28 februari 2015

Relationerna mellan Ryssland och USA hotar världen

            

Medan världens ögon fortfarande är fokuserade på kriget i Ukraina, varnar Dr Paul Craig Roberts att förtroendet mellan Ryssland och USA har förstörts och världen hotas av ett kärnvapenkrig.
 
Hela Ryssland oroas över att Washington ensam har förstört förtroendet mellan de två stora kärnvapenmakterna. Det förtroende  som skapades under Reagan-Gorbatjov eran och som eliminerade hotet om ett kärnvapenkrig. Ryssar på alla nivåer är förvånade över den bittra propaganda och de lögner som ständigt kommer från Washington och västerländska medier. Washingtons påkallade demonisering av den ryske presidenten Vladimir Putin har samlat det ryska folket och Putin är mer populär än någon ledare under min livstid.

Varför har Washington återupplivat hotet om världens förintelse? Varför stöds detta hot mot hela mänskligheten av en majoritet av den amerikanska kongressen, press och media och av akademiker och tankesmedjor  i USA?

Roberts förklarar det vid en sammankomst till minne av Jaltakonferensen:

Vid Sovjetunionens fall försvann den enda begränsningen för Washingtons makt att agera enväldigt utomlands.  USA blev plötsligt "världens enda supermakt.”
Den neokonservativa ideologin höjer USA till en unik status som det ”exceptionella landet", och det amerikanska folket status blir ”det oumbärliga folket."

Om ett land är "exceptionellt" betyder det att alla andra länder är av mindre värde.  Om ett folk är "oumbärligt”,  betyder det att andra folk är umbärliga.
Vi har sett denna attityd från Washingtons under 14 år av krig i Mellanöstern. Dessa krig har lämnat länderna i ruin och miljontals människor har dött, lemlästats och fördrivits. Ändå fortsätter Washington att tala om sitt åtagande att skydda mindre länder från aggression från större länder.
Den neokonservativa ideologin kräver att Washington behålla sin världsledar-status, eftersom denna status är nödvändig för Washingtons hegemoni och historiska syften.

Paul Wolfowitz klargjorde läran om detta amerikansk världsherravälde 1992:

"Vårt första mål är att förhindra återkomsten av en ny rival, både i territoriet i före detta Sovjetunionen och på andra ställen som utgör ett hot i storleksordningen som det tidigare Sovjetunionen. Detta är den dominerande tanken bakom den nya regionala försvarsstrategin och kräver att vi strävar efter att förhindra att en fientlig makt dominerar en region vars resurser skulle, under sammanslagen kontroll, vara tillräckliga för att generera global makt."

“Fientlig makt” är ett land med självständig politik (Ryssland, Kina, Iran och dåvarande Saddam Hussein, Gaddafi, Assad)

Medan de neokonservativa var upptagna under ett decennium med sina krig i Mellanöstern ledde Putin  Ryssland tillbaka till ekonomisk och militär kompetens och hävdade en framgångsrik, självständig rysk utrikespolitik. När rysk diplomati blockerade Washingtons planerade invasion av Syrien och Washingtons planerade bombningen av Iran, insåg de neokonservativa att de hade misslyckats  med det "första målet" av Wolfowitz doktrin och attacken mot Ryssland startade.

Ovanstående är bara ett kort, översatt sammandrag som inte gör Roberts tal rättvisa.
 Läs det hela här.

27 februari 2015

Den folkvalde Diktatorn


Barack Obama kan inte få kongressen att godkänna det han vill göra, så han har tydligen bestämt sig för att regera genom förordningar under resten av sin tid i Vita huset. Hans senaste åtgärd är att försöka förbjuda ammunition för de mest populära gevären i Amerika. Tidigare försökte Obama-administrationen förbjuda själva vapnen, AR-15, men det misslyckades, så nu inriktar de sig på  ammunition.

Detta är ännu ett exempel på kriget mot Konstitutionen och individuell frihet,  som pågår över hela nationen. Även de som inte äger vapen, bör se detta angrepp på våra konstitutionella rättigheter som mycket allvarligt.   Barack Obama har lovat att försöka åstadkomma så mycket "förändring" som möjligt under sina sista två år, och "i grunden omvandla" Amerika.

Naturligtvis har detta förbud skapar en hel del panik bland vapenägare. som nu köper ammunition medan de fortfarande kan ...

Vi har en ockupant i Vita huset som verkar fast besluten att testa gränserna för presidentmakten så långt det  möjligtvis går.
Och vid det här laget har han blivit så arrogant att han inte ens bryr sig om att kongressen anser att det han gör är olagligt.

Han utmanar också Republicans som vill rösta om huruvida hans verkställande åtgärder är lagliga.
Som svar på oppositionen mot hans amnesti-order om invandring sade Obama att han skulle lägga in sitt veto mot en omröstningen eftersom hans handlingar är “det riktiga ":

Om Mr McConnell, ledare för senaten, och John Boehner, Speaker of the House, vill ha en omröstning om huruvida det jag gör är lagligt eller inte, kan de rösta. Jag kommer att lägga in mitt veto , eftersom jag är helt säker på att det vi gör är rätt sak att göra. "Det är så här republiker dör. När en man börjar ta för sig mer och mer makt och ingen stoppar honom, föds så småningom en diktatur.


26 februari 2015

Nätneutralitet


Kontroll av Internet, det man kallar Net Neutrality, kommer att passera på samma sätt som Obamacare, därför att den stora allmänheten är okunnig.

USA:s regering tar mer och mer frihet från individer och organisationer och grupper än någonsin tidigare. Och de behöver inte ens anstränga sig för det.
  I vissa fall köper de friheten genom svågerpolitik,  socialism, kapitalism. Ibland sker det med matkuponger och socialbidrag.

I dag, torsdagen den 26 februari, kommer att bli en ödesdiger dag för Internets framtid. Inte ens Federal Communications Commission, (FCC)s chefsjurist, har sett något liknande:
I de nästan 40 år som jag har varit inblandade i kommunikations-lagstiftning och politik, är denna åtgärd utan tvekan, en av byråns mest missriktade.
Han kallar det “missriktat” men de vet precis vad de gör. De är inga dumbommar.

 FCC är redo att rösta enligt partitillhörighet  (3-2) och utöka sin kontroll över Internet-leverantörer på ett sätt som hotar Internets framtida tillväxt och möjlighet.
 Genom att välja att reglera Internetleverantörer kommer man att avskräcka privata investeringar och innovation i många år framöver, om inte annat så av rädsla för att bli stämd och den osäkerhet det skapar.  Internet-företag kommer att försöker hitta fördelar för sig själva och nackdelar för sina konkurrenter i rättsliga tvister.Administrationen kommer att införa komplicerade bestraffningsregler, och sedan erbjuda undantag och dispens. Det är så man gör för att få kontroll. Det är så man gör om man är Obama, man tar kontroll över Internet och gör det till sitt eget och inför betungande regler.

Men, precis som med Obamacare kan supportrar gynnas och få undantag, men inte deras konkurrenter.  “Hur  lojal är du? Hur mycket är du villig att stödja regimen och Partiet?

Syftet med ett undantagen är inte att korrigera något som blev fel när de skapade lagen. Syftet med undantag eller dispens är att bevilja en bättre status för vissa. Det är en enastående makt.

Hillary Clinton kallar det “Att få in en fot i dörren” 

25 februari 2015

Vår frihet är i fara

Här är en intressant intervju med Vaclav Klaus, tidigare president i Tjeckien. Han uttalar sig om ekonomi, politik, maktskifte, terrorism och individens frihet. Han har också en intressant syn på  "global uppvärmning" aka "klimatförändring" aka "jordtemperatur SWAGoscam", med ett upplysande diagram över den faktiska jordtemperaturen jämfört med 33 IPCC datormodellers  förutsägelser om jordens temperatur .


Vaclav Klaus:
"Jag är inte klimatforskare men jag är en ekonom som arbetat som statistiker och ekonometriker i 15 år. Jag vet något om de datormodeller som används av klimatforskare, eftersom de är strukturellt väldigt lika de ekonometriska modellerna. Jag vet hur lätt det är att spela med parametrar och hur lätt det är att få de resultat man vill ha. Denna lära är i grunden inte en doktrin från naturvetenskap om klimatet, utan snarare en lära om människan och samhället. Gröngölingarna och miljö-aktivisterna introducerar de gamla kollektivistiska idéerna  att "styra och reglera" och ett samhälle utan frihet fast under nya banér."


Faktiska satellit-mätningar av  temperatur  jämfört med "förutsägelserna” i IPCC-sanktionerade klimatmodeller. Gapet vidgas alltmer. Det har varit noll global uppvärmningen under de senaste 18 åren och två månader.

