sa...

Kan påvens uppförande tolkas som ett rättfärdigande av mord på blasfemiska tecknare? Eller var det bara stand-up-komik? Gudskelov talade inte påven ex cathedra (= på ett särdeles högtidligt sätt) så uttalandet var inte ofelbart.

Michael Coren, som själv är katolik, säger att påve Francis är alldeles för spontan, vilket är farligt. "He need to put this right. Why not come forward and say, as a Christian, maybe I got that wrong."

https://www.youtube.com/watch?v=Z8AnyhnktTY&feature=player_embedded

Biskop Kyrillos sa...

Rätt vad du skriver Knute, en Påve bör vakta sin tunga mer än andra då hans ord väcker genljud världen över. Men kanske han vill vara en "snäll gammal farbror" som menar alla väl? Personligen upplevde jag Påven Benedictus XVl som en större teolog.

Knute sa...

Tack Ers eminens för kommentaren!

Påve Benedictus "finest hour" var när han höll den formfulländade föreläsningen om tro, förnuft och makt på Regensburg universitetet år 2006. Katrine Winkel Holm skriver:

"Medan danska biskopar den gången underdånigt sprang till dialogmöten med imamer för att göra bot för Muhammedteckningarna, klargjorde påven i föreläsningen skarpsinnigt de oöverstigliga skillnaderna mellan islam och kristendom.

'En godtycklighetsgud' kallade han Muhammeds otillgängliga Allah, som aldrig har uppenbarat sig, och därför inte har bundit sig till något som helst. Inte heller till sanningen. Inte heller till sina egna löften. Muhammeds Allah är en nyckfull, okänd storhet, som i slutändan låter sina skapelser sväva i ovisshet om deras öde.

Påven gjorde inte bara klart att detta 'voluntaristiska' gudsbegrepp är i djup motsättning till kristendomen, men han frånkänner det också all rationalitet. För utbredning av tro genom våld är irrationell, som han citerade en bysantinsk kejsare för att ha sagt.

Medan ytliga medier skriker efter en mer modern påve, skulle jag gärna efterlysa en påve som kan vidareföra den avgående påvens precisa och djupsinniga kritik av islam."

http://www.katrinewinkelholm.com/2013/02/farvel-og-tak-til-pave-benedict.html

Knute sa...

Imam Abu Laban:

”Kald min mor luder, kald min datter luder, kald min kone luder, kald min søster luder, men ikke ét ondt ord om Muhammed.”

Husk, at noget af det mest ømfindtlige hos en muslim er kvindens ære. For ham var det åbenbart værre at tale ondt om Muhammed. Og ja, dér står vi så i nogle tilfælde desværre stadig.”

http://www.b.dk/nationalt/ikke-et-ondt-ord-om-muhammed

Knute sa...

As long as you reject the cross, you will bow to the Crescent. It matters not how many candels you light after each terror attack or how many anti-terror demonstrations you march in, as long as Christ is not the center of your cause, you will bow to the Muslim crescent, like it or not.

And this is exactly what had just happened when PEGIDA, the most talked-about protest movement in Germany for years, which they held weekly anti-Islamization protests decided to cancel this Monday’s event after a threat was made by ISIS against its founder.

While Chancellor Angela Merkel gives lip service that she will step up security measures against Muslim terrorists, she also stressed that “Islam is part of Germany”. She vowed to defend Muslims against what she deemed as racist slurs and attacks, and charged that PEGIDA’s leaders are motivated by “prejudice, coldness, even hatred in their hearts.” So much from the nation that produced Martin Luther. A faithful Catholic these days who looks towards Rome finds the same things that a faithful Protestant finds when he looks towards Germany. Following the attack on French magazine Charlie Hebdo, the Pope made his point by saying someone who insulted his mother could “expect to get punched”.

When you see people demonstrating with candles or pens saying “I am Charlie Hebdo” and yet refuse to call Islam what it is, the religion of the devil, its all the usual spare of the moment and it is soon all forgotten and everyone will fall in line just as the Americans did right after 911.

The terrorists know this and is why I always say that the liberal western mediocre minds are no match to fifteen centuries of Islamic deception. Until the liberal West re-converts and carries crosses on the streets instead of candles and pens, the terror will continue and the liberal will get with the flow to obey the next item on the things to do list from Muslims. If the western liberal thinks that he can fight Islam with secularism and pluralism he is dreaming. The debate that should be going on in the media is whether folks should carry crucifixes or not to carry crucifixes on the streets. That is the question. The Cross is the most offensive object to Islam.

http://shoebat.com/2015/01/18/anti-muslim-demonstrations-springing-across-europe-finally-given-bowed-islam/

Knute sa...

In summary, the world is just one big Auschwitz camp. Muslims are the SS guards. Kafir ruling elites are the Capos. And kafirs are the prisoners, waiting to die. Funding the welfare state off which Muslims live, so long as kafirs stay alive, or are allowed to stay alive.

http://gatesofvienna.net/2015/01/the-power-of-low-level-random-but-unceasing-muslim-on-kafir-violence/

Knute sa...

En talesman för den den omdiskuterade moskén på Grimhøjvej i Aarhus vägrar att kalla de mördade Charlie Hebdo-tecknarna för oskyldiga civila.

http://canuteocean.blogspot.se/2015/01/taguia-ratten-till-att-ljuga-for-vantro.html

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.