(Jag har lagt ut de två röda trendlinjerna som visar att gapet vidgas)

24 februari 2015

Muslimer i Amerika

 

Vi hör ofta talas om USA:s judisk-kristna grund, men enligt president Obama har "Islam varit en del av väven i vårt land sedan starten."
Det var vad han sade i sitt tal vid konferensen “countering violent extremism” i onsdags.  I en tid då "extremister" säger att västländerna är "fientliga mot muslimer”  underströk han också att vi måste visa att vi "välkomnar människor av alla religioner,"

Rudy Giulani har fått både ris och rosor för sin kommentar om Obamas tal:

                 

Guiliani är kanske inte så elegant i sin användning av språket, men det han säger är värt att överväga.

Obama: “Generationer av muslimska invandrare kom hit och arbetade som jordbrukare och köpmän och fabriksarbetare och bidrog till att bygga järnvägar och bygga upp Amerika. Det första islamiska centret i New York grundades på 1890-talet. USA:s första moské, var i North Dakota."
(Den etablerades 1929!)

Båda dessa händelser skedde väl efter USA:s grundande.  Faktum är att den nya nationens första kontakter med islam var spänd och obehaglig.

Enligt en artikel från Heritage Foundation:
 "Kort efter USA: s grundande, drogs landet in i affärer i den islamiska världen genom en eskalerande serie av oprovocerade attacker mot amerikaner av muslimska pirater som var den erans terrorister. De plundrade amerikanska fartyg och fångade amerikanska sjömän, höll dem gisslan eller sålde dem som slavar."

Heriage konstaterar att USA:s kamp med muslimska pirater från Barbary staterna (dagens Marocko, Algeriet, Tunisien, och Libyen) började efter att de 13 kolonierna förklarade sin självständighet från Storbritannien 1776 och fortsatte i ungefär fyra decennier.

Det finns inga fakta som stöder Obamas ihållande utläggning om att islam och muslimer har varit en integrerad del av Amerika från början. Däremot finns många bevis på att judar spelade en framträdande roll i skapandet av nationen och att grundarna även läste bibeln på hebreiska.
George Washington skrev brev till Hebrew Congregation i Rhode Island, INTE till en moské.

Vad tänker Obama hitta på härnäst? Att det finns bortglömda delar av Constitution som innehåller Sharialagar?

Homeland Security har som prioritet att se till att muslimer behandlas speciell trevligt.
NASA har instruktioner att engagera muslimer att delta i rymdprogram.

Man prioriterar muslimer när det gäller tillstånd att flytta hit och också när det gäller anställning i den federala regeringen, statliga departement och kommuner.

Alla har rätt till en egen åsikt men inte till sina egna fakta.

  Lite fosterlandskärlek

 

 


Danne Stråhed lovsjunger Österlen men personligen föredrar jag Mellanskåne där det är nära åt alla håll. Ja, vad finns mer att se här i världen? Här i Skåne finns inga mygg om sommaren, och näktergalen sjunger både natt och dag om våren. Jag brukar se på dansk TV och Danmark verkar vara ett dejligt land. Visserligen ligger det inom räckhåll men vad jag förstår finns det lika mycket kulturberikande invandring där som här, så jag tror jag likaväl kan stanna hemma.

Det har gått några år sedan Stråhed gjorde dessa inspelningar. Det är inte lika idylliskt längre, mycket har ändrat sig till det värre. Bortsett ifrån att man inte kan lita på översättningen, skulle detta kunna vara sant:


 


23 februari 2015

Grön Energi = Lurendrejeri

Kommer ni ihåg Solyndra, symbolen för grön energikorruption, som resulterade i att hundratals miljoner skattedollar spolades ner i toaletten?
Och Solyndra var bara ett exempel. Hela det Gröna Energiprogrammet är lurendrejeri och politikers sätt att tacka för donationer, men det största problemet är att statliga ingripanden tar resurser från mer produktiva användningsområden.

För skattebetalarna, är det dubbel förlust.  De betalar för att fylla plånböckerna för gröna donatorer, och de lider också eftersom statliga ingripanden avleder resurser på ett sätt som minskar arbetstillfällen och ekonomisk produktion.Odwalla, ett dotterföretag till Coca Cola, använder obama-subventioner för att betala för sin energiförbrukning, samtidigt som moderföretaget här i Atlanta plockade hem en vinst på 11.8 miljarder dollar förra året och lyser upp hela innerstaden varje natt med sin fasadbelysning.

Det här är människor som vill ha en större regering eftersom de har lärt sig att sko sig när regeringen har mer makt. De kan ha andra motiv än traditionella vänstersympatisörer, men resultatet är detsamma.

“Ju mer makt en regering har att plocka vinnare och förlorare, desto mer makt kommer rika människor att ha i förhållande till fattiga människor."

Atmosfären har blivit betydligt mer laddad

  

Unga män med terrororganisationen Islamiska Statens flagga i Gellerup, en förort till Århus.

Omar el-Hussein, som enligt polisen begick terrormorden i Köpenhamn, kom från den kriminella miljön. Han är långt ifrån ensam. Fler och fler muslimer med en kriminell bakgrund blir radikala islamister. Den Korte Avis

Samtidigt läser vi också att polisen i Göteborg stoppat minst två bilar som åkt omkring med IS-symboler fullt synliga. Konflikterna har också importerats till våra skolor, där sympatisörer till IS och anhöriga till personer som drabbats av terrorismen, drabbar samman. Petterssons blogg

Enligt nya direktiv ska polisanmälningar upprättas mot personer som påträffas med IS-flaggor. Symbolerna ska också tas i beslag. Syftet - att pröva om det är en olaglig handling att bära med sig terrorpropagandan. Polisen menar att det kan röra sig om hets mot folkgrupp alternativt förargelseväckande beteende. Enligt uppgift till GT har Göteborgspolisen vid minst två tillfällen stoppat personer med IS-flaggor i sina bilar. En av fordonskontrollerna ska ha ägt rum vid köpcentret Nordstans parkeringshus.

- IS är ju en organisation som under en religiös förespegling bedriver regelrätt terroristverksamhet som skulle kunna bedömas som rent folkmord. Det kan rikta sig mot kurder som inte delar deras uppfattning, det kan rikta sig mot shiamuslimer. Därför vill man att vi får upp ärenden som är av sådan art att vi kan börja rapportera dem. I annat fall kan man tänka sig att det skulle vara fritt spelrum att propagera för sådant som vi hade rapporterat direkt om det varit nazism. GT

Terrororganisationen IS brutala framfart sprider skräck världen över. Massdödandet i Syrien och Irak är geografiskt avlägset – men har enligt polisen starka åsiktsband till Sverige och Göteborg.
– Det finns en hel del personer i Sverige som sympatiserar med IS och deras gärningar och som inte drar sig för att ge uttryck för det, både på svenska och på andra språk.

På Angeredsgymnasiet är kampen mot den våldsbejakande islamismen på blodigt allvar. Två av skolans tidigare elever har dött när de stridit för IS i Syrien.
– Vi har elever som har kopplingar till den kurdiska sidan som är offer för IS och som har flytt till Turkiet. Vi har också elever som har familjemedlemmar som stöder IS. Det finns en grund för en motsättning mellan elever och det är något som vi jobbar aktivt med. GT

22 februari 2015

Hundratals maskerade muslimer på terroristens begravning i Köpenhamn

Men varför mötte inte ett manstarkt och beväpnat PET (danska säkerhetspolisen) upp för att identifiera medlöparna? Det var alla tiders chans att ta foton/fingeravtryck/DNA och fastställa identiteten på personer, som måste ha en skyhög sannolikhet att antingen delta i framtida terroristaktioner, hjälpa till eller sympatisera med den slags idioter.

Och varför ska ett sådant terroristsvin överhuvud tillåtas att bli begravd? Han borde begravas i en okänd tank flytgödsel med skor på, så han inte kommer upp till sina 72 oskulder.

Hodjanernes Blog

21 februari 2015

Europeisk kolonisation är det enda som moderniserat Islam

               

Islam blev aldrig upplyst. Det slutade aldrig att vara "medeltida". Den enda “upplysning” de erhöll skedde genom den europeiska kolonialismen. Det är en andrahands-upplysning som bara var ytlig.

    ISIS är inte bara sexhundratals-islam. Det är också Islam innan fransmännen och engelsmännen kom. Det är vad den muslimska världen var, innan den tvingades att ha presidenter och konstitutioner, innan den tvingades att låtsas att den brydde sig om begreppet “lika rättigheter för alla.”

    Medierna rapporterade om händelsen där den jordanska piloten brändes, som om det var en oöverträffad  vederstyggelse.  Men muslimska kättare, liksom judar och kristna anklagade för hädelse, har bränts levande för sina brott mot islam. Det finns många redogörelser för det, inte bara från sexhundratalet utan också från 18-och- 19-hundratalen. De som inte brändes,  halshöggs.

    Detta var inte något som praktiserades av någon  apokalyptisk dödskult. De var den islamiska lagen i "kosmopolitiska" delar av Nordafrika. Den enda anledningen till att det inte är lag nu är därför att fransmännen lämnade efter sig några av sina egna lagar.

    Muslimska länder som Saudiarabien, som aldrig riktigt koloniserades, fortsätter att halshugga män och kvinnor för "häxeri och trolldom." Inte bara under sexhundratalet eller nittonhundratalet utan förra året.

    Problemet är inte att ISIS är "medeltida". Problemet är att islam är det. (Greenfield)

Den enda anledningen till “Summit on Countering Violent Extremism" (“toppmöte för att bekämpa våldsam extremism”),  var att skapa en plattform för Obama att ge ett inledningsanförande. I det insisterade han, som han alltid gör, att den islamiska terrorismen har ingenting att göra med islam.
Han citerade ett brev från en femteklassare, en muslimsk flicka som heter Sabrina. Hon skrev: “Om vissa muslimer gör hemska saker betyder det inte att alla gör det.” President Obama var imponerad av dessa ord av  "visdom" men han imponeras också av Marie Harf.
 
Naturligtvis tror ingen vettig person att varje muslim på planeten är en al-Qaida sympatisör eller en islamisk terrorist. Problemet är att (1) alltför många muslimer sympatiserar med åsikten att islam bör ta över världen,  (2)  islamiska organisationer är de mest framstående utövarna av terrorism i hela världen just nu.

State Departments taleskvinna Marie Harf menar att den långsiktiga lösningen för att hantera Islamic State-terrorister är att hjälpa dem med ekonomiska möjligheter - hjälpa dem att få jobb - och att de som kritiserade hennes förslag var kanske inte smarta nog att förstå.

Obama presenterade denna “lösning” för delegaterna från de 60 länder som deltog i hans toppmöte.  “Skapandet av arbetstillfällen är egentligen allt som behövs för att stoppa islamistiska terrorister som mördar kristna, judar och andra muslimer." Obama kallar terroristerna för "extremister".

Det internationella samfundet måste ta itu med ”missnöjet" som terrorister utnyttjar, inklusive ekonomiska och politiska frågor. (FoxNews, 19 Feb 2015)

Alltsedan Obama och hans administration kom till makten har de sagt att de skulle skapa arbetstillfällen och det har gått åt rakt motsatt håll. USA har förlorat fler och fler jobb men nu ska han ordna jobb åt terrorister?

Det som dom kallar "värdegrund" borde heta "åsiktsterror"

Han lever inte i verkligheten utan i en kändisbubbla

      

Svensk ståuppkomiker överträder förbudet mot att påtala att invandringen medför kostnader. I själva verket finns beräkningar av väsentligt mer räknekunniga än Schyffert som visar att de verkliga kostnaderna är ännu högre. Men vi gör som Schyffert och säger Ähh, vad fan.

FI + MP = FIMP - såväl bildligt som bokstavligt

      

Nu reagerar även lattedrickarna mot tiggarinvasionen. Men att tiggeriet är organiserat är förstås något som Sverigedemokraterna har hittat på.

Miljöpartist kall som IS

     

De västeuropeiska kvinnorna har förlöjligat och förtryckt sina söners maskulina instinkter och gjort dem till tråkmånsar. Så kommer shejkerna från öknen och lockar med underkastelse. Islam betyder underkastelse.
Den kände popmusikern Alexander Bard skrev i sin bok "Det Globala Imperiet" att eftersom så många tyska män dödades i första världskriget fick Hitler duga som substitut och hyllades av kvinnorna.

Sanningsministeriet vill ha jämställdhet i historieböckerna

      

Den kände kriminologen Leif GW Persson: "Den där Fridolin är en orm, men det lär ju visa sig. Men det går tillbaka till tiden när han skulle bli nåt slags stjärnreporter på TV4. Jag har aldrig i mänsklig mening träffat en mer hänsynslös och dålig journalist. Och det där är egenskaper som naturligtvis går igen i annat."

Trevlig tjej från Verklighetens folk

      

"Torsdagskvällens SVT Debatt blev en skrämmande parad i svensk naivitet och kulturrelativism då bland annat återvändande IS-terrorister diskuterades.
I ett stormande hav av dumhet, var KDU-ordföranden Sara Skyttedal en fyrbåk av hopp för det sunda förnuftet då hon gick hårt fram för svenska och västerländska värderingar och frihet och mot barbariet." Avpixlat

"Illröda i ansiktet av aggressivitet och upphetsning satt massmördarnas förespråkare där i form av kommunister och muhammedaner, och mitt i allt detta virrvarr av mänsklig degenerering sitter Sara, sval och skön, och med ett vackert litet leende förklarar hon sin ståndpunkt, så många sekunder det nu går, för nu tar apberget i ända nerifrån tårna för att fräsa ifrån mot denna kvinna, som i övrigt verkar fullständigt oberörd av all den ångestfyllda satansdyrkan som strålade ur apberget liksom strålningen från ett havererat kärnkraftverk." Skinn på näsan

Debattprogram i Sveriges Television brukar vara förskräckliga. Programledare och publik, alla tävlar med varandra om vem som tycker mest synd om terrorister. Men att stå upp för friheten mot barbariet, det är svensk värdegrund, inte floskler om feministisk utrikespolitik och jag vet inte vad.

Dags att göra som TinTin... lägga benen på ryggen och dra.

      

20 februari 2015

Solen rör sig runt jorden

Det är vad den islamiske ledaren Sheikh Bandar al-Khaibari lär ut. “Jorden är stationär och rör sig inte.”


Hans åsikter har hånats på sajter som Twitter, men regionala experter säger att al-Khaibaris anti-vetenskapliga  hållning är omfattande och delas av de saudier som tillhör landets religiösa auktoritet. "Det är fullkomligt logiskt för en saudisk imam att hävda att solen kretsar kring jorden, eftersom det är denna typ av meddelande de får “uppifrån”, enligt David Weinberg, en äldre medlem vid the Foundation for the Defense of Democracies (FDD)

... Al-Khaibarys föreläsning om astronomi ägde rum i slutet av januari, under en statligt sponsrad föreläsning i Förenade Arabemiraten. Han har gett liknande föreläsningar som sponsrats av den saudiska regeringen.

Förutom att hävda uppfattningen att jorden är stationär i rymden, påstår al-Khaibarys mentor präst Fawzan, att terroristgruppen Islamis State (IS) är en skapelse av "sionister, korsfarare och Safavider", enligt Weinberg. "Det är den sortens budskap som saudiska religiösa tjänstemän får från statens ledande imamer.”

Det är ingen nyhet att ingifte mellan kusiner och inavel har allvarliga konsekvenser för deras barns intelligens, förstånd, och hälsa. Enligt Europa Nyheter har muslimer gift sig med sina familjemedlemmar under de senaste 1.400 åren och gör det fortfarande i dag. Det överträffar tom. europeiska kungahus.

År 2009 uppskattade man att hälften av alla muslimer i världen är inavlade. I Pakistan, ingås 70 procent av äktenskap mellan kusiner. I Turkiet är det mellan 20 till 30 procent, Algeriet 34, Bahrain 46, Egypten 33, Nubien 80, Irak 60,  Jordanien 64, Kuwait 47, Libanon 42, Libyen 48, Mauretanien 47, Qatar 54,  Saudiarabien 67,  Sudan 63, Syrien 40,  Tunisien 39, Förenade Arabiska Emiraten 54  och Jemen 45.

Detta är verkligen skrämmande, då ett stort antal studier visar de tragiska följderna av inavel. För det första resulterar det ofta i lägre intelligens; ett IQ som är 10 till 16 punkter lägre samt en långsammare utveckling i socialt beteende.   För det andra ser man många fler psykiska och fysiska sjukdomar. Psykiska sjukdomar inkluderar betydligt fler intensiva depressioner, schizofreni, och vansinne. Fysiska sjukdomar inkluderar cystisk fibros och muskelatrofi.

Att muslimer agerar som de gör, tror på vad de tror på, och gör vad de gör, kan mycket väl bero på inavel. Bare Naked Islam menar att den omfattande muslimska inaveln ger ett onormalt, kränkande, avvikande och chockerande omänskligt beteende. Och det är bara de mentala defekterna.

Vad som sällan ses är de fysiska resultaten av inavel. En fruktansvärd video finns här.

19 februari 2015

Israel, den säkraste platsen för judar

Premiärminister Benjamin Netanyahu uppmanar till  "massinvandring" av europeiska judar till Israel.
Kommentareren kom efter attacken utanför en synagoga i Köpenhamn,  där en dansk jude dödades i  söndags.
"Denna våg av attacker väntas fortsätta.  Judar förtjänar trygghet i alla länder, men vi säger till våra judiska bröder och systrar att Israel är ditt hem."

Den israeliska kabinettet godkände en $ 46-miljoners plan för att uppmuntra judisk invandring från Frankrike, Belgien och Ukraina, länder där ett stort antal judar har uttryckt intresse för att flytta till Israel.Många arabers och muslimers mål och önskan är att utplåna Israel men det ironiska är att när de attackerar judar runtom i världen förstärker de nödvändigheten av staten Israel. Deras argument tycks vara att Israel är en onödig judisk nationalistisk cancer och för att bevisa detta argument  uppmanar de till att döda judar över hela världen, vilket gör att det finns ingen säkrare plats för judar än Israel.

Mängder av judar flyttar till Israel.  Europas regeringar kan klandrat Netanyahu för hans rättframma kritik av europeisk tolerans, men den förmodade toleransen betyder mindre och mindre när svenska judar överger hela städer där myndigheterna bereder plats för radikala muslimer.
Europas regeringar kan fördöma gazakriget, men judar ser kriget som en träning i judisk självbevarelsedrift, men européerna gör sitt bästa för att förhindra sådan självbevarelsedrift.

Till skillnad från européerna fortsätter amerikaner att stödja Israel eftersom Amerika är grundat på de judeo-kristna principer som Europa har glömt.

Religiös infektion i förskolan

En socialist som röstar på det danska partiet Enhedslisten (yttersta vänstern) har skrivit en debattartikel, som nog kunde intressera svenska läsare. Socialister hävdar ju att det är statens uppgift att fostra barnen och bestämma deras syn på livet. Har man röstat på sådana partier har man faktiskt bidragit till tvångsislamiseringen av förskolor och skolor och snart sagt hela samhället. Kanske den här pappan börjar tänka om?

På hans sons dagis måste alla äta islamiskt godkänd halal-mat. "Jag ser det som ett intellektuellt hån att behöva konsumera kött där det sagts ockulta böner under slakten. Jag är säker på att en mycket stor andel av de ny-danskar som just har flytt från religiösa samfund delar min åsikt."

Men islamiseringen av institutionernas kost är ändå inte det som bekymrar honom mest. Han är minst lika oroad över vad hans son kommer hem och berättar. Han hör pojken berätta om muslimska barn i dagis som säger till honom att han inte kommer till himlen eftersom han inte tror på Allah. De säger också till honom att han är "klam" (kall, fuktig) eftersom han har blå ögon.

"Naturligtvis utvecklar några muslimska barn denna herrefolksmentalitet när de ser att deras kultur från officiellt håll uppfattas som överlägsen." Muslimska barn lär sig fort bli medvetna om skillnaden mellan dem och icke-muslimer. Därför får mobbning ofta en religiös vinkel, när den utövas av muslimska barn.

Spydpigen: "Som bekant kan man genom indoktrinering av barn bestämma framtidens politik, ett fredligt tillvägagångssätt, lite långsamt, men effektivt. I praktiken har daghemmen ändrats från ett fritt erbjudande till föräldrar till en del av skolsystemet och därmed obligatoriskt - det vill säga utanför föräldramyndighetens rätt att bestämma barnets uppfostran och livssyn! Detta förhållande används av politiker för att främja den islamisering som avtalades mellan den gemensamma marknaden (= EU) och arabländerna i 1978."

Läs också om hur genomsyrad av kommunistisk tankegång förskolepedagogiken är: "Våra Barn är inte våra!"

18 februari 2015

Muslimsk mångfald

Muslimsk invandring leder inte till mångfald. Islamisk invandring leder bara till islamisering. Och islamisering är motsatsen till mångfald.

Men det är inte vad det egentligen handlar om. Mångfald handlar inte om mångfald. Det handlar om att kulturmarxister krossar den västerländska civilisationen på alla sätt de kan.

 De kommer inte att gilla vad de får.

(Muslimska immigranter, en fara för judar i Köpenhamn.)

Muslimsk imam konverterade till kristendomen endast utifrån Koranen

Många känner de 140 väldigt våldsamma verserna i Koranen som går ut på att man skall skära halsen av de otrogna ”varhelst man träffar på dem”. Men det står också andra saker som väldigt få uppmärksammar - men som fick denna imam att konvertera till kristendomen. Vi kanske skall komma ihåg dessa ställen i Koranen när vi argumenterar med muslimer. Historien är denna:

Mario Joseph kom från en djupt muslimsk familj. Mamman hade under graviditeten drabbats av en svår infektion i livmodern, varför läkarna ville göra abort. Hon vägrade, bad till Allah och lovade att ge barnet till Allah om det fick födas fram. Så skedde. Mario Joseph föddes välskapt och blev sedermera imam.

En dag hade Mario Joseph under sin predikan i moskén kastat ut det vanliga påståendet ”Jesus är inte Gud”, varvid någon frågat vem Jesus då var. Detta kunde han inte svara på, men beslöt sig för att läsa om hela Koranen. Han läste uppmärksamt alla de 6666 verserna i de 114 kapitlen och fann till sin förvåning att Mohammeds namn bara nämndes 4 gånger medan Jesus nämndes 25 gånger. Endast en kvinna var namngiven - Jesu moder Maria - inga andra. Han kände sig förvirrad - varför detta ?

Speciellt tilltog förvirringen när han läste verserna 45-55 i Kapitel 3. Där stod 10 intressanta saker om Jesus, att han var:

1. ”Word of God”
2. ”Spirit of God”
3. ”Jesus Christ” (dvs. Messias).

Vidare påstod Koranen att Jesus:

4. talade när han var 2 dagar gammal.
5. skapade en levande fågel ur lera genom att blåsa på den.
6. botade en man som var blind.
7. botade en man med lepra.
8. uppväckte döda.
9. for till himlen.
10. lever fortfarande och kommer att komma tillbaka.

Han fann också att ingenting liknande sägs om Mohammed i Koranen. Och efter denna noggranna jämförelse fann han att Jesus är en profet som är större än Mohammed. När han så konfronterade sin lärare i Islam med besvärliga frågor blev denne irriterad och körde bort honom. Han lade sig ner på rygg med Koranen på magen och frågade Allah vad han skulle göra. Slog sedan upp Koranen på måfå och hamnade på vers 94, kapitel 10. Där stod: ”Om du tvivlar på denna Koran, som jag ger dig, gå då och läs Bibeln, eller fråga dem som läser Bibeln. Sanningen är redan avslöjad där.”

Han beslöt då att studera Bibeln och tog in på ett Divine Retreat Center i Indien. Han stötte då på begynnelseorden i Johannes ”I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud och Ordet var Gud” och kände plötsligt igen sig. Vidare lärde han i Joh. 1: 12 att: ”Om man tar emot Jesus så skall man få kraft och bli Guds barn”. Det ville han. Han hade noterat att i hela Koranen kallar Allah människorna ”slavar” och Allah är ”Mästaren”. Mästaren kan inte älska slaven och slaven kan inte älska Mästaren. Så ville han inte ha det.

Hans konvertering till kristendomen fick hans familj att önska livet ur honom och pappan försökte också skära halsen av honom. Hur han lyckades undkomma och fly redogör han för på denna intressanta video.

/SB

   

17 februari 2015

Obama bjuder in terrorister…

….till en show som man kallar  Summit on Countering Violent Extremism (Toppmötet för kampen mot våldsam extremism).  En bättre titel skulle vara “Toppmötet för fjäskandet  för det snabbt växande islam, samtidigt som man låtsas göra något åt muslimsk Terrorism”.
Man rullar ut den röda mattan för medlemmar från ett Boston-baserat centrum, Islamic Society of Boston (ISB) som är klart terrorist-vänligt och känt för att vara en front för terroristgrupper i och runt Boston.

 Ahmad Abousamra, som nu är den främste propagandisten för den Islamic State,brukade regelbundet bedja vid ISB: s Cambridge-moské. Hans far var en medlem av styrelsen för ISB.
FBI misstänker att Abousamra ligger bakom den engelskspråkiga propagandakampanjen som producerar videos  av halshuggningar och andra illdåd. Kampanjen har lyckats rekrytera minst 300 amerikanska jihadister och tusentals frivilliga från andra västländer. ...

     ISB grundades av Hamas och Hizbollah-anhängaren Abdurahman Alamoudi, som 2004 dömdes till 23 års fängelse för terrorism-relaterade aktiviteter. ISB: s Cambridge moské drivs av Muslim American Society och   federala åklagare påstår att de är en front för Muslim Brotherhood. ...

     Boston Marathon bombare Tamerlan och Dzhokhar Tsarnaev bad också vid ISB: s Cambridge-moskén, liksom Tarek Mehanna. Mehanna fick sin terroristutbildning i Jemen och planerade att använda automatvapen för att orsaka massaker i ett köpcentrum nära Boston. År 2012 dömdes Mahenna till 17 års fängelse för att ha konspirerat för att hjälpa al-Qaida. Oussama Ziade, en medlem av Bostonmoskén, åtalades 2009 för att acceptera pengar från al-Qaidas insamlingsledare Yassin Kadi.

Islamic State har just halshuggit  21 personer i Libyen bara för att de var kristna men att Obama sträcker ut en vänskapens hand till hårdföra islamister, som i grunden är fientligt inställda mot den västerländska civilisationen, kommer inte som någon överraskning när man ser på hans Mellanösternpolitik.

     Obama stödde Muhammad Mursi och Muslim Brotherhoods regim i Egypten och störtade Muammar Gaddafi i Libyen, vilket banade väg för det islamistiska övertagandet av landet. Han vägrade att stödja ett folkligt uppror mot de teokratiskt totalitära i Iran och tillät att oppositionen krossades av mullorna.

Det är ingen tvekan om att borgmästare Bundsgaard i Århus borde bli ett välkommet bidrag till Obamas “Toppmöte för fjäskandet för det snabbt växande islam, samtidigt som man låtsas göra något åt muslimsk Terrorism”.

Mark Steyn säger:
Så mycket som jag avskyr dessa fanatiker, föraktar jag Obama och den europeiska politiska eliten ännu mer.  De ger bistånd och skänker bort vår frihet för att blidka galningar. De har placerat en cancer i hjärtat av Väst som kommer att förinta oss alla.

Islam har inget med islam att göra

Svenska Dagbladets kulturchef spelar dum:

”En falsk känsla av logik. Skotten mot kulturcentret och synagogan är lika vedervärdiga, men på olika sätt. Kanske finner attentatsmännen själva något märkligt, konspiratoriskt samband mellan de olika offren för terrorn.”

Man måste vara grundligt impregnerad och marinerad med politisk korrekthet för att inte begripa att detta märkliga konspiratoriska samband finns i Koranen. "Låt nu svärden vina över förnekarnas huvuden och händer!" 8:12

70 år efter befrielsen av Auschwitz har kulturvänstern hämtat sin paroll från de nazityska koncentrationslägren och modifierat den till "Allah macht frei". Låt bara terroristerna ha ihjäl karikatyrtecknarna och judarna så får nog vi andra vara i fred. Men folk går inte längre på propagandan.

Samtidigt som judar i Europa snart inte har något annat val än att flytta till Israel, vad gör Sverige och statsminister Löfven? Fortsätter att skänka miljarder till islamister i Palestina, som i stort sett inte har någon annan tanke i huvudet än att utrota judarna i Israel. Vilken dårskap att motarbeta den enda demokratin i Mellanöstern.

Bilden hämtad här

16 februari 2015

Amerikas förfall


USA firar Presidentens Dag denna vecka och i de flesta stater är det en helgdag. Det var ursprungligen George Washingtons födelsedag, men har senare ändrats till att innefatta alla presidenter. Washington, den förste presidenten och Commander-in-Chief ( överbefälhavare) sa, "Jag hoppas att jag ska ha styrka  och dygd nog att upprätthålla vad jag anser vara den mest avundsvärda av alla titlar, nämligen karaktären av en ärlig man."

Man bör ha höga etiska och moraliska förväntningar på den som är landets president. Förtroende och tillit är ju det lim som håller ihop ett samhälle.
Varje kadett vid West Point svär en hederskod: "En kadett kommer inte att ljuga, bedra, stjäla eller tolerera de som gör det ". Det borde vara det minsta man kan kräva av landets militäre ledare också.

Vi minns fortfarande Bill Clintons skandaler, framför allt “Lewinsky- kurtisen: Jag hade inte något sexuellt förhållande med den kvinnan”.
Om han hade mage att utsätta sin fru för detta, vad kunde han inte göra mot oss andra?
Major General Harold N. Cambell sade i ett tal i Holland (1993) att Clinton är en knarkande, fruntimmersjagande värnpliktsvägrare och vi vet att det var sant, men generalen miste jobbet och Bill Clinton satt kvar.

Låt oss se på vår nuvarande Överbefälhavare som nog är den värste lögnaren av alla.

 Vi vet att politiker säger saker som låter bra bara för att bli valda, men det finns en gräns där det med rätta kan betraktas som "principlöst” eller ännu värre, ren och skär lögn.

 Barack Obama vilseledde amerikaner för sin egen politiska vinning när han hävdade: a) Om du gillar din läkare kan du behålla din läkare; b) Benghazi var resultatet av en video; c) Det finns inte en gnutta korruption inom IRS; d) Jemen är en framgång; e) Våra gränser är säkra och deportationer är högre än någonsin; f) Min budget kommer att minska underskottet med 4 trillioner över en tio-årsperiod.
Minst 100 lögner till finns här.

Obama kommer ganska säkert att gå till historien som landets sämste president, omedelbart följd av Carter.

15 februari 2015

Gör inte slut med Fossil Fuels

    


Fossil Free Yale, en grupp som jobbar för att universitetet ska ta avstånd från fossila bränslen, måste ställa in helgens protestmöten på obestämd tid pga. av det kalla, snöiga vädret.
Yales anti-fossila-bränsle-förkämpar kallar det "ogynnsamma väderförhållanden och andra logistiska problem"
Det är helt enkelt alldeles för kallt för att diskutera den globala uppvärmningen.
Nordoststormarna, som tenderar att hända under vintern, har det dåliga omdömet att hamra området med snö och is just den helgen när miljögrupper uppmanar institutioner som Yale att avstå från att använda fossila bränslen, som kol, naturgas och olja.

Jag önskar att det blev förbjudet för alla dessa universitet att använda fossila bränslen och att de får sin ström och värme från alger och solenergi. Jag slår vad om att morsgrisarna då skulle uppskatta det bränsle som värmer Amerika.


Kattsand skrev tidigare:Jag undrar om politikerna själva tror på det eller om det bara är något man skriver?
Det var apropå Expressens artikel om att Göteborg kommer att översvämmas om man inte bygger portar.

Jag tror att folk i allmänhet, svenskar liksom amerikaner,  har förlorat sin förmåga att tänka, resonera, ifrågasätta, räkna, kontrollera sina drifter,  eller inse att de människor som de valt till offentliga ämbeten ljuger för dem. Vi lever i en kultur av okunnighet, firar det absurda och ytliga, hedrar det fåniga och är hänförda över elektroniska prylar och politiker utnyttjar det till max.

Klimat är bara summan av vädret. Om man inte kan förutse vädret en månad i förväg, kommer man inte att kunna förutse klimatet 50 år i förväg, men när våra styrande kan kontrollera och beskatta den energi vi har tillgång till, har de fullständig kontroll över oss och produktionen i landet.

Gröngölingarnas budskap är helt emotionellt och saknar all logik, men det passar in i vår tanklösa livsstil.  De säger att polarisarna smälter och kommer att orsaka en kraftig höjning av havsnivån.  91% av världens glaciäris finns i Antarktis, där medeltemperaturen är runt minus 40 grader C.  Smältpunkten för is är noll grader så en issmältning där av en omfattning som skulle orsaka problem i Göteborg, kräver en temperaturökning med cirka 40 grader, vilket ingen förutspår. Gröngölingarnas förutsägelse är ca 4 grader. Så var ska den enorma höjningen komma ifrån?


Isen vid Nordpolen är mestadels havsis och smältande havsis höjer inte havsytan alls. Arkimedes visste det redan för 2,500 år sedan.

14 februari 2015

Så kom terrorn till Danmark

Charlie Hebdo-terror vid ett möte med Lars Vilks på restaurang Krudttønden i Köpenhamn. Strax efter att den franske ambassadören hållit tal besköts möteslokalen med maskingevär. En av deltagarna, en 55-årig filmregissör som försökte stoppa terroristen, blev dödad av skott i bröstet. Tre poliser skottskadades.

Därefter blev en 37-årig man skjuten i huvudet utanför synagogan i Köpenhamn. Han stod vakt och genom att offra sitt liv förhindrade han förmodligen en massaker. Två poliser skottskadades. Samma mönster som för en månad sen i Paris, först en attack mot karikatyrtecknare, sedan mot judar.

Den förmodade gärningsmannen, en 22-årig arab, dödades några timmar senare när polisen träffade på honom vid Nørrebro Station. Även om han kan ha agerat ensam är det mycket troligt att han varit inspirerad av islam. Det finns sovande terrorceller runt om i Europa som bara väntar på att få order. Kvällen innan hade han varit i moskén och lyssnat på imamens hatpredikan.

"Många människor tror att man bara kan bli medlem i ISIS eller al-Qaida genom att resa till Mellanöstern för att gå med. Problemet är att det är en ideologi, en tro, ett sätt att praktisera islam, vilket förklarar varför vissa människor med denna ideologi blir ensamvargar." Morten Storm

"Vi måste äntligen nämna tingen vid sitt rätta namn: Islam är källan till denna terror, och dess här boende anhängare är medskyldiga i dessa gärningar, så länge de inte avsäger sig vålds- och mordbefallningarna i Koranen. Och våra politiker måste först och främst beskydda befolkningen som nu uppenbarligen är försvarslöst utlämnade till denna ideologi av hat och blod." Pi-news

"Politiker som inte kan inse att den vettlösa invandringen särskilt från muslimskt dominerade länder måste upphöra omedelbart, är en större och större gåta. Om det inte sker, ökar och ökar problemen, våldet och terrorn mot det danska samhällets institutioner och mot oskyldiga medborgare. En blytungt ansvar vilar på de politikers axlar som fortsätter att tillåta detta." Morten Uhrskov

Det dröjde inte länge förrän den döde terroristen hyllades med blommor på platsen han blivit skjuten.

Vilken fruktansvärt okänslig respektlöshet för de oskyldigt dödade offren.

Alla Hjärtans Dag

Det finns en berättelse som heter “I, Pencil” som visar att ingen liten grupp eller individ kan organisera produktionen av något så enkelt som en penna, än mindre styra det amerikanska sjukvårdssystemet. Ingen enda person kan göra en penna. Pennor är alldeles för komplicerade. Men vem som helst kan köpa en för 15 cent.

“I, Pencil" är skriven ur pennans synvinkel och den beskriver alla de komplicerade detaljer som ingår i tillverkningen av en penna - trä, färg, blyerts, verktyg, pimpsten, vax, lim -  och alla människor inblandade, alltifrån städaren i fabriken till kaptenen på lotsbåten som guidar transportfartyget i hamn.

Ingen enda människa kan klara allt detta själv under sin livstid, men vad som är ännu mer häpnadsväckande är frånvaron av en ledare och översittare som dikterar eller med våld styr alla dessa oräkneliga handlingar.

I stället finner vi vad man kallar “Den osynliga handen” en viktig marknadsekonomisk princip – att en individ som handlar till nytta för sig själv också indirekt handlar till nytta för samhället eller kollektivet. Adam Smith kallade denna princip för Den Osynliga Handen.

Lämna all skaparkraft ohämmad. Organisera samhället så att det finns utrymme att agera i samklang med den här berättelsen. Låt samhällets juridiska apparat undanröja alla hinder på bästa sätt.  Lita på att fria män och kvinnor kommer att få det att fungera enligt den osynliga handens princip.


Alla ni som ger och får rosor i dag, tänk på att det finns ingen “Ros-Tsar”; ingen planerade Rosens resa och alla planerade den;  ingen gjorde det och alla gjorde det.

 Ingen inblandad i processen bryr sig särskilt mycket om ifall du får en present på Alla Hjärtans Dag.  De bryr sig om sig själva, och därför de tar hand om dig.
 Lita på Den Osynliga Handen och du kommer alltid att få rosor.

13 februari 2015

Äntligen!

Efter alla dessa år har han funnit sitt kall.
Han gör reklam-video för sin sjukvårdsplan,  tar “selfies” och gör grimaser framför spegeln.
Fortsätt med det Obama, det blir mycket lugnare och betydligt billigare för oss om du ägnar all din tid åt det.En ulv i fårakläder?

För att motverka islamiska normer vill svensk-iraniern Devin Rexvid motverka kristna normer, och får applåder av det akademiska etablissemanget för det. Visst låter det fint att staten bör bli helt sekulär, men det fungerar inte. Kristendomen skulle få backa men den aggressiva islam bli kvar. Det är inte utan att man misstänker att han har någon dold agenda.

Skolavslutningar i kyrkan gillar han inte. Kristna barnmorskors krav på samvetsfrihet gillar han inte. Han inbillar sig att om de inte tvingas att utföra aborter, så kan man inte tvinga muslimska flickor att inte bära slöja. Tror han islamisterna gillar islamkritik bättre om den sveps in i bisarra jämförelser?

Snacket om att den svenska staten är "polyamorös" i sitt förhållande till religioner är bara en rökridå. Visserligen godkänner staten i religionsfrihetens namn många av islams förbrytelser. Men säg i så fall rakt ut om du vill ha en islamfri stat eller om det är kristendomen du irriterar dig på.

Rexvid kan det svenska språket men fattar inte vår kristna mentalitet. I universitetsstaden Umeå där han är verksam är det väl närmast ett plus. Men vår sekulära moral bygger på kristendomen, "ge åt kejsaren vad kejsaren tillhör, och Gud vad Gud tillhör", som Jesus sa. Det sista inte minst viktigast. Spola inte bort Jesusbarnet med badvattnet! Tror Rexvid verkligen på allvar att muslimerna skulle sluta med sin jihad och sitt kvinnoförtryck om vi tog bort kristna helgdagar, som han föreslår?

Jag känner inga iranier så jag borde inte spekulera. Det finns nog alla sorter. Men det är synd när deras avsky för islam smittar av sig på kristendomen. För många år sen träffade jag en som sa att när ayatollorna tog makten så öppnades himlens portar och vi fick Allahs skit i huvudet.

Jag önskar att det skulle gå upp för dem att Allah inte är densamme som Bibelns Gud. För att ta makten från radikal islam måste något andligt tillfredsställande erbjudas i stället.

12 februari 2015

Det ser skrämmande ut

               

Under det senaste decenniet har det bara hänt en gång att den amerikanska dollarns värde har ökat så kraftigt på så kort tid. Det hände i mitten av 2008 - strax innan den största finanskraschen sedan The Great Depression. En upptrissning av dollarns värde i början av 1980-talet bidrog i hög grad till den latinamerikanska skuldkrisen och likaså den asiatiska finanskrisen 1997. I dag hänger världen samman mer än någonsin.  Det mesta av den globala handeln sker i US-dollar och mycket av upplåningen över hela planeten görs i US-dollar. När den amerikanska dollarn går upp dramatiskt, kan det skapa en enorm finansiell stress på ekonomierna runt om i världen.

Under de senaste åren har växande ekonomier världen över lånat massor av mycket billiga dollar. Men nu står de inför utsikten att återbetala dessa skulder och göra räntebetalningar med mycket dyrare dollar.
Just nu är nästan alla större valutor i världen på fallrepet i förhållande till den amerikanska dollarn.

Här är ett diagram över hur euron förhåller sig till dollar.

  

Analytiker varnar att om Grekland lämnar eurozonen kan EUR / USD falla ända ner till 0.90. Om det händer, kommer diagrammet ovan att likna fritt fall.


Sverige inför minusränta

Det är en historisk dag för Sverige. Riksbanken har infört en minusränta på 0,1 procent. Nu borde folk skynda sig att ta ut sparpengarna och gömma i madrasserna. Men förmodligen kommer ingenting att hända, de flesta sitter fast i systemet och är beroende av sina kontokort. Det kontantlösa samhället ger oss inte många alternativ.

  Inga riktiga pengar

11 februari 2015

"Hundar är visst också människor"

                

Folk verkar lita blint på att tjänstemän och valda politiker är kunniga, kompetenta och strävar efter att korrekt lösa alla samhällets problem och lite till.  De medborgare som inte lider av denna villfarelse ser statliga byråkrater och politiker som ett nödvändigt ont, som vi måste finna oss i och uthärda.
Helst bör myndighet ges till de mest ansvarsfulla och kompetenta men tyvärr hittar man vanligtvis inte sådana individer i regeringssammanhang.
Därför har vi många tjugonionde klassens män (och kvinnor) som fattar viktiga beslut. Den viktigaste uppgiften för en byråkrat är att motivera sin existens och expandera sin verksamhet. Många byråkrater är nöjda med att flytta papper fram och tillbaka, medan andra strävar efter att åstadkomma något som “går till historien”.

Det amerikanska rättssystemet fungerar i stort för att underhålla åklagare. Åklagare behöver ett stort antal fällande domar för att motivera sina budgetar och bygga sina karriärer. Lägg till detta en omfattande industri av psykologer, utvärderare och lagvrängare.....
När man tror att det inte borde finnas något mer att reglera och lagstifta om, finns det alltid någon som lyckas hitta en nisch.

Sex statliga senatorer här i Georgia som, "representera" befolkningen i sina distrikt, har kokat ihop ett lagförslag, SB 72, som ger polishundar samma status som en människa.
Man jämställer dödandet av en polishund i tjänst med mord.: "A person commits the offense of murder in the second degree when such person causes the death of a police dog irrespective of malice while such police dog is in the performance of its duties."

Förslaget har sin upprinnelse från en händelse  i juni 2014, då en polishund vid namn Tanja släpptes av sin K9-officer för att attackera en man beväpnad med ett hagelgevär ... det sorgliga är att hunden upplevde exakt det som en polishund är avsedd för, nämligen att skydda sin mänskliga “polis-partner" med sitt liv.

Ja, jag vet, det var verkligen sorgligt att Tanja dog. Jag har själv en hund och känner med hundföraren som själv sårades. Det sägs att schäfern dog från det skott som var avsett för hennes förare.
Jag vet också att om poliser, utan mitt medgivande, tränger sig in i mitt hus, även om de misstagit sig på adress, skulle de skjuta min hund det första de gör. Det finns många exempel på sådana händelser.

MEN…att jämställa en hund med en människa?

Vi har 6 senatorer dumma nog att föreslå det. Dessa senatorer ska representera befolkningen i Georgia och tittar man på statistik över det statliga utbildningssystemet är det lättare att förstå. Georgia rankas fortfarande bland bottenskrapet när det gäller utbildning (plats 46, 47, 48, 49 eller 50) och där har vi troligtvis varit under åtminstone 50 år .

Varje budgetår hör vi rop om att vi behöver mer pengar till utbildning i hopp om att vi ska ”fixa"  systemet så att barnen lär sig bättre och blir smartare och kan konkurrera bättre när de växer upp.
Om vi har sex statliga senatorer som “representerar folket” och som är så dumma att de kan föreslå en sådan lag, finns det inga pengar i världen som kan spenderas för att "fixa" vårt skolsystem.  Det är inte möjligt att "fixa" den nivån av lågintelligens.  Det är fruktlöst, och varje extra dollar är slöseri med skattebetalarnas pengar. Vi måste sluta slösa pengar på ett statligt skolsystem, eftersom man inte kan fixa dumhet när det avancerat så långt som det gjort hos dessa 6 statliga senatorer.

10 februari 2015

Åtta modiga individualister mot 5000 masspsykotiska motdemonstranter"Undrar om morgondagens förstasida i Aftonbladet är tillägnad uthängning av otäcka 'islamfientliga' Pegida-demonstranter. Alla åtta."

Demonstration mot islamisering i Malmö, 'Anti-rasism' är statsreligion i Sverige

Inflation

Trots att många matförpackningar har blivit mindre, samtidigt som priset gått upp under de senaste två åren, är ordet inflation ändå något som bara ett fåtal tycks vara medvetna om.
Det skiljer också märkbart mellan åldersgrupper.


De unga, som aldrig upplevt den amerikanska inflationen på 1970-talet och början av 1980, är de som minst förväntar sig en accelererande inflation.

Enligt en Fed-undersökning, tror personer över 60  att inflationen kommer att bli 3,4% under de närmaste tre åren, medan personer under 40 tror att det kommer att bli 2,8%.

 EPJ Daily Alert, (prenumerationssida) varnar för att prisinflationen under andra halvan av 2015, kommer att bli mycket högre.   Feds kommer inte att bekymra sig förrän inflationen når 3%, men då är risken stor att det spårar ur fullständigt och vi kan se 5% och eventuellt högre.

09 februari 2015

Fejkade data för att stötta global uppvärmning avslöjas som en massiv vetenskaplig skandal.

Du kan lura alla människor ibland, och de godtrogna kollektivisterna hela tiden, men man kan inte lura alla människor hela tiden - speciellt inte när  bluffen bara vilar på vad Christopher Booker beskriver som en vetenskaplig skandal av gigantiska proportioner:

För två veckor sedan skrev jag om Paul Homewood under rubriken “How we are being tricked by flawed data on global warming”. På sin blogg Notalotofpeopleknowthat , hade han kontrollerat de publicerade temperaturkurvorna för tre väderstationer i Paraguay mot de temperaturer som ursprungligen hade registrerats. I varje instans hade den faktiska utvecklingen av 60 år av data dramatiskt ändrats, så att en kall trend ändrats till en som visade en markant uppvärmning. ...
Som en uppföljning av min artikel, kontrollerade Homewood  ett område av andra sydamerikanska väderstationer runt de ursprungliga tre. I varje fall fann han samma misstänkta enkelriktade "justeringar". Först  gjordes de av den amerikanska regeringens Global Historical Climate Network (GHCN). De förstärktes sedan av två av de viktigaste officiella registren, Goddard Institute for Space Studies (GISS) och National Climate Data Center (NCDC), som använder uppvärmnings-trenderna för att uppskatta temperaturer över vidsträckta områden av jorden där inga mätningar sker. Ändå är det dessa uppskattningar som forskare och politiker är beroende av för sin tro på "den globala uppvärmningen".

Homewood har nu riktat sin uppmärksamhet mot väderstationer över stora delar av Arktis, mellan Kanada (51 grader W) och hjärtat av Sibirien (87 grader E). Återigen, i nästan samtliga fall, har samma enkelriktade justeringar gjorts, för att visa en  uppvärmning på 1 grad C högre eller mer än vad som anges av de data som faktiskt uppmättes.

Att tro på temperaturdata som regeringen kontrollerar kan jämställas med att tro på Brian Williams heroiska minnen.

Men ändå slösar Obama-regimen massor av våra pengar och förstör jobb genom bestämmelser och avgifter för att bekämpa en bluff med metoder som skulle vara helt meningslösa även om den globala uppvärmningen var verklig. Det är den moderna motsvarigheten till att kasta ner jungfrur i en vulkan.

               


Hoppas partiet lyssnar på henne

Islam är en kriminell organisation som varje år mördar tiotusentals kristna. Det är inte många svenska politiker eller journalister som vågar nämna hemskheterna vid namn. Vissa verkar till och med sympatisera med jihadisternas mordiska verksamhet, till exempel Jan Guillou när han i Aftonbladet skriver: "Kristdemokraterna - låt oss önska dem käpprätt åt helvete."

"Otäckast av alla mittenpartister i tävlingen om att skärpa lagar mot flyktingar var dock ordföranden i Kristdemokraternas ungdomsförbund, Sara Skyttedal. I en lång virrig fundering på den andra tidningens debattsida förklarade hon att 'islamismen är det största hotet mot ­demokratin i Sverige'. Hur några hundra virrpannor med skägg och kalott skulle kunna välta den svenska demokratin över ända framgick inte av hennes resonemang, det bara var så. Men följaktligen måste vi lagstifta med hårdare terrorlagar mot sådana organisationer som var 'grundlagsfientliga'. Någon sådan islamistisk organisation känner jag inte till, det gör ­inte Sara Skyttedal heller."

Som Josef Stalin sa: "Tiotusen döda är bara statistik."

Läs gärna om när nazism, islamism och kommunism smälte samman.

08 februari 2015

Amerikas pres(s)titut

Utdrag ur Paul Craig Roberts artikel:

Det är stor uppståndelse därför att en amerikansk journalist berättade en historia om att han befunnit sig i en helikopter i en krigszon. Helikoptern besköts och måste landa. Vilken krigszon och när det hände vet jag inte. USA har skapat så många krigszoner så det är svårt att hålla reda på alla och jag är inte intresserad av historien för sin egen skull.

Det visar sig att journalisten minns fel. Han var i en helikopter i en krigszon, men den blev inte beskjuten och behövde inte landa. Journalistens presskollegor är alldeles till sig med anklagelser.
National Public Radio (NPR) sände till och med ett program där man intervjuade en psykolog vid University of California, Irvine, som är expert på “felaktigt minne”.

Dessförinnan hade NPR presenterat för  lyssnarna tre rapporter om civila dödsoffer i utbrytarprovinser i östra och södra Ukraina. Första gången jag hörde rapporten, berättade NPR-rapportörer hur sprängämnen hade träffat ett sjukhus och dödat fem personer i Donetsk-republiken. Journalisten rapporterade inte att detta gjordes av de ukrainska styrkorna utan istället tydde det på att det kunde ha gjorts av de "rysk-stödda rebellerna". Han erbjöd inte någon förklaring till varför rebellerna skulle attackera sitt eget sjukhus. Intrycket som kvarstår för en liten andel av välinformerade amerikaner, som kan tänka, är att pressen inte får säga att Washington-stödda ukrainare attackerade ett sjukhus..

Statssekreterare John Kerry sade att USA ville ha en diplomatisk och fredlig lösning, men att ryssarna blockerar en fredlig lösning genom att skicka tank-kolonner och trupper till Ukraina - att stridsvagnar och trupper strömmar in i Ukraina. Vi har hört det från US regeringsanställda inkluderande presidenten i månader nu. Ryssarna förnekar det men det kan vi ju inte tro på, eftersom ryssarna är förklarade fiender.

               

Men varför kan vi inte tro ryssarna? Om det är sant att dessa ryska stridsvagnskolonner och trupper som det påstås, har invaderat Ukraina, skulle inte Washingtons marionettregering i Kiev har fallit under förra året, och konflikten skulle vara över? Vem som helst med en hjärna förstår det.

En journalist berättade en ofarlig historia och han grillas levande och tvingades be om ursäkt till trupperna för att han ljugit. I mitten av denna uppståndelse har den amerikanska utrikesministern, USA:s president, otaliga senatorer, verkställande tjänstemän och press upprepade gånger rapporterat, månad efter månad, att ryska tankvagnar och trupper invaderar Ukraina. Men trots alla dessa ryska styrkor, slaktas civila i utbrytarprovinserna östra och södra Ukraina fortfarande av Washingtons marionettstat i Kiev.

Om ryska stridsvagnar och trupper är så ineffektiva, varför varnar NATOs befälhavare och neokonservativa krigshetsare för den förfärliga faran som Ryssland utgör för Baltikum, Polen och Östeuropa?

Frågan är:
Varför gör pressen stor sak över en olyckliga journalist, istället för att ställa de stora lögnarna,  John Kerry och Barak Obama till svars?

Svar:
Det kostar ingenting att avslöja någon för en obetydlig anledning- kanske bara för nöjets skull - men de skulle få sparken om de håller Kerry och Obama ansvarig.

I fall ni har glömt effektiviteten hos den ryska militären, kom ihåg vad som hände när Washington bussade den amerikanskt och israeliskt tränade och utrustade Georgia-armén på Sydossetien. Den georgiska invasionen av Sydossetien resulterade i dödsfall av ryska fredsbevarande soldater och ryska medborgare. Den ryska militären ingrep och den amerikanska och israeliskt utbildade och utrustade Georgia-armén kollapsade inom fem timmar.

Hela Georgien var tillbaka i ryska händer, men ryssarna drog sig tillbaka och lämnade den tidigare ryska provinsen självständig, trots lögnerna från Washington att Putin har för avsikt att återupprätta det sovjetiska imperiet.

Den enda riktiga slutsatsen som någon amerikan kan dra är att varje uttalande av den amerikanska regeringen och dess pres(s)titut är en uppenbar lögn avsedd att tjäna en hemlig agenda som det amerikanska folket inte skulle stödja om de visste om dess existens.

Hela artikeln här

07 februari 2015

Jihad och Korståg

Om man tar upp ämnet jihad bland de som ursäktar muslimer och islam får man nästan omedelbart till svar någonting om “alla dessa korståg.” Att de var fruktansvärda och att vi är precis lika onda som jihadisterna är.

Obama lät oss förstå att han tydligen också tycker så, när han jämförde korstågen med hur ISIS nu dödar människor.  Här är en del av hans tal vid “Bönefrukosten” i torsdags. (Prayer Breakfast som organiseras av kristna).
Som lite extra ammunition för jihadisterna drog han också fram inkvisitionen, slaveriet i USA, och Jim Crow (underförstått att allt detta orsakades och utfördes av kristna). Observera att det världsomfattande slaveriet, både det som gick kors och tvärs över Atlanten på 17-18-talen och idag, fick stöd och finansiering av araber och muslimer; Jim Crow var främst ett försök från Democrats att hålla tillbaka nyvunna rättigheter som Republicans gav de fria svarta i USA under tiden före inbördeskriget.


               


Man drar fram korstågen i dag, och ignorerar att de var svar på att muslimska krigare tvingade miljontals kristna att omvandla sig. Muslimerna förstörde också deras länder och tog dem som slavar till Afrika. Varje prick på kartan ovan representerar en framgångsrik islamistisk kamp där de spred död, hat, rädsla och religion. Det började i norra Afrika, flyttade till öarna i Medelhavet, tog över Spanien (där deras civilisation hette Moor), Frankrike, Italien, södra Ryssland, etc.
Vår president leder inte bara bakifrån,  han förvrider också fakta.

06 februari 2015

Mer pengar till terroristerna

             

Barack Obama föreslog på måndagen att vi ska ge mer än 1 miljard dollar i civilt och militärt bistånd till Pakistan.  Han beskriver landet som en "strategiskt viktig nation".

De viktigaste inslagen i den föreslagna budgeten inkluderar att stärka pakistanska militären i dess kamp mot extremism, säkerhet vad gäller kärnkraftanläggning, stabilitet i Afghanistan, ekonomisk utveckling och förbättring av förbindelser med Indien.

————————

Vi har ruinerat oss i kriget mot terrorismen men det hindrar inte Obama från att finansiera mer terrorism. Kom ihåg att Obama dödade Osama bin Laden ... i Pakistan.

Vad är en miljard obama-dollar värda egentligen?

Apropå Fridolin på Avpixlat

"Medan den svenska välfärden håller på att knäckas, sysslar Miljöpartiet med att få fram en revidering av landets skolböcker där man menar att alltför få kvinnor syns."

            

Fyrtiotalisternas revolution - (så betecknar de det själva) - ledde till en markant ändring av skolans syfte. Medan den förut skulle vara kunskapsmeddelande (- i Sverige liksom i Danmark), skulle den nu vara hållningsuppfostrande, vilket man svart på vitt kan läsa i förslaget till nytt partiprogram för socialdemokratin i Danmark 1969 och i den påföljande nya skollagen i 1975.

Därmed blev skolan fördummande, vilket generellt kan spåras  i våra befolkningar, från allmogen till universitetskandidaterna och riksdagssittarna. Värst var det med historieundervisningen. "Den som känner förtiden, förstår bättre nutiden". Det  förklarar den politik som förs.

Nu har branschorganisationerna Svenska läromedel och Sveriges läromedelsförfattares förbund (SLFF) med hjälp av Dagens Nyheter och miljöutbildningsminister Fridolin upptäckt, att det omtalas färre kvinnor än män i historieböckerna. En otrolig och oanständig ojämlikhet. Ett stort, stort problem!! säger de. Men nu skall det rättas till. En vaken kvinna i läromedelsbranschen, Åsa Steholt, har till och med observerat, att de gamla läromedlen också innehåller "gamla könsroller"!

Man får diskutera det, hålla möten och korrigera! Man får skriva om historien från början. Vad anser Gudrun Schyman? Om vi nu jämställer sidoantalet för omtalande av män med sidoantalet för omtalande av kvinnor, så blir arbetet inte så stort och dyrt för skatteborgarna.

Spydpigen


                   

Bild: Värdegrundsbloggen

05 februari 2015

Har du en svart vän?


Komikern Jimmy Kimmel frågar slumpmässigt valda vita människor om de har en svart vän.
Eftersom februari är Black History Month, tyckte Kimmel att det kunde vara ett lämpligt ämne för “Frågan till fotgängare”
 President Ford förklarade februari som Black History Month, 1976. Sedan dess har mycket förändrats när det gäller relationer.

Fakta om minimilön

            

Låt er inte luras av snyfthistorier om minimilön. De berör bara en liten andel av amerikanska arbetare - 4,3% av timavlönade och 2,9% av alla arbetstagare. Gnället och fingerviftandet framför telepromtern är till för att distrahera från det faktum att Obama demoniserar affärer, kapitalism och rikedom.  Ekonomin har stagnerat och så har medelklassens löner. Genom att prata om minimilön kan han fortsätta att klämma åt företagen med förtryckande skatter och regleringar.
78% av minimilöntagarna är vita och 63% är kvinnor. Den genomsnittliga inkomsten för en familj där en minimilöntagare ingår är $ 53.113 och de är mer benägna att ha collegeutbildning än den genomsnittliga amerikanska arbetare. 
Hur kan det komma sig?
De är inte den primära löntagare i familjen!

Det verkliga värdet när det gäller minimilön-arbeten är att de lär sig ett yrke. Oerfarna arbetare lär sig grundläggande färdigheter som gör dem mer produktiva och gör det möjligt för dem att få löneförhöjning eller hitta ett bättre jobb.

     "Den föreslagna löneökningen till  $ 10,10 i timmen innebär att den lägsta kostnaden för att anställa en heltidsarbetande, inklusive Obamacare-bestraffningen, skulle bli $ 12,71 i timmen."

     Kravet på minimilön håller ofta tillbaka många av de arbetare som förespråkarna vill hjälpa. Högre minimilöner minskar den totala sysselsättningen och hindrar  relativt erfarna  arbetare från att komma in på arbetsmarknaden. Arbetsgivare ersätter vuxna som behöver ett jobb, med förortsungdomar som inte behöver det lika mycket "

Who makes minimum wage?

04 februari 2015

Ökar skulden ännu mer

Skuld förstör och förslavar. Det är hela syftet med Obamas nya budget, men det erkänner han naturligtvis inte.
Han kritiserade Bush för den skuld han åstadkom med alla okontrollerade utgifter, men själv har han spenderat nästan en trillion dollar per år mer än Bush. När Barack Obama svor eden som president var den amerikanska statsskulden 10.6 trillioner dollar. I dag är den mer än 18 trillioner.  Och även om han  upprepar att ”underskotten minskar”, är sanningen att den amerikanska statsskulden ökade med mer än en trillion dollar under 2014.

Amerika spricker i sömmarna och ändå vill Obama spendera mer.
Han kallar nedskärningar, “tanklös åtstramning", och de är i verkligheten bara nedskärningar  i tillväxten av budgeten! Vad skulle denne idiot säga om verkliga åtstramningar och nedskärningar?


   

Han säger att vi måste komma ut ur denna period av “tanklös åtstramning" och stjäla mer pengar från våra barn och barnbarn ännu snabbare. Dessutom vill han höja skatterna igen. Hans budget kräver 2 trillioner dollar i skattehöjningar under det kommande decenniet. Han framhåller alltid att dessa skattehöjningar bara drabbar de rika men på något sätt slår de hårt mot medelklassen också.

 Huruvida kongressen någonsin antar Obamas nya budget är egentligen inte problemet. Verkligheten  är att "beskatta och spendera Democrats” och "beskatta och spendera Republicans” är alla  ansvariga för att vi hamnat i denna soppa.  Framtida generationer av amerikaner står redan inför det största skuldberget i historien och båda partier vill göra detta berg av skulder ännu högre. Den enda de är oeniga om är hur snabbt det ska ske.  Vad värre är -  de flesta amerikaner har kommit att acceptera detta som "normalt”. Om våra barn och barnbarn får möjlighet, kommer de att förbanna oss för vad vi har gjort mot dem.

"De har skapat ett monster"

     
     Tobbes Medieblogg

"Coulibalys vapen, och bröderna Kouachis, köptes här, två kilometer bort, i kvarteret vid Bryssels sydstation. Det finns en koppling mellan terrorism och sättet som invandring sköts här i Belgien. De socialistiska partierna och deras allierade har skapat ett monster."

Europas sossefierade politiker är medskyldiga till dödsskjutningarna i Paris på tidningen Charlie Hebdo och en judisk livsmedelsbutik.